Keresés eredménye

90 találat a megadott jubileumi jutalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő és a jubileumi jutalomra való jogosultság
Kérdés: Közalkalmazottunk és köztünk vita van abban a tekintetben, hogy beszámítandó-e a jubileumi jutalomra jogosító időtartamba a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezeténél 2010. június 1.-2015. július 12. között szerzett ideje? Az intézménynél korábban dolgozó humánpolitikai munkatárs ugyanis beszámolta ezt az időtartamot a kinevezés elkészítésekor. Keletkeztet-e ez jogot a közalkalmazott oldalán? Arra is hivatkozik dolgozónk, hogy bérezését a Vöröskereszt a Kjt. szerint állapította meg. Van-e lehetősége a munkáltatónak a jubileumi jutalomra jogosító idő beszámításánál eltérni a dolgozó javára, vagy ezek kógens rendelkezések?
Részlet a válaszból: […]hogy a Magyar Vöröskereszt nem költségvetési szervnek, hanem társadalmi szervezetnek minősül, amely munkavállalókat az Mt. szabályai szerint foglalkoztathat. Az a körülmény, hogy a munkaszerződésben a felek kikötötték, hogy megállapodásuk alapján a Kjt. egyes szabályait (pl. a besorolást) fogják alkalmazni a közöttük fennálló munkaviszonyra, még nem minősíti át a munkaviszonyt közalkalmazotti jogviszonnyá. A Magyar Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött idő a közalkalmazotti jubileumi jutalom szempontjából ezért jogosító időnek nem tekinthető.A munkáltató korábban a Kjt. 87/A. §-ába ütköző módon ismerte el jubileumi jutalomra jogosító időként a Magyar Vöröskeresztnél munkaviszonyban töltött időt. Ez az elismerő nyilatkozata érvénytelen, helyette a törvényi szabályt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3418
2. találat: Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága
Kérdés: Közalkalmazottunk korhatár előtti ellátást fog igénybe venni, mivel röntgenasszisztensként korkedvezmény illeti meg, ezért a közalkalmazotti jogviszonyáról a közeljövőben le fog mondani. Jogosult-e 40 éves jubileumi jutalmára, amennyiben már 35 év közalkalmazotti jogviszonyban elismert idővel rendelkezik? Más jogcímen nem jogosult nyugdíjra, így például nem rendelkezik annyi szolgálati idővel, hogy a nők tekintetében irányadó negyven év jogosultsági idővel szerezzen jogosultságot a nyugdíjra.
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott kérelmezi. Amint a kérdésében is utalt erre, nem erről az esetről van szó, mivel a közalkalmazott felmentésére nem a nők negyvenéves jogosultsági idővel igénybe vehető nyugellátása következtében kerül sor.Az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján nyugdíjas az a közalkalmazott, aki- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,- egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3415
3. találat: Jubileumi jutalomra jogosító munkaviszonyok
Kérdés: Közalkalmazott munkavállalónk részére a jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető idő megállapításával kapcsolatos a kérdésünk. A munkavállaló folyamatosan önkormányzati közfeladatot ellátó szervezetekkel állt jogviszonyban. Kezdetben önkormányzati költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatták. Ezt követően a munkáltató személye azért változott meg, mert a közfeladat ellátása az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részére került átadásra. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésre került, és azonos feltételekkel munkaviszonyban foglalkoztatták tovább. Néhány év múlva újbóli önkormányzati feladatátszervezés történt, melynek következtében a munkavállaló önkormányzati költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyba került. Kérdésünk, hogy a jubileumi jutalom megállapításához beszámítható-e az önkormányzati gazdasági társaságban munkaviszonyban töltött idő?
Részlet a válaszból: […]bekezdése ezzel kapcsolatosan kimondja, hogy a munkavállaló korábbi munkaviszonyát a jogállásváltozást követően a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell elismerni. Mivel ez a szabály további részletet nem tartalmaz, a jubileumi jutalom szempontjából is jogosító időként kell elismerni a korábbi, közfeladatot ellátó munkáltatónál munkaviszonyban töltött időt, feltéve, hogy ez a jogviszony a közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulással szűnt meg.Megjegyzendő, hogy a köznevelési területen az Nkt. ezzel ellentétes szabályt (a kivétel kivételét) fogalmaz meg. Az Nkt. 85/A. §-a szerint, ha a fenntartóváltás következményeként a munkavállaló a Kjt. hatálya alá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3402
4. találat: Elévült jubileumi jutalom
Kérdés: Kolléganőm nem kapta meg a 25 éves jubileumi jutalmát, amely ezelőtt 5 évvel járt volna. Ez akkor derült ki, amikor a 30 éves jubileumi jutalom kifizetésére került sor. Munkáltatójához fordult, aki válaszában elutasította ez irányú kérését, mivel szerinte lejárt a 25 éves jubileumi jutalommal kapcsolatos hároméves elévülési idő. (Kolléganőm jelenleg is dolgozik, viszont januárban a nők 40 éves kedvezményével kíván nyugdíjba vonulni.) A munkáltató valóban jogszerűen jár-e el akkor, ha nem fizeti ki kolléganőmnek az elmaradt jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszból: […]időt a felek nem rövidíthetik le. Az említett polgári jogi szabályokat a Ptk. 6:22-6:25. §-ai tartalmazzák. Ezek a következőket rögzítik: az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik, jelen esetben abban az időpontban, amikor kolléganője a törvény alapján a jubileumi jutalomra való jogosultságot megszerezte. Az elévülés csak akkor nyugszik (az elévülési idő folyása átmenetileg szünetel), ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni. Önmagában az, hogy kolléganője nem ismerte fel, hogy a munkáltató rá vonatkozóan helytelenül alkalmazta a jogszabályt, még nem tekinthető menthető oknak. Az elévülést megszakítja (és az elévülési időt újraindítja):[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3338
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Pedagógus óraszámának csökkentése kérelemre
Kérdés: Közalkalmazott pedagógus hölgy 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulása 2020 májusában esedékes. A következő tanévre (2018/19) - jogszabály alapján - 4 óra csökkentést kért úgy, hogy az egyik, kimenő osztálya helyett ne kapjon másik osztályt. Tudni szeretné, hogy ez a - kérése szerint csak a következő tanévre szóló - csökkentés befolyásolja-e az azt követő - elvileg - töredékes tanévét is? A csökkentett óraszám kérelmezése befolyásolja-e a jubileumi jutalmát, kaphat-e egyáltalán?
Részlet a válaszból: […]55-65%-ában teszi kötelezővé a tanulókkal való közvetlen foglalkozásokra fordítandó idő elrendelését, ami teljes munkaidő esetén heti 22-26 órát, részmunkaidő esetén ennek időarányos részét teszi ki.Ha Ön 4 óra csökkentést kért, ez értelmezhető egyfelől úgy, hogy a munkaidőn belül a heti 26 óra helyett heti 22 neveléssel-oktatással lekötött munkaidő beosztását kérte a munkáltatójától, a teljes munkaideje változatlanul maradása mellett. Ennek a kérelemnek a munkáltató mérlegelési joga alapján tehet eleget, de erre nem köteles. Sőt, ha a kérelem folytán a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 22 óra alá csökkenne, akkor erre a munkáltatónak nincs is lehetősége, hiszen ez a törvény szabályával ellentétes lenne. Ez esetben a munkáltató döntése a tantárgyfelosztással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3285
6. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság - a hivatásos szolgálati idő kérdése
Kérdés: Közszolgálati jogviszonyban kinevezett köztisztviselőnk hivatásos szolgálati jogviszonya a Hszt. 80. §-a (2) bekezdésének d) pontja és 86. § (2) bekezdésének e) pontja alapján felmentéssel 2018. november 7-én szűnt meg. Köztisztviselőnk kérelmezte, hogy a köztisztviselői jogviszonya létesítésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója által a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához ténylegesen figyelembe vett hivatásos szolgálati jogviszony 1990. november 1. kezdő időpontja helyett a Hszt. 280. §-a alapján elismert szolgálati idő kezdő időpontját, 1988. október 20-át vegyük figyelembe. Ebben az esetben ugyanis a 30 éves jubileumi jutalomra a munkáltatói jogkör gyakorlója által kinevezésében megállapított 2020. november 24. napja helyett 2018. szeptember 1. napján szerezne jogosultságot. A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján köztisztviselőnk 30 éves jubileumi jutalomra jogosító ideje kezdő időpontjának megállapításánál a hivatásos szolgálati jogviszony kezdetének mely időpontot vegyük figyelembe, az 1990. november 1-jét vagy az 1988. október 20-át? Továbbá köztisztviselőnk jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításakor alkalmaznunk kell-e a Hszt. 283. §-át, miszerint "Akinek a szolgálati viszonyát megszüntették, annak a 280. § (1) bekezdése szerint számított hivatásos szolgálati idejét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, bírói vagy ügyészségi szolgálati viszony vagy közigazgatási szervnél munkaviszony létesítése esetén a létesítendővel azonos jellegű jogviszonyban eltöltött időnek kell elismerni." Fentiek alapján mikor jogosult a köztisztviselő a 30 éves jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszból: […]szolgálati jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba áthelyezettek tekintetében olyan időtartamok (pl. sor-, tartalékos katonai szolgálat időtartama vagy a régi Hszt. alapján hivatásos szolgálati időnek minősülő egyéb időtartamok) is, amelyek a közszolgálati tisztviselők jubileumi jutalmába a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján nem lennének beszámíthatók.Másfelől azért sem lehetséges az ún. hivatásos szolgálati idő figyelembevétele a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama helyett, mivel ezzel a Kttv. szerinti jubileumi jutalomra jogosító időbe kétszeresen is beszámításra kerülnének a hivatásos szolgálati jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba áthelyezettek tekintetében olyan időtartamok, amelyeket már a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése is elismer a jubileumi jutalomra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3268
7. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság és az egyházi iskolákban töltött munkaviszony
Kérdés: Testvérem jelenleg is közalkalmazott, de arra való hivatkozással most nem akarják kifizetni a 30 éves közalkalmazotti jubileumi jutalmat, hogy több évet tanított a katolikus egyház és a református egyház által fenntartott iskolákban. Munkaszerződéseiben mindig hivatkoztak arra, hogy megilletik mindazok a juttatások, amelyek a közalkalmazottat megilletik, bérét és előmenetelét is a Kjt. alapján határozták meg, és a 25 éves jubileumi jutalmat 2012-ben kifizették neki. Vagyis ekkor már egyszer elbírálták a korábbi munkaviszonyait.
Részlet a válaszból: […]az ottani foglalkoztatásra az Mt. szabályai szerint munkaviszony jön létre. A Kjt. 87/A. §-a a munkaviszony idejét nem tekinti jubileumi jutalomra jogosító időnek.Bizonyos kérdésekben [így: a rendkívüli munkavégzés díjazása, a pótszabadság az Nkt. 65. §-ának (10) bekezdése alapján, továbbá a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő kérdése az Ehtv. 20. §-ának (2) bekezdése alapján] az egyházi köznevelési intézményekben dolgozókra a közalkalmazotti szabályokat kell alkalmazni, de a jubileumi jutalom nem tartozik ezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3257
8. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő
Kérdés: Jubileumi jutalom jogosultsági idejének megállapításához kérném a segítségét. A dolgozó 1977-ben kezdett el dolgozni egy vállalatnál. Innen áthelyezéssel ment egy iskolába, ahol 1989-1999-ig közalkalmazotti jogviszonyban állt. 1999-től 2005-ig csak munkaviszonya volt. 2005 óta ismét közalkalmazottként dolgozik. A jubileumi jutalomba az 1977-1989-ig tartó időszak beszámít-e?
Részlet a válaszból: […]áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya nem szűnik meg - a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve -, úgy kell tekinteni, mintha azt a jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. E szabály alapján a folyamatos áthelyezési láncba tartozó jogviszonyok beszámítandók lennének a jogosító időbe.A kérdésbeli esetben ugyanakkor az iskolában 1989-ben áthelyezéssel keletkezett, majd 1992. július 1-jén közalkalmazotti jogviszonnyá átalakult jogviszony 1999-ben megszűnt. Ekkor azonban a megszűnés jogcíme már nem lehetett áthelyezés, hiszen az csak a költségvetési szervek között[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3216
9. találat: Jubileumi jutalom - nem csak közalkalmazotti jogviszonyban
Kérdés: Aki nem közalkalmazott, annak jár a jubileumi jutalom?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3215
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Jubileumi jutalom egyházi óvodánál
Kérdés: Önkormányzati óvodánkat 2004-ben átvette a katolikus egyház. Akkor minden dolgozó kapott egy olyan írásos dokumentumot, amely szerint: "Illetménye: a közalkalmazotti illetménytábla szerint, 13. havi illetmény, jubileumi jutalom." Tehát: semmilyen hátrány nem ér bennünket a változás miatt. Ennek ellenére 2007-ben én voltam az utolsó, aki jubileumi jutalomban részesültem (a 30 év után járóban). Azóta ezt nem kapják az intézményben dolgozók. Tudok az állami támogatásban részesülő egyházakra vonatkozó törvényekről, a szociális ellátásokról szóló törvény is kimondja: nem érheti hátrány az egyházi intézményekben dolgozó pedagógusokat [Kjt. 78. §, 94/L. § (4) bekezdés, költségvetési törvény 35. § (3) bekezdés stb.]. 61 évesen, a 40 éves munkaviszony megléte kapcsán, a nők kedvezményes nyugdíjába mentem 2015. XII. 29-én. Megillet-e ebben az esetben - 38 év közalkalmazotti jogviszonyban ledolgozott idő után - a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]jubileumi jutalom nem munkabér; az Nkt. a jubileumi jutalom tekintetében a Kjt, illetve az Mt. szabályait rendeli alkalmazni, utóbbi alapján pedig nem jár jubileumi jutalom.Az Ön esetében a 40 éves jubileumi jutalom előrehozott kifizetésének utólagos, az elévülési időn belüli érvényesíthetősége a kérdés. A fentiek alapján Önt az egyházi óvodánál jubileumi jutalom csak akkor illette volna meg, ha erre vonatkozóan az intézmény külön kötelezettséget vállalt volna, például belső szabályzatában vagy azzal egyenértékűnek minősülő gyakorlat alapján [Mt. 17. § (1) bek.]. Mint írja, a 2004-ben az átvevő intézmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3145
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés