Keresés eredménye

26 találat a megadott üzemi tanács tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye
Kérdés: Cégünknek több telephelye van. Központi üzemi tanács alakult nálunk, akiknek a tagjaival rendszeresen konzultálunk. A központi üzemi tanács tagjai különböző munkaidő-beosztásokban dolgoznak, így sűrűn előfordul, hogy az egyiküknek a pihenőnapjára esik a konzultáció. Ebben az esetben a konzultáció időtartamát miként kell elszámolni? A munkaidő-kedvezmény szabályait kell ezekre az esetekre alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]választhatósági jog megnyilvánulása. Ebből következően az üzemi tanácsi feladatok ellátását is önkéntesen vállalja a munkavállaló. Annak érdekében, hogy a feladatellátás terheit ne kizárólag a munkavállalónak kelljen viselnie, a törvény a fizetett munkaidő-kedvezmény intézményével biztosítja, hogy az üzemi tanácsi feladatokat ne csak a szabadidejében kelljen ellátnia. A munkaidő-kedvezmény ugyanakkor jellegénél fogva a munkavállalót nem a szabadidejében (pl. pihenőnapján) illeti meg, hanem a beosztás szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3484
2. találat: Üzemi tanácsok hatásköri összeütközése
Kérdés: Mi van olyankor, ha több üzemi tanács létezik, és az egyik hozza csak meg a határozatot a másik tudta nélkül? Nem hajlandó leülni a másik üzemi tanács, hogy a jelöltek nevéről határozzanak, mert váltig állítja, hogy ez így jogszerű.
Részlet a válaszból: […]bek.]. Az üzemi tanácsok rendszere tehát horizontálisan és vertikálisan is tagolt, azonban az egyes szereplők hatásköréről és illetékességéről a törvény semmit nem mond.A törvény logikája leginkább arra enged következtetni, hogy a helyi üzemi tanács kizárólag annál a telephelynél jogosult eljárni és döntéseket hozni, amelyik telephelynél megválasztották ("illetékesség"). Csak a telephelyre (az ott dolgozó munkavállalókra) vonatkozó azon kérdésekben járhat el ("hatáskör"), amelyeket a helyi vezető saját, az üzemi tanács megválasztásának alapjául szolgáló munkáltatói jogkörében hoz meg. Minden más kérdés kívül esik a helyi üzemi tanácsok hatáskörén, és eggyel magasabb szintre, a központi üzemi tanácsra tartozik - már[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3037
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Központi és vállalati szintű üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye
Kérdés: Központi üzemi tanács, illetve vállalati szintű üzemi tanács alakításánál milyen mértékű munkaidő-kedvezmény illeti meg a delegált tagokat havonta?
Részlet a válaszból: […]delegálhatnak [Mt. 251. § (1)-(2) bek.]. Az együttműködés szabályait a vállalatcsoporton belül a munkavállalókra vonatkozó döntések meghozatalára jogosult és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács állapítja meg. A vállalatcsoport szintű üzemi tanácsra egyebekben az üzemi tanácsra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni [Mt. 251. § (3)-(4) bek.].Sem a jogszabályok, sem a bírói gyakorlat nem rendezi kifejezetten azt a kérdést, hogy ha az üzemi tanács tagja egyben delegált tag is, akkor részére valamennyi (normál és delegált) üzemi tanácsi tagi minősége alapján jár-e munkaidő-kedvezmény, vagy csak a normál üzemi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2455
4. találat: Központi üzemi tanács és üzemi megbízott
Kérdés: A tavaszi üzemi tanácsi választások során a következő problémával szembesültünk. Társaságunknak négy telephelye van, ezek egyikén azonban csak 22 fő dolgozik. Itt üzemi megbízott választására került sor. Kérdésem, hogy ez az üzemi megbízott mindenképpen tagja lesz a központi üzemi tanácsnak is? Jogszerű-e, ha a központi üzemi tanács úgy állapodik meg a munkáltatóval, hogy az üzemi megbízott csak tanácskozási joggal vehet részt a központi üzemi tanács ülésein, tekintve hogy arányaiban nagyon kevés munkavállalót képvisel?
Részlet a válaszból: […]hozhatnak létre. A központi üzemi tanácsba az üzemi tanácsok tagjaik közül képviselőt delegálnak [Mt. 250. § (1)-(2) bek.]. A fentiekből eredően ez a szabály is alkalmazandó az üzemi megbízottakra is, így ők - mint egyedül delegálható személyek - automatikusan tagjai lesznek a központi üzemi tanácsnak.Mód van azonban arra, hogy a felek a fenti szabályoktól eltérjenek az üzemi megállapodásban. A központi üzemi tanács és a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2343
5. találat: Üzemi tanácstag - munkajogi védelem nélkül
Kérdés: Az Mt. 236. §-ának (1) bekezdésében előírt és a munkavédelmi képviselők megválasztásához hasonlóan szintén kötelezőnek tekinthető üzemi tanácsok vonatkozásában a jogalkotó miért alkalmaz más munkajogi védettségi szabályt? Itt arra utalnék, hogy az Mt. 260. §-ának (3) bekezdése kizárólag az üzemi tanács elnöke számára biztosít munkajogi védelmet. Egy korábbi kérdésre adott válaszuk indoklásának értelmező kiterjesztésénél vajon a jogalkotó ténylegesen elfeledkezett-e arról, hogy minden üzemi tanácsi tagot is munkajogi védelemben kellene részesíteni? Utalok ismételten arra, hogy az üzemi tanács választása hasonlóan kötelező jellegű, mint a munkavédelmi képviselő választása.
Részlet a válaszból: […]megválasztása a kialakult jogértelmezési gyakorlat alapján csak abban az esetben kötelező, ha a választást legalább egy munkavállaló kezdeményezi. Ettől egyébként eltérő gyakorlat alakult ki viszont a munkavédelmi képviselők megválasztásával kapcsolatban, ahol a választást abban az esetben is le kell bonyolítani, ha a munkavállalók érdektelenek - ez legfeljebb a választás érvényességében vagy eredményességében tükröződhet, de a választást magát mindenképpen meg kell tartani (EBH 2008. 1812). A megválasztásra tehát más szabályok vonatkoznak.Az a körülmény, hogy a 2012. július 1-jétől életbe lépett Mt. alapján kizárólag az üzemi tanács elnöke részesül munkajogi védelemben, jogpolitikai döntésnek tekinthető, és álláspontunk szerint tudatos volt a jogalkotó részéről.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1741
6. találat: 2010-ben választott üzemi tanács mandátuma
Kérdés: Egy gazdasági társaságnál 2010 novemberében 3 évre választották meg az üzemi tanácsot, melynek megbízatása 2013 novemberében lejár. Munkavédelmi képviselő is van társaságunknál, akinek megbízatása már lejárt. A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése viszont tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására meghatározott következő időpontig tart. Jogilag mi a helyes: ha az üzemi tanácsi választást 2013 novemberében tartjuk meg, és itt 5 évre választjuk meg az üzemi tanács tagjait, vagy ha a 2010-ben 3 évre megválasztott üzemi tanács tagjainak a megbízatása a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik 5 évre, és csak 2015 novemberében kell az üzemi tanács tagjait megválasztanunk? Figyelemmel kell-e lennünk továbbá az üzemi tanács választása során a munkavédelmi képviselő megbízatásának kezdő és záró időpontjára?
Részlet a válaszból: […][régi Mt. 211. § (1)-(2) bek., Módtv. 126. § (1)-(2) bek.]. A 2011. július 26-án hatályos szabályozás szerint a munkavédelmi képviselőt 4 évre kellett választani [Mvt. 70/A. § (3) bek.].A fentiek alapján a 2010-ben választott üzemi tanács megbízatása addig tart, amíg a 2011. július 27-én megbízatását töltő munkavédelmi képviselő megbízatása szólt; a leírtak szerint tehát az üzemi tanács megbízatása már megszűnt, és új üzemi tanácsot kellett volna választani. Mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
7. találat: Munkavédelmi képviselő és üzemi tanács választása
Kérdés: A régi Mt. 211. §-ának (1) bekezdése tartalmazott egy átmeneti szabályt, miszerint a 2011. augusztus 1. előtti 3 éven belül megválasztott üzemi tanácsok (üzemi megbízottak) megbízatása a munkavédelmi képviselő választására - a munkavédelemről szóló törvény által meghatározott - következő időpontig tart. Ez a szabály biztosította, hogy az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselő választására összehangolt időpontban kerülhessen sor. 2008 májusában választottunk üzemi tanácsot, novemberben pedig munkavédelmi képviselőt. E szabály alapján csak 2013 decemberében kellene lebonyolítanunk mindkét választást, ám e rendelkezést nem találom sem az új Mt.-ben, sem az Mth.-ban. Ez azt jelentené, hogy mégis külön-külön kell választást tartanunk?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1521
8. találat: Üzemi tanácsi jogok megsértése
Kérdés: A cégünknél - ahol üzemi tanácsi elnök vagyok - nagy beruházás van folyamatban, melyről az üzemi tanács véleményét nem kérték ki, majd csak későn, többszöri kérésre mutatták be a rajzokat, amit az üzemi tanács véleményezett. A dolgozók átszervezéséről sem kérték ki a véleményünket, és az üzemi tanácsi tagokat, elnököt is a megkérdezésünk nélkül helyezik át. Mit tehetünk? Milyen jogra hivatkozhatunk?
Részlet a válaszból: […]nem tesz eleget, úgy az üzemi tanács az e törvényből származó igényét bíróság előtt érvényesítheti [új Mt. 285. § (1) bek.]. Az üzemi tanács egyetértése szükséges az üzemi tanács elnöke - és 2012. december 31. napjáig a 2012. július 1-je előtt megválasztott üzemi tanács tagja - munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, vagy a munkáltató munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást elrendelő intézkedéséhez [új Mt. 260. § (3) bek., Mth. 16. § (1) bek.]. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1410
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
9. találat: Üzemi tanács választása az új Mt. alapján
Kérdés: 2010-ben volt üzemi tanácsi választásunk, ismételt választást követően lett csak érvényes, tehát 2012-ben lejárna a mandátumunk a régi Mt. szerint. Közben 2011 novemberében volt először nálunk munkavédelmiképviselő-választás, amely érvényes lett. Az új Mt. alapján most hogyan tudjuk összehangolni a választásokat, mikor kellene üzemi tanácsi választást tartanunk? Ha ismételt választás lesz megint csak érvényes, annak az üzemi tanácsnak meddig fog élni a mandátuma?
Részlet a válaszból: […]mondja ki az Mt. szintén 2011. augusztus 1-jén hatályba lépett rendelkezése, hogy a 2011. augusztus 1-jét követően első alkalommal új üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) a 2011. augusztus 1-jén működő munkavédelmi képviselőnek a munkavédelemről szóló törvénynek a 2011. augusztus 1-jét megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának lejártáig, de legkésőbb 2015. augusztus 1-jéig kell megválasztani [Mt. 211. § (2) bek.]. A fenti szabályok alapján 2011 novemberében, a munkavédelmi képvise­lő mandátumának lejártával egyidejűleg megszűnt az üzemi tanács mandátuma is, és az új munkavédelmi képviselő megválasztásával egyidejűleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1298
10. találat: Felmondás az üzemi tanács elnökének
Kérdés: Az üzemi tanács elnökének - aki nyugdíjas - munkaviszonyát rendes felmondással meg lehet-e szüntetni? Mik ennek az előfeltételei?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez. Az üzemi tanács a munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított 8 munkanapon belül írásban közli (ha ez nem történik meg, úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene). Ha a tervezett intézkedéssel az üzemi tanács nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell, amely a következő lehet: nehezítené[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1244
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 26 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés