Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott megszakítás nélküli munkarend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Elmaradt három műszak - a munkaidő-beosztás kifogásolása

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarend és munkaidőkeret van érvényben abban az üzemben, ahol én is dolgozom. Ebből kifolyólag van, akinek úgy van meghatározva a munkarendje, hogy váltakozva dolgozik, egyszer nappal, egyszer éjszaka. Én viszont folyton nappalos műszakra vagyok beosztva, és a beosztásom vagy hétköznapra, vagy hétvégére, szombatra vagy vasárnapra esik. Megteheti a munkáltató, hogy ténylegesen nem oszt be váltakozó műszakba, délutánra és éjszakára, és ha igen, akkor elrendelhet számomra hétvégén munkavégzést úgy, hogy nem fizeti meg a vasárnapi pótlékot?
Részlet a válaszból: […]bek. a) pont]. A munkáltató tevékenysége akkor megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban, vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel ésa) társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagyb) a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont].Jól látszik a törvényi szabályokból, hogy a megszakítás nélküli tevékenységben történő foglalkoztatásnak nincs köze a munkavállaló munkaidő-beosztásához (és megjegyezzük, hogy egyébként a több műszakos tevékenységben történő foglalkoztatásnak sem), az attól teljesen független. Így akkor is történhet a foglalkoztatás megszakítás nélküli tevékenység keretében, ha a munkavállaló kizárólag "nappalos" beosztásban dolgozik. A beosztásról a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3675

2. találat: Megszakítás nélküli munkarend fogalma és bevezetése

Kérdés: A megszakítás nélküli munkarendet bevezethetik-e egyoldalúan, szerződésmódosítás nélkül? Mi ez a munkarend, milyen feltételek mellett vezetheti be a munkaadó?
Részlet a válaszból: […]azért, mert azt éjjel-nappal, napi 24 órában folytatják (ez több műszakos munkarend lesz munkajogi szempontból). A másik fogalmi elem vagylagosan teljesíthető:- a munkáltató tevékenysége vagy társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy- a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható.Az első lehetőség körébe tartoznak elsősorban a közműszolgáltatók (víz-, áram-, gázellátás, telefon- és internethálózat működtetése stb.). A második lehetőségnél a kulcsszó: valamilyen objektív okból nem lehet leállítani a működést, vagy legalábbis ez nem lenne gazdaságos. Például, a vagyonvédelmi szolgálat rendeltetéséhez tartozik, hogy az állandóan működik. Egy kohót ugyan le lehetne kapcsolni hétvégére, amikor semmilyen termelés nem történik benne, ám az üzemi hőmérséklet újbóli előállítása nagyobb költséggel járna, mint a hétvégi üresjárat alatti üzemben tartás. Ezért ez a tevékenység is tekinthető megszakítás nélkülinek. Fontos kiemelni, hogy a megszakításnélküliség nem a munkáltató, hanem egy adott tevékenység jellemzője. Ezért az e munkarendhez kötődő szabályokat is csak azokra a munkavállalókra lehet alkalmazni, akik az adott tevékenységet látják el. Például, az említett kohóban az olvasztárokra igen, de a munkáltató könyvelőjére, munkaügyi asszisztensére nem. A megszakítás nélküli tevékenység jelentősége, hogy az annak keretében foglalkoztatott munkavállalókra számos rugalmasabb munkaidőszabály vonatkozik. Ezért a munkáltató hosszabb, hathavi munkaidőkeretet is alkalmazhat [Mt. 94. § (2) bek.], illetve beoszthat rendes munkaidőt vasárnapra és munkaszüneti napra is (Mt. 101-102. §).Ráadásul a megszakítás nélküli tevékenységet az Mt. nem sorolja fel a vasárnapi pótlékra jogosító esetek között [Mt. 140. § (1) bek.]. Ezért a megszakítás nélküli tevékenységet ellátó munkavállalók a törvény szerint nem jogosultak vasárnapi pótlékra. A munkaszüneti napi munkavégzés viszont - ahogy mindig - ebben az esetben is kötelezően 100%-os pótlékkal jár [Mt. 140. § (2) bek.]. A megszakítás nélküli munkarendhez külön pótlék egyébként nem kötődik. A folyamatos működés azt feltételezi, hogy a munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3133

