Gyermektartásdíj - levonása álláskeresők ellátásából

Kérdés: Januárban még kaptam fizetést, amelyből levonták a gyermektartásdíjat. Ezt követően álláskereső lettem, és pár napon belül már találtam is munkát, ezért a munkanélküli-járadékot egy összegben kiutalták nekem. Ebből az összegből is vonhatták még egyszer a gyermektartásdíjat? Ezek szerint kétszer is meg kellett fizettem ezt az összeget egy hónapban?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyon alapuló járandóság, így az álláskeresési ellátás is [Vht. 7. § (1) bek.]. Az álláskeresők ellátásaiból (álláskeresési járadékból, nyugdíj előtti álláskeresési segélyből, keresetkiegészítésből és keresetpótló juttatásból)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Álláskeresési járadék - a jogosultság "feléledése"

Kérdés: Abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszonyom, és bejelentkezem "munkanélkülire", de két hétre rá találok munkát, és emiatt kijelentkezem, később azonban az új munkahely nem válik be, akkor ugyanúgy vissza tudok menni "munkanélkülire", vagy ki kell várni az egy évet, illetve időarányosan igénybe lehet venni?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési járadék azt illeti meg, akia) álláskereső [Flt. 58. § (5) bek. d) pont],b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Álláskeresési járadék igénylése GYES ideje alatt

Kérdés: Munkaviszonyban álltam 2012. január 6-ig, ekkor ugyanis közös megegyezéssel került munkaviszonyom megszüntetésre. 2005. szeptember 24-én született tartósan beteg gyermekemre tekintettel GYES-t igényeltem 2012. január 7-től, mert akkor járt le a másik gyermekem után járó GYES időtartama. Mivel munkaviszonyom megszűnt, jelentkezhetek-e álláskeresési járadék folyósítására? Ha nem, akkor a GYES-t vagy az álláskeresési járadék igénybevételét javasolják?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési járadékot kíván igényelni, úgy megkell felelnie a jogszabály által támasztott feltételeknek. A törvény értelmébenálláskeresési járadék azt illeti meg, aki álláskeresőnek minősül, és azálláskeresővé válását megelőző három...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és az álláskeresési ellátások ideje

Kérdés: Közalkalmazottak besorolása kapcsán az alábbi kérdés merült fel intézményünknél: van vagy volt-e olyan jogszabályi rendelkezés, amely a munkanélküli-ellátásban részesülés időszakát munkaviszonyban töltött időként határozta meg, és így a közalkalmazott besorolásánál azt figyelembe kell venni, különös tekintettel a Kjt. hatálybalépése körüli időintervallumban? Az Flt. 58. § (5) bekezdésének 1991. 03. 01.-1991. 12. 29. napja között hatályos szövege értelmében munkaviszony a munkaviszonyon kívüli biztosítotti jogviszony. Mi minősült munkaviszonyon kívüli biztosítotti jogviszonynak?
Részlet a válaszából: […] ...a Tny. 38. § (1) bekezdés f) pontja szerintpedig nyugdíjra jogosító szolgálati időként kell figyelembe venni amunkanélküli-járadék (álláskeresési járadék), a vállalkozói járadék, a nyugdíjelőtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Munkanélküli-ellátás ideiglenesen?

Kérdés: Több mint 3 évig Írországban, illetve az ír cég részéről kiküldetésben fél évig Ausztriában is végeztem tevékenységemet, mielőtt megszüntették volna munkaviszonyomat. Úgy tudom, hogy az álláskeresési ellátást a lakóhelyem szerinti államban, azaz Magyarországon vehetném igénybe, azonban az ír cég nem állította ki az ehhez szükséges igazolásokat. Mi a teendő ilyenkor?
Részlet a válaszából: […] ...szóló rendeletek hatályaalá tartozó álláskereső részére ideiglenes ellátást állapít meg, az ellátásaddig folyósítható, amíg az - álláskeresési járadék vagy álláskeresési segélymegállapításához szükséges - az Európai Gazdasági Térség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Alkalmi foglalkoztatás mellett álláskeresési járadék

Kérdés: Ház körüli és kerti munkára magánszemélyként alkalmazhatok-e havonta 15 napon, naponta legfeljebb 4 órában álláskereső személyt egyszerűsített foglalkoztatás keretében? Mennyi ilyenkor a munkaadó által fizetendő járulékok összege? Az álláskereső jogosult marad-e továbbiakban is az álláskeresési ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...30. § (8) bekezdés] az alkalmifoglalkoztatásnak minősülő munkaviszony keretében foglalkoztatott álláskeresőrészére folyósított álláskeresési járadék vagy álláskeresési segélyfolyósítását sem megszüntetni, sem szüneteltetni nem kell, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Külföldi álláskeresés - magyar álláskeresési segély?

Kérdés: Ausztriában keresnék munkát, mivel a múlt hónapban munkanélkülivé váltam, és a szakmában nincs sok esély itthon az újbóli elhelyezkedésre. Milyen feltételekkel lehetek továbbra is jogosult a magyar munkanélküli-ellátásra? Ha időközben mégis visszatérnék Magyarországra, jogosult maradhatok-e az álláskeresési járadékból a folyósítás hátralévő idejére járó összegre?
Részlet a válaszából: […] ...tagállam foglalkoztatásiszolgálata rendelkezésére állni.Az Flt. 28. § (1) bekezdésének i) pontja alapján meg kellszüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha a szociális biztonságirendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Álláskeresők foglalkoztatása - támogatás mindkét félnek

Kérdés: Szeretnénk álláskereső személyeket foglalkoztatni egy új, a válság következtében munkahelyüket elvesztett személyek foglalkoztatását célzó támogatás igénylésével. Ezen konstrukció keretében a munkaadó megkapja támogatásként lényegében az álláskeresési járadék összegét. Felmerül a kérdés, hogy az álláskeresőt is megilleti-e elhelyezkedése esetén az álláskeresési járadék egyösszegű kifizetése? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] ...356/2009. Korm. rendelet alapján a regionális munkaügyiközpont támogatást nyújt a munkaadó részére, aki álláskeresési járadékbanrészesülő álláskeresőt teljes munkaidőben és munkaviszonyban foglalkoztat.A munkaadót megillető támogatás mértéke ekkor igazodik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Egyéni vállalkozót álláskeresőként megillető ellátások

Kérdés: Egyéni vállalkozó vagyok, szerkesztői, lektori és fordítói munkákat vállalok. Sajnos az utóbbi időben megfogyatkoztak a megrendelések, és a közeljövőben nem is várható új megrendelés. Korábban volt egy alkalmazottam is, de el kellett bocsátanom. Jogosult lehetek-e egyéni vállalkozóként valamilyen munkanélküli-segélyre?
Részlet a válaszából: […] ...szüneteltetni kívánja, nem alapozza meg a jogosultságát az Flt.szerint az álláskeresőket megillető ellátásokra (álláskeresési járadékra,illetve álláskeresési segélyre). Az Flt. 58. § (4) bekezdés d) pontja szerintaz álláskereső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Keresetpótló juttatás vagy álláskeresési járadék a képzés idejére

Kérdés: Felnőttképzési intézményként a munkaügyi központ által támogatott, hozzánk beiskolázott álláskeresők képzésével is foglalkozunk. A képzéseinkben részt vevő álláskeresők egy része a képzési idő tartamára keresetpótló juttatásban részesült, más részüknek pedig álláskeresési járadékot folyósítottak. Többen közülük hozzánk fordultak tájékoztatásért, hogy ez hogyan lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...nem állapít meg kötelezettséget amunkaügyi központnak a keresetpótló juttatás nyújtására. Így a munkaügyiközpont a képzésbe bevont, álláskeresési járadékban (segélyben) részesülőálláskereső esetében szabadon dönthet a keresetpótló juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.
1
2