Szakszervezet által magánszemélynek adott juttatás adómentessége

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 3.3. pontjában szereplő, közcélú juttatások körébe sorolt kifizetésekkel kapcsolatban kérjük, szíveskedjenek közölni, hogy a fenti, nem pénzben adott juttatást, illetve pénzben adott támogatást milyen feltételek mellett adhatja a magánszemélynek adómentesen és kifizetői terhek nélkül az érintett munkavállalói érdekképviseleti szervezet?
Részlet a válaszából: […] A közcélú juttatások körében adómentes a munkavállalói érdekképviseleti szervezet által magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (értékhatártól függetlenül), pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Szabadságról való lemondás

Kérdés: Hogyan lehet jogszerűen lemondania a munkavállalónak a szabadságról?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 116-121. §-ai határozzák meg a munkavállalót megillető szabadságnapok számát, az Mt. 135. §-a (2) bekezdésének f) pontja pedig e törvényi rendelkezésektől – akár kollektív szerződésben, akár a felek megállapodásában – csak a munkavállaló javára enged...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Lemondás a szabadságról

Kérdés: Bár klinikánkon a leterheltség miatt nincs lehetőség a szabadságok kiadására, a közalkalmazottak (orvosok, ápolónők) jogviszonyának esetleges megszűnése esetén arra sincs pénze a klinikának, hogy a szabadságmegváltást kifizesse. Mivel a belső ellenőrzés a jogszerű működést is megkívánja, ezért most mindenkivel aláíratnak egy papírt, hogy az éves szabadságának meghatározott részéről – esetemben 20 munkanapról – lemond. Érvényes ez?
Részlet a válaszából: […]  A közalkalmazottakra a jogokról való lemondás tekintetébenaz Mt. szabályait kell alkalmazni. Az Mt. 8. §-ának (2) bekezdése szerint "amunkavállaló munkabérének és személyiségének védelmét biztosító jogairól előrenem mondhat le, sem előzetesen olyan megállapodást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Lemondás a munkaszerződésben megemelt összegű végkielégítésről

Kérdés: Munkavállalónk munkaszerződésében a törvényben meghatározottnál magasabb összegű végkielégítést kötöttünk ki munkáltatói rendes felmondás esetére. Mivel hamarosan fel kell mondanunk neki, van-e lehetőség arra, hogy a munkavállaló erről a magasabb összegről lemondjon?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a végkielégítés felemelésének forrásaa felek egybehangzó akarata volt, az arról való "lemondás" is csak a felekközös meggyezésével lehetséges. Elvileg tehát nincs akadálya annak, hogy amunkavállaló még a végkielégítés esedékességét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.