Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott vezetői pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodavezető-helyettesi pótlék megvonása a veszélyhelyzet okán

Kérdés: A veszélyhelyzet alatt az önkormányzati óvodában, ahol óvónőként heti 24 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben és óvodavezető-helyettesként dolgozom, nincsenek gyermekek. A vezetőhelyettesi pótlékom 36 450 Ft volt, amely a minimálisan adható összeg. Ezt most az önkormányzat a veszélyhelyzetre hivatkozással elvette. Törvényesen jártak el? Mit tehetek?
Részlet a válaszból: […]alapján a megbízás és annak elfogadása révén jön létre, amelyet írásba kell foglalni. Az Mt. 22. §-ának (3)-(4) bekezdései szerint az írásba foglalás, ha azt törvény írja elő, érvényességi kellék, és e megállapodás módosításához is írásbeli alak szükséges. A vezetői megbízás megszűnésének módjai lehetnek a Kjt. 23. §-a szerint: a közalkalmazott lemondása, a munkáltató általi visszavonás, a felek közös megegyezése és a határozott idő lejárta.Ha Ön az intézményvezető-helyettesi megbízásáról nem mondott le, azt a munkáltató nem vonta vissza, közös megállapodásukkal azt nem szüntették meg, vagy nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3916

2. találat: Intézményvezetői pótlék - amivel számolni kell

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendeletbe 2020. július 1-jétől bekerül az intézményvezetők pótlékára vonatkozóan egy új szabályozás, amely alapján a tanulólétszámhoz igazodva, az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve, a pótlékalap 60-170%-a közötti mértékű pótlék fogja őket megilletni. Mit jelent, hogy "az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve"? A 8. melléklet szerint ugyanis az intézményvezetői pótlék az illetményalap 40-80%-a között lehet. Ennek beszámításával, vagy ezenfelül jár-e a rendelet szerinti pótlék? Továbbá: milyen jelentősége van annak, hogy míg a törvény illetményalapról, addig a rendelet pótlékalapról rendelkezik? Ez utóbbin a Kjt. szerinti pótlékalap értendő-e?
Részlet a válaszból: […]megállapított vezetői pótlékot a gyermek- vagy tanulólétszámtól függően kell kiegészíteni a 326/2020. Korm. rendeletben meghatározott százalékos összegre. Vagyis a rendelet szerinti pótlék összege nem "rárakódik" a törvény szerintire, hanem a törvény szerinti pótlékot abba be kell számítani.Ami a szóhasználat eltérését illeti: mivel az intézményvezetői pótlék köznevelési ágazati pótléknak minősül, vonatkozik rá az Nkt. 65. §-ának (3) bekezdése, amely szerint az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel meghatározott illetménypótlékokat a 8. melléklet állapítja meg. A 8. melléklet az ágazati pótlékok alapjaként a pedagógus-illetményrendszerben alkalmazandó illetményalapot jelöli meg, amelyet az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdése alapján úgy kell megállapítani, hogy a költségvetési törvény szerinti vetítési alappal kell számolni (2020-ban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3892

3. találat: Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díj számításánál

Kérdés: Igazgatóságunk közalkalmazottja a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontja szerint a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján felmentéssel kérte munkaviszonyának megszüntetését. Teljes felmentési ideje 2015. november 10-től 2016. július 9-ig tart, ennek felében munkavégzésre köteleztük, munkavégzés alóli mentesítését 2016. február 2-ától tölti. Ettől az időponttól részére felmentési időre járó díjazást számfejtettünk és utaltunk. A közalkalmazott vezetői pótléka 2015. december 31-vel lejárt, tehát a munkavégzés alóli mentesítés kezdőnapján erre már nem volt jogosult. Ezúton kérjük tájékoztatásukat, hogy vezetői pótlék alapját képezi-e a felmentési időre számolt bérnek a távollétidíj-számítás szabályai alapján? Figyelemmel kell-e ennél a pótléktípusnál lenni a megelőző hat hónapban teljesített vezetői pótlék összegére, vagy csak azokkal a bérelemekkel kell számolnunk, amelyre 2016. február 2-ától jogosult?
Részlet a válaszból: […]fizetett keresetkiegészítést is figyelembe kell venni. A vezetői illetménypótlékot a Kjt. 70. §-a szabályozza, vagyis az is figyelembe veendő a távolléti díj számításakor.Az Mt. 148. §-ának (1) bekezdése szerint pedig a távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes alapbér (illetmény) és pótlékátalány, valamint az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra (ún. irányadó időszak) kifizetett teljesítménybér és bérpótlék (illetménypótlék) figyelembevételével kell megállapítani. Az Mt. 148. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint az esedékesség időpontjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2648