3. találat: Megszakítás nélküli munkarend bevezetése egy munkaadói egységre

Kérdés: Jelenleg cégünk két, illetve három műszakban végzi a termelési tevékenységét, vasárnapokon és munkaszüneti napokon a gyár leáll. A gyár egyik egysége egy nagy teljesítményű hőkötő gépet kezel, amely gazdaságosan úgy üzemeltethető, ha nem kell minden hétvégén leállítani, és az alapanyag-ellátás is csak így biztosítható. Lehetséges-e, hogy ezt az egyetlen egységet megszakítás nélküli tevékenységnek minősítsük, és a munkavállalókat a törvényi előírások betartásával megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztassuk?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésszerűen másként nem folytatható [Mt. 90. § a) pont]. Nem kizárt, hogy a törvényi feltételek nem a munkáltató teljes szervezetére, hanem csak bizonyos tevékenységei vagy csak egyes egységei vonatkozásában állnak fenn. Ilyenkor a megszakítás nélküli munkarend jogkövetkezményei is csak azon munkavállalók tekintetében alkalmazandók, akiket a munkáltató az adott tevékenység (egység) keretében foglalkoztat.Vita esetén a munkáltatónak kell alátámasztania, hogy a gépet valóban nem lehet gazdaságosan máshogy működtetni, illetve hogy a gép valóban folyamatosan működik, és napi hat órát meg nem haladó tartamban, illetve évente csak a technológiai előírásban foglaltak szerint áll le. Ehhez érdemes lehet beszerezni egy kompetens mérnök állásfoglalását, aki levezeti, hogy ez a rendeltetésszerű működtetése az adott gépnek. Megjegyezzük, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3090

4. találat: Munkaszüneti napra járó bérpótlék

Kérdés: A munkavállalóinkat megszakítás nélküli, három műszakos munkarendben, 6-14, 14-22, 22-6 óra közötti beosztásban foglalkoztatjuk. Vitába keveredtünk a szakszervezettel, hogy munkaszüneti napra hogyan kell részükre kifizetni a bérpótlékot, éjféltől 6-ig és 22-től éjfélig, vagy 22-től 6-ig?
Részlet a válaszból: […]is [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. A munkajogi munkanap és munkaszüneti nap így el tud válni a naptári naptól, és előállhat az a helyzet, hogy a naptár szerinti munkaszüneti nap nem minden része minősül munkajogi szempontból is munkaszüneti napnak. A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg [Mt. 140. § (2) bek.].A kérdés szerinti esetben - feltételezve, hogy az Mt. 102. §-ának (2) bekezdése alapján munkáltatójuknál a rendes munkaidő munkaszüneti napra beosztható - a három műszakban dolgozó munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2961

5. találat: Munkaszüneti nap elszámolása megszakítás nélküli munkarendben

Kérdés: Megszakítás nélküli műszakrend esetén hogyan kell elszámolni a munkaszüneti napi munkavégzést, ha a munkavállaló e napon 12 órás műszakot teljesít? Megfelel a törvénynek, ha 12 órára járó alapbért, műszakpótlékot és fizetett ünnepre járó távolléti díjat adunk neki?
Részlet a válaszból: […]mindkettő feltételei megvalósulnak, mindkettőre jogosult a munkavállaló.A fizetett ünnep kapcsán: az Mt. szerint óra- vagy teljesítménybérezés esetén a munkavállaló távolléti díjra jogosult, amennyiben a teljesítendő munkaidő az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken [Mt. 146. § (3) bek. d) pont]. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő mértékét a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani, amelynek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. Ez a figyelmen kívül hagyott mérték az, amire az előző szabály úgy hivatkozik, hogy csökken a teljesítendő munkaidő. Ennél a számításnál a munkaszüneti napra eső napi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2186

