Keresés eredménye

34 találat a megadott próbaidő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Elkésett azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt
Kérdés: A munkavállalónk még próbaidőn volt, amikor fény derült arra, hogy az egyik kollégájával rendszeresen pénzt vesz ki a kasszából. Az eset tisztázása érdekében megbeszélést tartottunk, de a munkavállaló ezen nem jelent meg. Ezért a munkaviszonyát próbaidő alatt (indokolás nélkül) azonnali hatállyal felmondtuk, és az erről szóló levelet tértivevényes küldeményként adtuk fel postán. A küldemény azonban a "nem kereste" jelzéssel jött vissza, a próbaidő azonban már ebben az időpontban lejárt. Jogszerűen jártunk-e el, azaz megszűnt-e a munkavállaló munkaviszonya?
Részlet a válaszból: […]kézbesített jognyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni egyebek mellett az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon [Mt. 24. § (2) bek. b) pont]. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás jellegzetessége, hogy azt csak a próbaidő alatt lehet joghatályosan közölni, ám az Ön által írott esetben úgy tűnik, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3456
2. találat: Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál
Kérdés: Egyik közalkalmazottunk helyettesítése céljából határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítünk. A határozott idő tartama két és fél hónap. A Kjt. 21/A. §-a alapján kötelező a három hónap próbaidő kikötése. Ha a közalkalmazotti jogviszony tartama nem éri el a három hónapot, mennyi próbaidőt köthetünk ki jogszerűen? Lehet-e a közalkalmazott a jogviszonyának egésze alatt próbaidőn, vagy a próbaidő csak a jogviszonynál rövidebb ideig tarthat?
Részlet a válaszból: […]elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetében [Kjt. 21/A. § (4) bek. b) pont]. A helyettesítés céljából létesített közalkalmazotti jogviszony esetében a próbaidő kikötése a Kjt. szerint azonban kötelező. Annak ellenére, hogy a Kjt. általánosságban három hónap próbaidő kikötését rendeli el, annak tartama értelemszerűen nem terjedhet túl a jogviszony időtartamán.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3443
3. találat: Próbaidő nyugdíj előtt
Kérdés: Van egy munkavállalónk, akinek e hónapban jár le a próbaideje, de nem vagyunk megelégedve a munkájával. Mivel azonban a jövő év elején válik nyugdíjra jogosulttá, nem szeretnénk pár hónappal a nyugdíj előtt megszüntetni a munkaviszonyát. Így arra gondoltunk, hogy közös megegyezéses megszüntetést ajánlanánk neki, mégpedig úgy, hogy a munkaviszony a nyugdíjjogosultságának elérése időpontjában kerülne megszüntetésre. Ez megítélésünk szerint humánus megoldás lenne. Ha viszont nem írná alá a közös megegyezést, kilátásba helyezhetnénk a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést anélkül, hogy ez jogellenes lenne?
Részlet a válaszból: […]semmilyen garancia, hogy a munkavállaló elfogadja a közös megegyezést, és erre értelemszerűen nem is kötelezhető.Ha a közös megegyezés mellett egyúttal kilátásba helyeznék a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést is, ez - álláspontunk és az ítélkezési gyakorlat szerint - önmagában nem lenne jogellenes, nem minősülne sem kényszernek, sem jogellenes fenyegetésnek (BH1998. 50., BH2002. 74.). A munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3425
4. találat: Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban
Kérdés: Új közalkalmazottat vennénk át egy másik intézményből, áthelyezéssel. Ekkor van-e lehetőség próbaidő kikötésére? Minimálisan mennyi időt vehet igénybe az áthelyezés? Meddig van lehetősége az előző intézménynek, hogy visszatartsa a dolgozót?
Részlet a válaszból: […]megüresedő álláshely meghirdetésére, betöltésére észszerű idő álljon a rendelkezésére. Végső esetben természetesen a közalkalmazott élhet a lemondás jogi eszközével, ekkor a lemondási idő két hónap (Kjt. 28. §); ebben az esetben elveszti azt a kedvezményt, hogy a korábbi közalkalmazotti jogviszonyának időtartamát egybeszámítsák az újonnan keletkezővel. Mindebből jogértelmezéssel az vezethető le, hogy két hónap kikötése tekinthető olyan időnek, ami megfelel a rendeltetésszerű eljárás követelményének. Ha az előző, az áthelyező munkáltató nem a fent említett munkajogi elvek alapján jár el, csak az áthelyezéshez való hozzájárulása perrel való kikényszerítésével lehetne próbálkozni, ez azonban nehézkes bizonyítással járó és elhúzódó eljárást jelentene, így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3421
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás keresőképtelen betegség idején
Kérdés: Munkavállalónk próbaidő alatt betegszabadságra ment, a keresőképtelensége előreláthatóan hat hétig tart. Megszüntethető-e a munkaviszonya a próbaidő szabályai szerint azonnali hatállyal indoklás nélkül? Hat hét múlva járna le a próbaideje, vagyis ha megvárjuk a keresőképtelenség végét, akkor már próbaidőre hivatkozva nem, csupán felmondási idő mellett szüntethetjük meg a munkaviszonyát.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3107
6. találat: Hat hónapos próbaidő kikötése határozott idejű munkaviszonyban
Kérdés: Munkáltatóm egyéves határozott idejű munkaszerződéssel, és hat hónap próbaidővel alkalmazott azzal az ígérettel, hogy az egy év leteltét követően munkaviszonyom határozatlan tartamúvá válik. Jól értettem egy korábbi cikkükből ("Határozott idejű munkaviszony"), hogy hat hónap próbaidő kikötésére nem is kerülhetne sor a határozott idejű munkaviszony esetében?
Részlet a válaszból: […]§ (4) bek.]. Ebből következően, amennyiben Önre a munkaszerződés megkötésének idején nem terjedt ki olyan kollektív szerződés hatálya, amely tartalmazta a hat hónapos próbaidő kikötésének lehetőségét, a munkaszerződésében szereplő próbaidő kikötése részlegesen érvénytelennek tekinthető [Mt. 29. § (3) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a próbaidő kikötése csak az Mt. szerinti három hónapos korlátot meghaladó részében minősül érvénytelennek, ezért ténylegesen csak három hónap volt az Ön próbaidejének a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2969
7. találat: Kölcsönzött munkavállaló próbaidő alatti felmondása
Kérdés: Kölcsönzött munkavállaló vagyok, a próbaidőm három hónap, de még csak két hónapot töltöttem ki, és meg szeretném szüntetni a munkaviszonyt. Kinek kell beadnom a felmondást? A kölcsönvevő vállalatnál be kell-e jelentem, és ha igen, mikor?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2911
8. találat: Próbaidő kikötése munkaerő-kölcsönzést követően
Kérdés: Jogszerű a munkaszerződésben próbaidő kikötése olyan munkavállaló esetében, aki a munkaviszony létesítését megelőzően, a munkáltató mint kölcsönvevő részére munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munkát? Ilyen esetben a próbaidő kikötése rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]tudják zárni a jogviszonyt [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Ez a funkció azonban okafogyott lehet abban az esetben, ha ugyan új jogviszony létesül a felek között, ám annak már van olyan előzménye, ahol a fentiek szerinti "ismerkedésre" meg volt a lehetőség. Különösen ez a helyzet akkor, ha a munkavállaló ugyanazt a munkakört tölti be, mint amelyben kölcsönzött munkavállalóként is dolgozott. Hangsúlyozzuk, e körben nem a munkakör elnevezésének, hanem tartalmának van jelentősége. Ha tehát ténylegesen ugyanazokat a feladatokat végzi a munkavállaló, mint korábban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2725
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Munkaszerződés-módosítás - próbaidő nem köthető ki
Kérdés: Egyik munkavállalónkat szeretnénk előléptetni, viszont nem tudjuk, hogy az új munkakörben mennyire válik be az illető. Van arra lehetőség, hogy a munkakör módosításakor próbaidőt kössünk ki? Három hónap alatt mi is látnánk, hogy beválik-e az új munkakörben.
Részlet a válaszból: […]munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapos időtartamra. A munkakör módosítása nem jelenti új munkaviszony létesítését, tehát próbaidőt sem köthetnek ki jogszerűen a felek. Ilyen módon nem próbálhatják ki, hogy "beválik-e" a munkavállaló egy másik munkakörben.Ugyanakkor annak nincs akadálya, hogy a munkaszerződést a felek akként módosítsák, hogy a munkakör csak a felek által meghatározott időre, például három hónapra módosuljon. Ennek leteltét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2595
10. találat: Próbaidő alatt kapott jutalék visszafizetése
Kérdés: A munkavállaló a próbaidő alatt az alapbérén felül fix jutalékot kap azzal, hogy ha a munkaviszonya a próbaidő lejárta előtt megszűnik, a munkavállaló kifejezetten elfogadja, hogy a próbaidő alatt kifizetett összes fix jutalékot visszafizeti. Szabályos egy ilyen megállapodás?
Részlet a válaszból: […]alapján a munkaviszony a munkavállaló hátrányára módosulna, vagy a munkaviszony megszűnését eredményezné [Mt. 19. § (1) bek.]. A próbaidő alatti megszüntetés ebben az esetben olyan feltétel lenne, amely a munkaviszony tartamát a munka díjazása vonatkozásában módosítaná hátrányosan. Annak viszont nincs akadálya, hogy felek úgy állapodjanak meg, hogy a próbaidőre a munkavállaló alacsonyabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2544
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 34 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés