Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

28 találat a megadott üzemi tanács tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Üzemitanács-választás - kötelezettség és megsértése szankció nélkül

Kérdés: 200 fő munkavállalót foglalkoztató cég esetén kötelező-e üzemi tanácsot választani? Az Mt. csak lehetőséget biztosít a munkavállalók részére? A vállalatnál egyébként szakszervezet működik, amellyel kollektív szerződést kötött a munkáltató.
Részlet a válaszból: […]kijelentő mód a törvényszövegben kötelezettséget jelent, azaz a munkavállalók kötelesek üzemi tanácsot választani. Ez ugyanakkor az a kötelezettség, aminek a megsértését az Mt. nem szankcionálja. Azaz nem büntethető meg a cégüknél a 200 munkavállaló azért, mert rögtön kihagyják az első mellőzhetetlen lépést, nem hoznak létre választási bizottságot. Ezt a szabályt tekinti a jog ún. lex imperfectának, kötelező rendelkezés jogkövetkezmény nélkül.Az üzemitanács-választás elmulasztásának csupán közvetett jogkövetkezménye van. Üzemi tanács nélkül a munkavállalók nem tudják gyakorolni az Mt.-ben e választott testületnek biztosított jogokat.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4102
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Üzemi tanács választása kis létszámú telephelyek esetén

Kérdés: Ha a 70 főt foglalkoztató munkáltatónak több telephelye, illetve részlege van, és az egyes telephelyek (részlegek) vezetői az üzemi tanács részvételi jogai tekintetében rendelkeznek jogkörrel, de az egyes telephelyek, részlegek létszáma nem éri el a 15 főt, akkor kell vagy sem egyáltalán üzemi tanácsot választani a munkáltatónál?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik [Mt. 236. § (1)-(2) bek.]. A szabály értelmezésekor álláspontunk szerint első körben azt kell megvizsgálni, hogy a munkáltatónál - a létszám okán - megválasztható-e egyáltalán üzemi tanács, illetve üzemi megbízott. Amennyiben igen, akkor a következő lépés annak a vizsgálata, hogy van-e olyan önálló telephely, amely saját jogon - a részvételi jogokkal kapcsolatos vezetői jogkör okán - jogosult üzemi tanács vagy üzemi megbízott választására. Ez azonban véleményünk szerint nem vezethet el oda, hogy az üzemi tanács választásában a munkavállalók (vagy azok egyes csoportjai) végül azért nem vehetnek részt, mert a telephelyek "szétdarabolásával" olyan kis létszámú csoportok jönnek létre, amelyek önállóan még csak üzemi megbízottat sem tudnak választani. Ez ugyanis a szabály kiüresedéséhez vezetne, ami nem lehet az értelmezés célja. Ilyen esetben a részvételi jogokkal kapcsolatos vezetői jogkör meglétét eggyel magasabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3611

3. találat: Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Cégünknek több telephelye van. Központi üzemi tanács alakult nálunk, akiknek a tagjaival rendszeresen konzultálunk. A központi üzemi tanács tagjai különböző munkaidő-beosztásokban dolgoznak, így sűrűn előfordul, hogy az egyiküknek a pihenőnapjára esik a konzultáció. Ebben az esetben a konzultáció időtartamát miként kell elszámolni? A munkaidő-kedvezmény szabályait kell ezekre az esetekre alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár [Mt. 260. § (1)-(2) bek.]. Az üzemi tanácsban való részvétel önkéntes, mindez a választhatósági jog megnyilvánulása. Ebből következően az üzemi tanácsi feladatok ellátását is önkéntesen vállalja a munkavállaló. Annak érdekében, hogy a feladatellátás terheit ne kizárólag a munkavállalónak kelljen viselnie, a törvény a fizetett munkaidő-kedvezmény intézményével biztosítja, hogy az üzemi tanácsi feladatokat ne csak a szabadidejében kelljen ellátnia. A munkaidő-kedvezmény ugyanakkor jellegénél fogva a munkavállalót nem a szabadidejében (pl. pihenőnapján) illeti meg, hanem a beosztás szerinti munkaidejében - azaz a munkaidejében mentesül az üzemi tanácsi feladatok ellátásának időtartamára a rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3484

