Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

123 találat a megadott jubileumi jutalom tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jubileumi jutalom - az összeg kiszámítása

Kérdés: Szociális intézmények, óvodák, bölcsődék, gazdálkodási feladatokat ellátó intézmények adminisztratív és műszaki alkalmazottai esetében, továbbá egészségügyi szolgáltatást ellátó védőnőkre vonatkozóan a jubileumi jutalom kifizetéséhez mely pótlékok számíthatók be a jutalom alapjába? A jogszabályi hivatkozáson túl kérjük a beszámítható pótlékok felsorolását is. A jubileumi jutalom összegébe beleszámíthatóak-e a munkáltatói döntés alapján járó illetmény- és keresetkiegészítés, illetve a vezetői pótlék?
Részlet a válaszból: […]jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a miniszteri rendeletben meghatározott ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell számítani [Kjt. 78. § (2a) bek.]. Egyéb illetményelem - így a kérdésben megfogalmazott illetmény- és keresetkiegészítés, illetve a vezetői pótlék - figyelembevételét a jubileumi jutalom vonatkozásában a törvény nem írja elő, így azok a jubileumi jutalomba nem számíthatók be.A bölcsődék, szociális intézmények tekintetében a 257/2000. Korm. rendelet nem írja elő ágazati pótlék beszámítását a jubileumi jutalomba, hasonlóan az óvodák tekintetében a 326/2013. Korm. rendelet, és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézmények vonatkozásában a 77/1993. Korm.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4317

2. találat: Jubileumi jutalom - ami nem jogszerző idő

Kérdés: A Kjt. alá tartozó óvodapedagógus besorolása kapcsán merült fel, hogy az IBUSZ (1986. 09. 17. - 1990. 04. 04.) és a Taverna Szálloda (1990. 06. 18. - 1997. 08. 17.) beszámítható-e a jubileumi jutalom kalkulálásakor. Csak és kizárólag az OEP- igazolvány és a régebbi Igazolvány a társadalombiztosítási ellátásokról az, ami alátámasztja a korábbi jogviszonyokat, tehát nincs erről a két helyről más dokumentum. Ez a két munkahely, intézmény a jubileumi jutalom idejébe beszámítható?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban eltöltött idők, valamint más közszolgálati területeken, például közszolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban töltött idők. A nem költségvetési intézménynél munkaviszonyban töltött idő beszámítása viszont nem lehetséges, mivel a Kjt. 87/A. §-ának ezt lehetővé tévő (3) bekezdése csak akkor lenne alkalmazható, ha az idő számítására a besorolás megállapítása érdekében kerülne sor. Az IBUSZ az 1980-as években állami vállalat volt, tehát a gazdálkodási szférába tartozott, nem költségvetési intézményként működött. A Taverna Szállodára az 1990-es években ugyanez vonatkozott, ráadásul a munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony 1992. július 1-jei kettéválását követően a költségvetési intézménnyel fennálló munkaviszonynak át[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4302
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Jubileumi jutalom jogszerző ideje - a munkaviszony beszámíthatósága

Kérdés: Hivatalunk 2021. április 1-jétől köztisztviselői munkakörben felvett egy közalkalmazottat, akinek a Kjt. 25/A-C. §-ának (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszonya - a törvény erejénél fogva - 2020. június 30-ával, az átadás időpontjában megszűnt. A 2020. június 30. és a 2021. március 31. közötti, Mt. hatálya alatti munkaviszony beszámít-e a jubileumi jutalom esetében figyelembe vehető munkaviszonyba?
Részlet a válaszból: […]munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Figyelemmel tehát arra, hogy ebben az esetben a munkáltató egésze vagy része az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára került átadásra, az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszony teljes mértékben az Mt. hatálya alá kerül. Bár a Kjt. 25/B. § (2)-(5) bekezdései több tekintetben is előírják az átadás előtti közalkalmazotti jogviszony figyelembevételét az újonnan létesített munkaviszony tekintetében (pl. a munkabér összege, a próbaidő kikötésének a tilalma, a jogviszony időtartama, a napi munkaidő mértéke, a jogfolytonosság, valamint a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében), e rendelkezések hallgatnak a jubileumi jutalomra való jogosultságról.Mindebből következően - amennyiben egyedül a Kjt. fenti rendelkezései vonatkoznak a kérdés szerinti jogállásváltozásra - megállapítható, hogy a 2020. július 1-jétől a 2021. március 31-éig fennálló, a Kjt. 25/B. §-a alapján létrejött munkaviszony a Kttv. 150. §-a szerint nem minősül jubileumi jutalomra jogosító időnek. Azt is szükséges ugyanakkor megvizsgálni, hogy a Kjt. mellett szabályozta-e esetleg valamilyen speciális jogszabály is a kérdéses jogviszonyváltást. Így például az Szkt. hatálya alá tartozó szakképző intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok és oktatók 2020. július 1-jétől átkerültek az Mt. hatálya alá. A törvény a közalkalmazottak jogállásváltozására a Kjt. 25/A-25/C. §-t rendelte alkalmazni [Szkt. 127. § (5) bek.]. A munkáltatói jogkör gyakorlója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4287

4. találat: Végkielégítésre és jubileumi jutalomra való jogosultság, rokkantsági ellátás

Kérdés: Egy közalkalmazottunk jogviszonyát egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentéssel megszüntetjük. Táppénzjogosultsága szeptember 23-án lejár, a benn maradt szabadságának kiadása után november 20-tól indul a felmentési ideje. Több mint 38 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Rokkantsági ellátásának kérelmezése folyamatban van. Jár-e neki a végkielégítés mellett a 40 éves jubileumi jutalom is, vagy csak a végkielégítés, illetve ha a felmentés alatt megszületik a határozat a rokkantsági ellátásról, akkor nyugdíjasnak minősül-e, és csak a jubileumi jutalom jár számára?
Részlet a válaszból: […]minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], továbbá-legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik,a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A kérdés valójában az, mi történik akkor, ha az érintett közalkalmazott a felmentési ideje alatt nyugdíjasnak minősül, mert részére megállapításra kerül a rokkantsági ellátás, és ennélfogva ebben részesül. Az Mt. 294. § (1) bekezdése g) pontjának gg) alpontja alapján ugyanis a rokkantsági ellátásban részesülő közalkalmazott nyugdíjasnak minősül. Ebből következően, amennyiben legkésőbb a megszűnés időpontjában (pl. bármikor a felmentési idő alatt) részére megállapításra kerül a rokkantsági ellátás, a törvény erejénél fogva nyugdíjasnak minősül, és részére a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat ki kell fizetni a jogviszonya megszűnésekor.A közalkalmazott számára ugyanakkor nem biztos, hogy minden esetben jár végkielégítés. Egyfelől, mivel a felmentésére tartós alkalmatlanság miatt kerül sor, általános szabály szerint nem illeti meg végkielégítés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4271

5. találat: Pedagógus csökkentett munkaideje - a következmények

Kérdés: Pedagógusként dolgozom. Úgy tudom, hogy lehetőségem van 5 évvel az öregségi nyugdíj előtt csökkentett munkaidőben dolgozni (félállást vállalni 3/4 havi fizetésért). Ezt lehet-e később módosítani, visszatérni teljes állásra? Ennek a majdani nyugdíjam összege miatt lehetne jelentősége. A40 éves jubileumi jutalmat milyen bér alapján számolnák? A jubileumi jutalom kifizetésének az alapja (összege) mindig a megelőző havi bér?
Részlet a válaszból: […]legalább húsz év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.A csökkentett munkaidő jogintézménye a részmunkaidőtől abban különbözik, hogy a munkabér vagy az illetmény nem a ledolgozott idővel arányos, hanem annál magasabb összegű. Ebben áll a jogintézmény lényege, a nyugdíj előtt állók számára biztosított kedvezmény. A kedvezmény igénybevétele a pedagógus, illetőleg a dajka egyoldalú döntésétől függ. Ha a törvényi feltételeknek - nyugdíjkorhatártól legfeljebb öt évvel előbbi időpont, legalább húsz év szakmai gyakorlat, törvény szerinti időpontban való előzetes közlés - megfelel, a munkáltató köteles a kérésének eleget tenni.Olyan rendelkezés nincsen, amely - egyfelől - kizárná, hogy a csökkentett munkaidőről utóbb visszaálljanak teljes munkaidőre, illetve amely - másfelől - elő­írná, hogy a visszaállás is a pedagógus vagy a dajka egyoldalú döntése alapján történne. Vagyis van lehetőség újbóli teljes munkaidőben való foglalkoztatásra, de ehhez szükséges a kinevezés vagy a munkaszerződés módosítása az általános szabályok (Mt. 58. §) szerint, mindkét fél kölcsönös beleegyezésével.Ami a jubileumi jutalmat illeti: a Kjt. 78. §-ának (2) bekezdése szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4239
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Jogviszony folyamatossága a közigazgatásban

Kérdés: A Kttv. 62/B. §-a alapján "ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül létesít első jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni". Ebben az esetben, ha a Kit. hatálya alól a Kttv. hatálya alá 30 napon belül érkezik új dolgozó, akkor hogyan kell figyelembe venni a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony keletkezése közötti időt az alábbiak tekintetében: besorolás, jubileumi jutalom, végkielégítés, szabadságszámítás?
Részlet a válaszból: […]§-ához kapcsolódóan számos helyen rendelkezik e törvény a folyamatosság gyakorlatban való megvalósulásáról, így a besorolásnál figyelembe veendő időtartamoknál [Kttv. 8. § (5) bek.], a próbaidőnél [Kttv. 46. § (1) bek], a végkielégítésnél [Kttv. 69. § (11) bek.], a szabadság megváltásánál [Kttv. 107. § (2) bek.], az illetmény eltérítésénél [Kttv. 133. § (8) bek.], a jubileumi jutalomnál [Kttv. 150. § (3) bek. g) pont], a cafeteriajuttatásnál [Kttv. 151. § (2a) bek.], valamint a köztisztviselő részére adható juttatásoknál [Kttv. 152. § (1a) bek.]. Mindemellett a 98/2018. Korm. rendelet eljárási részletkérdéseket is tartalmaz a Kttv. 62/A. §-ához kapcsolódóan.Ezzel szemben a Kttv. 62/B. §-hoz semmilyen további törvényi vagy kormányrendeleti részletszabály nem kapcsolódik a folyamatosság gyakorlatban való értelmezése tekintetében. A paragrafust beiktató törvény indokolása is nagyon szűkszavú, e szerint "a Kit. az áthelyezés jogintézményét nem ismeri, így az egyes jogállási törvények közötti váltás esetén szükséges a jogviszony folyamatosságát biztosítani. A Kttv. módosítása lehetővé teszi, hogy a Kit. hatálya alatt állt, a Kttv. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy esetében a jogviszony folyamatos maradjon".Figyelemmel a Kttv. 62/B. § szövegezésére, amely egyértelműen kimondja a jogviszonyok folyamatosságát, valamint a hozzá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4205

7. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság - munkaviszonyban kizárt

Kérdés: Egy köztisztviselő az önkormányzat polgármesteri hivatalában 2021 őszén igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségét. Amikor közszolgálati jogviszonya megszűnik, 11 hónap választja el a 35 éves közszolgálati jubileumi jutalom megszerzésétől. Amennyiben közszolgálati jogviszonyának megszűnése után - határozott idejű egyéves időtartamra - munkaszerződéssel visszafoglalkoztatásra kerül a nyugdíjas, ez az egy év beszámítható-e a jubileumi jutalom igénybevételéhez [Kttv. 150 § (3) bek.], azaz 2022 őszén megkaphatja-e a 35 éves jubileumi jutalmát?
Részlet a válaszból: […]kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt. Ebből következően, ha a polgármesteri hivatal munkaviszonyt létesít a volt köztisztviselővel, az az időtartam be fog számítani a jubileumi jutalomra jogosító időbe. Ezzel kapcsolatban azonban két korlátozó tényezőre kell felhívnunk a figyelmet.Egyrészt, hogy - bár maga a polgármesteri hivatallal fennálló munkaviszony időtartama beszámít a jubileumi jutalomra jogosító időbe - a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló nem jogosult jubileumi jutalomra. A Kttv. 258. §-ának (1) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóra nem a Kttv., hanem az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni a Kttv. 258. §-ában foglalt eltérésekkel. A Kttv. 150. §-ának (1) bekezdése alapján pedig jubileumi jutalomra a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak közül csak a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők válhatnak jogosulttá. Vagyis hiába lesz meg a 35 éves jubileumi jutalomra jogosító ideje a kollégának 2022 őszén. Miután ekkor nem közszolgálati jogviszonyban, hanem munkaviszonyban áll a hivatallal, nem kaphatja meg a jutalmat.Másrészt, a Kttv. 8. §-ának (1) és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4198
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Közalkalmazotti jubileumi jutalom - a jogszerző idő megítélése

Kérdés: Szociális bentlakásos ápoló- és gondozótevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Munkatársunk 1982. 05. 31. - 1987. 07. 05. között dolgozott a Békés Megyei Tanács 1. Sz. Sütőipari Vállalatnál (Békéscsaba), mely időközben, 1985. július 1-jétől átalakult Sütőipari Vállalattá. 1987. 09. 14. és 1988. 05. 18. között a Békés Megyei Tanács Gyermekélelmezési Intézményénél (Békéscsaba) dolgozott. Figyelembe kell-e venni ezeket az éveket a jubileumi jutalom számításánál?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban töltött idő is, amely - ha jogviszony fennállt volna - valamely olyan közszolgálati jogviszonnyá alakult át, amelynek tartamát a Kjt. közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek tekinti. Közös tulajdonság, hogy minden ilyen intézmény állami vagy önkormányzati költségvetésből működik, illetve működött, és céljuk nem elsődlegesen a gazdálkodás, üzleti vagy termelőtevékenység, hanem valamely közcélt szolgáló tevékenységet végeznek. Noha a kérdésben említett Sütőipari Vállalat tanácsi tulajdonban állt, nem minősült költségvetési szervnek, ennek folytán a vállalatok munkáltatóként nem kerültek 1992-ben a Kjt. hatálya alá. Így a Békéscsabai Sütőipari Vállalatnál 1982-1987 között munkaviszonyban töltött idő nem vehető figyelembe a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából.Ezzel ellentétben a tanácsi gyermekélelmezési intézmény a költségvetési szervek kategóriájába tartozó, közfeladatot ellátó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4197

9. találat: Köztisztviselői jubileumi jutalom - a munkaviszony beszámíthatósága a jogszerző időbe

Kérdés: Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselőnk jubileumi jutalomra jogosító idejébe beletartozik-e az az időtartam, amit 1985 és 1992 között a Kertészeti Egyetem Tangazdaságában dolgozott? Szintén önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselőnk esetében jubileumi jutalomra jogosító időnek számít-e a Magyar Nemzeti Bank és a Technoimpex M.G. Külkereskedelmi Vállalatnál történő foglalkoztatása 1983 és 2004 között?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt, valamint a közszolgálati jogviszony megszűnését, megszüntetését követő 30 napon belül létesített közszolgálati jogviszony keletkezéséig tartó, jogviszonyban nem töltött időt.A Ktv. és a Kjt. hatálybalépése - 1992. július 1-je - előtti időszakban munkaviszonyban töltött idő csak akkor számítható be a jubileumi jutalomra jogosító időbe, amennyiben a munkáltató a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdésében felsorolt törvények hatálya alá került vagy - fennállása esetén - került volna. A kérdező a "Kertészeti Egyetem Tangazdasága" alatt feltehetően a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kísérleti Üzem és Tangazdaságát érti. A Kertészeti Egyetem neve ugyanis az 1986. évi 13. tvr. alapján Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre változott, és az egyetem a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter irányítása alá tartozó országos hatáskörű szervnek minősült, állami fenntartású felsőoktatási intézmény maradt 1992 után is (lásd a Fotv. 1. számú mellékletét). Ebből következően az egyetemen és az egyetem szervezeti egységei­nél foglalkoztatottak (így feltehetően a tangazdaságnál foglalkoztatottak is) a Kjt. hatálya alá kerültek. Ezért az egyetem szervezeti egységénél foglalkoztatottak 1985 és 1992. július 1. napja között fennállt munkaviszonya jubileumi jutalomra jogosító időnek minősül a Kttv. 150. §-a (3) bekezdésének b) pontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4196
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Köztisztviselők - jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjas osztályvezető

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk közszolgálati jogviszonya 1992 óta folyamatos. 2021. május 3-tól kezdődően megigényelte a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítását, nyugdíj folyósításának szüneteltetésével. A Tny. 83/C. §-ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt köztisztviselőnk nyugdíjasnak minősül, viszont mivel közszolgálati jogviszonya a továbbiakban is fennáll megszakítás nélkül, így ebben az időszakban fizetést kap és nyugdíjat nem. A Kttv. 150. §-a rendelkezik a jubileumi jutalomra való jogosultságról, melyet meghatározott szolgálati jogviszonyban eltöltött idő után kap a tisztviselő. Jubileumi jutalomra való jogosultságát befolyásolja-e az, hogy időközben a státusza nyugdíjasra módosult? Beszámítható-e a nyugdíjas státusz kezdetétől számított időszak a jubileumi jutalom idejébe? Egy másik köztisztviselőnk jelenleg osztályvezetői beosztásban látja el a feladatait, azonban kérni szeretné a nyugdíjas státuszának megállapítását, nyugdíj folyósításának szüneteltetése mellett úgy, hogy a közszolgálati jogviszonya a nyugdíjas státusz megállapítását követően is fennáll. Ebben az esetben a már nyugdíjas státuszú köztisztviselőnk a továbbiakban is elláthatja-e osztályvezetőként a feladatát?
Részlet a válaszból: […]Kttv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja, valamint (2) bekezdése szerint a Kttv. alkalmazásában a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül, ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül. A köztisztviselő akkor részesül a 7. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást véglegesen megállapították. Amennyiben a fenti kritériumnak az érintett köztisztviselő megfelel, a Kttv. értelmében is nyugdíjasnak minősül.A nyugdíjas köztisztviselői státusz önmagában azonban nem befolyásolja sem a jubileumi jutalomra jogosító időt, sem pedig a vezetői munkakör betöltésének a lehetőségét. Így a nyugdíjas köztisztviselő közszolgálati jogviszonya ugyanolyan jubileumi jutalomra jogosító időnek minősül, mint a nem nyugdíjas kollégájáé. Továbbá a nyugdíjasnak minősülő köztisztviselő - a Kttv.-ben írt, vezetői munkakör betöltéséhez szükséges feltételek fennállása esetén - ugyanúgy tölthet be vezetői munkakört, mint fiatalabb kollégái. Itt kell megjegyeznünk, hogy a végkielégítésből ugyanakkor ki van zárva az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4163
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést