Statisztikai állományi létszám - akik számítanak

Kérdés: Vállalatunk gyakorlati képzőhelyként, tanulószerződéssel foglalkoztat szakképző iskolai tanulót. A tanuló részére a törvényben meghatározott tanulói pénzbeli juttatást fizetjük meg, egyéb jövedelmet nem kap. Az átlagos statisztikai létszámba bele kell számítani? A KSH útmutatója szerint nem tartoznak a statisztikai létszámba a "kötelező szakmai gyakorlaton lévő tanulók (középfokú, felsőfokú képzés keretében), mikor a foglalkoztatásuk nem az általános munkarend szerint történik, és munkadíjban nem részesülnek", de nem találtam arra vonatkozó információt, hogy a tanulói pénzbeli juttatás munkadíjnak minősül-e.
Részlet a válaszából: […] ...tartozók és az egyéb foglalkoztatottak közül az 1.2.2. és 1.2.3. csoportba tartozók ... részére a vonatkozási időszakra, utólagosan vagy végelszámolásként az elkövetkezendő időszakra vonatkozó munkavégzéshez kapcsolódó kifizetések". Ezek egyike a kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Munkaviszony megszűnése a munkáltató végelszámolása miatt

Kérdés: Cégünk októberben végelszámolás alá kerül. Egy munkavállalónak augusztusban gyermeke született. Megszűnik-e a munkaviszonya a végelszámolás kezdetén, vagy csak a végelszámolás végén fog ez megtörténni? Automatikusan megszűnik a végelszámolással a munkaviszonya, vagy szükséges neki felmondani?
Részlet a válaszából: […] ...történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye [Ctv. 94. § (1) bek.]. Önmagában a végelszámolás elhatározása (Ctv. 98. §) nem jelenti egyben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Munkáltató személyében bekövetkező változás hatása a fennálló munkaviszonyokra

Kérdés: Boltunkat felvásárolja egy üzletlánc. A tulajdonos - tervei szerint - utána végelszámolással megszünteti a cégét, mert mással akar foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a bolt átvételével az ott dolgozóknak megszűnik a munkaviszonyuk?
Részlet a válaszából: […] ...jogutódlás, az Mt. terminológiája szerint a munkáltató személyében bekövetkező változás feltételei. Ebben az esetben a munkáltató végelszámolásával, vagyis jogutód nélküli megszűnésével megszűnik a munkaviszony is, az arra jogosult munkavállalókat pedig az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Munkáltató személyében bekövetkező változás kritériumai

Kérdés: 2012 októberében végelszámolással megszüntettük cégünket, melyen keresztül több kollégával nőgyógyászati magánrendeléseket végeztünk. A céget törölték, az ott dolgozó recepciós munkaviszonya megszűnt. Időközben alapítottunk néhányan egy új céget, tevékenységi körünk azonos. A volt recepciósunk megkeresett minket és felszólított, hogy állítsuk helyre a munkaviszonyát, mert szerinte munkáltatói jogutódlás történt. Kérését elutasítottuk, mert semmilyen jogügylet nem jött létre a két cég között, és az Mt. alapján a jog­utódláshoz valamilyen jogügylet is szükséges. A volt munkavállaló mégis bírósághoz fordult. Megalapozott lehet a követelése az új cégünkkel szemben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései értelmében a munkáltató személyében bekövetkező változás, ha a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Személyügyi anyagokra vonatkozó előírások

Kérdés: Több internetes oldalon olvasható, hogy a munkaügyi-személyügyi anyagokat korlátlan ideig meg kell őrizni, amelynek oka többek között a nyugdíjelbírálás során a szolgálati idő megállapításához szükséges adatszolgáltatás. Emellett a cég végelszámolása esetén át kell adni a végelszámolónak ezeket az anyagokat, amelyek később irattárba, levéltárba kerülnek. Sajnos nem találunk olyan konkrét törvényi hivatkozást, amely egyértelműen leírná, hogyan kell az anyagokat megőrizni, meddig stb., csak egy szokásos eljárásmódról kaphatunk információt. Létezik-e olyan törvény, amelynek valamely paragrafusa konkrétan rendelkezik a személyügyi anyagok megőrzéséről?
Részlet a válaszából: […] ...helyezésére a munkáltató a munkaviszony megszűnését követően is köteles.A Ctv. 98. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontja alapján a végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a cég korábbi vezető tisztségviselője a nem selejtezhető és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Cégcsoportunknál élve az új Mt. adta lehetőséggel, két cég mint munkáltató létesítene munkaviszonyt a munkavállalóval egy munkaszerződésben. Azt azonban meg szeretnénk oldani, hogy ne szűnjön meg a munkaviszony, ha esetleg valamely cégcsoporti tag megszűnik, a munkavállaló pedig a megmaradó tagnál tovább tudja folytatni a munkát. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...egyebekben pedig a munka­viszonyt folyamatosnak tekintik. Például megállapodhatnak abban a felek, hogy amennyiben valamelyik munkáltatónak a végelszámolásáról születik döntés, akkor a végelszámolás elhatározásáról szóló taggyűlési határozat meghozatalának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Végelszámolás alatt fennáll-e a felmondási védelem?

