Felmentésre tekintettel kapott juttatások visszafizetése

Kérdés: Létszámleépítésre hivatkozva 36 éves közalkalmazotti jogviszonyomat megszüntették. Munkaügyi bírósághoz fordultam rendeltetésellenes joggyakorlás miatt. Ha visszahelyeznek az állásomba, megtarthatom-e a végkielégítést és a felmentési időre járó átlagkeresetemet? Milyen követeléseim lehetnek?
Részlet a válaszából: […] ...a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Mt. 4. §)ütközött, és a közalkalmazott az eredeti munkakörébe való visszahelyezését nemkéri, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozatjogerőre emelkedésének napján szűnik meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.