Polgármester hozzátartozója - munkavállalás az önkormányzatnál

Kérdés: Települési önkormányzat főállású polgármesterének közeli hozzátartozója lehet-e az önkormányzat által elnyert pályázatban megbízási szerződéssel foglalkoztatott? (Végzettsége megfelelő, és másodállás lenne.) Fennáll-e ilyen esetben az összeférhetetlenség? Illetve ezen személy a pályázaton kívül az önkormányzatnál másik megbízási szerződéssel foglalkoztatható? Ezzel így kétféle megbízási szerződése lenne (4-4 órában a főfoglalkozása mellett).
Részlet a válaszából: […] ...határozza meg. A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat [Mötv. 72. § (4) bek.]. Az Mötv. összeférhetetlenségi szabályai elején a képviselő, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Kérdés: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett-e az a közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett teljesítésigazolásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...Vnyt. hatálya kiterjed a közalkalmazottakra is, akik a törvény szóhasználata szerint közszolgálatban álló személynek minősülnek. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki feladatai ellátása során költségvetési vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Polgármester szabadságának megváltása

Kérdés: Polgármester részére szabadságmegváltást szeretnénk kifizetni. Az elmúlt ciklusban 65 nap ki nem vett szabadsága keletkezett. Tekintettel arra, hogy újraválasztották, ez ideig nem foglalkoztunk a kérdéssel. Ugyanakkor, a szintén újraválasztott főpolgármester vagyonnyilatkozatában megjelent egy szabadságmegváltás jogcímén kapott milliós tétel. Milyen jogalapot lehet ez ügyben használni és általa a kifizetést realizálni?
Részlet a válaszából: […] A 2014. 10. 12-én hatályát vesztett Pmtv. szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló (főállású) polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult (5. §). A szabadság kiadása, megváltása tekintetében a Kttv. rendelkezései irány­adóak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.