Védett korban - munkáltatói felmondás

Kérdés: Ha az ún. védett korban lévő munkavállalónk munkaviszonyát létszámcsökkentésre történő hivatkozással felmondással kívánjuk megszüntetni, és ezért irányadó az esetében az Mt. 66. §-ának (5) bekezdésében szabályozott felmondási korlátozás, kötelesek vagyunk-e a felmondásban kifejezetten utalni arra, hogy nincs számára felajánlható betöltetlen munkakör? Szükséges megjegyezni, hogy a munkaszerződése szerinti munkahelyen valóban nincs az Mt. szerinti kritériumoknak megfelelő munkakör?
Részlet a válaszából: […] ...ún. védett kor kategóriája az Mt. értelmében azokra a munkavállalókra irányadó, akiknek az életkora még nem érte el a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de már az azt megelőző öt éven belül vannak. E munkavállalókra az Mt. különböző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett

Kérdés: Egyik munkavállalónk teljesítményével nem vagyunk megelégedve. Vezetői feladatainak határidejét sorozatosan nem tartja be, döntéseket nem tud hozni, folyamatokban hibázik. Szeretnénk felmondani neki, de öt éven belül nyugdíjas lenne. Jelenlegi munkaköréhez idegen nyelv ismerete szükséges, ami neki nincs, végzettsége nem megfelelő a pozícióhoz. Ajánljunk fel neki másik munkakört?
Részlet a válaszából: […] ...(1)-(6) bek.] nem kell alkalmazni [Mt. 210. § (1) bek. b) pont]. Ezért a munkáltatót nem terheli munkakör-felajánlási kötelezettség a védett korú vezető állású munkavállaló esetén. A vezető munkaszerződése az Mt. Második Részében foglalt rendelkezésektől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Védett korú munkavállalóra vonatkozó felmondási szabályok

Kérdés: Cégünk profiljának átalakulása miatt az egyik munkakör kiüresedik, ezért szeretnénk teljesen megszüntetni. Viszont a munkakörben dolgozó munkavállalónk védett korú. Ilyen körülmények között felmondhatunk, vagy találnunk kell neki valami más munkakört?
Részlet a válaszából: […] ...irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg. A védett korú munkavállaló felmondásának indoka - az általános szabályok szerint - a munkavállaló munkaviszonnyal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.
Kapcsolódó címkék:      

Nyugdíjjogosultság és munkajogi szabályok

Kérdés: Kérjük szíves segítségüket abban, hogy hogyan alkalmazzuk a védett korral összefüggő szabályokat a nyugdíjaskort betöltött, azon túl levő, de elegendő szolgálati idővel nem rendelkező kollégánk munkaviszony-megszüntetése esetén? Nyugdíjasnak minősül-e az ilyen munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...tehát nem a nyugdíjjogosultsághoz, hanem annak csak egyik eleméhez, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolja a védett kor 5 éves időszakának számítását. A szolgálati időnek - ezen belül a nők sajátos szabályok szerint számítandó 40...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Felmondási védettség - 40 évi munkaviszony elérése előtt

Kérdés: Jár-e felmondási védettség 40 év munkaviszony megszerzése előtt?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés az ún. védett kor intézményére vonatkozik. Eszerint a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással - kivéveha egyébként nyugellátásban részesül - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárbetöltését megelőző öt éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

"Védett kor" a 40 éves szolgálati idő vonatkozásában

Kérdés: 1956-ban születtem, jelenleg 37 év szolgálati idővel rendelkezem. A munkáltatómnál létszámleépítés van. Azt szeretném tudni, hogy a nőkre vonatkozó szabályozás esetén - miszerint 40 év szolgálati idő elérésekor nyugdíjba lehet vonulni - figyelembe vehető-e a védett kor, vagy az csak az öregségi nyugdíjkorhatárra alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...speciális védelemben részesül a rá irányadóöregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt évben, azaz ebben az időszakban- a "védett korban" - a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendesfelmondással - kivéve ha egyébként nyugellátásban részesül - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Védett kor és 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj

Kérdés: 40 évi munkaviszony elérése előtt van-e felmondási védettség? Rendes felmondásnál ilyen esetben jár-e a munkavállalónak a plusz 3 havi végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 89. § (7) bekezdése szól az ún. "védett korról". Eszerint a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással a ráirányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül az öregséginyugdíjkorhatár eléréséig terjedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Emelt összegű végkielégítés és a "védett kor"

Kérdés: Cégünknél munkáltatói rendes felmondással megszüntettük az egyik "védett korban" lévő munkavállalónk munkaviszonyát. Végkielégítést nem fizettünk részére, mert alig több mint egy évig állt fenn a munkaviszonya. A munkavállaló felszólított bennünket, hogy fizessünk ki részére háromhavi átlagkeresetnek megfelelő összegű végkielégítést, mert őt a "védett korra" tekintettel a törvény alapján ez megilleti. Véleményünk szerint azonban erre nem jogosult, így nem tettünk eleget a felszólításnak. Helyesen jártunk-e el a munkavállalóval szemben, vagy valóban megilleti őt a végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultság megszerzését megelőző 5 éven belül szűnik meg. Aköznyelv ezt az állapotot nevezi - nem teljesen egzakt terminológiával -"védett kornak".A "védett korban" lévő munkavállalók esetén, azon túlmenően,hogy munkaviszonyuk csak különösen indokolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Emelt összegű végkielégítés - ha a védett korú munkavállaló munkaviszonya három évnél rövidebb

Kérdés: Jár-e többlet-végkielégítés azon védett korban lévő alkalmazottunk részére, aki két éven belül jogosulttá válik az öregségi teljes összegű nyugdíjra, azonban még csak másfél éve áll munkaviszonyban? Az alkalmazottunk rendkívüli felmondással élt, és az Mt. alapján plusz háromhavi átlagkeresetet követel. Szeretném megtudni, hogy a többlet-végkielégítésre való jogosultság összefügg-e a végkielégítésre való jogosultsággal, vagy az attól teljesen független jogintézmény?
Részlet a válaszából: […] ...társul. Az öregségi, illetve a korkedvezményesöregségi nyugdíjra öt éven belül jogosultságot szerző munkavállalót, azaz azún. védett korban lévő munkavállalót az általános szabályokhoz képest magasabbösszegű végkielégítés illeti meg, azonban a védett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék:  

Vezető - védett korban?

Kérdés: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló új szabályok szerint cégünk egyik vezető állású munkavállalója négy év múlva, 62. életéve betöltését követő 183. napon válik öregségi nyugdíjra jogosulttá. Vajon a szóban forgó vezető védett korban van-e, vagy pedig továbbra is, indokolási kötelezettség nélkül megszüntethetjük a munkaviszonyát rendes felmondással?
Részlet a válaszából: […] ...betöltését megelőző öt éven belül csakkülönösen indokolt esetben szüntetheti meg.A szóban forgó vezető állású munkavállaló ún. védett korbanvan. A szabályozás nem részletezi a különösen indokolt eset minősítő ismérveit,azonban a Legfelsőbb Bíróság 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.