4. találat: Vezetői pótlék egészségügyi intézményben

Kérdés: Önkormányzati fenntartású egészségügyi és bölcsődei igazgatóság költségvetési intézmény egészségügyiintézményegység-vezetőjének vezetői pótléka jogszerű megállapításához kérem a segítségüket. Az intézményegység-vezető az intézményvezető szakmai igazgatóhelyettese az egészségügyi intézményegység vonatkozásában. A vezetői pótlékról a 356/2008. Korm. rendelet 3. számú melléklete rendelkezik. E melléklet 3. pontjának bevezető része többek között az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző, fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekről szól. A szóban forgó intézmény gyógyító-megelőző ellátást (fogorvosi alapellátás) biztosít, azonban fekvőbeteg-ellátást nem. Innentől kérdéses, hogy a 3. pont melyik alpontja alkalmazandó jelen esetben, illetve egyáltalán alkalmazható-e? Ellentmondás látszik a 3. pont bevezető része és például a c) pont között is, hiszen a c) pont a gyógyító-megelőző ellátást közvetlenül nem nyújtó intézetekről szól. A pótlékalap hány százaléka illeti meg? Eddig 100%-ot kapott, ha ennél több, akkor ezt visszamenőleg adni kell?
Részlet a válaszból: […]gyógyító-megelőző tevékenységet folytatnak, amelynek az említett két formája van. Ebben a fogalomrendszerben a kérdésben szereplő egészségügyi intézményegység gyógyító-megelőző tevékenységet végző, járóbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatónak minősül.A 356/2008. Korm. rendelet 3. melléklete valóban nehezen értelmezhető, félreérthető szövegezésű. A 3. pont I. rész 2. pontja az önkormányzatok által fenntartott intézetek intézményvezetőjének pótlékáról szól, a 3. pont a) pontja pedig az intézményvezető-helyettesek pótlékáról. A "gyógyító-megelőző fekvőbeteg-ellátást biztosító intézmény" kifejezésen véleményünk szerint a "gyógyító-megelőző tevékenységet végző, fekvőbeteg-ellátást biztosító intézmény" értendő, mivel ha a jogalkotó valamennyi gyógyító-megelőző tevékenységet végző, tehát a járóbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2567

5. találat: Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díj számítása során

Kérdés: A felmentési időmet töltöm 2015. április 15-étől. A munkaadóm úgy döntött, hogy augusztus 15-től, amikor már nem kell dolgoznom, megvonja tőlem a vezetői pótlékot. Megteheti-e ezt olyan indokkal, hogy már nem végzem a feladatot?
Részlet a válaszból: […]mentesítés időtartamára - tekintettel arra, hogy ez idő alatt a közalkalmazott nem végez munkát - a közalkalmazottat távolléti díj illeti meg. A Kjt. e körben egyértelműen rögzíti, hogy mely juttatásokat kell figyelembe venni a távolléti díj számításához. Tehát a távolléti díj megállapításakor a Kjt. 70-75. §-a szerinti illetménypótlékok közül azokat, amelyek a közalkalmazottat a munkavégzés esetén folyamatosan megilletik, az Mt. 149. §-ának megfelelően, az alapbérre; azokat pedig, melyek folyamatosan nem illetik meg, az Mt. 151. § (4) bekezdésének megfelelően, a bérpótlékra vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni [Kjt. 80. § (3) bek.].Figyelemmel arra, hogy a vezetői pótlék a közalkalmazottat a jogviszonya során a megbízást követően folyamatosan megilleti, a vezetői pótlékra is az Mt. alapbérre vonatkozó rendelkezései lesznek irányadók, tehát a mentesülés idejére számított távolléti díjba a vezetői pótlék összegét is be kell számítania a munkáltatónak. Nem hivatkozhat arra, hogy a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2462