Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott végzettség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Dajkák átsorolása - a végzettség megszerzése folytán

Kérdés: Kolléganőink dajka munkakörben 2015 óta dolgoznak óvodánkban. A gazdasági osztály belső ellenőre a besorolásuk ellenőrzése során hiányosságokat tárt fel, melynek során az egyik dajkát C/11-ből D/5-be, a másik dajkát D/6-ból D/2-be sorolták. A belső ellenőr álláspontja szerint azért volt szükség a besorolások módosítására, mert a "pedagógiai és családsegítő munkatárs" végzettség 2016. évi megszerzése után ez a végzettségük lett a besorolásnál figyelembe vehető legmagasabb iskolai végzettség. A fizetési fokozatok megállapítása során az első dajkánál figyelembe vették az 1992 előtti munkahelyeket, míg a másodiknál csak az óvodai jogviszonyát számították be. Az első dajka 1983-1991 között egy szövőgyárban, 1993-1996 között egy vegyeskereskedőnél dolgozott, majd munkanélküli volt, 2000-2001-ben egy pékségnél volt alkalmazásban, majd 2001-2015 között egy nagy bevásárlóláncnál. A második dajka 2002-ben egy dohányfeldolgozó kft. munkavállalója volt, ezt követően 2003-ig munkanélküli, majd 2003-2006 között egy építőipari vállalkozásnál, utána ugyanannál a bevásárlóláncnál dolgozott, mint a kolléganője. Igaza van-e a belső ellenőrünknek? Ha igen, ez azzal jár, hogy a fizetési fokozatuk csökkenése miatt a két dajka szabadsága is lecsökken?
Részlet a válaszból: […]Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 66. § (2) bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek (...) kell tekinteni". A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése szerint "a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik". A fentiek alapján a pedagógiai és családsegítő munkatárs emelt szintű szakképesítéssel rendelkezőket a Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének ea) pontja alapján nem "D", hanem "E" fizetési osztályba kell sorolni.A fizetési fokozatok megállapításánál a Kjt. 87/A. §-a alapján kell eljárni. Egyfelől figyelembe kell venni a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időket, másfelől az 1992. július 1-je előtti valamennyi munkaviszonyt, az 1992. július 1-jét követően pedig azokat a munkaviszonyban töltött időket, amelyek alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel már rendelkezett. Ez a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a legmagasabb, a besorolás alapját képező iskolai végzettség, képesítés, jelen esetben a dajka kolléganők esetében a 2016-ban megszerzett pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítés. Azt kell tehát vizsgálni, hogy ennek megszerzése előtt és után milyen időszakok alatt állt fenn a munkaviszony. A magasabb fizetési osztályba való átsorolás, előrelépés tehát egyben azt is jelenti, hogy azoknak a munkaviszonyoknak az időtartama, amely alatt a közalkalmazott az új, magasabb szintű képesítéssel rendelkezőnek tekintendő, valóban lecsökken, és ez a fizetési fokozatra kihatással lehet.E rendelkezések alapján az első dajka esetében beszámítandó a szövőgyárban 1983-1991[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3891
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Könyvtáros és pedagógiai asszisztens - végzettségek a besoroláshoz

Kérdés: Hogyan kell besorolni egy iskolában dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott könyvtárost, aki a főiskolai szintű könyvtáros szakképzettsége mellett egyetemi közgazdász szakképzettséggel is rendelkezik, valamint azt a pedagógiai asszisztenst, aki rendelkezik középfokú OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképzettséggel, de mellette van főiskolai végzettsége is? A 326/2013. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a könyvtáros E-J kategóriába sorolható. E rendelet 32. §-a azt mondja ki, hogy ha külön jogszabály nem határozza meg a képesítési feltételeket, mindig a legmagasabb végzettsége, szakképzettsége szerint kell besorolni. Eszerint elfogadom az egyetemi végzettséget, mert ágazati jogszabály nem írja elő a feltételeket? Azért is furcsa ez nekem, mert pályázati feltételként nyilván megjelöli a munkáltató a könyvtáros szakképzettséget, hiszen ezzel tudja ellátni a munkakörét.
Részlet a válaszból: […]betöltő személyek egyébként nem rendelkeznek valamely pedagógus szakképzettséggel is, mert akkor az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja alapján a pedagógus-előmenetel szabályai szerint kerül sor a besorolásukra.Az említett munkakörökben dolgozókra tehát alkalmazni kell a 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (1)-(3) bekezdését. E szerint, ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget (ez a helyzet áll fenn a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében is), és nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, továbbá a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete az adott munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb meglévő iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni a munkakörre megállapított osztályok közül - függetlenül attól, hogy ez a végzettség egyébként a munkakör betöltéséhez nem szükséges. A rendelet alapján tehát a besoroláshoz el kell fogadni olyan egyetemi, főiskolai végzettséget is, amely a munkakör betöltéséhez nem szakirányú, és ez azt is eredményezheti, hogy bár a középfokú végzettsége, szakképzettsége alapján látja el a közalkalmazott a munkakörét, mégis a felsőfokú végzettséghez tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3890

