Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

vagyoni biztosíték Magán-munkaközvetítés - vagyoni biztosíték
Cégünk tevékenységi körébe tartozik 2006 óta a belföldre történő magán-munkaközvetítés, valamint a munkaerő-kölcsönzés. Tudomásunk szerint jogszabály-módosítás következtében a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásához is vagyoni biztosítékot kell letétbe helyezni. A jogszabály-módosítás értelmében cégünknek is, vagy csak a módosítást követően az említett tevékenységekbe kezdőknek kell-e letétbe helyezniük a vagyoni biztosítékot?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 30. számában (2010. február 1.), 592. kérdésszám alatt
vagyoni hátrány Vagyoni hátrány hátrányos jogkövetkezményként minimálbér esetén
Az Mt. 56. §-a alapján a vagyoni hátrány szankcióként azon munkavállalók esetében is megállapítható, akik minimálbért kapnak? Álláspontom szerint igen, hiszen az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése és az Mt. 56. §-a sem zárja ki, hogy a minimálbéres munkavállaló esetében a vagyoni hátrány ne lenne alkalmazható. Továbbá azon munkavállalókkal szemben, akiknek több az alapbére, mint a minimálbér, diszkriminatív lenne, ha velük szemben emiatt alkalmazható a vagyoni hátrány szankcióként, a minimálbéres munkatársaikkal szemben azonban nem, még abban az esetben sem, ha a minimálbéres munkavállaló ráadásul súlyosabb vétséget követ el.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 139. számában (2016. október 10.), 2754. kérdésszám alatt
vagyonnyilatkozat Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett-e az a közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett teljesítésigazolásra jogosult?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 174. számában (2018. december 17.), 3448. kérdésszám alatt
választási bizottság Központi üzemi tanács jogszerű létrehozásának vitatása
Társaságunknál az üzemi tanácsok központi üzemi tanácsot hoztak létre. Az egyik szakszervezet ugyanakkor vitatja a központi üzemi tanács megalakításának szabályszerűségét, arra hivatkozva, hogy a munkáltatói jog­utódlás miatt központi üzemi tanács létrehozására jogszerűen csak azt követően kerülhetett volna sor, hogy megelőzően új üzemi tanácsokat választottak volna. Abban kérem a segítségüket, hogy milyen indokokkal tudjuk rábírni a szakszervezetet arra, hogy vegyenek részt a közös munkában, és ne indítsanak semmilyen eljárást, ami felesleges terhet okozna a cégnek?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 54. számában (2011. június 27.), 1030. kérdésszám alatt
választott küldött tiszteletdíja Szövetkezet választott küldötteinek tiszteletdíja
Milyen jogviszonyban állónak minősülnek a takarékszövetkezet tagjai közül a választott küldöttek abban az esetben, ha a szövetkezettel nem állnak munkaviszonyban, nincs megbízási jogviszonyuk, és nem választott tisztségviselők? A részükre kifizetett tiszteletdíj után milyen járulékfizetésre kötelezettek, és milyen járulék fizetésére kötelezett a szövetkezet?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 7. számában (2008. szeptember 22.), 118. kérdésszám alatt
vállalkozási szerződés
vállalkozói járulék Vállalkozói járulék alóli mentesség
2006 óta egyéni vállalkozó vagyok, 2008 nyarától munkaviszonyban állok egy nemzetközi szállítmányozási céggel. Az egyéni vállalkozói igazolványomat nem adtam vissza, eseti jelleggel továbbra is szeretném folytatni az egyéni vállalkozói tevékenységemet. Folytathatom-e egyáltalán a munkaviszony mellett az egyéni vállalkozói tevékenységemet? Kell-e vállalkozói járulékot fizetnem?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 14. számában (2009. február 23.), 265. kérdésszám alatt
valós indok Munkavégzés alóli mentesítés jogcíme
Mit tehet a munkavállaló, ha a munkáltató más jogszabályra hivatkozva menti fel a munka alól, mint amire a munkavállaló kérte?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 67. számában (2012. április 10.), 1276. kérdésszám alatt
változó munkahely
várakozási idő
várakozási idő csökkentése
várandós munkavállaló
vasárnapi munkavégzés
vasárnapi pótlék
védett kor
védőeszköz
védőital Hideg munkahely
Mi a teendő, ha a munkahelyünkön az elvártnál alacsonyabb hőmérsékletben kell dolgoznunk? Ez egy autóipari cég, tehát nem hűtőház, és egyes munkaállomásunkon alig van 5 °C-os hőmérséklet!
