Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott visszahelyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Felmentésre tekintettel kapott juttatások visszafizetése

Kérdés: Létszámleépítésre hivatkozva 36 éves közalkalmazotti jogviszonyomat megszüntették. Munkaügyi bírósághoz fordultam rendeltetésellenes joggyakorlás miatt. Ha visszahelyeznek az állásomba, megtarthatom-e a végkielégítést és a felmentési időre járó átlagkeresetemet? Milyen követeléseim lehetnek?
Részlet a válaszból: […]a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, mivel a megszüntetés a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Mt. 4. §) ütközött, és a közalkalmazott az eredeti munkakörébe való visszahelyezését nem kéri, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. Ekkor a bíróság kötelezi a munkáltatót, hogy a) térítse meg a közalkalmazott elmaradt illetményét (egyéb járandóságait), továbbá b) térítse meg a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát, valamint c) fizessen meg - az eset összes körülményeinek, különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a közalkalmazott számára legalább két-, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeget [Kjt. 34. § (3) bek.], továbbá d) fizesse meg a munkavégzés alóli felmentés idejére járó átlagkeresetet és a felmentés esetén járó végkielégítést is, ha a közalkalmazotti jogviszony nem felmentéssel szűnt meg [Kjt. 34. § (6) bek.]. Nem kell megtéríteni viszont az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült, vagy kellő gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellő gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha a közalkalmazott az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1249