Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt

Kérdés: Intézményünknél közfoglalkoztatási jogviszonyra jelentkezett egy GYES-en lévő álláskereső. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható-e az ellátás mellett?
Részlet a válaszából: […] Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki az Mt. szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be. Ezen túlmenően – többek között –, amint a kérdésükben írják, az Flt. szerinti álláskeresőnek kell lennie,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Szabadság kiadása gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérőnek

Kérdés: Ha GYES alatt jön vissza dolgozni a munkavállaló, akkor a szabadságot ki kell adni neki?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló, amíg gyermekgondozási segélyt (GYES) vesz igénybe, munkát is végezhet. A Cst. 21-21/A. §-ai szerint ugyanis a GYES-ben részesülő egyes személyek munkavégzése nem zárja ki, hogy például munkabérük, megbízási díjuk mellett a GYES összegét továbbra is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Határozott idejűvé módosított közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Ikrekkel vagyok GYES-en még egy évig (addig kértem fizetés nélküli szabadságot). Eredetileg határozatlan időre foglalkoztatott pedagógus voltam, tavaly azonban a kinevezésem módosításával részmunkaidős lettem, határozott időre foglalkoztatva, mivel akkor átmenetileg visszamentem GYES mellett dolgozni heti 10 órában. A GYES alatt összegyűlt szabadságomat még nem tudtam kivenni. A tanév végén lejárt a határozott idő, amit nyárra nem hosszabbítottak meg, de szeptembertől visszamegyek dolgozni ugyanígy GYES mellett részmunkaidőben, ismét egy tanévre. Úgy tűnik, véglegesen megszűnt a munkaviszonyom a tanév végén, megkaptam a T-kiskönyvem is. Így nem folyamatos a munkaviszonyom a kihagyott nyár miatt, de erről senki sem tájékoztatott. Mit tudok tenni? Mi van a GYES alatt felhalmozott szabadságaimmal? Ki tudom még venni szeptembertől? Az ismételt munkába álláskor hány órában mehetek vissza továbbra is GYES mellett?
Részlet a válaszából: […] A kinevezés módosítására, a határozott idő előírására csak közös megegyezéssel, azaz a közalkalmazott bele­egyezésével kerülhetett sor [Kjt. 24. § (2) bekezdése, új Mt. 58. §]. Ezt Ön már nem támadhatja meg bíróság előtt, erre csak 30 nap állt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Munkáltatói jogok gyakorlása fizetés nélküli szabadság esetén

Kérdés: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa, aki egyben az ügyvezető is, jelenleg terhes. Az ügyvezető igénybe kívánja venni a TGYÁS-t, illetve a GYES-t, a szülést megelőzően pedig még táppénzes állományba is kerül az egészségi állapota miatt. Mivel a társaság a működését fenn kívánja tartani, helyette egy alkalmazott végezné a munkát. E munkavállaló nem lenne társasági szerződés szerint kinevezett ügyvezető, a munkáltatója pedig továbbra is a jelenlegi ügyvezető lenne. Önök szerint e munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör ügyvezető általi gyakorlása munkavégzésnek minősül?
Részlet a válaszából: […]  Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban és megbízásijogviszonyban is ellátható. Elöljáróban mindenképpen kiemeljük, e tisztségetegyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja kizárólag abban az esetbenláthatja el munkaviszonyban, ha erről a társaság alapító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

GYES melletti munkavégzés

Kérdés: Elveszíthetem a GYES-t, ha mellette 6 órás munkaidőben dolgozom?
Részlet a válaszából: […]  A Cst. 20. § (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerint agyermekgondozási segély a saját háztartásában nevelt gyermeke 3. életévének,tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeke 10. életévének betöltéséigilleti meg a szülőt. A GYES-ben részesülő szülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Gyermekgondozási szabadságról visszatérés és a munkáltatói fogadtatás