4. találat: Üzemi tanácsok hatásköri összeütközése

Kérdés: Mi van olyankor, ha több üzemi tanács létezik, és az egyik hozza csak meg a határozatot a másik tudta nélkül? Nem hajlandó leülni a másik üzemi tanács, hogy a jelöltek nevéről határozzanak, mert váltig állítja, hogy ez így jogszerű.
Részlet a válaszból: […]azok pedig - vagy azok hiányában az üzemi tanácsok - az elismert vagy a tényleges vállalatcsoportnál vállalatcsoport-szintű üzemi tanácsot hozhatnak létre [Mt. 250. § (1) bek., 251. § (1) bek.]. Az üzemi tanácsok rendszere tehát horizontálisan és vertikálisan is tagolt, azonban az egyes szereplők hatásköréről és illetékességéről a törvény semmit nem mond.A törvény logikája leginkább arra enged következtetni, hogy a helyi üzemi tanács kizárólag annál a telephelynél jogosult eljárni és döntéseket hozni, amelyik telephelynél megválasztották ("illetékesség"). Csak a telephelyre (az ott dolgozó munkavállalókra) vonatkozó azon kérdésekben járhat el ("hatáskör"), amelyeket a helyi vezető saját, az üzemi tanács megválasztásának alapjául szolgáló munkáltatói jogkörében hoz meg. Minden más kérdés kívül esik a helyi üzemi tanácsok hatáskörén, és eggyel magasabb szintre, a központi üzemi tanácsra tartozik - már ha ilyet sikerült létrehozni. Ezzel elvileg kizárható az összeütközés az üzemi tanácsok hatásköre és illetékessége között.Az üzemi tanács választásával kapcsolatban előfordulhat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3037
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Központi és vállalati szintű üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Központi üzemi tanács, illetve vállalati szintű üzemi tanács alakításánál milyen mértékű munkaidő-kedvezmény illeti meg a delegált tagokat havonta?
Részlet a válaszból: […]üzemi tanácsok az elismert vagy a tényleges vállalatcsoportnál vállalatcsoport szintű üzemi tanácsot hozhatnak létre, amelybe legfeljebb 15 fő képviselőt delegálhatnak [Mt. 251. § (1)-(2) bek.]. Az együttműködés szabályait a vállalatcsoporton belül a munkavállalókra vonatkozó döntések meghozatalára jogosult és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács állapítja meg. A vállalatcsoport szintű üzemi tanácsra egyebekben az üzemi tanácsra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni [Mt. 251. § (3)-(4) bek.].Sem a jogszabályok, sem a bírói gyakorlat nem rendezi kifejezetten azt a kérdést, hogy ha az üzemi tanács tagja egyben delegált tag is, akkor részére valamennyi (normál és delegált) üzemi tanácsi tagi minősége alapján jár-e munkaidő-kedvezmény, vagy csak a normál üzemi tanácsi tagsága alapján. Álláspontunk szerint, mivel a munkaidő-kedvezmény szabályozására az üzemi tanács működése cím alatt került sor, ezért az idézett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2455

6. találat: Központi üzemi tanács és üzemi megbízott

Kérdés: A tavaszi üzemi tanácsi választások során a következő problémával szembesültünk. Társaságunknak négy telephelye van, ezek egyikén azonban csak 22 fő dolgozik. Itt üzemi megbízott választására került sor. Kérdésem, hogy ez az üzemi megbízott mindenképpen tagja lesz a központi üzemi tanácsnak is? Jogszerű-e, ha a központi üzemi tanács úgy állapodik meg a munkáltatóval, hogy az üzemi megbízott csak tanácskozási joggal vehet részt a központi üzemi tanács ülésein, tekintve hogy arányaiban nagyon kevés munkavállalót képvisel?
Részlet a válaszból: […]megállapodást nem köthet [Mt. 269. § (1) bek.]. A törvény szerint az üzemi tanácsok központi üzemi tanácsot hozhatnak létre. A központi üzemi tanácsba az üzemi tanácsok tagjaik közül képviselőt delegálnak [Mt. 250. § (1)-(2) bek.]. A fentiekből eredően ez a szabály is alkalmazandó az üzemi megbízottakra is, így ők - mint egyedül delegálható személyek - automatikusan tagjai lesznek a központi üzemi tanácsnak.Mód van azonban arra, hogy a felek a fenti szabályoktól eltérjenek az üzemi megállapodásban. A központi üzemi tanács és a munkáltató tehát megegyezhetnek, hogy a központi üzemi tanács létrehozására vonatkozó 250. §-tól eltérnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2343

7. találat: Üzemi tanácstag - munkajogi védelem nélkül

Kérdés: Az Mt. 236. §-ának (1) bekezdésében előírt és a munkavédelmi képviselők megválasztásához hasonlóan szintén kötelezőnek tekinthető üzemi tanácsok vonatkozásában a jogalkotó miért alkalmaz más munkajogi védettségi szabályt? Itt arra utalnék, hogy az Mt. 260. §-ának (3) bekezdése kizárólag az üzemi tanács elnöke számára biztosít munkajogi védelmet. Egy korábbi kérdésre adott válaszuk indoklásának értelmező kiterjesztésénél vajon a jogalkotó ténylegesen elfeledkezett-e arról, hogy minden üzemi tanácsi tagot is munkajogi védelemben kellene részesíteni? Utalok ismételten arra, hogy az üzemi tanács választása hasonlóan kötelező jellegű, mint a munkavédelmi képviselő választása.
Részlet a válaszból: […]az üzemi tanács elnökét megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte [Mt. 260. § (3) bek.].Az üzemi tanács megválasztása a kialakult jogértelmezési gyakorlat alapján csak abban az esetben kötelező, ha a választást legalább egy munkavállaló kezdeményezi. Ettől egyébként eltérő gyakorlat alakult ki viszont a munkavédelmi képviselők megválasztásával kapcsolatban, ahol a választást abban az esetben is le kell bonyolítani, ha a munkavállalók érdektelenek - ez legfeljebb a választás érvényességében vagy eredményességében tükröződhet, de a választást magát mindenképpen meg kell tartani (EBH 2008. 1812). A megválasztásra tehát más szabályok vonatkoznak.Az a körülmény, hogy a 2012. július 1-jétől életbe lépett Mt. alapján kizárólag az üzemi tanács elnöke részesül munkajogi védelemben, jogpolitikai döntésnek tekinthető, és álláspontunk szerint tudatos volt a jogalkotó részéről. Az üzemi tanács jogkörét tekintve részvételi testület, ami nem áll érdekellentétben a munkáltatóval, mint a szakszervezet; és jóval kevesebb tényleges jogosultsággal is rendelkezik, mint a munkavédelmi képviselő (lásd Mt. 263-264. § és Mvt. 72-76. §). Utóbbi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1741

8. találat: 2010-ben választott üzemi tanács mandátuma

Kérdés: Egy gazdasági társaságnál 2010 novemberében 3 évre választották meg az üzemi tanácsot, melynek megbízatása 2013 novemberében lejár. Munkavédelmi képviselő is van társaságunknál, akinek megbízatása már lejárt. A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése viszont tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására meghatározott következő időpontig tart. Jogilag mi a helyes: ha az üzemi tanácsi választást 2013 novemberében tartjuk meg, és itt 5 évre választjuk meg az üzemi tanács tagjait, vagy ha a 2010-ben 3 évre megválasztott üzemi tanács tagjainak a megbízatása a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik 5 évre, és csak 2015 novemberében kell az üzemi tanács tagjait megválasztanunk? Figyelemmel kell-e lennünk továbbá az üzemi tanács választása során a munkavédelmi képviselő megbízatásának kezdő és záró időpontjára?
Részlet a válaszból: […]július 26-án hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb 2015. július 26-áig kell megválasztani [régi Mt. 211. § (1)-(2) bek., Módtv. 126. § (1)-(2) bek.]. A 2011. július 26-án hatályos szabályozás szerint a munkavédelmi képviselőt 4 évre kellett választani [Mvt. 70/A. § (3) bek.].A fentiek alapján a 2010-ben választott üzemi tanács megbízatása addig tart, amíg a 2011. július 27-én megbízatását töltő munkavédelmi képviselő megbízatása szólt; a leírtak szerint tehát az üzemi tanács megbízatása már megszűnt, és új üzemi tanácsot kellett volna választani. Mivel a kérdés szerinti esetben ez nem történt meg, így jelenleg új üzemi tanácsot a hatályban lévő szabályok alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Munkavédelmi képviselő és üzemi tanács választása

Kérdés: A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására - a munkavédelemről szóló törvény által meghatározott - következő időpontig tart. Ez a szabály biztosította, hogy az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselő választására összehangolt időpontban kerülhessen sor. 2008 májusában választottunk üzemi tanácsot, novemberben pedig munkavédelmi képviselőt. E szabály alapján csak 2013 decemberében kellene lebonyolítanunk mindkét választást, ám e rendelkezést nem találom sem az új Mt.-ben, sem az Mth.-ban. Ez azt jelentené, hogy mégis külön-külön kell választást tartanunk?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdésében szereplő azon szabály, miszerint az üzemi tanács választásának "be kell várnia" a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát, hogy egyazon időpontban kerülhessen sor mindkét választásra, 2012. július 1-jével valóban hatályon kívül került; az Mth. üzemi tanáccsal kapcsolatos átmeneti szabályokat tartalmazó 13. §-a pedig nem tartalmaz ilyen tartalmú rendelkezést. Ilyen rendelkezés híján tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1521

10. találat: Üzemi tanácsi jogok megsértése

Kérdés: A cégünknél - ahol üzemi tanácsi elnök vagyok - nagy beruházás van folyamatban, melyről az üzemi tanács véleményét nem kérték ki, majd csak későn, többszöri kérésre mutatták be a rajzokat, amit az üzemi tanács véleményezett. A dolgozók átszervezéséről sem kérték ki a véleményünket, és az üzemi tanácsi tagokat, elnököt is a megkérdezésünk nélkül helyezik át. Mit tehetünk? Milyen jogra hivatkozhatunk?
Részlet a válaszból: […]meglévő korszerűsítéséről [új Mt. 264. § (1) bek., (2) bek. a)-b) pont]. Amennyiben a munkáltató az egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az üzemi tanács az e törvényből származó igényét bíróság előtt érvényesítheti [új Mt. 285. § (1) bek.]. Az üzemi tanács egyetértése szükséges az üzemi tanács elnöke - és 2012. december 31. napjáig a 2012. július 1-je előtt megválasztott üzemi tanács tagja - munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, vagy a munkáltató munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást elrendelő intézkedéséhez [új Mt. 260. § (3) bek., Mth. 16. § (1) bek.]. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra 2012. december 31-ig a régi Mt. szabályai irányadóak. A védelem szempontjából munkáltatói intézkedésnek kell tekinteni 2012. december 31. napjáig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1410
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 28 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést