Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott jogról való lemondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szabadságról való lemondás

Kérdés: Hogyan lehet jogszerűen lemondania a munkavállalónak a szabadságról?
Részlet a válaszból: […]szempontból a felek megállapodásának minősül az is, ha a munkavállaló a szabadságról lemondó nyilatkozatot tesz, amelyet a munkáltató - akár ráutaló magatartással - elfogad.Az Mt. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni. Amint az ítélkezési gyakorlat érvénytelennek tekinti a jövőben járó munkabérről szóló előzetes lemondást [BH 2009. 371.], úgy ezzel a jogkövetkezménnyel jár a szabadságról való előzetes lemondás is. A munkavállalónak az Mt. 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2120
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Lemondás a szabadságról

Kérdés: Bár klinikánkon a leterheltség miatt nincs lehetőség a szabadságok kiadására, a közalkalmazottak (orvosok, ápolónők) jogviszonyának esetleges megszűnése esetén arra sincs pénze a klinikának, hogy a szabadságmegváltást kifizesse. Mivel a belső ellenőrzés a jogszerű működést is megkívánja, ezért most mindenkivel aláíratnak egy papírt, hogy az éves szabadságának meghatározott részéről - esetemben 20 munkanapról - lemond. Érvényes ez?
Részlet a válaszból: […]viszont érvényesen megtehető. A kérdés megválaszolása tehát attól függ, hogy a szabadságról - és ezzel együtt a jogviszony esetleges megszűnésekor járó pénzbeli szabadságmegváltás lehetőségéről - való lemondás a közalkalmazott munkabérét (illetményét) vagy személyiségi jogait érinti-e? A személyhez fűződő - az ember méltóságát, lelkiismereti szabadságát, személyes szabadságát, egyenlő bánásmódhoz való jogát stb. - a szabadságról való lemondás egyértelműen nem sérti. A személyiségi jogok védelménél egyébként is alapvető szabály, hogy ha a személy az egyébként a személyiségi jog megsértésének körébe tartozó magatartáshoz hozzájárult, úgy az nem minősül jogsértésnek [Ptk. 75. § (3) bekezdés]. Másfe­lől: a szabadság megváltásaként fizetett összeg nem munkabér (illetmény), mivel nem a munkavégzés ellenértéke, hanem egy más természetű jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1253

3. találat: Lemondás a munkaszerződésben megemelt összegű végkielégítésről

Kérdés: Munkavállalónk munkaszerződésében a törvényben meghatározottnál magasabb összegű végkielégítést kötöttünk ki munkáltatói rendes felmondás esetére. Mivel hamarosan fel kell mondanunk neki, van-e lehetőség arra, hogy a munkavállaló erről a magasabb összegről lemondjon?
Részlet a válaszból: […]bizonyítást is nagyban megkönnyítené. Emellett elképzelhető - tekintettel arra, hogy a végkielégítés megemelt összegéről történő lemondás mindenekelőtt a munkáltató érdekét szolgálja -, hogy a munkavállaló írásban, egyoldalúan tegyen olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben minden kétséget kizáróan, kifejezetten lemond az összegről. Ez a megoldás a bírói gyakorlat ismeretében nem kizárt, hiszen amennyiben a felek egyező akaratának megfelelő állapot, vagyis a végkielégítés megnövelt összegéről történő lemondás megvalósul, és azt a felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, utóbb nem hivatkozhatnak a munkaszerződés-módosítás írásba foglalásának hiányára, vagyis annak semmisségére. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a munkavállaló előre nem mondhat le a végkielégítés törvényben meghatározott összegéhez való jogáról. Azaz annak esedékességét megelőzően nem tehet olyan tartalmú jognyilatkozatot, amelynek értelmében nem csupán a megnövelt összegről, hanem az Mt. szerint járó végkielégítésről is lemond. Az előzetes joglemondás, illetve az erre irányuló megállapodás semmis. Az Mt. eltérést nem engedő szabálya szerint a munkavállaló előre nem mondhat le - egyebek mellett - a munkabérének védelmét biztosító jogairól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 275