Munkahely-módosítás - ha "visszavágyik" a munkavállaló

Kérdés: Egy bolthálózatnál dolgozom évek óta. Többször kértem a munkáltatómat, hogy ha üresedés lesz a lakóhelyemhez közelebbi üzletben, akkor helyezzen át. Nemrég tájékoztatott, hogy közelebb helyezne, ha beleegyezek. Átgondoltam, és sokkal kényelmesebb lenne a napi munkába járás. Viszont, ha ott nem olyan jó a munkahelyi légkör, akkor nem biztos, hogy jobban járnék. Ha hozzájárulok az áthelyezésemhez, és nem tetszik az új hely, visszahelyeztethetem magam?
Részlet a válaszából: […] ...a lakóhelyéhez közeli bolt, vagy a jó légkör, mert a munkáltató a munkahelyének megváltoztatása után nem lesz köteles eleget tenni visszahelyezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Hat hónapon belüli visszavétel a korábbi munkakörbe

Kérdés: Van-e olyan törvény, miszerint ha adott munkakörből munkanélküli lesz valaki, akkor abba a munkakörbe 6 hónapig nem vehetnek fel új dolgozót? Törvényes-e ez alapján a 2015. szeptember 4-én gyermekfelügyelői állásra kiírt pályázat egy speciális általános iskolában akkor, ha egy volt közalkalmazott ebből a munkakörből 2015. június 23-tól jelenleg is munkanélküli, és mivel még a 6 hónapon belül vagyunk, törvényesen elfoglalhatja-e ez a személy a kiírt állást?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató, és emiatt a korábban általa betöltött munkakörre utóbb kiírt pályázat sem válik érvénytelenné. Az állásba való visszahelyezésre csak akkor kerülhet sor, ha e személy közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató felmentéssel szüntette meg, emiatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Folyamatban lévő per és az új Mt. szabályainak alkalmazhatósága

Kérdés: Két év után 2012. július 10-én hirdették ki a munkavállalónk által indított munkaügyi perünkben az elsőfokú ítéletet, amelyben a bíróság megállapította, hogy jogellenesen mondtunk fel a munkavállalónak, és többek között kötelezett bennünket, hogy az ítélet jogerőre emelkedéséig járó elmaradt munkabért fizessük meg neki. Az új Mt.-ben azonban azt olvastuk, hogy jogellenes munkaviszony-megszüntetés esetén legfeljebb tizenkét havi távolléti díj illeti meg a munkavállalót. Erre hivatkozva megalapozottan fellebbezhetjük meg az ítéletet?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetettnek kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy az új Mt.csak korlátozott esetekben ad lehetőséget a munkavállaló visszahelyezésére (újMt. 83. §). Tehát helyesen értelmezik az új törvény rendelkezéseit, azonbanarra figyelemmel kell lenniük, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 27.

Kormány- vagy köztisztviselői jogviszony jogellenes munkáltatói megszüntetése - a jogkövetkezmények

Kérdés: Tavaly novemberben felmentettünk a hivatalban egy köztisztviselőt, úgy tűnik, az általa indított perben nem nekünk "áll a zászló". Tudomásunk szerint, ha alperesként veszítünk, nem a Ktv. szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmaznia a bíróságnak. Nem bánjuk, hiszen pervesztesként akár kevesebbet is fizethetünk. Helytálló-e az információnk?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 193. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltató kérelmére abíróság mellőzi a kormánytisztviselő eredeti munkakörbe történővisszahelyezését, feltéve ha a kormánytisztviselő továbbfoglalkoztatása amunkáltatótól nem várható el. Ilyennek minősül különösen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Felmentésre tekintettel kapott juttatások visszafizetése

Kérdés: Létszámleépítésre hivatkozva 36 éves közalkalmazotti jogviszonyomat megszüntették. Munkaügyi bírósághoz fordultam rendeltetésellenes joggyakorlás miatt. Ha visszahelyeznek az állásomba, megtarthatom-e a végkielégítést és a felmentési időre járó átlagkeresetemet? Milyen követeléseim lehetnek?
Részlet a válaszából: […] ...a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Mt. 4. §)ütközött, és a közalkalmazott az eredeti munkakörébe való visszahelyezését nemkéri, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozatjogerőre emelkedésének napján szűnik meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás írásba foglalása

Kérdés: Az egyik munkavállalónk munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntettük meg, de nem készítettünk írásbeli megállapodást, csak a kilépő papírokat írta alá. A munkavállaló bírósághoz fordult, a bíróság pedig azt állapította meg, hogy a munkaviszony nem szűnt meg, és kötelezett, hogy fizessük ki mostanáig a munkavállaló munkabérét. Helyesen döntött a bíróság?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1) bek.]. Ha amunkavállaló nem kéri, vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi amunkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, a munkaviszony ajogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg[Mt. 100. § (5) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Közalkalmazottak átmeneti továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Városi könyvtár vagyunk. Másfél éves határozott időtartamú együttműködési megállapodást kívánunk kötni egy másik megyei városi könyvtárral. Könyvtárunk közalkalmazottai milyen módon foglalkoztathatók tovább a másik városi könyvtárnál úgy, hogy biztosítva legyen a közalkalmazotti jogviszonyuk folyamatossága? A másik könyvtár vállalná a közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatást, és megfizetné a közalkalmazottak illetményét, a járulékokat, a közterheket és az egyéb költségeket is. A másfél év leteltét követően könyvtárunk ismételten szeretné foglalkoztatni az érintetteket.
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezése hiányában - kiköthető, hogy az új jogviszonyhatározott időre létesül. A határozott idő lejártát követően esedékesvisszahelyezés egy újabb áthelyezés révén oldható meg, mely az érintettközalkalmazottak beleegyezését igényli. Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Eredeti munkakörbe történő visszahelyezés - ha már betöltötték

Kérdés: Munkavállalónk rendkívüli felmondás után munkaügyi bírósághoz fordult, ahol a pert megnyerte. A bíróság döntése értelmében eredeti munkakörébe vissza kell helyezni, melyet időközben betöltöttek. Mi ebben az esetben a munkáltató helyes eljárása?
Részlet a válaszából: […] ...- az Mt. 100. § (3) bekezdésében írott kivételekkel - kérhette volna abíróságtól a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezésénekmellőzését. Ehhez bizonyítani kellett volna, hogy a munkavállalótovábbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.