Várakozási idő csökkentése pedagógusoknál

Kérdés: Óvodavezetőnk 2013. június 14-én pedagógus-szakvizsgát tett, mellyel a számára előírt hét­évenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Az akkor még hatályos 138/1992. Korm. rendelet 14. §-a alapján jogosultságot szerzett a fizetési fokozat egy évvel történő csökkentésére. Következő magasabb fizetési fokozatba lépésének várható ideje 2016. január 1-je volt. Fenti jogszabály azonban 2013. augusztus 31-én hatályát veszítette, és a szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 62. §-ának (2) bekezdésében foglalt, továbbképzési kötelezettséget szabályozó előírás a magasabb fizetési kategóriába lépések közötti várakozási idő csökkentését már nem tartalmazza. Érvényesíthető-e most a 2013 júniusában szerzett jog, azaz 2016. január 1-je helyett ez év januárjától átsorolható-e a magasabb fizetési fokozatba? A 2013. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályt csak az ezt követően teljesített továbbképzések esetében kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...díjat kapott. Az új szabályban már nem szerepel a továbbképzés követelményeinek teljesítése (azaz a szakvizsga megszerzése), mint várakozási idő csökkentésére alapot adó körülmény. A 326/2013. Korm. rendelet 39. §-a kimondta, hogy az Nkt.-nak és a 326/2013. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Várakozásiidő-csökkentés - a következmények

Kérdés: Közalkalmazott esetén a fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel való csökkentését hogyan kell értelmezni? A következő fokozatban egy évvel tovább, 4 éven át fog maradni, vagy ezentúl minden fokozatba egy évvel hamarabb lép tovább?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 65. § (3) bekezdése szerint a közalkalmazottvárakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése vagy kiemelkedőteljesítménye esetén csökkenthető, vagy­is ez a munkáltató mérlegelési jogkörébetartozó kérdés. Bizonyos esetekben a végrehajtási jogszabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.