Keresés eredménye

70 találat a megadott pótlék tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Gépjárművezetői pótlék
Kérdés: Közalkalmazottként gépkocsizó járőr vagyok. A feladatunk különböző objektumok ellenőrzése céges gépkocsival, amit én vezetek rendszeresen, havi tíz alkalommal 24 órában. Jár-e gépjárművezetői pótlék nekünk, mint közalkalmazottaknak? A kinevezésben, valamint a munkaköri leírásban nem szerepel erről semmi, és azt a választ kaptuk a munkáltatói jogkör gyakorlójától, hogy nem jár.
Részlet a válaszból: […]e pótlék fizetését egyedül az 51/2016. NGM rendelet írja elő. E rendelet 8. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a gépjárművezető munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat gépjárművezetői személyi pótlék illeti meg, ha- a személyes gépkocsi-használatra jogosult személy hivatali járművét vezeti, vagy- egyéb feladatkörben foglalkoztatják.Utóbbi esetben a pótlék mértéke a pótlékalap 50%-a.A kérdésében foglalt adatok alapján csak akkor jár gépjárművezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3437
2. találat: Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
Kérdés: Helyesen alkalmazza-e a bérprogram a szabályt, amikor a szombati és vasárnapi pihenőnapokon végzett munkáért járó pótlékot "kötelezően" beszámítja a távolléti díj alapjába, függetlenül attól, hogy nem valósultak meg az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében leírtak? A hivatkozott joghely csak a vasárnapról rendelkezik. Jól értelmezem, hogy a szombaton végzett rendkívüli munkáért járó díjazás (bér) minden esetben alapja lesz a távolléti díjnak?
Részlet a válaszból: […](vasárnapi pótlék) jár a munkavállalónaka) a rendes munkaidőben történő munkavégzésére, ha arra kizárólag a több műszakos tevékenységben, készenléti jellegű munkakörben, vagy kereskedelmi jellegű tevékenységben történő foglalkoztatása okán kerül sor;b) a rendkívüli munkaidőre, ha részére az a rendes munkaidő esetében is jár, illetve, ha rendes munkaidőben vasárnapi munkavégzésre egyébként nem osztható be [Mt. 140. § (1) bek.].Fentiekből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3372
3. találat: Pótlékok az idősek otthonában
Kérdés: Intézményünk bentlakásos idősek otthona, a terápiás munkatársaknak is adjuk az ágy melletti pótlékot. A kolléganő szülés után két évvel "papíron" visszajött, de a korábbi időszak ki nem vett szabadságát tölti, illetve az idei év arányos szabadságát (17 nap), tudván hogy hamarosan ismét elmegy táppénzre, mert már várandós. Ebben az esetben (relatív munkavégzés nélkül is) megilleti-e az ágy melletti pótlék? A korábbi év szabadságát és az idei év szabadságát (17 nap) külön kell ebben az esetben választani? Ágazati pótlékot kell-e adni? Vagy csak az alapbérrel kell számolni?
Részlet a válaszból: […]felsorolt munkakörök valamelyikének betöltésén túl, ezért ez ún. rendszeres illetménypótléknak minősül. A kérdezett esetben a szabadságát töltő kolléganőt is megilleti, ha olyan munkakört tölt be, ahol ez a pótlék jár.Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege a közalkalmazott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján változik, a konkrét összegeket a 257/2000. Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. Ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő emelkedésével a közalkalmazott átkerül egy magasabb pótlékra jogosító kategóriába a táblázaton belül, akkor a jogosultság megszerzésétől kezdve a magasabb összegű pótlék fizetendő a számára akkor is, ha szabadságon van.A 257/2000. Korm. rendelet 15/A. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3355
4. találat: Készenléti pótlék - nem jár készenlét alatti munkavégzéskor
Kérdés: Hogyan kell kiszámítani a készenléti díj összegét? A 20%-os készenléti díjat az alapbér után kell kiszámítani és milyen időszakra? A munkavállaló nem teljesítménybért kap, hanem havibéres dolgozó. Arra az időszakra, amikor a készenlét ideje alatt ténylegesen munkavégzés történik, jár-e a készenléti díj összege, vagy ezt le kell vonni a készenléti díjból? A készenlét ideje alatt végzett munkára jár az 50 vagy 100% pótlék a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó előírások szerint, és még ezenfelül a dolgozó alapbére is?
Részlet a válaszból: […]pótlékot annyi óra után kell megfizetni, amennyit a munkavállaló készenlétben töltött.Figyelemmel a törvényi megfogalmazásra, amely kifejezetten kiemeli, hogy készenlét alatti munkavégzés esetén eltérő szabályok szerint jár bérpótlék, a tényleges munkavégzés tartamára a készenléti (20%-os) pótlékot nem kell megfizetni, arra az időre a rendkívüli munkavégzés bérpótlékára jogosult a munkavállaló. Utóbbi minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3219
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
5. találat: Előadó-művészeti ágazati pótlék kollektív szerződésben
Kérdés: Intézményünk színház, fő tevékenységi köre az előadó-művészet, az alkalmazottak foglalkoztatására az Mt., a Kjt. és a vonatkozó jogszabályok, köztük a 150/1992. Korm. rendelet szabályai alapján kerül sor. A közalkalmazottak tekintetében a munkáltató döntése (szabályzat, utasítás), valamint kollektív szerződés alapján jogszerűen megállapítható-e a munkáltatónál, a Kjt. 69-74. §-ainak rendelkezéseiben foglaltakon túl, ágazati, szakmai sajátosságokra is figyelemmel, további olyan illetménypótlék, melyet sem a Kjt., sem a vonatkozó 150/1992. Korm. rendelet nem tartalmaz kifejezetten? A pótlék alkalmazására olyan munkaköröknél kerül sor, ahol az általánostól eltérő a feladatok jellege, a feladat ellátásának speciális körülményei vannak, illetve a munkavégzés helye speciális. Például: kórustitkár, oldalvezető (díszítő), zsinórmester, fegyverraktáros, jelmezraktáros.
Részlet a válaszból: […]rendelet a törvényben meghatározottakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. A (2)-(3) bekezdés szerint a kollektív szerződés a jogszabályban megállapított mértéknél magasabb pótlékot is megállapíthat, de csak a jogszabályban meghatározott alsó és felső határon belül. Az Eamtv. nem állapít meg ágazati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3168
6. találat: Közalkalmazott rendkívüli munkaidejének ellentételezése
Kérdés: Idősek gondozóházában dolgozó közalkalmazott gondozónők túlórájával kapcsolatban szeretném kérni a véleményüket. A gondozónők 12 órás, folyamatos munkarendben, kéthavi munkaidőkeretben dolgoznak. Ha a munkaidőkeret végén a kötelező óraszámnál többet dolgoztak, túlórát fizetünk: alapbér 100 százalék + 50 százalék túlórapótlék, pihenőnapra: alapbér 100 százalék + 100 százalék túlórapótlék. Ha a közalkalmazottnak a munkaidőkeret végén több pihenőnapja volt, mint a kötelező, akkor milyen százalékkal számolom el a túlórát? Tekinthetjük-e úgy, hogy a túlóra pihenőnapban lett kiadva, és akkor már csak 50 százalék, illetve 100 százalék túlórapótlékot kell fizetnünk?
Részlet a válaszból: […]százalék bérpótlékot ad attól függően, hogy munkaidő-beosztás szerinti munkanapon történik a rendkívüli munkavégzés vagy pihenőnapon, nem tűnik jogszerűnek. Ekkor ugyanis a munkavállaló nem kapja meg a rendes munkaidőre járó munkabérét, csupán a bérpótlékot.Ahhoz, hogy a munkavállaló részére a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben, a munkaidőkereten felül vagy az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén az 50 százalék bérpótlék helyett szabadidő járjon, munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezése vagy a felek megállapodása szükséges [Mt. 143. § (2) bek.]. Ekképpen a munkáltató egyoldalúan nem határozhatna erről sem. A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3141
7. találat: Munkaszüneti napra járó díjazás mértéke készenléti jellegű munkakörben
Kérdés: A készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott, megszakítás nélküli munkarendű portások munkaszüneti napi bérének és pótlékainak számfejtése hogyan helyes 2017. október 23-ára, ha az adott munkavállaló a munkaszerződése szerint 6 órás, de azon a napon 18 órát dolgozott? A kollektív szerződés szerint munkaidőkeretet alkalmaznak, a portásoké éves. Jár neki a ledolgozott órára járó bér és a távolléti díj 6 órára, illetve a 100% rendkívüli munkavégzésért járó pótlék?
Részlet a válaszból: […]szerinti esetben 18 órára illeti meg.A munkaszüneti napra történő rendes munkaidő beosztásának feltétele, hogy a munkavállaló munkaidőkeretben (vagy elszámolási időszakban) legyen foglalkoztatva [Mt. 97. § (3) bek.]. Ebben az esetben viszont, mivel október 23-a hétköznapra esett, az e napi munkaidőt (a kérdés szerinti esetben a munkaszerződés szerinti 6 órát) a munkaidőkeretben beosztható óráknál figyelmen kívül kell hagyni [Mt. 93. § (2) bek.]. A munkaszüneti nap miatt így kiesett 6 óra munkaidőre a havibéres munkavállalót az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése alapján alapbér, az óra-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3134
8. találat: Szociális ágazati összevont pótlék
Kérdés: Intézményünknél a közalkalmazottak az illetményen túl szociális összevont ágazati pótlékra jogosultak. Idén a belső ellenőrzés során kiderült, hogy egy konyhai kisegítőnk nem a legmagasabb végzettsége alapján lett besorolva (A-ból B fizetési osztályba kellett volna besorolnunk). A kisegítő 2015-től áll alkalmazásunkban. A garantált illetményét nem érinti az előresorolás, de a pótlék összegét igen. A pótlékkülönbözet a munkába állástól jár-e visszamenőlegesen, ebben az esetben 2015-től? Van-e a visszamenőlegességnek bármilyen időkorlátja?
Részlet a válaszból: […]esetben a foglalkoztatás teljes időtartama beleesik a 3 évbe. A munkáltató tehát akkor jár el helyesen, ha a teljes foglalkoztatás idejére kifizeti a konyhai kisegítő részére a pótlékkülönbözetet.Emellett a közalkalmazottnak a késedelmes kifizetésből eredő pótlékra is joga van. Az Mt. 31. §-a ugyanis alkalmazni rendeli a Ptk. 6:48. §-át, mely szerint pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3118
9. találat: Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése
Kérdés: A munkavállaló beosztás szerinti munkaidőben dolgozik munkaszüneti napon (pl. május 1-jén), de a munkaszerződésében rögzítésre került, hogy a havi bruttó alapbére magában foglalja a pótlékok összegét is. Ilyenkor a munkaszüneti napi bérpótlék nem jár, de felmerült a kolléga részéről, hogy őt a pihenőnap megilleti. Hogyan járjunk el jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]munkaidő meghatározásánál [Mt. 93. § (2) bek.]. Például, május hónapban 2017-ben 23 nap esett hétköznapra és egy munkaszüneti nap hétfőre (május 1.). Ez alapján egy általános teljes munkaidőre (8 órára) szerződő munkavállaló számára a teljesítendő munkaidő ebben a hónapban: (23x8)-(1x8) = 176 óra.Az Mt. szerint a munkaszüneti napon dolgozó munkavállaló nem kap egy pihenőnapot "pluszban" az e napi munkavégzésért, hanem a törvény szerint ő sem dolgozhat összesen többet ebben a hónapban 176 óránál (ugyanúgy, ahogyan az a másik munkavállaló, akit viszont nem lehet beosztani munkaszüneti napra). Ez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3015
10. találat: Munkaidő-beosztás hétvégére
Kérdés: Üzemi dolgozóink hétfőtől péntekig heti 40, napi 8 órában dolgoznak. Egyik hétvégén szombatra és vasárnapra szeretnénk elrendelni rendkívüli munkavégzést megnövekedett rendelés miatt. Ebben az esetben milyen pótlékot kell a dolgozóknak megfizetni szombatra és vasárnapra, mivel a heti 40 órát meg fogja haladni a munkaidejük?
Részlet a válaszból: […]ilyen esetben a munkavállaló - ha egyébként rendes munkaidőben vasárnapra nem lenne beosztható - 50%-os mértékű vasárnapi pótlékra is jogosulttá válik [Mt. 140. § (1) bek. b) bb) pont]. Bár a kérdésből nem egyértelmű, de feltételezhetően a munkavállalók nem több műszakos, készenléti jellegű vagy kereskedelmi jellegű munkakörben dolgoznak, és vasárnapi munkavégzésre rendes munkaidőben nem is oszthatók be. E körülmények alapozzák meg a vasárnapi pótlékra való jogosultságot.Ki kell viszont emelni, hogy a munkavállalók a kérdés szerinti esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2956

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés