Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadság mint szabadságra jogosító idő

Kérdés: GYES utáni szabadságmegváltást hogyan, hány napban kell kiadni a kilépő anyukának?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében szabadságra jogosító idő a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjának tartama. Megjegyzendő, hogy több gyermek (kivéve az ikreket) születése esetén, ha közben az édesanya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 28.

Szabadság a GYES után - kiadják vagy kifizessék

Kérdés: A dolgozónak gyermeke született 2012. 08. 28-án. A GYES lejárta után hány nap szabadság illeti meg, illetve a szabadság számára kifizethető-e? Dolgozónk 1989-ben született.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) első hat hónapjának tartama is [Mt. 115. § (2) bekezdés]. Tehát amikor a kismama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Szabadságra jogosító idők gyermek születése esetén

Kérdés: 1978. 07. 10-én született kismama 2007. 11. 03-án szülte első gyermekét, 2007. 10. 08.-2008. 03. 23. között TGYÁS-t vett igénybe. Ezt követően 2008. 03. 24.-2009. 11. 03. között GYED-en, 2009. 11. 04.-2010. 03. 27. között GYES-en volt. 2010. 03. 28-án született a második gyermek, 2010. 03. 28.-2010. 09. 11. között TGYÁS-t, 2010. 09. 12.-2012. 03. 28. között GYED-et, majd 2012. 03. 29.-2013. 03. 28. között GYES-t vett igénybe. A korábbi szabályozás alapján a gyermekek utáni pótszabadság nem került megosztásra, azt mindig az apa vette igénybe. 2007. 10. 08-ig az időarányos szabadságot vette ki. Milyen mértékű szabadságra jogosult a fentiek szerinti időszakra vonatkozóan a 2013. 03. 29-i munkába lépésnél?
Részlet a válaszából: […] A tárgyidőszakban hatályos törvényi szabályok alapján a munkavállalónak a 2007. 10. 08. és a 2013. 03. 28. közötti időből az alábbi időszakokra jár szabadság:- az első gyermeke születése okán a szülési szabadság időtartamára [régi Mt. 130. § (2) bek. b) pont], amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Azonnali hatályú felmondás kismamának

Kérdés: GYES-en lévő kismama dolgozónk ősszel, gyermeke kétéves korában akar visszajönni dolgozni. Azonban kiderült, hogy szülése előtt, gondatlan munkájával a cégnek komoly anyagi károkat okozott, melyre most derült fény. Mikor és milyen módon lehet neki felmondani?
Részlet a válaszából: […] Azonnali hatályú felmondásnak van helye a munkáltató részéről, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munka­viszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Munkakör megszűnése GYES alatt

Kérdés: Az elmúlt évben a cégünknél megszűnt a PR-menedzseri munkakör. A munkavállalónk, aki korábban ezt a munkakört betöltötte, szülési szabadságon, illetve GYES-en volt. A gyermeke most kétéves, és szeretne visszajönni dolgozni. Kötelesek vagyunk-e visszavenni, ha már nincs meg a munkakör, amit korábban betöltött, vagy felmondhatunk neki? Ha kötelesek vagyunk visszavenni, akkor milyen munkakörben alkalmazhatjuk? Ha alacsonyabb munkakörbe vesszük fel, akkor csökkenthető-e a fizetése a korábbihoz képest, mivel az alacsonyabb munkakörben dolgozók sem kapnak olyan magas fizetést, mint a korábbi PR-menedzser?
Részlet a válaszából: […] ...tartama alatt [új Mt. 65. § (3) bek. c) pont]. Ha azonban a munkavállaló megszakítja a fizetés nélküli szabadságot - tehát visszatér GYES-ről -, akkor az új Mt. szerint nem áll felmondási tilalom alatt. Felmondási védelem azonban a gyermek hároméves koráig az új Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.

Részmunkaidő és rendkívüli munkavégzés

Kérdés: GYES-en lévő férfi kormánytisztviselőnk a GYES lejárta előtt szeretne részmunkaidőben visszatérni a munkahelyére, amit írásban jelzett is. Kérdésünk, hogy részmunkaidős foglalkoztatása mellett vállalhat-e túlórát, ha munkájának jellege azt megkívánja?
Részlet a válaszából: […] ...a kérelem benyújtásakor a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe (erre az időre általában GYES-ben részesül). Ezt a szabályt férfiakra és nőkre egyaránt alkalmazni kell.A rendkívüli munkavégzés a Kttv. 96. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Távmunkában foglalkoztatott kormánytisztviselő szabadsága

Kérdés: Távmunkában foglalkoztatott GYES-en lévő férfi kormánytisztviselőnél a szabadság mértékének számítása hogyan és mi alapján történik?
Részlet a válaszából: […] ...pontja alapján akár teljes munkaidőben is foglalkoztatható, hiszen a munkavégzés az otthonában történik, ez a körülmény nem zárja ki a GYES-ben részesülést. Azt, hogy a kormánytisztviselőt mennyi szabadság illeti meg, nem befolyásolja, hogy távmunkában dolgozik-e,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Vezetői munkakör egyoldalú munkáltatói módosítása

Kérdés: 2012. januártól terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő, majd júliustól jelenleg is GYED-en lévő, osztályvezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőt milyen módon lehetne ügyintézői munkakörbe visszahelyezni, és az osztályvezetői munkakörre az őt - jelenleg - helyettesítő munkatársat kinevezni? Meg lehet-e tenni ezt a kinevezésmódosítást egyoldalúan? Meg lehet-e tenni a GYED ideje alatt, vagy csak akkor, amikor ismét munkába áll? Kell-e indokolni a vezetői munkakör visszavonását?
Részlet a válaszából: […] ...döntés.Fenti szabályok alkalmazásához a törvény nem állít időbeli korlátokat, tehát erre a szolgálati jogviszony szünetelése - a GYES-sel összefüggő fizetés nélküli szabadság időtartama - alatt is sor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 7.

Szabadság megváltásának szabályai GYES-ről visszatérő munkavállaló esetén

Kérdés: Munkavállalónk 2011 óta GYES-en van, ami mostanában fog letelni. Tudomásunk szerint a munkavállaló nem szeretne visszajönni dolgozni. Amennyiben a munkavállaló mondana fel, akkor kifizethető-e az összes felgyűlt szabadsága, tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszűnésekor a szabadságot meg kell váltani, vagy ebben az esetben is érvényes, hogy hathavi szabadság megváltható, a többit pedig természetben kell kiadni? Amennyiben közös megegyezéssel történik a munkaviszony megszüntetése, akkor mások a szabadság megváltásának szabályai?
Részlet a válaszából: […] ...számít jogszerző időnek a szabadság szempontjából. Annyiben pontosításra szorul, hogy nem hathavi szabadság váltható meg, hanem a GYES első hat hónapjára járó szabadság. Megjegyezzük: a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 17.

Munkáltatói jogok gyakorlása fizetés nélküli szabadság esetén

Kérdés: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa, aki egyben az ügyvezető is, jelenleg terhes. Az ügyvezető igénybe kívánja venni a TGYÁS-t, illetve a GYES-t, a szülést megelőzően pedig még táppénzes állományba is kerül az egészségi állapota miatt. Mivel a társaság a működését fenn kívánja tartani, helyette egy alkalmazott végezné a munkát. E munkavállaló nem lenne társasági szerződés szerint kinevezett ügyvezető, a munkáltatója pedig továbbra is a jelenlegi ügyvezető lenne. Önök szerint e munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör ügyvezető általi gyakorlása munkavégzésnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...pedig, aki a keresetétrészben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár TGYÁS [Ebtv. 41. § (2)bek.]. A gyermekgondozási segélyre (GYES) is hasonló elvekenalapuló szabályozás vonatkozik. Általános szabályok szerint GYES-re a szülő, anevelőszülő, a gyám a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2
3
5