6. találat: Munkaidő-elszámolás és táppénzre való jogosultság

Kérdés: A munkavállalók megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, és a munkáltató tb-kifizetőhely lett. Probléma adódott azzal kapcsolatban, hogy ha táppénzes lesz a munkavállaló, akkor hogyan alakul a bérelszámolás. Minden napjuk munkanap, nem általános munkarendben dolgoznak. Például a dolgozónak a beosztása szerint a munkanapjai hétfő, kedd, szerda, vasárnap (négy nap, a többi pihenőnap). Ha már kimerítette a 15 nap betegszabadságot a munkavállaló, és a táppénzes papírja hétfőtől vasárnapig szól, akkor ő ebben az esetben hét nap táppénzre jogosult? Vagy csak a beosztás szerinti napokra kaphat a kifizetőtől táppénzt, azaz csak négy napra? Tehát a másik három napra nem jár díjazás, mert azt pihenőnapnak kell venni, mert úgy volt beosztva?
Részlet a válaszból: […]hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn [Ebt. 47. § (1)-(2) bek.]. A kérdéses esetben tehát mindegy, hogy a négy munkanapja melletti három napon pihenőnapot kap a munkavállaló, vagy szabadnapot (olyan munkanapot, amelyre a munkáltató nem rendel el munkavégzést), a táppénz mindegyik napra megilleti. Azaz a kérdés szerinti esetben hét napra jár részére táppénz.Ettől eltérően alakul a munkaidő elszámolása. Ez ugyanis - a táppénzellátástól függetlenül - az eredeti beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2058

7. találat: Munkaszüneti napi pótlékra való jogosultság

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató esetében, ha a közalkalmazott megszakítás nélküli munkarendben (havibéres, 24/72) foglalkoztatott, és április 20-án reggel 7 órától április 21. reggel 7 óráig (munkaszüneti napon) a beosztása szerint munkát végzett, akkor a fizetett ünnepnapi pótlék hány órára jár a részére? 24 órára, 7 órára vagy nem jár a részére, mert csak a 7 óra és 22 óra közötti időszak számít munkaszüneti napnak?
Részlet a válaszból: […](4) bek.]. A kérdéses esetben tehát április 20. (húsvétvasárnap) és 21. (húsvéthétfő) is munkaszüneti napnak minősül mind a munkaidő beosztására, mint a bérpótlékokra vonatkozó szabályok szempontjából. A közalkalmazottat tehát a teljes beosztás szerinti idejére (24 órára) illeti meg a 100%-os munkaszüneti napi pótlék.Az Mt. valóban lehetővé teszi, hogy a munkáltató ne a naptári napot, hanem egy megszakítás nélküli 24 órás időegységet tekintsen munkanapnak - illetve heti pihenő- vagy munkaszüneti napnak -, ha a működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. Ilyenkor a megkötés az, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot mindenképpen heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Például ha a munkáltató mindig a reggel 7-től a másnap reggel 7-ig terjedő időszakot tekinti munkanapnak, és a munkavállaló a munkaszüneti napot megelőző nap reggel 7-től dolgozik az ünnepnapon reggel 7-ig, akkor munkaszüneti napi pótlék nem illeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2027