3. találat: Főzőnő besorolása közalkalmazottként

Kérdés: Önkormányzati fenntartású konyhára főzőnőt szeretnénk kinevezni, közalkalmazotti jogviszony keretében. Iskolai végzettsége: szakközépiskolai érettségi, képesített kereskedő (2000. 10. 26.), OKJ 51786206 kereskedő-boltvezető (2003. 02. 15.). Eddig csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyai voltak. Helyes-e, ha a C fizetési osztályba soroljuk? A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe lehet-e venni a szakközépiskolai érettségi megszerzésének dátumától eltelt időszakot?
Részlet a válaszból: […]szakképesítés fokára tekintettel kell elvégezni. Képesített fizikai munkakörbe kell sorolni azt a szakképesítést igénylő feladatokat ellátó közalkalmazottat, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához szükséges ismereteket alap- vagy középfokú iskolai végzettség és szakképesítés, vagy pedig felsőfokú nem egyetemi, főiskolai szakképesítés biztosítja. Másrészt, egyéb fizikai munkakör megnevezésű munkakörbe kell sorolni azt a fizikai munkát végző közalkalmazottat, akinek a munkaköre ellátásához alapfokú iskolai végzettség szükséges, és emellett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítés vagy tanfolyami végzettség szükséges, illetve elegendő a betanítás, vagy pedig még betanítást sem igényel.Jelen esetben az alkalmazni kívánt hölgynek kereskedelmi szakképesítései vannak, ezért fel sem merülhet, hogy szakács, étteremvezető vagy konyhafőnök képesítést igénylő fizikai munkakört töltsön be. Főzőnői munkakört nem tölthet be, mivel ilyen munkakör nincs. Konyhalányként alkalmazható, amely munkakörhöz csak betanítás szükséges. A konyhalány munkakör betöltőit kizárólag "A" fizetési osztályba lehet besorolni, így az ennél magasabb iskolai végzettsége, szakképesítése a besorolásnál figyelmen kívül marad.A fizetési fokozat megállapításánál a Kjt. 87/A. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint kell eljárni. Annál a közalkalmazottnál, aki kizárólag munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3577
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Minimálbér felsőfokú végzettség mellett

Kérdés: Két éve dolgozom egy gyárban. Felvételkor a munkaügyis hölgy azt ígérte nekem (szóbeli megállapodás volt), hogy a végzettségemhez mérten ugyan most nem tud munkát adni, de ha lesz ilyen üres munkakör, akkor áttesznek. A személyi anyagomhoz bekérték a felsőfokú végzettségem másolatát is. Az elmúlt másfél évben többféle munkakörben dolgoztam (összeszerelő, takarító, irodai segéd), végig csak a minimálbért kaptam meg. Kérdésem az lenne, hogy felsőfokú végzettséggel is ugyanúgy csak minimálbérre vagyok jogosult? Követelhetem-e a szakmai munkakört a kezdeti ígéretre tekintettel? Mindeközben januárban államvizsgázom, mert el fogok végezni egy új iskolát is.
Részlet a válaszból: […]független attól, hogy Önnek - általa is ismerten - felsőfokú iskolai végzettsége is van. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkavállaló munkaköre a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, amelyet csak közös megegyezéssel lehet módosítani [Mt. 45. § (1) bek., 58. §]. A munkáltató tehát egyoldalúan nem "teheti át" egy másik munkakörbe Önt, csak a beleegyezésével (kivéve, ha erre ideiglenesen, legfeljebb évi 44 munkanap erejéig kerül sor, lásd Mt. 53. §).A munkáltató kezdeti ígéretére akkor lehet jogot alapítani, ha Ön tudja bizonyítani, hogy ez a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása volt (Mt. 16. §). Ehhez a nyilatkozat tartalmán kívül azt is igazolni kell, hogy a nyilatkozatot tevő személy jogosult volt a munkáltató képviseletére (Mt. 20. §). A leírt körülmények alapján (szóbeli megállapodás a személyzetis munkatárssal) erre kevés esély van. Hasonló esetben mindkét fél számára kiszámíthatóbb, biztosabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3492
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége

Kérdés: Harminc éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen. Ha öt év múlva elmegyek korkedvezményes nyugdíjba, akkor kötelező-e a bölcsődei dajka tanfolyamot elvégeznem?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárig már csak 5 év vagy annál kevesebb van hátra, ez azt jelenti, hogy a közalkalmazottnak nem kell feltétlenül megszereznie a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, képzettséget. A törvény szerint a felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik.A bölcsődei dajkákra a 257/2000. Korm. rendelet vonatkozik, 10. §-a szerint adható mentesítés a képesítési követelmények alól. A mentesítés a következő munkakörökben lehetséges:a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,c) bölcsődében, minibölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre.A képesítési előírás alól a mentesítés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. A képesítési előírás alól a mentesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3297
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Sürgősségi vérszállító besorolása

Kérdés: Közel másfél éve vagyok közalkalmazott, sürgősségi vérszállítóként megkülönböztetett gépjárművel dolgozom. Több mint 7 év közalkalmazotti munkaviszonnyal, hivatásos jogosítvánnyal, szakmunkásvégzettséggel jelenleg "A5"-be vagyok besorolva. Önök szerint mi lenne a helyes besorolásom?
Részlet a válaszból: […]munkaköröket (pl. általános ápoló és általános asszisztens, segédápoló),c) a "C" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget követő képesítésre épülő szakképesítést igénylő munkaköröket (pl. általános betegápoló, csecsemő- és gyermekápoló, pszichiátriai ápoló, szülésznő).A sürgősségi vérszállítóként végzett feladatokat a munkaköri leírás sorolja fel. Ennek ismerete nélkül az feltételezhető, hogy a munkaköri (szállító) feladatok ellátásához a gépjárművezetői engedély használata szükséges. A hivatásos jogosítvány több jogosultsággal kapcsolatos igazolások, engedélyek összessége:a) a vezethető gépjármű típusától (B: személygépkocsi, C: teherautó, D: autóbusz, E: nehézgépkocsi) függő vezetői engedély mellettb) egy külön pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) való megfelelést ésc) egy személy- vagy áruszállítói tanfolyam elvégzését, vizsgakövetelményének teljesítését tartalmazó igazolásból (GKI-igazolás) áll.A Kjt. alapján kiadott végrehajtási rendelet az egyes munkakörök betöltéséhez szakképesítési feltételeket ír elő, ám a hivatásos jogosítvány nem szakképesítés, hanem hatósági engedély gépjármű vezetésére. Az ún. szakmásítás azt jelenti, hogy bizonyos esetekben létezik olyan szakképesítés (autóbusz-vezető, tehergépkocsi-vezető), amelyben az elsajátítandó ismeretek között szerepel az egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalma is. Az autóbusz-vezető a D kategóriás, a tehergépkocsi-vezető a C1E, CE kategóriás vezetői engedély szakmai tartalmát foglalja magában. E szakképesítések azonosító számának első két számjegye a 35-ös, amely olyan középfokú szakképesítés-ráépülést jelöl, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3239
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Garantált bérminimum fizetése anyagmozgatónak és minőségellenőrnek

Kérdés: Az anyagmozgató és minőségellenőr munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak kötelező-e megadni a garantált bérminimumot, ha gimnáziumi érettségivel, illetve valamely OKJ-s szakképzettséggel rendelkeznek?
Részlet a válaszból: […]végzettséget vagy szakképzettséget, akkor kell vizsgálni, hogy az adott munkavállaló ezzel rendelkezik-e, azaz a munkakört betöltheti-e. Önmagában a munkavállaló végzettsége, szakképzettsége alapján azt a körülményt, hogy jogosult-e garantált bérminimumra, nem lehet megítélni.A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) szerint az anyagmozgató FEOR-száma 9223 Rakodómunkás, amely a FEOR szerint a "9 - szakképzettséget nem igénylő egyszerű foglalkozások", lényegében a betanított munkások közé tartozik. A minőségellenőr FEOR-száma viszont 3135 Minőségbiztosítási technikus, amely a "3 - egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozások" közé tartozik. Ebből következően az anyagmozgató munkakör[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3199

8. találat: Besorolás házi szociális gondozó szolgálatnál

Kérdés: Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatánál idősellátásban dolgozó, házi szociális gondozó munkakörű, jelenleg a C fizetési osztályba sorolt közalkalmazottak besorolására vonatkozóan kérem állásfoglalásukat. A végzettségük az alábbi:
1. gimnáziumi érettségi bizonyítvány (1981), majd Tanítóképző Főiskola óvónői oklevél (1985), mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 34 762 01, 2017.);
2. általános iskola 8 osztály, mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 33 8933 02, 2009);
3. Élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány (1987), szakirányú végzettség nélkül.
A kolléganő részére a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1/2000. SzCsM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól két évre felmentést adott. A munkavállaló a kinevezés elfogadásával vállalta, hogy a szükséges szakképesítést a megadott időn belül megszerzi. A B fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök tartoznak, a C fizetési osztályba pedig az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítésekre épülő szakképesítéshez kötött munkakörök; az értelmező rendelkezés alapján a szakképesítés-ráépülések tartoznak ide. C fizetési osztályba sorolandók továbbá az érettségi végzettséghez kötött munkakörök is (Kjt. 61. §). A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. pontja a szociális gondozó munkakört a B-E fizetési osztályok valamelyikébe rendeli besorolni (ez a rendelet nem különbözteti meg külön a házi szociális gondozó munkakört a besorolás szempontjából).
Részlet a válaszból: […]van, amely alapján C fizetési osztályba sorolandó. A Tanítóképző Főiskolán szerzett óvónői oklevél a szociális munkás munkakörhöz nem szükséges, így nem alapja a besorolásnak sem.A C fizetési osztályba tartoznak a szakképesítés-ráépülések, melyek valamely, már meglévő szakképesítést egészítenek ki újabb képzési modulokkal, és így több munkakör ellátására képesítenek, mint az alap-szakképesítés. Ha a szakképesítés-ráépülés azonosító száma 33-as vagy 35-ös számjeggyel kezdődik (mindkettő alapfokú iskolai végzettséget igényel, csak a 33-as iskolarendszeren kívül, a 35-ös pedig jellemzően iskolai rendszerű képzésben szerezhető meg), a közalkalmazottat a C osztályba kell sorolni, így a szociális gondozó és ápoló bizonyítvánnyal (OKJ 33 8933 02) rendelkezőket is.Az élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány nem vehető figyelembe szociális gondozó munkakörben a besorolás alapjául, mivel annak ellátásához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3115

9. találat: Dajkák végzettsége

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott óvodai dajkák személyi anyagainak felülvizsgálatakor észleltük, hogy a dajka munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink eltérő végzettséggel, képesítéssel rendelkeznek (pl. 8 általános iskolai végzettség, dajka szakképesítéssel; középfokú iskolai végzettség és szakmunkás-bizonyítvány; középfokú iskolai végzettség kisgyermekgondozó és nevelő szakképesítéssel). A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles-e szabályozni a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget/szakképesítést? Ha a belső szabályozás megalkotása megtörténik, kötelezhető-e olyan dajka az előírt képesítés megszerzésére, aki már 10-25 éve jogviszonnyal rendelkezik? Ha kötelezni kellene, kell-e vele tanulmányi szerződést kötni, a képzés költségeit kinek kell viselnie? Ha nem szükséges a szabályozás, akkor milyen végzettség/szakképesítés alapján kell a munkavállalót besorolni?
Részlet a válaszból: […]követelményekből kiolvasható, hogy melyik szakképesítés milyen munkakör betöltésére készít fel. A munkáltatónak ebből célszerű kiindulnia. Erről akár belső szabályzatot is alkothat. Mivel azonban a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete akár az általános iskolai végzettséget is elegendőnek határozza meg a dajka munkakör betöltéséhez, amely végzettséggel szinte mindenki rendelkezik, az ezenfelüli, a munkakörhöz nem illeszthető szakképesítéseket egyszerűen figyelmen kívül lehet hagyni. Aki jelenleg is megfelel a képesítési előírásoknak (pl. az általános iskolai végzettséggel rendelkezők is), azok számára az előzőekből következően nem a munkakör betöltésének feltételeként, hanem többletként jelentkezik a további, munkakörben hasznosítható szakképzettség, szakképesítés megszerzése. Ezt a munkáltató előírhatja számukra, azonban ebben az esetben a képzés költségeit a munkáltatónak kell viselnie (tandíj, tananyag, utazási és szállásköltség), valamint a képzésre fordított idő fizetett munkaidőnek tekintendő. Ebben az esetben tanulmányi szerződés kötése kizárt [Mt. 229. § (2) bek. b) pont].Ami a besorolást illeti: a 326/2013. Korm. rendelet 13. fejezete tartalmazza a köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályokat. A 32. § értelmében,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3069
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Kollégiumvezető pályázat nélkül

Kérdés: Közoktatási intézmény magasabb vezetői (kollégiumvezetői) pályázati kiírása után, ha van az előírt végzettséggel rendelkező pályázó, de a pályázati eljárás során leszavazták, kinevezhető vagy megbízható-e olyan személy, aki az előírt végzettségekkel nem rendelkezik, és pályázatot sem nyújtott be?
Részlet a válaszból: […]vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. Ettől az Nkt. 98. §-ának (18) bekezdése enged eltérést. Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezetett eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését.Ezen túlmenően a 326/2013. Korm. rendelet is szabályoz egy kivételes lehetőséget: a 24. § (1) bekezdése értelmében, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat azért nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a határozott idő letelte előtt megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3065
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést