Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott GYES melletti munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közfoglalkoztatás gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt

Kérdés: Intézményünknél közfoglalkoztatási jogviszonyra jelentkezett egy GYES-en lévő álláskereső. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható-e az ellátás mellett?
Részlet a válaszból: […](kert, udvar, jogszabályban meghatározott, az ingatlanhoz kapcsolódó közterület) rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagyc) a számára az Flt. alapján felajánlott, az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet vagy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, illetved) a közfoglalkoztatáson kívüli egyéb foglalkoztatási jogviszonya munkavállalói felmondással vagy a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg [Közfogl. tv. 1. § (4a) bek.].Az idézett rendelkezések értelmében nincs akadálya annak, hogy gyermekgondozást segítő ellátásban (a továbbiakban: GYSE; a korábbi gyermekgondozási segély) részesülő munkavállaló közfoglalkoztatás keretében dolgozzon. Előfordulhat viszont, hogy a közfoglalkoztatás következtében elvész a GYSE-re való jogosultság, miután ehhez továbbra is meg kell felelni a Cst.-ben támasztott feltételeknek. Mindez ugyanakkor intézményük szemszögéből tekintve a foglalkoztatását nem teszi jogellenessé.A közfoglalkoztatás és a GYSE-re való jogosultság kapcsolatával összefüggésben kiemeljük: GYSE-re jogosult a szülő, valamint a gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt -, a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, továbbá tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig [Cst. 20. § (1) bek.], azzal, hogy a GYSE-ben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2822
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szabadság kiadása gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérőnek

Kérdés: Ha GYES alatt jön vissza dolgozni a munkavállaló, akkor a szabadságot ki kell adni neki?
Részlet a válaszból: […]szabályozza. Az Mt. a szabadság kiadása szempontjából nem tartalmaz speciális előírásokat azokra a munkavállalókra nézve, akik a GYES-t igénybe veszik. (Az esetükben figyelembe veendő szabályokat, amelyek a munkaidő-beosztást, éjszakai munka, rendkívüli munka tilalmát stb. érintik, az Mt. 113. §-a tartalmazza.) Ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából kiadott fizetés nélküli szabadságról tér vissza a munkahelyére, szabadságának kiadására az Mt. 123. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni. E szerint, amennyiben a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok (pl. fizetés nélküli szabadságra jogosultság) miatt nem lehetett az esedékesség évében kiadni, annak megszűnésétől számított 60 napon belül a szabadságot ki kell kiadni, a kiadást meg kell kezdeni. Így a kérdésre a válasz igen. A munkáltató kiadási kötelezettsége a gyermekgondozás céljából igénybe vett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2137

3. találat: Határozott idejűvé módosított közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Ikrekkel vagyok GYES-en még egy évig (addig kértem fizetés nélküli szabadságot). Eredetileg határozatlan időre foglalkoztatott pedagógus voltam, tavaly azonban a kinevezésem módosításával részmunkaidős lettem, határozott időre foglalkoztatva, mivel akkor átmenetileg visszamentem GYES mellett dolgozni heti 10 órában. A GYES alatt összegyűlt szabadságomat még nem tudtam kivenni. A tanév végén lejárt a határozott idő, amit nyárra nem hosszabbítottak meg, de szeptembertől visszamegyek dolgozni ugyanígy GYES mellett részmunkaidőben, ismét egy tanévre. Úgy tűnik, véglegesen megszűnt a munkaviszonyom a tanév végén, megkaptam a T-kiskönyvem is. Így nem folyamatos a munkaviszonyom a kihagyott nyár miatt, de erről senki sem tájékoztatott. Mit tudok tenni? Mi van a GYES alatt felhalmozott szabadságaimmal? Ki tudom még venni szeptembertől? Az ismételt munkába álláskor hány órában mehetek vissza továbbra is GYES mellett?
Részlet a válaszból: […]támadhatta volna meg arra hivatkozva, hogy arra tévedés, megtévesztés vagy fenyegetés útján vették rá. Az erre nyitva álló határidő azonban jelen esetben már eltelt. Így a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynak a tanév végén történő megszűnése jogszerű volt. Viszont amikor a közalkalmazotti jogviszony a határozott idő lejárta miatt a tanév végén megszűnt, az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése alapján a ki nem adott szabadságot a munkáltatónak pénzben meg kellett volna váltania. Ha ez nem történt meg, akkor a pénzbeni megváltás összege a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított 3 éven belül akár a bíróságtól is követelhető.Szeptembertől új kinevezéssel új közalkalmazotti jogviszony létesül azonos felek között, amelynek a korábbi közalkalmazotti jogviszonnyal semmiféle folytonossága nincs, így az előző jogviszonyban járó szabadságot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1446

4. találat: Munkáltatói jogok gyakorlása fizetés nélküli szabadság esetén

Kérdés: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tulajdonosa, aki egyben az ügyvezető is, jelenleg terhes. Az ügyvezető igénybe kívánja venni a TGYÁS-t, illetve a GYES-t, a szülést megelőzően pedig még táppénzes állományba is kerül az egészségi állapota miatt. Mivel a társaság a működését fenn kívánja tartani, helyette egy alkalmazott végezné a munkát. E munkavállaló nem lenne társasági szerződés szerint kinevezett ügyvezető, a munkáltatója pedig továbbra is a jelenlegi ügyvezető lenne. Önök szerint e munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör ügyvezető általi gyakorlása munkavégzésnek minősül?
Részlet a válaszból: […]ügyvezető jogosult-e a munkáltatói jogok gyakorlása mellett a kérdésben megjelölt juttatásokra, attól függ, milyen jogviszonyban látja el az ügyvezetői tisztséget. Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül [Ebtv. 40. § (1) bek.]. Nem jár azonban TGYÁS a biztosítottnak a szülési szabadság azon tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja [Ebtv. 41. § (1) bek.]. Annak a biztosítottnak pedig, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár TGYÁS [Ebtv. 41. § (2) bek.]. A gyermekgondozási segélyre (GYES) is hasonló elveken alapuló szabályozás vonatkozik. Általános szabályok szerint GYES-re a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jogosult [Cst. 20. § (1) bek.]. A GYES-ben részesülő személy azonban - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt a törvényben meghatározottak szerint, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját - keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat. A gyermek egyéves kora után viszont heti harminc órát meg nem haladó időtartamban már végezhet keresőtevékenységet, sőt megteheti mindezt időkorlátozás nélkül is, ha a munkavégzés az otthonában történik. Ikergyermekek és tartósan beteg gyermek esetén ettől eltérő szabályt állapít meg a törvény [Cst. 21. § (1) bek.]. Táppénz esetén is megállapítható, hogy nem jár ezen juttatás többek között a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után [Ebtv. 47. § (2) bek. b) pont]. Amennyiben az ügyvezetői tisztség - a fenti alapos aggályunk ellenére - munkaviszonyban kerül ellátásra, akkor a munkáltatói jogok gyakorlásával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1292

5. találat: GYES melletti munkavégzés

Kérdés: Elveszíthetem a GYES-t, ha mellette 6 órás munkaidőben dolgozom?
Részlet a válaszból: […]10. életévének betöltéséig illeti meg a szülőt. A GYES-ben részesülő szülő keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egy­éves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat. Időkorlátozás nélkül akkor lehet dolgozni, ha a munkavégzés a szülő otthonában történik, vagy pedig a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve ikergyermekek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1240
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Fizetés nélküli szabadság gyermek gondozása miatt

Kérdés: Mivel gyermekem állandó otthoni gondozásra szorul, tízéves koráig gyermekgondozási segélyben részesülök. Jelenleg azt fontolgatom, hogy visszatérek a munkahelyemre dolgozni, mivel gyermekem állapota átmenetileg javult. Ha később - még a gyermekem tízéves kora előtt - ismételten úgy döntök, hogy a munkavégzés helyett őt kívánom gondozni, visszatérhetek-e fizetés nélküli szabadságra? Ha igen, megszüntetheti-e a munkáltató a munkaviszonyomat rendes felmondással ez időszak alatt?
Részlet a válaszból: […]§ (1) bek. c) pont]. A munkavállalót a fentiekkel párhuzamosan - a GYES folyósításának időtartama alatt - fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek tizedik életéve betöltéséig, feltéve hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza [Mt. 138. § (5) bek. b) pont]. Amint a kérdéséből megállapítható, Ön jelenleg ezt a fizetés nélküli szabadságot veszi igénybe. Ön bármikor dönthet úgy, hogy a fizetés nélküli szabadságát megszakítja, és visszatér dolgozni. A GYES-re való jogosultságát ugyanakkor csak abban az esetben tarthatja meg, ha a gyermeke már elmúlt egyéves. Ha a munkahelyre történő visszatérést követően utóbb mégis úgy dönt, hogy gyermekét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1006

7. találat: Munkavégzés és családi ellátások

Kérdés: Egyik dolgozónk GYES mellett áll munkaviszonyban. Gyermeke tartósan beteg, 2007. június 20-án született, óvodás. Az anyuka 30 órás munkaviszonyban van. Kérdésem, hogy 2011. március 31-e után is maradhat-e a GYES mellett munkaviszonyban? Másik dolgozónk jelenleg GYED-en van. Kisfia 2011. augusztus 20-án tölti be második életévét. Szeretne visszajönni dolgozni, ha gyermekét bölcsődében el tudja helyezni. Kérdésem, hogy a GYES-t igénybe veheti-e?
Részlet a válaszból: […]személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után viszont időkorlátozás nélkül, tehát akár teljes munkaidőben is van erre lehetőség. Az a körülmény, hogy a gyermek óvodába jár, még nem változtat azon, hogy a szülő a gyermeket saját háztartásában neveli. GYES-re tehát jogosult, és emellett dolgozhat is. A másik esetben a gyermekgondozási díj (GYED) melletti munkavégzésre az Ebtv. 42/A-42/D. §-ait kell alkalmazni. A GYED feltétele, hogy az abban részesülő szülő meghatározott biztosítási (jogosultsági) idővel is rendelkezzen, és emellett a gyermeket saját háztartásában nevelje. A GYED a gyermek kétéves korának betöltéséig jár, kivéve ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás (ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást) ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A GYED lejárta után a GYES-t a fent ismertetett szabályok szerint, alapesetben a gyermek három­éves koráig igénybe lehet venni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 990

8. találat: GYES melletti munkavégzés - ikrek esetén

Kérdés: Angoltanárnő vagyok, két másfél éves ikerfiam van. Lehetőségem lenne GYES mellett dolgozni, órákat adni. Ugyanakkor úgy tudom, hogy ez esetben csak az egyik gyermekem után kaphatom meg a GYES-t. Jók az információim?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységet a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Az ikrekre speciális rendelkezést fogalmaz meg a d) pont: szülője a keresőtevékenységet a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathatja, azzal a megkötéssel, hogy a GYES-ben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre. Ez a szabály azonban csak arra az esetre vonatkozik, ha a keresőtevékenységet időkorlátozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 945