Rendszeres változás a délutáni műszakpótlékra jogosultságnál

Kérdés: A Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése szerinti, ún. "délutáni műszakpótlék" szabályának alkalmazása során a "rendszeres változás" meghatározásakor alkalmazható-e az Mt. műszakpótlékra vonatkozó fogalma, vagy sem? Ha nem, akkor hogyan járjunk el, mit tekintsünk "rendszeres változásnak"?
Részlet a válaszából: […] A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Műszakpótlék egy műszakos beosztás esetén

Kérdés: Megszakítás nélkül működő egészségügyi intézmény vagyunk. Foglalkoztatottjaink nagy része műszakbeosztásban dolgozik. Azonban vannak az intézményben egy műszakos munkarendben dolgozó munkavállalók is, például az élelmezési osztályon. Aki egy műszakos beosztásban dolgozik 6.00-14.00 óráig, és munkaszervezési okból őt időnként 5.00-13.00 óráig osztják be, annak kell műszakpótlékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] A műszakpótlékra az Eszjtv. és az 528/2020. Korm. rendelet nem tartalmaz külön rendelkezéseket, ugyanakkor az 528/2020. Korm. rendelet az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában az országos kórház-főigazgatót felhatalmazza az Eszjtv. 1. melléklete szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Műszakpótlék délutáni munkavégzés esetén

Kérdés: Jelenleg egy fővárosi idősek otthonában dolgozom, tálalói munkakörben. Minimálbérrel vagyok bejelentve. A rendes havi munkaórát ledolgozom, de nem 8 órás beosztásban, hanem napi 12 órában, 7-19-ig. Kérdésem az lenne, hogy jár-e nekem a délutáni pótlék?
Részlet a válaszából: […]  A több műszakos munkaidő-beosztásban délutáni, illetveéjszakai műszakpótlék jár. A délutáni műszakban (14.00-22.00 között) a pótlékmértéke 15%, az éjszakai műszakban (22.00-06.00 között) a pótlék mértéke 30%[Mt. 146. § (2)-(3) bek.]. Több műszakos a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Műszakpótlék – percekre?

Kérdés: Vállalatunk két műszakos munkarendben üzemel (6-14 óra, illetve 14-22-ig tart a két műszak). A hétvége szabad. A munkaközi szünet ledolgozása miatt a műszakokat 6-tól 14 óra 20 percig, illetve 14 óra 20 perctől 22 óra 40 percig szeretnénk módosítani. A délutáni műszakpótlék mértéke 15%, kérdésünk, hogy az első műszak esetén a 14 óra utáni 20 percre jár-e ez? A második műszak esetén pedig a 22 óra utáni 40 percre 15%-os vagy 30%-os bérpótlék jár? Az Mt. változásai miatt 2012. július 1. után a felsorolt pótlékok hogyan fognak alakulni?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 146. §-a értelmében a több műszakosmunkaidő-beosztásban (azaz ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja amunkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók időszakonkéntrendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Délután dolgozó munkavállaló délutáni műszakpótléka

Kérdés: Délután háromtól este kilencig dolgozom mint takarító. Kérdésem, hogy erre az időszakra jár-e nekem a délutáni műszakpótlék?
Részlet a válaszából: […]  Több műszakos a munkarend, ha a munkáltató napi üzemelésiideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét és a munkavállalókidőszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonostevékenységüket [Mt. 117. § (1) bek. e) pont]. A több műszakos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Délutáni műszakpótlék

Kérdés: Üzletünk a hét minden napján 8-20 óráig van nyitva. Három értékesítőt foglalkoztatunk váltakozó munkaidőben. Valamikor egy nap 2 értékesítő dolgozik 8 órában úgy, hogy az egyik 8-16 óráig, a másik pedig 12-20 óráig végez munkát. Valamikor úgy dolgoznak ketten, hogy az egyik 8 órában, a másik 4 órában végez munkát, pl. egyikük 8-12 óráig és a másik 12-20 óráig, vagy 8-16 óráig az egyik és a másik 16-20 óráig. Ritkán az is előfordul, hogy egyetlen értékesítő dolgozik 8-20 óráig. Jár-e a munkavállalóknak délutáni műszakpótlék, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 146. § (2) bekezdése alapján több műszakosmunkaidő-beosztásban, illetve megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottmunkavállalónak délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. A levelébenleírtak tekintetében a több műszakos munkaidő-beosztásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Műszakpótlék és rendkívüli munka

Kérdés: A cégemben három műszakos munkarend van, és nincs havi munkaidőkeret. Ha a dolgozó túlmunkát végez, a túlórapótlékon felül az eredeti műszakjának a műszakpótlékja jár, vagy a túlmunka műszakjáé? Például: nappali műszak reggel 6-14 óra. A dolgozó reggel 6-tól 16 óráig dolgozik. A 2 óra túlmunkára az 50% pótlékon kívül kell-e fizetni a délutáni műszakpótlékot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 146. §-a alapján a több műszakosmunkaidő-beosztásban, illetve a megszakítás nélküli munkarendbenfoglalkoztatott munkavállalót megilleti a délutáni, illetve éjszakaiműszakpótlék. A 146. § (3) bekezdése szerint a délutáni, illetve éjszakaiműszakban történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Műszak- és vasárnapi pótlékra való jogosultság

Kérdés: Hogyan kell meghatározni a munkaidő napi beosztását a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknál? Kereskedelmi egységünk reggel 6 órától este 10 óráig van nyitva. Délutáni műszakpótlékot (15%) mikor kell fizetni? A munkavállaló vasárnapi foglalkoztatása esetére kell-e 100% pótlékot kell fizetni, ha a munkavállaló beosztása alapján végez vasárnap munkát?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban megjegyezzük, hogy a kérdést feltevő munkáltató- figyelemmel arra, hogy a tényállás szerint egy olyan kereskedelmi egységetüzemeltet, amely naponta reggel 6 óra és este 10 óra között tart nyitva – nemmegszakítás nélküli munkarendben működik. Megszakítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.