Változó munkahely – magasabb bérrel

Kérdés: Annak ellenére, hogy a változó munkahely fogalma megszűnt, nálunk a munkavállalók még e szó tényleges jelentése alapján vannak besorolva egy úgynevezett TP-kategóriába. Aki változó munkavégzés szerint van besorolva, kb. 15.000 Ft-tal többet kap havonta. Erre tekintettel – véleményem szerint – a munkavédelmi megbízott átsorolását is el kéne végezni, mert ő a munkaviszonyára tekintettel lett megválasztva, és ő is mehet, megy a telephelyekre, illetve a munkavégzések helyére.
Részlet a válaszából: […] ...nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkavédelmi cipő ára és a munkaviszony megszűnése

Kérdés: Társaságunk munkavédelmi cipőt biztosít a munkavállalóknak a belépés első napjától. Többször előfordul, hogy a munkavállaló munkaviszonya rövid időn belül megszűnik. Van-e arra lehetősége a munkáltatónak, hogy a munkavédelmi cipő árát (időarányosan a kihordási idő figyelembevételével) "visszavonja" a munkaviszony megszűnésekor? Erre külön szabályzatot kell hozni, vagy elég a belépéskor kiadott tájékoztatóban felhívni a munkavállalók figyelmét?
Részlet a válaszából: […] ...a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Bontási munkák – szakképzettség és munkavédelmi intézkedések

Kérdés: Az önkormányzat az egyik tulajdonában álló ingatlant le szeretné bontani. Költséghatékonysági okokból, mivel szakembert nem tud megfizetni, a saját munkaviszonyos (Mt. szerinti) dolgozóival végeztetné el a feladatokat. A munkavállalók jelenleg segédmunkásként, takarítóként, illetve mezőőr/közterület-felügyelőként vannak foglalkoztatva, a bontáshoz kapcsolódó szakirányú végzettségük nincs. Kerti munkás, parkgondozó, dísznövénykertész, személy- és vagyonőr, közterület-felügyelő, általános kertész, vadászvizsga, lővizsga, golyós-, sörétesfegyver-kezelés végzettségekkel rendelkeznek. Végezhetnek-e jogszerűen ingatlanbontási munkát? Milyen munkakör szükséges hozzá, mik a feltételei az ilyen típusú munkavégzésnek? Munkavédelmi intézkedéseket kell-e betartani, hogy ha ellenőrök szállnak ki, ne találjanak problémát?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavédelmi szakember alkalmazásának kötelezettségét, a munkavállalók munkavédelmi oktatásban részesítését, egyéni védőeszközzel való ellátását, a munkafolyamatok biztonságos megszervezését stb. Az Mvt. és végrehajtási rendeleteinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Egészségügyi munkavállaló – ha nem oltható be

Kérdés: Hogyan foglalkoztatható a dolgozó Covid megbetegedési veszélynek kitett munkahelyen, akit egészségi állapota miatt nem lehet Covid-19 elleni védőoltásban részesíteni? Foglalkozás-egészségügyi szempontból a 61/1999. EüM rendelet és 18/1998. NM rendelet alapján, amennyiben biológiai tényező van a munkahelyen, és ez ellen védőoltással rendelkezünk, a munkaalkalmasság feltételeként biztosítania kell a munkáltatónak. A veszélyhelyzet alatt ezen, például ápolói munkakörben dolgozók eltiltandók a munkakörüktől? Ha igen, rehabilitációnak számít? Ha tovább foglalkoztatják, megbetegedés esetén a munkáltató elmarasztalása megtörténhet?
Részlet a válaszából: […] ...csökkentsék a biológiai tényezők szétterjedésének lehetőségét a munkahelyen; megfelelő védőberendezéseket, illetve egyéni védőeszközöket kell biztosítani és használni (61/1999. EüM rendelet 6. §).A fentiekből következően a védőoltást felvenni nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Kézi tehermozgatás – kockázatértékelés és intézkedések

Kérdés: Egy mezőgazdasági vállalkozó termékeit csomagoló részlegnél dolgozom. Nekünk, nőknek nehezebb a tele üvegeket, dobozokat emelgetni és arrébb rakni, mikor előkészítjük a teherautókba való bepakoláshoz. Kértük a vállalkozót, hogy biztosítson férfi munkatársakat, de kérésünk süket fülekre talált. Milyen jogaink vannak?
Részlet a válaszából: […] ...ítél. Például úgy kell kialakítania a munkakörnyezetet, hogy elkerülhető legyen a teher alacsony szintről történő felemelése, egyéni védőeszközöket (kesztyűt, derék megtámasztására szolgáló fűzőt stb.) kell biztosítania, vagy olyan munkaszervezési módot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Hideg munkahely

Kérdés: Mi a teendő, ha a munkahelyünkön az elvártnál alacsonyabb hőmérsékletben kell dolgoznunk? Ez egy autóipari cég, tehát nem hűtőház, és egyes munkaállomásunkon alig van 5 °C-os hőmérséklet!
Részlet a válaszából: […] ...hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát (védőitalt) kell szolgáltatni. Adott esetben egyéni védőeszköz alkalmazása is indokolt lehet. Mindezekért a munkáltató felelős. Ha a munkahelyen nem tartják be ezeket a rendelkezéseket,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Gumikesztyű mint egyéni védőeszköz

Kérdés: Festőként dolgozom egy kórházban, és a főnököm nem hajlandó gumikesztyűt adni, hogy megvédjem a kezemet (mindenki tudja, hogy a festék káros a bőrre, pláne a zománcfesték és a szintetikus hígító), mivel azt mondja, hogy ez nem kötelező, és hogy vegyem meg magam, ha szerintem kell.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége, hogy felmérje az adott munkavégzéssel összefüggő kockázatokat, és ha azok másképpen nem küszöbölhetők ki, egyéni védőeszközről gondoskodjon. A munkavállaló köteles ezt a munkája során használni. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Munkavédelmi cipő

Kérdés: Nyomdaipari gépmester vagyok. A zárt munkavédelmi cipő kötelező-e?
Részlet a válaszából: […] ...megvalósításáért [Mt. 51. § (4) bek.]. A zárt munkavédelmi cipő a 65/1999. EüM rendelet 2. számú melléklete szerint egyéni védőeszköznek számít. Az Mvt. 56. §-a szerint az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Láthatósági mellény használata az iparban

Kérdés: Mik a láthatósági mellény használatának szabályai a munkahelyen, az iparban?
Részlet a válaszából: […] ...jól láthatóságot biztosító védőeszközök a viselőjének biztonsági okokból való láthatóvá tételére alkalmasak. Idetartoznak azok a védőeszközök, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a felhasználó jelenlétét vizuálisan és egyénileg jelezzék. Olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.

Munkahelyi balesettel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Kérdés: Csonkolásos munkahelyi baleset ért, a munkáltatónál azonban nem vettek fel jegyzőkönyvet, mentőt se hívtak, és nem tájékoztattak arról sem, hogy mi a teendőm. Milyen jogaim vannak, mit tehetnék?
Részlet a válaszából: […] ...a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek [Mvt. 84. § (1) bek. i) pont].Ezen túlmenően a munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát, ha ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, az üzemeltető munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.
1
2