Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott várakozási idő csökkentése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Várakozási idő csökkentése pedagógusoknál

Kérdés: Óvodavezetőnk 2013. június 14-én pedagógus-szakvizsgát tett, mellyel a számára előírt hét­évenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Az akkor még hatályos 138/1992. Korm. rendelet 14. §-a alapján jogosultságot szerzett a fizetési fokozat egy évvel történő csökkentésére. Következő magasabb fizetési fokozatba lépésének várható ideje 2016. január 1-je volt. Fenti jogszabály azonban 2013. augusztus 31-én hatályát veszítette, és a szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 62. §-ának (2) bekezdésében foglalt, továbbképzési kötelezettséget szabályozó előírás a magasabb fizetési kategóriába lépések közötti várakozási idő csökkentését már nem tartalmazza. Érvényesíthető-e most a 2013 júniusában szerzett jog, azaz 2016. január 1-je helyett ez év januárjától átsorolható-e a magasabb fizetési fokozatba? A 2013. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályt csak az ezt követően teljesített továbbképzések esetében kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]mivel az Nkt. - saját normaszöveg megfogalmazása helyett - azokra hivatkozik. Tehát a két besorolási rendszer között folytonosság - hacsak ezt átmeneti szabály külön ki nem mondja - nincs.Az Nkt. 64. §-ának (5) bekezdése értelmében a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a "Gyakornok" fokozatba tartozó pedagógus kivételével -, a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. Az Nkt. 97. §-ának (20) bekezdése a besorolással kapcsolatos átmeneti szabályok között szintén azt rögzítette, hogy a 2013. szeptember 1-jén gyakornok vagy pedagógus I. fokozatba történő ideiglenes besoroláskor a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapulvételével kell a fizetési kategóriát megállapítani.A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 2013. augusztus 31-ig hatályos 14. §-a értelmében a közoktatási intézmény dolgozójának a fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kellett, ha törvénnyel alapított kitüntetést vagy díjat, illetve miniszter által alapított díjat kapott, illetőleg ha teljesítette a külön jogszabályban meghatározott továbbképzés követelményeit. Hasonló tartalmú szabály szerepel a 326/2013. Korm. rendelet 35. §-ának (3) bekezdésében, miszerint a köznevelési intézmény közalkalmazottjának, munkavállalójának a fizetési kategóriák közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha törvénnyel alapított kitüntetést, díjat vagy miniszter által alapított díjat kapott. Az új szabályban már nem szerepel a továbbképzés követelményeinek teljesítése (azaz a szakvizsga[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2342

2. találat: Várakozásiidő-csökkentés - a következmények

Kérdés: Közalkalmazott esetén a fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel való csökkentését hogyan kell értelmezni? A következő fokozatban egy évvel tovább, 4 éven át fog maradni, vagy ezentúl minden fokozatba egy évvel hamarabb lép tovább?
Részlet a válaszból: […]idő, ahol a közalkalmazott éppen tartózkodik, lerövidül. Ezt követően, a következő fokozattól kezdve pedig a 65. § (1) bekezdésében szereplő általános szabályt kell alkalmazni, miszerint a közalkalmazott a jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként, a tárgyév első napján lép eggyel magasabb fizetési fokozatba, majd a magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várakozási idő újrakezdődik. Vagyis az egyszer megszerzett kedvezmény ugyanannál a munkáltatónál nem "nullázódik le", a következő fokozatban eltöltendő várakozási idő nem hosszabbodik meg. Más a helyzet akkor, ha a közalkalmazott új munkahelyre lép be. A Kjt. 64. § (3) bekezdése ugyanis így fogalmaz: a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításánál a várakozási időnek a 65. § (3)-(5) bekezdése alapján megelőzőleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 151