Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

54 találat a megadott rendes felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Felmondás az üzemi tanács elnökének

Kérdés: Az üzemi tanács elnökének - aki nyugdíjas - munkaviszonyát rendes felmondással meg lehet-e szüntetni? Mik ennek az előfeltételei?
Részlet a válaszból: […]62. §-ának (3) bekezdése értelmében az üzemi tanács előzetes egyetértése szükséges az üzemi tanács elnöke munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez. Az üzemi tanács a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 8 munkanapon belül írásban közli (ha ez nem történik meg, úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene). Ha a tervezett intézkedéssel az üzemi tanács nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell, amely a következő lehet: nehezítené az üzemi tanács működését (feltéve hogy az intézkedés elmaradása a munkáltatóra nézve aránytalan, súlyos hátránnyal nem jár),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1244

2. találat: Feketemunkások miatti felmondás

Kérdés: Felmondhat-e nekem a munkáltató? Nálunk rendszeres a feketemunka, a feketén alkalmazott munkások hibája miatt engem tesz felelőssé a munkaadó. Nekem semmilyen jogköröm nincs a feketemunkásokkal szemben!
Részlet a válaszból: […]alapján hozza meg ítéletét. Azt, hogy egy ilyen pernek mi lesz a végkimenetele, természetesen nem lehet előre teljes bizonyossággal megjósolni. A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet, a munkáltató pedig köteles felmondását oly módon megindokolni, hogy abból a felmondás oka világosan kitűnjön. Vita esetén a felmondás indokának valósságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania [Mt. 89. § (2)-(3) bekezdés]. A munkaszerződés nélküli feketemunka jogellenes. Ha a feketemunkások által elkövetett hibát a munkáltató a kérdezőnek felróva fogalmazta meg - a valóságnak meg nem felelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1242

3. találat: Védett kor és 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj

Kérdés: 40 évi munkaviszony elérése előtt van-e felmondási védettség? Rendes felmondásnál ilyen esetben jár-e a munkavállalónak a plusz 3 havi végkielégítés?
Részlet a válaszból: […]már ellátottnak minősül, a munkaviszony megszűnése nem érinti olyan súlyosan. Az Mt. 95. §-ának (5) bekezdése írja elő, hogy a végkielégítés mértéke 3 havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg - kivéve ha a munkavállaló ugyanezen szabály alapján korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. (Megjegyzendő, hogy ebből a törvényhelyből a 2011. évi CLXVII. törvény törölte a korkedvezményes öregségi nyugdíjra utalást.) Ebből a szempontból a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatáron - az Mt. 87/A. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt értelmező rendelkezés alapján - a Tny. szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt kell érteni. A Tny. 18. § (1) bekezdésének a)-g) pontja életkortól függően 62-65 év között állapítja meg az 1950-es években és később születettek nyugdíjkorhatárát. A Tny. 18. §-ának (2a) bekezdése pedig életkoruktól függetlenül jogosítja öregségi teljes nyugdíjra azokat a nőket, akik legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek, és biztosítással járó jogviszonyban nem állnak. Ez a nyugdíjforma az Mt. 87/A. §-ban szereplő értelmező rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1225

4. találat: Juttatások a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén

Kérdés: GYES-en lévő munkavállaló helyére lettem felvéve határozott időre, míg ő vissza nem tér, de a munkáltató közben bejelentette, hogy jogutód nélkül megszűnik. Nekem, mint helyettesítő munkavállalónak, jár-e a megszűnéskor a felmentési időre járó díjazás? A munkaszerződésemben két hónap felmondási idő van megjelölve!
Részlet a válaszból: […]munkaszerződést. Ekkor a munkaviszony a munkáltató megszűnésének napján anélkül szűnik meg, hogy ahhoz külön jognyilatkozatra - munkáltatói felmondásra - lenne szükség. Ugyanakkor az Mt. 86/A. § alapján, ha munkaviszony a 86. § b) pontjában foglaltak alapján, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése okán szűnik meg, a munkavállaló részére a munkáltató rendes felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítési idejére járó átlagkeresetnek megfelelő összeget ki kell fizetni, kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1222

