Létszámcsökkentés munkavállalók felvételét követően

Kérdés: Egy kereskedelmi vállalatnál dolgoztam közel két évig, a munkáltatóm azonban felmondott nekem, arra hivatkozva, hogy a cégnél létszámcsökkentést kell végrehajtani. Rajtam kívül másnak is megszüntette a munkaviszonyát. Azt viszont nagyon furcsának találom, hogy most hirtelen csökkenteni kellett a létszámot, mivel a múlt hónapban hét új embert is felvett ugyanerre a munkakörre, melyet én is elláttam. Ilyen esetben alappal hivatkozhat a munkáltató létszámcsökkentésre? Fontolgatom, hogy keresetet indítok, mert szerintem ez nem volt jogszerű. Sikeresen perelhetem emiatt a munkáltatót?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (2) bek.]. A létszámcsökkentés mint felmondási ok a munkáltató működésével összefüggő indokok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Szakszervezeti tisztviselő védettségének megszüntetése

Kérdés: Munkaerő-kölcsönző cégként egyik partnerünkhöz nagy létszámú munkavállalót kölcsönöztünk ki, közöttük több szakszervezeti tisztviselő is volt. A kölcsönzési projekt megszűnt, a foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonya is megszüntetésre került, kivéve az övéket. A tisztségviselők már hónapok óta otthon vannak, nem tudjuk őket foglalkoztatni. Hogyan tudunk eljárni, ha a szakszervezet nem járul hozzá a munkaviszonyuk felmondásához?
Részlet a válaszából: […] ...Ilyen esetben a munkáltató bírósághoz fordulhat arra hivatkozva, hogy a szakszervezet visszaél a törvény által biztosított jogával (rendeltetésellenes joggyakorlást tanúsít), és kérheti a bíróságtól, hogy ítélettel pótolja a szakszervezet hozzájáruló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Új Ptk. a közszolgálatban

Kérdés: Kérjük, foglalják össze számunkra, hogy az új Ptk. március 15-étől mennyiben érinti a Kttv. hatálya alá tartozó munkáltatókat!
Részlet a válaszából: […] ...Kttv.-t ettől az időponttól az egyes törvényeknek az új Ptkmódtv. módosítja. Az egyik lényeges módosítás, hogy a rendeltetésellenes joggyakorlás helyett az új Ptk. a joggal való visszaélés fogalmát vezeti be; ezzel összefüggésben a Kttv. 10. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.

Azonos felek között létesítendő több köztisztviselői jogviszony tilalma

Kérdés: A vezetői kinevezéssel rendelkező, GYES-en lévő köztisztviselőt kinevezheti-e a munkáltató más, nem vezetői munkakörbe úgy, hogy a vezetői kinevezése sem kerül módosításra? Az új kinevezés határozott idejű lenne, heti 20 órás munkavégzési kötelezettséggel, azzal, hogy a határozott idő lejár a fizetés nélküli szabadság lejárta előtt.
Részlet a válaszából: […] ...hogy jogszerűen nem létesíthető azonos felek között több közszolgálati jogviszony. A Kttv. is kimondja ugyanis, hogy tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás. A Kttv. alkalmazásában rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen akkor, ha az mások jogos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Bizonyítási teher rendeltetésellenes joggyakorlás esetén

Kérdés: 2010-ben keresetet nyújtottam be a bíróságra, mert 2010. október 26-án a kormánytisztviselői jogviszonyomat indokolás nélkül megszüntették. Rendeltetésellenes munkáltatói joggyakorlásra hivatkoztam. A per még jelenleg is folyamatban van. Eddig meghallgatták a főnökeimet tanúként. Én is tudnék olyan személyt hozni, aki az állításaimat alátámasztja, de nem tudom, hogy mekkora a tanúk szerepe a munkaügyi perekben. Önök szerint milyen esélyeim vannak?
Részlet a válaszából: […] ...zaklatására,véleménynyilvánításának elfojtására irányult, vagy erre vezetett [Mt. 4. § (2)bek.]. Amennyiben azonban rendeltetésellenes joggyakorlásra hivatkozik aperben, a fent felsoroltak bizonyítása Önt és nem a munkáltatót terheli. Ki kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megváltoztatása

