Felmentési idő alatti visszavétel

Kérdés: Közalkalmazottként, óvónőként dolgoztam 34 évig. Idén augusztus 1-jétől a munkáltatóm felmentett, aminek indoka a gyermeklétszám csökkenése. 2012. március 31-ig tart a felmentési időm. A napokban derült ki, hogy az egyik kolléganőm, akinek határozatlan idejű volt a kinevezése, másik városba megy dolgozni. Kérdésem az lenne, hogy visszavehető vagyok-e ilyen esetben, mivel felszabadult egy álláshely, és én még csak a felmentési időmet töltöm? Ha igen, milyen jogi következményei vannak ennek? Jogszerű-e, ha a munkáltató helyettesítőt alkalmaz?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 30. §-a szerint a munkáltató a közalkalmazottijogviszonyt felmentéssel többek között akkor szüntetheti meg, ha megszűnt amunkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;vagy ha az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Kormánytisztviselő halála a felmentési idő lejárta előtt

Kérdés: Megváltozhat-e a kormánytisztviselői jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének jogcíme, ha a kormánytisztviselő a munkavégzés alóli mentesítésének ideje alatt a felmentési idő lejárta előtt meghal? Megilleti-e ilyenkor a felmentésről szóló jognyilatkozatban megállapított végkielégítés az elhunyt kormánytisztviselő örököseit?
Részlet a válaszából: […] A Ktjv. különbséget tesz a kormánytisztviselői jogviszonymegszűnése és megszüntetése között. A kormánytisztviselői jogviszony megszűnéseminden esetben a felek akaratán kívül álló okok folytán következik be, így ajogviszony megszűnésének alapjául szolgáló objektív jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Felmentett prémiuméves – a felmentés visszavonása és a szabadság kérdése

Kérdés: Hó végével felmentettük az egyik, prémiumévek programba való belépéshez szükséges feltételekkel rendelkező alkalmazottunkat. Időarányosan elég sok szabadsága maradt, a prémium­évek programban azonban tudom, hogy nem jár szabadság. Jogszerűen megváltható-e a szabadság? Ha nem, van-e lehetőség arra, hogy – természetesen beleegyezésével – visszavonjuk felmentését, és először természetben kiadjuk a szabadságát, majd az alkalmazottal egyetértésben közös megegyezéssel módosítsuk a kinevezését a programba való belépés céljából.
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programba (pép) csak az kerülhet be, akihozzájárul a határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyánakhatározott idejűvé történő módosításához, és elfogadja, illetve vállalja aprogramhoz kötődő eltérő szabályok betartását. A pép-be való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.