Megjelent a Munkaügyi Levelek 160. számában (2018. február 5.), 3181. kérdésszám alatt
védőnői pótlék Védőnői pótlék közalkalmazotti jogviszonyban
2020. augusztus 1-jétől területi védőnőt alkalmazunk közalkalmazotti jogviszonyban. Az alapbért a 256/2013. Korm. rendelet 7. sz. mellékletének az egészségügyi szakdolgozók, egészségügyben dolgozók, valamint védőnők bértáblája F/13 fizetési szint szerint megállapítottuk. Emellett a 43/1999. Korm. rendelet 21. §-ának (11) bekezdésében rögzített területi pótlékot is megkapja. Az alapbér + területi pótlék javadalmazáson felül jogosult-e a 43/1999. Korm. rendelet 76/A. §-ának (4) bekezdése, a 76/D. §-ának (4) bekezdése és a 76/L. §-ának (1) bekezdése szerinti pótlékra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 202. számában (2020. szeptember 15.), 3980. kérdésszám alatt
végelszámolás
végkielégítés
végkielégítés visszakövetelése
végrehajtás
végrehajtás alól mentes
végrehajtó Munkáltatói jogkör - az átruházhatóság végrehajtóknál
A Vht. 231. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) hivatali szervének alkalmazottai felett kizárólag a miniszteri biztos gyakorolja a munkáltatói jogokat, amennyiben kinevezésre kerül. A fenti rendelkezés alapján a miniszteri biztos jogszerűen delegálhatja-e az Mt. 20. §-a alapján a munkáltatói jogkör gyakorlását az MBVK hivatali szervének vezetőjére? Különös tekintettel arra, hogy az Mt. 20. §-ának (3) bekezdése alapján úgyis érvényes lesz a hivatali szerv vezetője által a munkáltató nevében tett jognyilatkozat, amennyiben a miniszteri biztos jóváhagyja. A munkáltatói jogkör delegálása eseti vagy akár általános is lehet a miniszteri biztos által? Amennyiben lehetséges a delegálás, mennyivel korábban kell erről az érintett munkavállalót tájékoztatni? Például adott felmondás aláírási jogát delegálja a miniszteri biztos, akkor elég a felmondásban tájékoztatni a munkavállalót?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 200. számában (2020. augusztus 4.), 3957. kérdésszám alatt
végtörlesztés Munkaadói adómentes támogatás végtörlesztéshez
A munkaadók által devizahitel végtörlesztéséhez nyújtható, 7,5 millió Ft összegű támogatásról szóló rendelkezés jogszabályi hátteréről kérem tájékoztatásukat!
Megjelent a Munkaügyi Levelek 64. számában (2012. február 6.), 1215. kérdésszám alatt
végzettség
véleményeztetési kötelezettség
véradás
versenytilalmi megállapodás
veszélyességi pótlék
veszélyhelyzet
vétkes kötelezettségszegés
vétkes kötelezettségszegés szankciói
vezető
vezető állású munkavállaló
vezető helyettese
vezető tisztségviselő
vezetői kinevezés, vezetői megbízás (Kjt.)
vezetői megbízás (Kjt.)
vezetői megbízás (Ktv.)
vezetői megbízás meghosszabbítása Vezetői megbízás - a meghosszabbíthatóság feltétele
Óvodánknál a 2019-ben kiírt intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás eredménytelen volt, mivel egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. Mivel az egyik pályázó a kiírás többi feltételének megfelelt, és a megbízáskor vállalta, hogy megszerzi az intézményvezetői szakképzettséget, ezért a személynek 2019. augusztus 15-től 2020. június 30-ig tartó határozott idejű intézményvezetői megbízást adtunk. Dolgozónk nemrég megszerezte az intézményvezetői szakképzettséget, és az újonnan kiírt pályázatra beadta a jelentkezését. A pályázat elbírálási határideje 2020. július 31., az állás 2020. augusztus 1. nappal kezdődően betölthető. Mivel a vezetői megbízása 2020. június 30-ával lejárt, ezt meghosszabbíthatjuk-e? Ha igen, akkor ez csak július hónapra szóljon, és sikeres pályázatának elbírálása után új vezetői megbízást kell neki adni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 201. számában (2020. augusztus 25.), 3967. kérdésszám alatt
vezetői munkakör
vezetői pótlék
vis maior
visszahelyezés Felmentésre tekintettel kapott juttatások visszafizetése
Létszámleépítésre hivatkozva 36 éves közalkalmazotti jogviszonyomat megszüntették. Munkaügyi bírósághoz fordultam rendeltetésellenes joggyakorlás miatt. Ha visszahelyeznek az állásomba, megtarthatom-e a végkielégítést és a felmentési időre járó átlagkeresetemet? Milyen követeléseim lehetnek?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 65. számában (2012. február 27.), 1249. kérdésszám alatt
visszahelyezés eredeti munkakörbe (Mt. 100. §) Eredeti munkakörbe történő visszahelyezés - ha már betöltötték
Munkavállalónk rendkívüli felmondás után munkaügyi bírósághoz fordult, ahol a pert megnyerte. A bíróság döntése értelmében eredeti munkakörébe vissza kell helyezni, melyet időközben betöltöttek. Mi ebben az esetben a munkáltató helyes eljárása?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 7. számában (2008. szeptember 22.), 117. kérdésszám alatt
visszahívás
visszamenőleges nyugdíjigénylés Visszamenőleges nyugdíjigénylés - visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?
A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az esetben, ha a közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíját visszamenőlegesen állapítják meg, s ennek megfelelően közlik a nyugdíj folyósításának napját? Egy korábbi közalkalmazottunk kérelmezte visszamenőlegesen öregségi nyugdíj megállapítását, mivel felmentéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és ennek következtében - miután a jogviszony megszűnésekor még nem minősült nyugdíjasnak - végkielégítésben is részesült. Visszakérhetjük tőle a végkielégítést azon az alapon, hogy a visszaszámított hat hónap időtartamára esett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, így a végkielégítés kifizetésének időpontja?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 2. számában (2008. június 9.), 38. kérdésszám alatt
visszaszolgáltatási kötelezettség
visszatérítési kötelezettség