Feketemunkások miatti felmondás

Kérdés: Felmondhat-e nekem a munkáltató? Nálunk rendszeres a feketemunka, a feketén alkalmazott munkások hibája miatt engem tesz felelőssé a munkaadó. Nekem semmilyen jogköröm nincs a feketemunkásokkal szemben!
Részlet a válaszából: […]  A munkáltató felmondhat, kérdés, hogy felmondása jogszerű-e;ha a felmondással nem ért egyet, a munkavállaló annak kézbesítésétől számított30 napon belül fordulhat bírósághoz [Mt. 202. § (1) bekezdés b) pont]. Abíróság az iratok és a munkavállalói, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Felmondás az üzemi tanács elnökének

Kérdés: Az üzemi tanács elnökének - aki nyugdíjas - munkaviszonyát rendes felmondással meg lehet-e szüntetni? Mik ennek az előfeltételei?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj mellett dolgozó munkavállalók munkaviszonyátáltalában indokolás nélkül szüntetheti meg rendes felmondással a munkáltató[Mt. 89. § (6) bekezdés]. Jelen esetben azonban, mivel a munkavállaló egyben azüzemi tanács elnöke is, alkalmazni kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Juttatások a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén

Kérdés: GYES-en lévő munkavállaló helyére lettem felvéve határozott időre, míg ő vissza nem tér, de a munkáltató közben bejelentette, hogy jogutód nélkül megszűnik. Nekem, mint helyettesítő munkavállalónak, jár-e a megszűnéskor a felmentési időre járó díjazás? A munkaszerződésemben két hónap felmondási idő van megjelölve!
Részlet a válaszából: […] ...§ b) pontjában foglaltak alapján, amunkáltató jogutód nélküli megszűnése okán szűnik meg, a munkavállaló részére amunkáltató rendes felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítésiidejére járó átlagkeresetnek megfelelő összeget ki kell fizetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Védett kor és 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj

Kérdés: 40 évi munkaviszony elérése előtt van-e felmondási védettség? Rendes felmondásnál ilyen esetben jár-e a munkavállalónak a plusz 3 havi végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 89. § (7) bekezdése szól az ún. "védett korról". Eszerint a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással a ráirányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül az öregséginyugdíjkorhatár eléréséig terjedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Felmondás közlése keresőképtelenségből visszatérve

Kérdés: 13 hónapig voltam betegállományban, egy rendkívül komoly műtéten estem át. Időközben kiírt az orvos, mikor visszamentem dolgozni, a munkáltató kiadta a ki nem vett szabadságomat. Számítanom kell-e arra, hogy ha kiadták az időarányos részt, utána a kezembe adják a felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...bek. b) pont].A betegség miatti keresőképtelenség időtartama alatt amunkavállaló munkaviszonyát a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással[Mt. 90. § (1) bek. a) pont], kivéve ha a munkavállaló nyugdíjasnak vagyvezető állásó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Nyugdíjasnak minősülés - nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...az Mt. 87/A. §(1) bekezdésében foglaltak alapján - a rokkantsági nyugdíj kivételével -nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a rendes felmondását nem köteles indokolni[Mt. 89. § (6) bek.].Az Mt. 87/A. § (1) bekezdése azonban nem tartalmazza azt azesetet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Munkavégzés alóli mentesítés a munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Egy alkalmazottunk 2011. szeptember 4-i keltezéssel 35 napos felmondási idővel (mely szeptember hó 5-től október hó 9-ig tart) "október 9-ére" rendes felmondással felmondott. Kérte, hogy a felmondási idő egészére vagy egy részére mérlegelésünk szerint mentsük fel a munkavégzés alól. Cégünk szeptember 30-ig foglalkoztatná, ez lenne a kilépés dátuma. Munkavállalónk ezt nem fogadja el. Szeretne felmentést a munkavégzés alól, de a bérét szeretné megkapni október 9-ig. Törvény szerint megszüntethetem-e a munkaviszonyát szeptember 30-án, ha már nincs szükségem a munkájára? A munkavállaló szerint neki jár a felmentési bér, a felmondási idő alatt, arra tekintettel, hogy október 9-ére mondott fel. Tudomásom szerint viszont a munkavállalói felmondásnál nincs munkavégzés alóli felmentési idő, vagy végigdolgozza a felmondási időt, vagy ha kérésére felmentem a munkavégzés alól, akkor a munkaviszonya is megszűnik.
Részlet a válaszából: […] ...választani egymástól a felmondási idő, valamint amunkavégzés alóli mentesítés kérdését. Ha a munkavállaló mondja fel amunkaviszonyát rendes felmondással, felmondási ideje ugyanannyi, mintha amunkáltató mondana fel, ugyanis az Mt. 92. §-a nem tesz különbséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: 90 főt foglalkoztató cég elküldhet-e havonta 9 főt (közös megegyezéssel vagy munkáltatói felmondással), vagy pedig - mivel több hónapról van szó - ez már csoportos létszámcsökkentésnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalókatkell a leépítendők közé számolni, akiknek a munkaviszonyát a munkáltató aműködésével összefüggő okra alapított rendes felmondással, határozott idejűmunkaszerződés esetén az Mt. 88. § (2) bekezdése szerint egyoldalúan (ahatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Vezető munkaviszonyának megszüntetése azonnali hatályú rendes felmondással

Kérdés: Kft.-nk ügyvezetőjének munkaszerződésébe annak idején belefoglaltuk, hogy bármelyik fél azonnali hatállyal, indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. Most le akarjuk váltani az ügyvezetőt, az egyik tulajdonostárs azonban megkérdőjelezte a munkaszerződés e rendelkezésének alkalmazását. Megalapozott-e üzlettársunk aggodalma, vagy azonnali hatállyal indokolás nélkül közölhetjük a rendes felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...pedig valóban az általánostól eltérőrendelkezések vonatkoznak a munkaviszony megszüntetése tekintetében. A vezetőmunkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére ugyanis az Mt. 89.§ (2) bekezdésében, valamint a 90-92. §-ban foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Kifizetett munkabér visszakövetelése

Kérdés: Az utóbbi időben több munkavállalónak kényszerültünk felmondani. Mivel megrendeléseink lecsökkentek, nem volt szükségünk arra, hogy a felmondási idő alatt dolgozzanak, így felmentettük őket a munkavégzés alól. Mindenkivel elszámoltunk az utolsó munkában töltött napján. Később többen kérték, hogy korábbi időpontban szüntessük meg a munkaviszonyukat. Mivel nem akartuk a munkavállalókat még nehezebb helyzetbe hozni, eleget tettünk a kérésnek. A járandóságokat is kifizettük az utolsó munkában töltött napon, most azonban kiderült, hogy kevesebb összeg járna ezeknek a munkavállalóknak. Szeretnénk visszafizettetni velük azt az összeget, ami nem illeti meg őket. Hogyan tudjuk visszakövetelni a munkavállalóktól ezt a pénzt?
Részlet a válaszából: […] ...ha a munkavállaló afelmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít [Mt. 93. § (4)bek.]. Amennyiben a munkáltató rendes felmondását követően a munkavállalókérte, hogy a felmondási idő letelte előtt kerüljön megszüntetésre amunkaviszony, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.
1
2
3
6