Kérdés: Aláírathat-e egy cég több száz emberrel új munkaköri leírást azzal a céllal, hogy kivegye belőle azt a részt, hogy "a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: érettségi", és mindezt annak érdekében, hogy ne kelljen a garantált bérminimumot kifizetnie a munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […]  A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokúszakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantáltbérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibéralkalmazása esetén 108 000 forint, hetibér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Felmentésre tekintettel kapott juttatások visszafizetése

Kérdés: Létszámleépítésre hivatkozva 36 éves közalkalmazotti jogviszonyomat megszüntették. Munkaügyi bírósághoz fordultam rendeltetésellenes joggyakorlás miatt. Ha visszahelyeznek az állásomba, megtarthatom-e a végkielégítést és a felmentési időre járó átlagkeresetemet? Milyen követeléseim lehetnek?
Részlet a válaszából: […]  Ha a közalkalmazott az eredeti munkakörében történőtovábbfoglalkoztatását a törvény által biztosított esetekben (Kjt. 34. §) kéri,és annak helye van, akkor meg kell térítenia) a közalkalmazott elmaradt illetményét (egyébjárandóságait), továbbáb) a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Rendeltetésellenes joggyakorlás - munkaszerződés újrakötése

Kérdés: Rendes felmondással megszüntettük egyik női munkavállalónk munkaviszonyát, akinek még hét hónapra lett volna szüksége ahhoz, hogy 40 év szolgálati ideje legyen, így az új jogszabályok alapján nyugdíjba mehessen. A felmondás közlését követően jelezte a munkavállaló, hogy szerinte korábban munkáltatói jogutódlások történtek, így héthavi végkielégítés illetné meg. Megállapodtunk vele szóban, hogy nem tart igényt a végkielégítésre, cserébe viszont a megszüntetést követő naptól egy másik munkakörben hét hónap határozott időre egy új munkaszerződéssel tovább foglalkoztatjuk. Ebből a megoldásból lehet később bármilyen problémája cégünknek?
Részlet a válaszából: […] ...aggályossá az eljárást, hiszen a munkakör megváltoztatását amunkaszerződés módosításával is megtehették volna. E körben felmerül arendeltetésellenes joggyakorlás kérdése, vagyis hogy eljárásuk nem voltrendeltetésszerű, és az a munkavállaló jogos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Határozott idejű munkaszerződés megszűnésének időpontja

Kérdés: Cégünknél új munkaerőre lenne szükség, a meghirdetett munkakörre jelentkezők mind fiatal nők. Megtehetjük-e, hogy úgy kötünk velük határozott időre munkaszerződést, hogy a munkaviszony akkor szűnik meg, amikor megállapítják, hogy gyermeket várnak?
Részlet a válaszából: […]  A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag vagymás alkalmas módon kell meghatározni. Ha a felek a munkaviszony időtartamát nemnaptárilag határozták meg, a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót amunkaviszony várható időtartamáról [Mt. 79. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Rendkívüli munkavégzés kétszer egy nap

Kérdés: Egyik munkavállalónkat a heti pihenőnapján kívánjuk rendkívüli munkavégzésre kötelezni. Mivel előre látjuk, hogy csak szombat reggel 8 és 10 óra, valamint 11 és 13 óra között van szükségünk a munkájára, megtehetjük-e azt, hogy 10 órakor hazaengedjük, de később - mintha ez akkor derülne ki - ismét felhívjuk telefonon, visszahívjuk 11 órára, és ebből következően nem fizetjük ki számára a 10 órától 11-ig tartó időszakot?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzésre kötelezi. Mindezt nyilvánvaló módon azértteszi, hogy a köztes egy órára mentesüljön a munkabér kifizetése alól.Mivel a rendeltetésellenes joggyakorlás hátrányos következményeitmegfelelően orvosolni kell [Mt. 4. § (3) bek.], álláspontunk szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.