Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott visszahívás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezető visszahívása - a munkaviszony "sorsa"

Kérdés: Két hónapja leváltottuk az egyik igazgatósági tagot a cégünknél. Most kaptunk tőle egy levelet, hogy fizessük ki neki az utóbbi két hónapra járó munkabérét, mivel megítélése szerint a munkaviszonya továbbra is fennáll. Jogos-e a követelése úgy, hogy már a cégkivonaton sem szerepel, mivel a státusza ott is törlésre került?
Részlet a válaszból: […]korlátozásával,g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.A kérdésből megállapítható, hogy a c) pont szerinti visszahívás történt, ugyanakkor az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a vezető tisztségviselő egyben munkaviszonyban is állt, azaz a társasággal fennálló jogviszonya mellett vezető állású munkavállalóként látta el az ezzel kapcsolatos feladatokat. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése értelmében vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy egészében - helyettesítésére jogosított más munkavállaló.Mivel a visszahívás önmagában csak a gazdasági társasággal fennálló, a Ptk. szerinti jogviszonyt szünteti meg, az Mt. alapján létesült munkaviszonyt azonban nem érinti, a munkavállaló követelése jogosnak tűnik. A visszahívás - hacsak a jognyilatkozat erre kifejezetten nem utal - önmagában a munkaviszonyt nem szünteti meg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3778

2. találat: Vezető állású munkavállaló azonnali hatályú visszahívása

Kérdés: Meg lehet-e állapodni a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében úgy, hogy a munkáltató jogosult azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszahívni őt a tisztségéből?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő esetén alkalmazza, akkor az intézkedésnek a munkajogi szabályoknak is meg kell felelnie.A bírói gyakorlat szerint indokolás nélkül történő visszahívásra jogszerűen van lehetőség, ha az intézkedés a felmondás követelményének megfelel, mert vezető állású munkavállaló esetén a munkáltatót ilyenkor indokolási kötelezettség nem terheli [Mt. 210. § (1) bek. b) pontja]. A Kúria azonban egy közelmúltbeli ítéletében kimondta, hogy a vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, hogy a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat. Ellenkező értelmezés esetén a visszahívás munkaviszonyt megszüntető intézkedésként történő értékelésekor nem lenne különbség a felmondási idő nélküli - indokolás nélkül kiadható - felmondás és az azonnali hatályú felmondás között.Az ítélet indokolásából érdemes kiemelni, hogy az ilyen szerződéses kikötést a Kúria az Mt. 64. §-ának (1) bekezdésébe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3422

3. találat: Vezető tisztségviselő visszahívása

Kérdés: Egyesületünkben elnökség működik, amelynek tagjai munkaviszonyban látják el feladataikat. Amennyiben szeretnénk azonnali hatállyal visszahívni az egyik elnökségi tagot, akkor mi lesz a munkaviszonyával, külön meg kell szüntetnünk azt is?
Részlet a válaszból: […]feladatok ellátására a felek munkaviszonyt létesítenek. Ez a gyakorlatban a jogviszony megszüntetésével összefüggő jogvitákban jelent meg, de az egyik eseti döntésben a Legfelsőbb Bíróság foglalkozott a jogviszony létesítésével is. A döntésből kitűnik, hogy nem két jogviszony létesült az ügyvezetői feladat ellátására, sőt, a munkaviszony is csak olyan feltételek mellett létesíthető, amelyeket törvény a vezető tisztségviselői feladatok ellátására vonatkozóan előír (BH1997. 260). Egységes a bírói gyakorlat abban is, hogy a visszahívás - bár polgári jogi jogintézmény - egyben a munkaviszonyt megszüntető nyilatkozatként is funkcionál, és annak anyagi jogi következményeit a munkajogi szabályok alapján kell megítélni (BH1996. 669, BH1997. 260).A visszahívásnak az ítélkezési gyakorlatra is tekintettel - ha azonnali hatályú - a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére vonatkozó különös szabályoknak is meg kell felelnie, azaza) próbaidő alatti megszüntetésként kell közölni [Mt. 79. § (1) bek. a) pont], vagyb) a határozott idejű munkaviszonyt kell elszámolási viszonnyá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2688