Kérdés: Végelszámolás alatt álló cégünk egyik munkavállalója egy GYES-en lévő kismama, a GYES 2011 júniusában jár le. Mivel a munkáltató a végelszámolás befejezését követően jogutód nélkül megszűnik, jól gondoljuk-e, hogy nem áll a kismama védelem alatt, és így a végelszámoló felmondhat neki? Amennyiben igen, a végelszámolás kezdőnapja lesz a felmondás kezdőnapja?
Részlet a válaszából: […] ...Gt. 65. §-a alapján a gazdasági társaság a cégjegyzékbőltörténő törléssel szűnik meg. Végelszámolás esetén, amint azt helyesenjegyezték meg, erre a végelszámolás befejezésével kerülhet sor. A végelszámolásbefejezésével és a cégjegyzékből való törléssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Eljárás jogutód nélküli megszűnés esetén

Kérdés: A gazdasági válság miatt jelentős piacokat veszítettünk, és ezért a cég tulajdonosa úgy döntött, hogy végelszámolást kell csinálni, a működést megszünteti. Ilyen esetben mi történik a munkavállalók jogviszonyával? Csoportos létszámcsökkentés lesz, és annak megfelelően kell tájékoztatni őket az üzemi tanácson keresztül?
Részlet a válaszából: […] ...a létszámleépítésselhasonló tájékoztatási kötelezettségek terhelik. Így ha a munkáltató jogutódnélküli megszűnése (felszámolás, végelszámolás) időpontjában a megszűnésidőpontját megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint- húsznál több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Külföldi cég fióktelepénél foglalkoztatott munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Egy projekt megvalósítására létrehozott külföldi cég magyarországi fióktelepe 2010 őszén befejezi tevékenységét. A fióktelepet megszüntetik, a munkavállalók munkaviszonyát pedig rendes felmondással szüntetik meg. Az egyik munkavállaló a felmondás előtt bejelentette, hogy terhes. Tudomásom szerint ilyen esetben a munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt rendes felmondással, mivel a munkavállaló felmondási tilalom hatálya alatt áll. Valószínűleg a cég végelszámolása a terhességi-gyermekágyi segély időszakára fog esni. Hogyan érinti a végelszámolás a szóban forgó munkaviszonyt, s vajon a végkielégítésre, a felmondási időre, a felmentési időre, valamint a rendes szabadság megváltására vonatkozó rendelkezéseket hogyan kell ebben az esetben alkalmazni? Hogyan érinti mindez a végelszámolás folyamatát, mikor kell bejelenteni a munkavállalónak a fióktelep megszüntetésének tényét, s mely időpontban fog megszűnni a munkaviszony? Van-e más mód a munkaviszony megszüntetésére a terhesség miatt, illetve a végelszámolás megkezdése előtt?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés rendes felmondást említ, feltételezzük, hogya munkavállaló munkaviszonya határozatlan időre szól. Ebből következik, hogy avégelszámolást megelőzően a munkaviszony megszüntetésének munkáltató általalkalmazható jogcímei közül elvileg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Követeléskielégítés vagy sikkasztás?

Kérdés: Kft.-nk végelszámolás alatt áll. Egyik munkatársunkat (az építésvezetőt) az ügyvezető megbízta, hogy szedje be a kft. kintlevőségeit, és a befolyt pénzösszegből a kft. tartozásait fizesse ki. Az építésvezető ennek részben eleget is tett, a beszedett pénz egy részét viszont magánál tartotta, amit azzal indokolt, hogy ez a neki jogosan járó, ki nem fizetett munkabér, végkielégítés és egyéb járandóságai kiegyenlítésére szolgál, ami a kft. vele szemben fennálló tartozása. Hogyan ítéli meg ezt a helyzetet a jog, tehet-e valamit a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...illetve a határidő leteltétkövetően kamattal növelt összegben kifizesse. Ha erre a bevételek hiánya miattnem képes, akkor ez a végelszámolás fizetésképtelenség miatti felszámolássátörténő átalakulását eredményezheti, ahol a kielégítési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
1
2