Nyugdíjjogosult közalkalmazottak felmentése - kötelezettség vagy lehetőség

Kérdés: Intézményünkben (önkormányzati fenntartású óvoda) határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott karbantartónk (férfi) 2022. november 22. napján betölti a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Felmentéssel kell megszüntetnünk a közalkalmazotti jogviszonyát? Amennyiben felmentéssel szüntetjük meg, a felmentési idejét mikor kell letöltenie? Hogyan változik a felmentési idő letöltésének lehetősége és kötelezettsége öregségi nyugdíjkorhatárt elérő óvónő esetében?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a felek egybehangzó szándékából. Az a körülmény, hogy a szóban forgó közalkalmazott - karbantartó, illetve óvónő - elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, a fentieken nem változtat. Nincs olyan szabály, amely alapján ebben az esetben a munkáltató köteles lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Felmentés az öregségi nyugdíjra való jogosultságra figyelemmel

Kérdés: Közalkalmazottunk 1956. július 18-án született. Öregségi nyugdíjra való jogosultságára tekintettel szeretnénk felmenteni. Felmentési ideje a hatvan napon túl további öt hónappal meghosszabbodik. A pontos időpontok kiszámításához kérnénk szíves segítségüket. A felmentési idő kezdő napja 2021. január 17., a 60 nap 2021. március 17-én telik le, mely napon van vége a felmentési időnek? Melyik napon telik le pontosan az öt hónap?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. értelmében általános szabály szerint a 60 napos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 25 év után öt hónappal meghosszabbodik [Kjt. 33. § (1) bek. e) pont]. Az Mt. - Kjt. tekintetében is irány­adó - 68. §-ának (1) bekezdése értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Nyugdíjba vonulás egészségügyi szolgálati jogviszonyból

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál, amennyiben a munkavállaló igénybe kívánja venni az Eszjtv. 12. §-ának (6) bekezdése szerinti lehetőséget (nyugdíjazás nők 40-nel), milyen szabályozás vonatkozik rá? Az Mt. alapján a felmondási idő 30+60 nap. 2021. augusztus 1. napján éri el a szükséges szolgálati időt. Ha a munkáltató a felmondást 2021. május 4-én indítja, helyesen jár-e el? Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése esetén az Eszjtv. alapján a 30 napos felmondás vagy a közös megegyezés kivételével milyen lehetősége van a munkavállalónak kérelmezni a jogviszony megszüntetését?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgálati jogviszonyt felmondással meg kell szüntetni, ha a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjára vonatkozó jogosultsági feltételeket legkésőbb a felmondási idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi [Eszjtv. 12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Egészségügyi alkalmazott nyugdíjba vonulása

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó kórház vagyunk. 2021. március 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyból egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülünk. Egyik közalkalmazottunk 2021. március 4-én éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt. Milyen lehetősége van a munkavállalónknak jogviszonya megszüntetésére a nyugdíjba vonulás miatt (közalkalmazottként, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonyosként)?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszony és az egészségügyi szolgálati jogviszony sem szűnik meg önmagában azért, mert a munkavállaló betölti a nyugdíjkorhatárt vagy általában valamilyen nyugellátásra válik jogosulttá. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra a kérdést érintően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Osztályvezető az egészségügyben - megbízási feltételek

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben osztályvezető megbízása minden esetben csak pályázat útján lehetséges, vagy a 20/B. § (5) bekezdése alapján mellőzhető? Van-e jogszabály szerinti akadálya annak, hogy osztályvezető 65 év feletti közalkalmazott legyen? (Nyugdíja szünetel, jövedelemkiegészítést kap.)
Részlet a válaszából: […] ...korlátot az osztályvezetői megbízásra vonatkozóan. Ugyanakkor az 1700/2012. Korm. határozat korlátozást tartalmaz, mely szerint az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy állami költségvetési intézményként működő munkáltatóval akkor állhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének hatása a nyugdíj szüneteltetésére

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 180. számában a 3588. kérdésben megírtam, hogy kollégánk a nők negyven év jogosultsági idő után járó öregségi teljes nyugdíjjal vonult nyugdíjba. Mivel 1955-ben született hölgyről van szó, időközben a 64. életévének betöltésekor elérte az életkor szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt. Kérdés, hogy amennyiben egy ilyen volt kollégát szeretnénk munkaszerződéssel foglalkoztatni - aki a nők negyvenéves kedvezményes nyugdíjával ment el, de időközben a korhatárt is elérte -, akkor a Tny. - jövedelmi korlátról szóló - 83/B. §-ában foglaltak irányadók-e, azaz amennyiben a munkaviszonyból származó jövedelme meghaladja az éves keretösszeget, kell-e neki szüneteltetni a nyugdíj folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...eredeti kérdés a polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselő - öregségi nyugdíj folyósítása melletti, polgármesteri hivatalban történő - alkalmazására vonatkozott. A Tny. 83/B. §-ának (1) bekezdése csupán abban az esetben alkalmazandó, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Alapítvánnyal fennálló munkaviszony felmondása az öregségi nyugdíjra tekintettel

Kérdés: Öregségi nyugdíjba menetelnél az alapítvány munkáltató esetében milyen jogszabály irányadó például a felmentési időre stb.? Alapítványnál dolgozom tizennégy éve, összesen negyvenhat évem van mint szakápoló.
Részlet a válaszából: […] ...az irányadók. A kérdésből nem lehet megállapítani, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló szünteti-e meg a munkaviszonyt az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésével összefüggésben, ezért mindkét eshetőségre kitérünk. A felmentési idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló fogalmának értelmezése

Kérdés: A női munkavállalót az Mt. hatálya alatt foglalkoztatjuk általános munkarendben, irodai munkakörben. A munkavállaló idén nyáron tölti be 61. életévét, munkaviszonya a munkáltatónál 19 éve áll fenn. A munkavállaló többször közölte már szóban, hogy ő jogosult lesz a nyár folyamán a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdése szerinti öregségi teljes nyugdíjra a 40 év szolgálati ideje miatt, és ő ezt meg is fogja "igényelni". Ezt az elképzelését a munkavállaló megváltoztatta, és most már úgy nyilatkozik, hogy inkább még a 2019-es évet végigdolgozza. A munkáltató szeretné a munkaviszonyt felmondással megszüntetni, de ezt az Mt. 66. §-ának (9) bekezdésére alapítaná, élve az Mt. 77. §-ának (5) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Megalapozza-e az Mt. szerinti "nyugdíjasnak minősül" kitételt a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdése, és ha igen, hogyan tud erről hivatalosan, ténylegesen meggyőződni a munkáltató, vagy kénytelen megvárni a Tny. 18. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti 65. életév betöltését?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíjasnak minősül [Mt. 77. § (5) bek. a) pont]. Az Mt. rendelkezései tekintetében az minősül nyugdíjas munkavállalónak, aki- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Munkaszerződés-módosítás az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését követően

Kérdés: Társaságunk egyik munkavállalója 2019-ben eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, és a nyugdíját igénybe is kívánja venni. Ugyanakkor a határozatlan idejű munkaszerződése ezzel az időponttal nem fog megszűnni, mert más munkakörben és más munkaidővel továbbra is foglalkoztatni fogjuk. Mivel megváltozott a nyugdíjasok biztosítási státusza, milyen igazolásokat kell számára kiadnunk, hogy el tudja indítani a nyugdíját, illetve hogyan kell a munkaszerződését módosítani, vagy kell-e újat kötni, hogy a munkaviszonya ne változzon?
Részlet a válaszából: […] ...teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik [Tny. 18. § (2) bek.]. A 2018. július 26. napjától megállapítandó öregségi nyugdíjak esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Pedagógus - minősítés alóli mentessége

Kérdés: Az Nkt. 97. §-ának (21) bekezdése alapján "nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt". Ez a szabály pontosan melyik évben született, illetve a nyugdíjkorhatárt melyik évben elérő pedagógusra vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak". A Tny. 18. §-ának (1) bekezdése szerint: a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, akia) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 25.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3