Kérdés: Egy nagyvállalatnál dolgozom. Még gyakornokként tanulmányi szerződést kötöttem a munkáltatóval szakirányú egyetemi végzettség megszerzésére. A szerződésben rögzített tanulmányok elvégzése után, részben GYES alatt saját döntésem alapján szakirányú PhD-képzésen is rész vettem. Időközben két gyermekem született. Nemrégiben úgy határoztam, hogy visszatérek dolgozni, álláspontom szerint azonban a munkáltatóm ezt meg akarta akadályozni, és szerintem több esetben visszaélt a jogaival, pl. a 2 éves, kisebbik gyermekem bölcsődei felvételéhez a munkáltatói igazolást nem akarta kiadni; írásban arról tájékoztatott, hogy nem tud a végzettségemnek megfelelő munkát biztosítani, ugyanakkor tudomásom van arról, hogy számos, alacsonyabb végzettségű munkavállalót vettek fel. Ezt követően, vélhetően a GYES melletti munkavégzés adta védettségem miatt, alacsony bérezéssel mégis foglalkoztatott, és olyan információk is eljutottak hozzám, hogy az elsők között meg fognak válni tőlem, amint tehetik. A vállalat kollektív szerződésében meghatározottakkal szemben alacsonyabb pozícióba soroltak be, és alacsonyabb fizetést kapok az ott leírtaknál. Tudomásom szerint, minden hasonló helyzetben lévő munkavállalóhoz így viszonyul a munkáltató. Jogosan jár el velem, illetve a hasonló helyzetben lévő munkavállalókkal szemben?
Részlet a válaszából: […]  A munkáltató szakemberszükségletének biztosítása érdekébentanulmányi szerződést köthet. A szerződésben a munkáltató vállalja, hogy atanulmányok alatt támogatást nyújt, a másik fél pedig kötelezi magát, hogy amegállapodás szerinti tanulmányokat folytatja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Munkavégzés és családi ellátások

Kérdés: Egyik dolgozónk GYES mellett áll munkaviszonyban. Gyermeke tartósan beteg, 2007. június 20-án született, óvodás. Az anyuka 30 órás munkaviszonyban van. Kérdésem, hogy 2011. március 31-e után is maradhat-e a GYES mellett munkaviszonyban? Másik dolgozónk jelenleg GYED-en van. Kisfia 2011. augusztus 20-án tölti be második életévét. Szeretne visszajönni dolgozni, ha gyermekét bölcsődében el tudja helyezni. Kérdésem, hogy a GYES-t igénybe veheti-e?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 2011. január 1-je óta hatályos szövege szerint(20-21. §) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek szülője -amennyiben a gyermeket saját háztartásában neveli – a gyermek 10. életévénekbetöltéséig lehet jogosult a gyermekgondozási segélyre (GYES). A GYES...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Részmunkaidő – egyoldalúan?

Kérdés: Minisztériumi háttérintézményként van-e lehetőségünk – az alapító jóváhagyása nélkül – az eddigiekben 8 órában dolgozó, előrehozott nyugdíjazásra jogosult ügyintéző munkaidejét 6 órára csökkenteni? Amennyiben az illető ügyintéző nem fogadja el a felkínált módosítást, a Kjt. mely szakaszára való hivatkozással szüntethető meg a jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] Közalkalmazottak esetén a kinevezésnek a Kjt. 21. § (3)bekezdés szerint a munkaidő mértékét nem kell kötelezően tartalmaznia,ugyanakkor a kinevezésben foglalt eltérő megállapodás hiányában a közalkalmazottijogviszony teljes munkaidőre jön létre. Így ha a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Fizetés nélküli szabadság gyermek gondozása miatt

Kérdés: Mivel gyermekem állandó otthoni gondozásra szorul, tízéves koráig gyermekgondozási segélyben részesülök. Jelenleg azt fontolgatom, hogy visszatérek a munkahelyemre dolgozni, mivel gyermekem állapota átmenetileg javult. Ha később – még a gyermekem tízéves kora előtt – ismételten úgy döntök, hogy a munkavégzés helyett őt kívánom gondozni, visszatérhetek-e fizetés nélküli szabadságra? Ha igen, megszüntetheti-e a munkáltató a munkaviszonyomat rendes felmondással ez időszak alatt?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 20. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a szülőtartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeke tizedik életévénekbetöltéséig jogosult gyermekgondozási segélyre. Ebben az esetben a szülő agyermek egyéves kora előtt egyáltalán nem, egyéves kora után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

GYES melletti munkavégzés – ikrek esetén

Kérdés: Angoltanárnő vagyok, két másfél éves ikerfiam van. Lehetőségem lenne GYES mellett dolgozni, órákat adni. Ugyanakkor úgy tudom, hogy ez esetben csak az egyik gyermekem után kaphatom meg a GYES-t. Jók az információim?
Részlet a válaszából: […] 2011. január 1-jétől a Cst. 21. § (1) bekezdés b) pontjaszerint a gyermekgondozási segélyben (GYES) részesülő személy – ide nem értve anagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá akiskorú szülő gyermekének gyámját –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2