Munkabérfizetés vezető tisztségviselő hozzátartozójának felszámolás esetén

Kérdés: Egy felszámolás alatt álló vállalkozás munkaügyi perben áll volt dolgozójával, aki az egykori ügyvezető felesége. A volt dolgozó szerződése jó erkölcsbe ütközött, így a felszámoló megítélése alapján nem kapta meg felmondáskor a szerződés szerinti összes végkielégítést és felmondási időre járó bért. A Csődtv. 57. §-a (1) bekezdésének h) pontja nem egyértelmű számomra, mit kell tekinteni kötelezően kifizetendő munkabérnek, és mi az, ami a felszámolási költségek közé nem sorolható ebben az esetben, ha a volt vezető közeli hozzátartozójáról van szó?
Részlet a válaszából: […] ...hathavi átlagkeresetig (ami jelenleg nem számolható, mivel általános jelleggel a távolléti díj fogalma lépett a helyébe) lehessen felszámolási költségként figyelembe venni e követeléseket.További korlát, hogy amennyiben a kérdésben említett jogosultságok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Végkielégítésre való jogosultság felszámolás alatt

Kérdés: Fél éve létesítettem munkaviszonyt a jelenlegi munkahelyemen nem vezető állású munkavállalóként. A munkaszerződésemben kikötésre került, hogy ha a munkaviszonyom bármikor - időkorlátozás nélkül - munkáltatói felmondással szűnik meg, akkor nyolchavi távolléti díjnak megfelelő összegű végkielégítésre leszek jogosult. A munkáltatóm felszámolás alá került, a felszámoló pedig erre hivatkozva felmondott nekem. Megdöbbenve tapasztaltam azonban, hogy végkielégítést egyáltalán nem fizetett a részemre. Azt mondta, hogy annak ellenére, hogy benne van a szerződésemben, nem illet meg a végkielégítés, csak azok a juttatások, amelyek törvény alapján járnak. Jogszerűen tagadta meg a felszámoló a végkielégítés fizetését?
Részlet a válaszából: […] ...majd meg a hitelezői igények kielégítésének sorrendjét. Általános szabály szerint a legelső, vagyis az "a" kategóriába sorolandók a felszámolási költségek [Cstv. 57. § (1) bek. a) pont], melyek közé tartozik a munkabér és az olyan juttatások is, mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Vezetői követelés besorolása a felszámolás során

Kérdés: Felszámolóként a felszámolás alatt lévő cégnél meg szeretném szüntetni a gazdasági igazgató munkaviszonyát. Az érintett személy együttes cégjegyzési joggal bír, a fizetése meghaladja a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, de nem ő az ügyvezető helyettese, és nem szerepel a munkaszerződésében, hogy vezető állású munkavállaló lenne. A fenti adatok, illetve a munkakörének bizalmi jellege és a munkaköri megnevezés azonban arra enged következtetni, hogy vezető állású, ezért szerintünk a bér jellegű követeléseit "H" kategóriába kell sorolnunk, amire azonban jelenleg nincs fedezet. Helyesen gondoljuk, hogy követelését a vezetői beosztása szerint kell besorolnunk a hitelezői követelések közé?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaviszony megszüntetésével összefüggő munkabérét és egyéb bér jellegű követelését [Cstv. 57. § (2) bek. a) pont] mint felszámolási költséget az "A"kategóriába kell besorolni, és ennek megfelelően kielégíteni a felszámolási vagyonból [Cstv. 57. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.

Elmaradt munkabér iránti igényérvényesítés

Kérdés: Milyen jogi lépéseket tehetnék mint volt munkavállaló annak érdekében, hogy fizetésképtelenné vált korábbi munkáltatómtól megkapjam háromhavi, 2011. július, augusztus és szeptember havi munkabérem? Gondolom, ez már állami kifizetés lesz, de mikor várhatom? Hogy jutok a pénzemhez?
Részlet a válaszából: […] ...jelentsék be a felszámolónak, hitelezői igényként megjelölvea tartozás jogcímét és pontos összegét. Az elmaradt munkabér ugyanis afelszámolási költségek közé tartozik, s mint ilyen ún. "a" kategóriás követelés[Cstv. 57. § (1) bek. a) pont, (2) bek.], vagyis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Cégvezető felszámolás előtti elmaradt munkabérének kifizetése

Kérdés: Társaságunk felszámolás alá került. A cégvezető azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy mikor kapja meg azt a munkabérét, melyet még a felszámolás elrendelése előtt nem fizettünk ki a részére. Jogos-e a cégvezető követelése, kifizethető-e részére a felszámolás alatt a korábban elmaradt munkabére?
Részlet a válaszából: […] ...is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve amagán-nyugdíjpénztári tagdíjat is) - a törvény alapján a felszámolási költségekkörébe tartoznak [Cstv. 57. § (2) bek.]. Mint felszámolási költségek ún. "a"kategóriás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Vezető állású munkavállaló munkabér-követelése felszámolási eljárásban

Kérdés: Felszámolóbiztosként az egyik felszámolás alatt álló kft.-nél munkáltatói rendes felmondással megszüntettem a vezető állásúnak minősülő gazdasági igazgató munkaviszonyát. A felszámolás elrendelése előtt héthavi munkabért nem fizetett meg a munkáltató. A felszámolás elrendelését követően hitelezői igényt jelentett be a ki nem fizetett munkabére vonatkozásában, így "h" kategóriás hitelezőként nyilvántartásba vettem. A gazdasági igazgató azonban kifogást nyújtott be, és arra hivatkozott, hogy a követelése "a" kategóriába tartozik. Jogos-e a besorolásra vonatkozó kifogás?
Részlet a válaszából: […] ...meg.Általános szabályok szerint a felszámolás alatt lévőgazdasági társaságot terhelő munkabér és egyéb bér jellegű juttatásokfelszámolási költségnek minősülnek, tehát "a" kategóriás követelések [Cstv. 57.§ (1) bekezdés a) pont, 57. § (2) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Ki nem fizetett munkabér a felszámolás alatt

Kérdés: Cégem hamarosan felszámolás alá kerül. Erről tájékoztattam a munkavállalóimat is, akik azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy amennyiben a felszámoló megszünteti a munkaviszonyukat, akkor az elmúlt két hónapban ki nem fizetett munkabérüket milyen módon kapják meg a felszámolótól, s ehhez nekik kell-e bármilyen kérelmet benyújtani valahová, illetve a kérelem benyújtásának van-e valamilyen díja?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a munkavállalókrészére ki nem fizetett, a felszámolás alá kerülő céget terhelő munkabér ésegyéb bér jellegű juttatások felszámolási költségnek, ún. "a-kategóriás"követelésnek minősülnek. E körbe tartozik a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.