"Megrövidített" próbaidő

Kérdés: Egy munkavállaló 2021. december 6-án kezdte meg munkaviszonyát cégünknél három hónapos próbaidővel határozatlan idejű munkaszerződéssel. Akolléga december 7-én kerékpárbalesetet szenvedett, amelyből következően 2022. február 1-ig táppénzen volt, tehát a próbaideje nagy részében keresőképtelen volt. Szeretnénk a munkavállalóval a jövőben is együttműködni, de a maradék kb. egy hónap kevésnek bizonyul, hogy felmérjük alkalmasságát a betöltött pozícióra. Úgy tudom, hogy próbaidő hosszabbítására nincs lehetőség. Létezik-e ilyen esetekre bármilyen megoldás, hogy jogszerűen élhessünk a próbaidő maximális tartamának lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] ...§-ának (5) bekezdése értelmében a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Az Mt. ugyan lehetővé teszi azt, hogy a három hónaposnál rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
Kapcsolódó címkék:    

Alacsonyabb alapbér a próbaidőre - az egyenlő bánásmód kérdése

Kérdés: Cégünknél ismét munkavállalókat veszünk fel, és természetesen próbaidőt is ki fogunk kötni a munkaszerződésekben. Mivel nem tudjuk előre, hogyan dolgoznak, bele is kell tanulniuk a munkafolyamatokba, ezért nem fognak olyan hatékonysággal dolgozni, ahogyan a többiek. Jogszerűen megtehetjük-e, hogy amíg a próbaidő tart, addig nem fizetünk ugyanannyit nekik, mint a korábban már ugyanazt a munkát ellátó munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] ...szerint nem kizárt, hogy az alapbér a próbaidő alatt eltérjen, és akár alacsonyabb legyen, mint a többi, a munkavállalóval azonos munkakört betöltő, már korábban a munkáltatónál munkaviszonyban álló alkalmazotté. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önmagában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Közszolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatos kérdések

Kérdés: 1. A Kttv. 62/A. §-a szerint, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Figyelembe véve a Kttv. 260/C. §-át, polgármesteri hivatalnál való közszolgálati jogviszony létesítése esetében is érvényes a fenti szabály? 2. Amennyiben igen, akkor a kinevezés során a Kttv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján próbaidő nem köthető ki? 3. A Kttv. 69. §-a (11) bekezdésének b) pontja alapján a köztisztviselő új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét három év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben figyelembe kell venni? 4. A Kttv. 133. §-ának (8) bekezdése alapján a korábbi munkáltató által a tárgyévre megállapított eltérítés mértékére az új munkáltatónál a tárgyévben akkor van lehetőség, ha a jogviszony létesítését követő 45-60 napon belüli, soron kívüli teljesítményértékelése alapján megállapításra kerülhet? 5. Amennyiben próbaidő nem köthető ki, és folyamatosnak tekintendő a jogviszony, a belépés napjával fennmarad-e a korábbi munkáltatónál megállapított közigazgatási alapvizsga/szakvizsga határidő, vagy a Kttv. 122. §-ának (4) bekezdése szerinti szakvizsga teljesítéséhez kapcsolódó fizetési fokozatban való ún. átsorolásstop? 6. Amennyiben az alapvizsga/szakvizsga már teljesített, a Probono felületéhez kapcsolódó képzési kötelezettség szintén a belépés napjától kötelező? Vagy mindezeket felülírja a Kttv. 122. §-a a határidők megállapításával? 7. Vajon az adományozott cím elveszik a címmel rendelkező köztisztviselő Kttv. 62/A. §-a szerinti jogviszony-létesítése esetében, tekintettel arra, hogy nem rendelkezik a jogszabály erre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...Válaszunk igen, a Kttv. 62/A. §-ának hatálya alá tartozó esetekben a Kttv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján nem köthető ki próbaidő.3. A végkielégítésre való jogosultság tekintetében a válasz - az alábbi részletekre is figyelemmel - szintén igen. A Kttv. 69...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Munkaviszony-megszüntetés - alternatívák a próbaidő alatt

Kérdés: December végén lejár a próbaidőm. Jogszerű-e, ha ezt megelőzően fogom magam, és a főnökömnél felmondom a munkaviszonyomat - mondjuk január végével?
Részlet a válaszából: […] ...felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki [Mt. 45. § (5) bek.]. A felek azonnali hatályú felmondással a próbaidő alatt bármikor, indokolás nélkül megszüntethetik a munkaviszonyt [Mt. 79....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Azonnali hatályú felmondások - választásuk szerint

Kérdés: Ha a munkavállalónk próbaidő alatt súlyos kötelezettségszegést követett el (egyik kollégáját tettlegesen bántalmazta), kötelező-e az Mt. 78. §-a szerinti azonnali hatályú felmondás eszközével élnünk, ha meg akarjuk szüntetni a munkaviszonyát, vagy - választásunk szerint - azt indokolás nélkül, a próbaidőre hivatkozva is felmondhatjuk-e azonnali hatállyal?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaviszonyt, és megteheti, hogy a rendelkezésre álló jogszerű megszüntetési jogcímek közül mást válasszon. Így, amennyiben a próbaidő még nem járt le, lehetősége van arra, hogy indokolás nélkül, pusztán a próbaidőre (és nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Munkáltatói teendők a próbaidő lejártakor

Kérdés: Olvastam egy cikket, amely arról szólt, hogy a próbaidő eredményes elteltéhez kapcsolódóan nem elegendő erről a munkavállaló munkáltató általi egyoldalú értesítése - egy munkáltatóijogkör-gyakorló által aláírt és a munkavállaló részéről átvett "értesítőlevél" formájában -, hanem a munkaszerződés-módosítás szükséges. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...próbaidő a munkaviszony részét képezi, ebből következően, ha a próbaidő lejár, semmilyen nyilatkozattételre, egyoldalú értesítésre, értesítőlevél közlésére, illetve megküldésére nincs szükség a munkáltató részéről. Kétségtelen, hogy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaszerződés módosítása határozott időre

Kérdés: Módosíthatják-e a felek a határozatlan időtartamra szóló munkaszerződést határozott időtartamúra azzal a kitétellel, hogy a munkavállaló megfelelő feladatellátása esetén, a határozott idő lejárta után lehetőség van a munkaszerződés határozatlan idejűre történő módosítására?
Részlet a válaszából: […] ...módosítása nem irányulhat a jogszabály megkerülésére, ez esetben ugyanis az semmis lenne. Így például nem irányulhat a módosítás a próbaidő legfeljebb három hónapos (illetve kollektív szerződés erre irányuló kikötése esetén legfeljebb hat hónapos) tartamának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Próbaidő egyoldalú "törlése" a munkáltató által

Kérdés: Módosítható-e a munkaszerződés úgy, hogy a munkáltató kitörli a próbaidőt, hogy azáltal megakadályozza a próbaidő alatti felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ebből következően azt írásba kell foglalni. A felek közös megegyezéssel a munkaszerződés próbaidőre vonatkozó kikötését annak tartama alatt úgy is módosíthatják, hogy hosszát lerövidítik, de abban is megállapodhatnak, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Szóbeli munkaviszony-megszüntetés próbaidő alatt

Kérdés: Néhány napja kezdtem az új munkahelyemen egy ruházati üzletben. A munkaszerződésemben három hónap próbaidő kikötésére is sor került. Egy hét munkavégzés után bejött egy úr, aki a bolt új üzemeltetőjeként mutatkozott be, majd közölte velem, hogy mivel átvette a boltot, nem tart igényt a munkámra, ugyanis neki egy munkavállaló (a kolléganőm) is elegendő, és mivel én próbaidős vagyok, ezért össze is pakolhatok, délután haza is mehetek, többet nem kell bejönnöm. Előtte arról senki nem szólt nekem, hogy változni fog a munkáltató személye. A munkáltatóm képviselője (aki még annak idején a felvételemet intézte a cégnél) arról tájékoztatott telefonon ezt követően, hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos hivatalos papírokat (feltételezem, a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást és az igazolásokat) a következő héten postázzák. Nem tartom ezt az eljárás tisztességesnek, ezért kérdezném, mit tehetnék Önök szerint?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatóra szállnak át [Mt. 36. § (1) bek.]. A leírtakból arra lehet következtetni, hogy az új, átvevő munkáltató gyakorlatilag próbaidő alatti azonnali hatályú felmondással szüntette meg az Ön munkaviszonyát [Mt. 79. § (1) bek. a) pont]. Önmagában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

Elkésett azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt

Kérdés: A munkavállalónk még próbaidőn volt, amikor fény derült arra, hogy az egyik kollégájával rendszeresen pénzt vesz ki a kasszából. Az eset tisztázása érdekében megbeszélést tartottunk, de a munkavállaló ezen nem jelent meg. Ezért a munkaviszonyát próbaidő alatt (indokolás nélkül) azonnali hatállyal felmondtuk, és az erről szóló levelet tértivevényes küldeményként adtuk fel postán. A küldemény azonban a "nem kereste" jelzéssel jött vissza, a próbaidő azonban már ebben az időpontban lejárt. Jogszerűen jártunk-e el, azaz megszűnt-e a munkavállaló munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon [Mt. 24. § (2) bek. b) pont]. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás jellegzetessége, hogy azt csak a próbaidő alatt lehet joghatályosan közölni, ám az Ön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.
1
2
3
5