8. találat: Beosztás szerinti rendes munkaidő egymást követő munkanapokon

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendben, munkaidőkeretben dolgozó munkavállalóinkat a hatékony munkavégzés érdekében olyan módon akarjuk beosztani, hogy 28 egybefüggő munkanapot rendelünk el, ahol napi 12 órában teljesítenek munkavégzést, majd ezt követően a munkaidőkeretben beosztható munkaórák "kifutásáig" nem kell dolgozniuk. A munkavállalóink egyetértésüket fejezték ki a beosztással kapcsolatban. A kérdésem, hogy megvalósítható-e ez a munkaidő-beosztás a törvényi szabályok alapján?
Részlet a válaszból: […]a munkavállalók vasárnapra és munkaszüneti napra is beoszthatók rendes munkaidőben történő munkavégzésre [Mt. 101. § (1) bek. c) pont, 102. § (2) bek.]; ugyancsak nem kell hat munkanapot követően egy pihenőnapot kiadni részükre [Mt. 105. § (3) bek.]. Ebben az esetben a munkaidő-beosztás során azt a szabályt kell megtartani, amely szerint a munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani [Mt. 105. § (4) bek.]. E feltétel teljesítése esetén a beosztás formálisan megfelel a törvényi előírásoknak.Lényeges munkavédelmi szabály ugyanakkor, hogy a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be [Mt. 97. § (1) bek.]. Még abban az esetben is,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1837

9. találat: Megszakítás nélküli munkarend

Kérdés: Folyamatos munkarend esetén - ha beteg lettem és hétvégén is dolgoztam volna, akkor - hétvégére is jár-e a betegállomány? Szintén folyamatos munkarend esetén, ha hétköznapra esik az ünnepnap, miért dolgoztatja le az intézmény ezt a napot?
Részlet a válaszból: […]a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosítható (pl. kórház). Lehetséges továbbá, hogy az adott munkakörbe tartozó feladatok jellege indokolja a megszakításnélküliséget (pl. biztonsági őr) [Mt. 118. § (2) bekezdés]. Ilyen esetben elkerülhetetlen, hogy a munkáltató az általánostól eltérő munkaidő-beosztást alkalmazzon. Ekkor a munkavállaló számára hétvégére (szombat-vasárnapra) rendes munkaidőbe tartozó, beosztás szerinti munkaidő is elrendelhető. Esetében ez a nap tehát munkanap lesz, nem pedig pihenőnap (Mt. 120. §). Ha ilyen napon lesz keresőképtelen, akkor a betegszabadságra ezen a napon jogosult lesz. A munkavállalót ugyanis naptári évenként 15 munkanapra illeti meg betegszabadság [Mt. 137. § (1) bekezdés]. Ha az Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1280

10. találat: Munkaidőkeret - a távollétek számítása

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendben, munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló munkaidejének számítása hogyan történik helyesen? A teljes munkaidő mértéke napi 8 óra. 2012. évben 252 munkanap (252 x 8 = 2016 óra) és 9 munkaszüneti nap (9 x 8 = 72 óra) van, ez összesen 261 nap (2088 óra). 2012-ben az általános 5+2-es munkarendben 2016 órát kell ledolgozni, és 9 ünnepnap lesz, amely hétköznapra esik, ezekre a napokra megkapjuk a besorolási bérünket munkavégzés nélkül. Például, 2012. március hóban 21 munkanap és 1 ünnep van, a havidíjas munkavállaló 22 napra kapja meg a havi munkabérét. A megszakítás nélkül dolgozó munkavállaló esetében, ha ő ünnepen nem végez munkát, akkor az ünnepet eleve ledolgozottnak kell tekinteni, és neki is 22 (21+1) nap az osztószáma, vagy a ténylegesen ledolgozott idejét veszem alapul, és a 21 nap lesz az osztószáma? Munkaidőkeret alkalmazásakor megszakítás nélküli munkavégzés esetén a munkaidő számításánál a munkaszüneti nap miatti távollét időtartamát figyelmen kívül kell hagyni, vagy az erre eső napokat a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni, azaz a munkaidő elszámolásakor eleve ledolgozottnak kell tekinteni?
Részlet a válaszból: […]bek.]. A törvény tehát választási lehetőséget kínál, a munkáltató döntheti el, melyik számítási móddal él. A kérdésben említett márciusi példánál maradva, az egyik lehetőség az, hogy a munkaszüneti napra is napi 8 órát számol el a munkáltató, a másik, hogy március 15-ét nulla órával veszi figyelembe, és ezzel a munkaidőkeret egy nappal mintegy meghosszabbodik. A leírtak szempontjából nincs jelentősége, hogy a munkavállaló egyébként megszakítás nélküli munkarendben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1239
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést