Tanulmányi szerződés megszegése – a várandósság

Kérdés: Egy munkavállalóval tanulmányi szerződést kötöttünk, azonban a képzés időtartama alatt várandós lett. A képzéshez tartozó kötelező gyakorlatot így már – orvosi tilalom okán, mivel várandós személy nem dolgozhat a gyakorlathoz tartozó munkakörülmények között – nem tudja teljesíteni, azaz a tanulmányi szerződésben előírt idő alatt a vállalt végzettséget nem fogja megszerezni. Ez tekinthető szerződésszegésnek?
Részlet a válaszából: […] A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Közös megegyezés megtámadása várandósság miatt

Kérdés: Sikeresen megtámadhatja-e a munkavállalónk a közös megegyezést arra hivatkozva, hogy amennyiben tudja, hogy várandós, azt nem írta volna alá? A közös megegyezés aláírása a szokott módon történt, a munkáltató részéről nem tudhattuk, hogy várandós, erre semmilyen utalás nem történt. A közös megegyezés aláírása a hagyományos módon, nyugodt körülmények között zajlott, értelemszerűen igazgatónk nem presszionálta a munkavállalót, jogellenes fenyegetésről pedig szó sem lehetett.
Részlet a válaszából: […] A felek a munkaviszonyt a közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik [Mt. 64. § (1) bek. a) pont]. Aközös megegyezés – mint a munkaviszonyt megszüntető megállapodás – többek között abban az esetben támadható meg, ha annak megkötésekor a fél valamely lényeges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Éjszakai munkaidő-beosztás – tilalom és következmények

Kérdés: Az Mt. 113. §-ának (3) bekezdése alapján látnak lehetőséget arra, hogy a női munkavállalót bármilyen megoldással éjszakai munkára oszthassa be a munkáltató? Ha ez nem lehetséges, és a munkáltatónál nincs olyan munkakör, ahol ne lenne éjszakai munkavégzés, akkor a munkáltatónak meg kell szüntetnie a munkaviszonyt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 113. §-ának (3) bekezdése – utalva ugyanezen szakasz (1) bekezdésének a) és b) pontjára – kimondja, hogy nem rendelhető el éjszakai munka a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, valamint általánosságban a gyermekét egyedül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Kötelező orvosi vizsgálat várandósság esetén

Kérdés: Az Önök értelmezésében mely vizsgálatokra vonatkozik pontosan az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti, várandós állapotra tekintettel előírt kötelező orvosi vizsgálat? Mely jogszabály, illetve mi által kötelezően előírt vizsgálatok tartoznak e körbe?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alkalmazásában kötelező orvosi vizsgálat az az orvosi vizsgálat, amelyen a munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is [Mt. 294. § (1) bek. d) pont]. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Várandósan betegállományban – a keresőképtelenség felülvizsgálata

Kérdés: Egyik kolléganőnk gyermeket vár, és bejelentette, hogy a negyedik hónaptól végig kiíratja magát betegállományba. Ez azt jelenti, hogy munkáltatóként a terhessége végéig elveszítem a munkaerejét, ugyanakkor köteles vagyok a betegszabadságára járó távolléti díj 70%-át, valamint a táppénze egyharmadát fizetni. Tekintettel a jelenlegi munkaerőhiányos időkre, tehetek-e valamit, hogy ezt a helyzetet munkaadóként elkerüljem?
Részlet a válaszából: […] A várandósság nem jelent automatikusan egyet a keresőképtelenséggel. A szülési szabadság kiadásának szabályai alapján (Mt. 127. §) jogilag akár arra is lehetőség van, hogy a nő csak két hét szülési szabadságot vegyen igénybe. Akár az is elképzelhető, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Várandósság – ha a munkáltató "rákérdez"

Kérdés: A munkavállaló várandósságáról, illetve annak megszakításáról – ha erre vonatkozó szándékát a munkavállaló korábban közölte – tehet-e fel kérdést a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése), vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges [Mt. 10. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Fiatalok és kismamák – az egyenlőtlen munkaidő-beosztás korlátai

Kérdés: A hatórás részmunkaidőben foglalkoztatott fiatalkorú, illetve kismama dolgozhat-e nyolc órát, ha a munkaidő-beosztása előre így készült, és egy másik napon csak négy órára van beosztva, vagyis a munkaidőkeretben nem lesz túlórája?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 97. §-ának (3) bekezdése definiálja, mit értünk egyenlőtlen munkaidő-beosztáson. A munkaidő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén egyenlőtlenül osztható be. Egyenlőtlen a munkaidő-beosztás, ha a munkáltatóa) a munkaidőt a (szerződéses) napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Várandós munkavállaló – nem kötelező a részmunkaidő

Kérdés: Munkavállalónk bejelentette, hogy részmunkaidőben szeretne dolgozni, mivel gyermeket vár. A munkaköre egyáltalán nem megterhelő és a terhességét sem veszélyezteti. A munkavállaló szerint neki az eredeti szerződése szerinti bér jár, a csökkentett munkaideje mellett is. Nem találtunk erre való utalást a törvényben, jogos a munkavállaló kérése?
Részlet a válaszából: […] Valóban nincs ilyen szabály. Nincs akadálya, hogy a felek közös megegyezéssel részmunkaidőre módosítsák a munkaszerződést (Mt. 58. §). Úgy is meg lehet állapodni, hogy a részmunkaidő csak meghatározott ideig, például a gyermek születéséig áll fenn, utána a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Ittasan a munkahelyen

Kérdés: Mit tehetünk akkor, ha a több éve már nálunk dolgozó munkavállalónk ittasan jelent meg a munkavégzés kezdetekor, és amikor közöltük vele, hogy ennek következményei lesznek, ő vállat vont, és közölte, úgysem szüntethetjük meg a munkaviszonyát, mivel várandós?
Részlet a válaszából: […] A várandósság mint felmondási tilalom a munkavállalót csak a munkáltató általi felmondással [Mt. 65. § (3) bek. a) pont] szemben védi meg. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató a várandósság tartama alatt jogszerűen nem közölhet a munkavállalóval felmondást. Nincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Várandós munkavállaló rendkívüli munkavégzése

Kérdés: Várandós munkavállaló vállalhat túlórát önként, ha szeretne?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkavállalónak várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig nem rendelhető el rendkívüli munkaidő [Mt. 113. § (2) bek.]. Ugyanakkor a törvény nem tiltja, hogy a felek közös megegyezéssel eltérjenek ettől a szabálytól, a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.
1
2