5. találat: Felmondás közlése keresőképtelenségből visszatérve

Kérdés: 13 hónapig voltam betegállományban, egy rendkívül komoly műtéten estem át. Időközben kiírt az orvos, mikor visszamentem dolgozni, a munkáltató kiadta a ki nem vett szabadságomat. Számítanom kell-e arra, hogy ha kiadták az időarányos részt, utána a kezembe adják a felmondást?
Részlet a válaszból: […]időtartama alatt a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással [Mt. 90. § (1) bek. a) pont], kivéve ha a munkavállaló nyugdíjasnak vagy vezető állásó munkavállalónak minősül [Mt. 90. § (3) bek.]. Amennyiben a munkáltató a felmondási tilalom leteltét követően úgy döntene, hogy rendes felmondással él, úgy a felmondási idő, ha a felmondási védelem időtartama a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap, ha a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap elteltével kezdődhet el [Mt. 90. § (2) bek.]. Tehát ha a munkáltató úgy dönt, hogy rendes felmondással meg kívánja szüntetni a munkaviszonyt, akkor akár a táppénzről történő visszatérést követő első napon is közölheti a munkavállalóval a rendes felmondást, csupán arra kell ügyelni, hogy a felmondási idő a fentebb meghatározott időtartam elteltével kezdődjön csak el. Ugyanakkor - a kérdése alapján, megítélésünk szerint - Önt az említett védelem nem illeti meg, mivel az Mt. 90. § (1) bekezdése szerint a betegség miatti keresőképtelenség miatt a betegszabadság lejártát követő egy évig a munkáltatója nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt. Kérdése alapján Ön 13 hónapig volt keresőképtelen beteg megszakítás nélkül, ez az időtartam pedig az Mt.-ben foglaltat meghaladja. Esetünkben a konkrét helyzet ismerete nélkül nem tudjuk prognosztizálni a munkáltató szándékát. A szabadság kiadására a fenti törvényi szabály mellett az is kényszeríthette, hogy nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1210

6. találat: Munkavégzés alóli mentesítés a munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Egy alkalmazottunk 2011. szeptember 4-i keltezéssel 35 napos felmondási idővel (mely szeptember hó 5-től október hó 9-ig tart) "október 9-ére" rendes felmondással felmondott. Kérte, hogy a felmondási idő egészére vagy egy részére mérlegelésünk szerint mentsük fel a munkavégzés alól. Cégünk szeptember 30-ig foglalkoztatná, ez lenne a kilépés dátuma. Munkavállalónk ezt nem fogadja el. Szeretne felmentést a munkavégzés alól, de a bérét szeretné megkapni október 9-ig. Törvény szerint megszüntethetem-e a munkaviszonyát szeptember 30-án, ha már nincs szükségem a munkájára? A munkavállaló szerint neki jár a felmentési bér, a felmondási idő alatt, arra tekintettel, hogy október 9-ére mondott fel. Tudomásom szerint viszont a munkavállalói felmondásnál nincs munkavégzés alóli felmentési idő, vagy végigdolgozza a felmondási időt, vagy ha kérésére felmentem a munkavégzés alól, akkor a munkaviszonya is megszűnik.
Részlet a válaszból: […]ahol ezt a törvény kifejezetten nem tiltja - megállapodás alapján el lehet térni, de csak a munkavállaló javára. Jelen esetben a munkavállaló javára történő eltérésnek a felmondási idő lerövidítése számít, hiszen ekkor nem az ő, hanem a munkáltató érdekét szolgálja a felmondási idő letöltése, nevezetesen, hogy elegendő idő álljon a rendelkezésére, míg a távozó munkavállaló munkakörére új embert tud felvenni. Tehát: annak nincs akadálya, hogy a felek megállapodásuk szerint lerövidítsék a felmondási időt, és ezáltal a munkaviszony hamarabb szűnjön meg. Minderre azonban a munkáltató egyoldalú döntésével nem jogosult, a munkavállalói kérelemre történő munkavégzés alóli mentesítés a felmondási idő alatt nem eredményezheti közvetlenül annak lerövidülését és a munkaviszony korábbi megszűnését. Ami a munkavégzés alóli mentesítést illeti, az Mt. 93. § (1) bekezdése szerint "a munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek mértéke a felmondási idő fele". Vagyis a mentesítés csak akkor kötelező, ha a munkáltató mondott fel, ha a munkavállaló a felmondó fél, akkor a teljes felmondási időt köteles ledolgozni, hiszen ekkor a felmondási időnek az a célja, hogy az új munkaerő munkába állásáig is biztosítsa az adott munkakör folyamatos ellátását. Ugyanakkor természetesen ezzel összefüggésben is van lehetőség a törvényi rendelkezésektől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1148

7. találat: Nyugdíjasnak minősülés - nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszból: […](baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül [Mt. 87/A. § (1) bek.]. A felsorolt esetekben, ha a munkavállaló az Mt. 87/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a rokkantsági nyugdíj kivételével - nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a rendes felmondását nem köteles indokolni [Mt. 89. § (6) bek.]. Az Mt. 87/A. § (1) bekezdése azonban nem tartalmazza azt az esetet, amikor a női munkavállaló a negyvenéves szolgálati idő elérésével válik öregségi nyugdíjra jogosulttá, így önmagában a negyvenéves szolgálati idő elérésével hölgy alkalmazottjuk nem minősül automatikusan nyugdíjasnak. Nála csupán a jogosultság feltételei közül a szolgálati idő megléte áll fenn. A Tny. értelmében ugyanis öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül az a nő jogosult, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll [Tny. 18. § (2a) bek.] Esetünkben azonban a munkavállaló jelenleg is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1141

8. találat: Vezető munkaviszonyának megszüntetése azonnali hatályú rendes felmondással

Kérdés: Kft.-nk ügyvezetőjének munkaszerződésébe annak idején belefoglaltuk, hogy bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. Most le akarjuk váltani az ügyvezetőt, az egyik tulajdonostárs azonban megkérdőjelezte a munkaszerződés e rendelkezésének alkalmazását. Megalapozott-e üzlettársunk aggodalma, vagy azonnali hatállyal indokolás nélkül közölhetjük a rendes felmondást?
Részlet a válaszból: […]rendelkezés azon része, mely szerint a munkaviszony indokolás nélkül megszüntethető rendes felmondással, megfelel a jogszabályoknak, ezért a munkáltató mellőzheti az indokolást ezen intézkedéséből. Ugyanakkor az a tény, hogy az általános szabályok szerint irányadó felmondási idő mértéke nem terjed ki a vezetőkre, nem jelenti azt, hogy azonnali hatállyal, munkáltatói rendes felmondással megszüntethető lenne a vezető munkaviszonya. Ezzel ugyanis a rendes felmondás lényegi eleme - a munkaviszony felmondási idővel történő megszüntetése - üresedne ki, hiszen az Mt. az azonnali hatályú munkaviszony-megszüntetésre más jogintézményeket alkalmaz (rendkívüli felmondás, próbaidő alatti azonnali hatállyal történő munkaviszony-megszüntetés). Felmondási időt tehát tartalmaznia kell a rendes felmondásnak. Ez nem jelenti azt, hogy vezető esetén is az Mt. általános szabályai szerinti felmondási idő lenne irányadó, hiszen az ettől való eltérést a jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. Véleményünk szerint esetünkben részlegesen érvénytelen a munkaszerződés rendelkezése. Indokolás nélkül megszüntethetik a vezető munkaviszonyát, azonban az azonnali hatályra utaló fordulat érvénytelen kikötés. A felmondási idő léte alapvető ismérve a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének, így javasoljuk, hogy amennyiben azonnali hatállyal kívánják megszüntetni a jogviszonyt, vizsgálják meg, hogy fennállnak-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1139

9. találat: Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: 90 főt foglalkoztató cég elküldhet-e havonta 9 főt (közös megegyezéssel vagy munkáltatói felmondással), vagy pedig - mivel több hónapról van szó - ez már csoportos létszámcsökkentésnek minősül?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyát a munkáltató a működésével összefüggő okra alapított rendes felmondással, határozott idejű munkaszerződés esetén az Mt. 88. § (2) bekezdése szerint egyoldalúan (a határozott időből hátralévő időre, de legfeljebb egy évre számított átlagkereset megfizetése mellett) megszünteti, illetve a felek közös megegyezéssel szüntetik meg. Negyedszer: a csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését 30 napos időszakok alapján kell meghatározni, mégpedig a munkáltató döntésében meghatározott ütemezés szerint. Ha a munkáltató az adott időszakon belül az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől, illetve megállapodás kötésétől számított 30 napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl, illetve megállapodást köt, az ezzel érintett munkavállalókat az előző ütemben érintett munkavállalók létszámához kell számítani a csoportos létszámcsökkentés szempontjából. Jelen esetben tehát, ha a 90 fős átlagos statisztikai létszámmal rendelkező munkáltató 9 munkavállalójának munkaviszonyát szünteti meg a fent írt jogcímeken, akkor mindaddig, amíg az utolsó megszüntetéstől - pontosabban a felmondás közlésétől, közös megegyezéses jogviszony-megszüntetés esetén pedig az arról való megállapodástól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1127

10. találat: Kifizetett munkabér visszakövetelése

Kérdés: Az utóbbi időben több munkavállalónak kényszerültünk felmondani. Mivel megrendeléseink lecsökkentek, nem volt szükségünk arra, hogy a felmondási idő alatt dolgozzanak, így felmentettük őket a munkavégzés alól. Mindenkivel elszámoltunk az utolsó munkában töltött napján. Később többen kérték, hogy korábbi időpontban szüntessük meg a munkaviszonyukat. Mivel nem akartuk a munkavállalókat még nehezebb helyzetbe hozni, eleget tettünk a kérésnek. A járandóságokat is kifizettük az utolsó munkában töltött napon, most azonban kiderült, hogy kevesebb összeg járna ezeknek a munkavállalóknak. Szeretnénk visszafizettetni velük azt az összeget, ami nem illeti meg őket. Hogyan tudjuk visszakövetelni a munkavállalóktól ezt a pénzt?
Részlet a válaszból: […]ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít [Mt. 93. § (4) bek.]. Amennyiben a munkáltató rendes felmondását követően a munkavállaló kérte, hogy a felmondási idő letelte előtt kerüljön megszüntetésre a munkaviszony, és a munkáltató a munkavállaló kérésének eleget tett (Mt. 94. §), a munkaviszony korábbi időpontban szűnik meg. Ilyenkor a munkavállalót nem illetik meg azok a járandóságok, amelyek a munkaviszony megszűnésének "előrehozott" időpontja és a felmondásban megjelölt időpont közötti időszakra lennének irányadók. Ha azonban a járandóságok már ezen időszak vonatkozásában is kifizetésre kerültek, akkor a fentiek alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1066
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 54 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést