Szabadság kiadása

Kérdés: Kiadhatja-e a munkáltató a szabadságokat azért, hogy meglegyen a havi munkaóraszám?
Részlet a válaszából: […] ...a szabadság kiadásához fűződő érdekéta munkavállaló nem vitathatja. Természetesen a havi óraszám "fedezetére" amunkáltató csak annyi rendes szabadságot adhat ki, amennyire a munkavállaló azadott naptári évre jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Szabadságkiadás - a régi és az új szabályok szerint

Kérdés: Mi vonatkozik 2012-től a szabadságok ki­adására? A szabadságok hány százalékával rendelkezik a munkáltató, mennyivel a dolgozó, illetve ezek kiadását, kivételét mennyivel előbb kell közölni az adott féllel?
Részlet a válaszából: […] ...rendes szabadság kiadásának szabályai 2012. január 1-jévelnem változnak. A rendes szabadságot alapvetően a munkáltató adja ki, tehát amunkáltató egyoldalúan dönthet arról, hogy a munkavállaló mikor kapszabadságot. Ugyanakkor az alapszabadság egynegyedéről -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.
Kapcsolódó címkék:    

Szabadságra járó távolléti díj

Kérdés: 52 nap szabadság pénzbeli megváltása esetén mennyit fizetnek ki? Minimálbérre voltam bejelentve.
Részlet a válaszából: […] ...rendes szabadság idejére távolléti díj jár [Mt. 151. § (2)bek. e) pont]. Ha a rendes szabadság pénzbeli megváltására kerül sor, amunkáltató a megváltott szabadságnapokra járó távolléti díjat köteleskifizetni. Ennek konkrét mértékét a kérdésből nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Részmunkaidős munkavállaló jogosultságai

Kérdés: Ugyanannyi-e a szabadsága vagy kevesebb annak a munkavállalónak, akit heti 40 óra helyett heti 36 órában foglalkoztatnak? Erre a heti 36 órás munkaviszonyra mennyinek kell lennie a minimálbérnek? Jár-e számára munkanélküli-ellátás, ha a vállalat elküldi ezt a dolgozót?
Részlet a válaszából: […] ...tenni a teljesmunkaidőben és a részmunkaidőben foglalkoztatott személyek között, amelyekesetében ezt az Mt. lehetővé teszi.A rendes szabadságra való jogosultság nem ilyen kérdés,mivel az erre való jogosultság a munkáltatónál az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Fizetés nélküli szabadság "leállás" idejére

Kérdés: Folyamatos műszakban üzemelő gyártósorunkat gazdasági okokból és az éves karbantartás elvégzése céljából 2011. december 26-31. között leállítjuk. A munkavállalókat erről már a nyár elején értesítettük. A tájékoztatóban felhívtuk a figyelmüket, hogy mindenki köteles öt nap rendes szabadságot tartalékolni az év végére, mert a leállás idejére (erre az öt napra) rendes szabadságot kell kivenniük. A munkaidő-nyilvántartásunkból október elején lekért adatok szerint már most vannak olyan munkavállalók, akiknek idén csak öt napnál kevesebb szabadságuk maradt. Jogszerűen járok el, ha ezeknek a munkavállalóknak a két ünnep közötti leállás idejére fizetés nélküli szabadságot rendelek el?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a rendes szabadságot - szemben a köznyelvifordulattal - nem a munkavállaló veszi ki, hanem azt a munkáltató adja ki. Aszabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után -a munkáltató határozza meg. Ez alól csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Munkaviszony kezdete - keresőképtelenség a munkába lépéskor

Kérdés: Hivatalunk közfoglalkoztatás keretében határozott idejű munkaszerződést kötött egy munkavállalóval. A munkavállaló ténylegesen nem lépett munkába az első munkanapon, mivel a háziorvos keresőképtelen állományba vette. A keresőképtelensége a határozott idő lejárta előtt pár nappal ért véget, s ekkor a munkavállaló kérte, hogy adjuk ki neki a határozott időre járó szabadságát. Helyesen jártunk-e el, ha közöltük vele, hogy munkaviszonya a tényleges munkába lépés hiánya miatt nem jött létre, s így nem illeti meg a szabadság, továbbá táppénzre sem jogosult a Magyar Államkincstár határozata alapján [Tbj-tv. 7. § (2) bek.]? Létrejön-e a munkaviszony, ha munkavállaló keresőképtelenség miatt az első munkanaptól kezdődően nem tud tényleges munkát végezni?
Részlet a válaszából: […] ...137. §-aalapján járó betegszabadságot is. Mindebből következik az is, hogy amunkavállalót erre az időszakra megilleti az időarányos rendes szabadság,hiszen a keresőképtelenség időtartama a szabadság szempontjából jogszerzőidőnek minősül [Mt. 130. § (2) bek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Szabadság kiadása 2011. augusztus 1-jét követően

Kérdés: A 2011. augusztus 1-jétől hatályos szabályozás tárgyévenként előírja a 14 napos egybefüggő szabadság kiadását. Kérdésem, ha a munkavállaló ezt nem akarja igénybe venni, akkor is kötelező-e ennek ilyen módon való kiadása? Ha a 2011. évre vonatkozóan a munkavállalónak már nincs időarányosan ennyi szabadsága, és emiatt már ki sem lehet számára adni, akkor ilyen esetben hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszából: […]  A 2011. augusztus 1-jétől hatályos szabályok szerint aszabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körétközvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Távolléti díj alapja fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló esetén

Kérdés: Foglalkoztatottunknak 2011 augusztusában GYES-re való jogosultsága lejárt, így visszatért dolgozni. Visszatérésekor kiadtuk számára a jogszabályban előírt egy gyermek után járó 1,5 éves szabadságot. Kérdésem, hogy a távolléti díj jogcímén a kifizetett összeg számításánál a GYES alatti szerződés szerinti bért kell figyelembe venni, vagy a 2011. augusztus havi bért?
Részlet a válaszából: […] ...idejére számított időarányos átlaga jár[Mt. 151/A. § (1) bek.].Mivel a munkavállaló számára a távolléti díjjalellentételezett rendes szabadság a fizetés nélküli szabadság megszűnésétkövetően lesz esedékes, ezért az ebben az időpontban érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Szabadság pénzbeli megváltása

Kérdés: A 2011. évi CV. törvény (Módtv.) módosítja a GYES-ről, illetve a GYED-ről visszatérők szabadságára vonatkozó szabályokat. Jól értelmezzük, hogy azon munkavállalónk részére, akinek gyermekgondozási segélye 2011. szeptember 17-én jár le, pénzben megválthatjuk a fizetés nélküli szabadságára járó szabadságának hat hónapra jutó részét, amennyiben erről írásban megállapodunk vele? Munkavállalónk szabadsága az alábbiak szerint alakul: a szülési szabadságra jár 12 nap. Fizetés nélküli szabadság egy évére 23 nap + 2 nap pótszabadság a gyermek után. Ebből mennyit lehet kifizetni, a 23 nap alapszabadság felét, vagy a pótszabadsággal felemelt 25 nap felét?
Részlet a válaszából: […] ...c) pontját. Ez alapján a gyermekgondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadságnak csupán az elsőhat hónapjára jár rendes szabadság, szemben a korábban előírt első egy évvel. Amódosítás 2011. augusztus 1-jével lépett életbe. A másik új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Rendes szabadság - jogosultság és megváltás

Kérdés: A 2011. augusztus 1-jétől megváltozott gyermekgondozási szabadság idejére vonatkozó szabadság kapcsán kérdezem: visszamenőlegesen is érvényes, hogy csak az első fél évre jár a szabadság? Például: egyik kismama munkavállalónk 2009. augusztus 3-án szült, és most szeretne visszajönni szeptemberi kezdéssel. Ilyenkor a felhalmozott szabadságát a régi szabályok szerint, vagy már a módosított új törvény alapján kell kiszámítani? A törvény 136. § (1) bekezdése is változik. E szerint a felhalmozott szabadságból ez a bizonyos hat hónapnyi rész pénzben is megváltható. Ezt a szabályt már alkalmazhatjuk a most visszatérő kolléga esetén? Csak a fizetés nélküli szabadság első fél évére járó szabadságot lehet ilyenkor kifizetni, vagy az egyébként bent maradt többi szabadságot is?
Részlet a válaszából: […] ...c)pontját. Ez alapján a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetésnélküli szabadságnak csupán az első hat hónapjára jár rendes szabadság, szembena korábban előírt első egy évvel. A módosítás 2011. augusztus 1-jével lépéletbe [Mód-tv. 126. § (2) bek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.
1
2
3
5