Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott véradás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Véradás miatti távollét - a munkaadói korlátozhatóság kérdése

Kérdés: Társaságunknál több munkatársunk rendszeres véradó. Egy ideje a munkahelyen belül nem szervezünk véradást, de a székhelyünktől nem messzire lévő egészségházban erre szinte minden hónapban sor kerül. Jelenleg nagy gondot okoz számunkra, hogy a vírus elmúltával utolérjük magunkat a megrendelések feldolgozásával, ezért igyekszünk minden távollétet elhalasztani vagy megtiltani. Korlátozhatjuk-e a munkavállalók véradás miatti távollétét? Azt szeretnénk, hogy erre évente csak egyszer kerülhessen sor, amikor azt mi magunk, a cégen belüli helyszínen szerveznénk meg.
Részlet a válaszból: […]beleszámítva, vagy a donornak több idő kell a véradás utáni pihenéshez -, akkor a teljes indokolt időtartamra mentesül a munkavállaló. Azt sem írja elő a szabály, hogy csak a munkahelyen szervezett véradás esetén jár az alanyi jogú, igazolt távollét, az tehát külső helyszín esetén is biztosítandó. Ettől a rendelkezéstől kollektív szerződés és munkaszerződés is csak a munkavállaló javára térhet el (Mt. 57. §). Arra tehát nincs lehetőség, hogy a törvényben garantált, fizetett távollétet a munkáltató szűkítse a kérdésben leírtak szerint, sem a véradás helyszíne, sem gyakorisága vonatkozásában.A munkavállalónak ugyanakkor tekintettel kell lennie a joggal való visszaélés tilalmára is (Mt. 7. §). Ez azt jelenti, hogy a véradás jogát nem lehet rendeltetésellenesen gyakorolni, és például azt olyan időszakokra időzíteni, amikor az aránytalanul megnehezítené a munkáltató működését. Vagy kifejezetten a munkahelytől jelentős távolságra szervezett véradásokon részt venni, amikor rendszeresen van lehetőség vért adni közelebbi helyszínen is.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3973

2. találat: Véradással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés

Kérdés: Mentesülhet-e a munkáltató a minimum négyórás időtartamra történő mentesítés betartásáért/be nem tartásáért való felelősség alól, ha a munkavállaló írásban nyilatkozik, miszerint saját felelősségére veszi fel ismét a munkát a véradást követően úgy, hogy a minimum négyórás időtartam még nem telt el, majd szédülés vagy eszméletvesztés miatt (üzemi) balesetet szenved, és ok-okozati összefüggés megállapítható lesz a véradás és a baleset között?
Részlet a válaszból: […]baleset között, önmagában a munkavállalói nyilatkozat nem eredményezheti azt, hogy a munkáltató mentesüljön a vétkességre tekintet nélküli őt terhelő kártérítési, valamint a mentesítésre irányadó szabály megszegése miatti felelősség alól.A munkáltató általános szabály szerint köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt [Mt. 166. § (1) bek.]. Csak abban az esetben mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [Mt. 166. § (2) bek.].Ha a baleset a munkavégzés során a véradással okozati összefüggésben lévő szédülés vagy eszméletvesztés miatt következik be, az nem minősíthető olyan körülménynek, ami a munkáltató ellenőrzési körén kívülinek lenne tekinthető, hiszen a munkavállalót a baleset a munkavégzése során éri. Az ilyen eredetű, szédülés vagy eszméletvesztés következtében elszenvedett baleset megítélésünk szerint nem tekinthető a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának sem, ugyanis a négyórás munkavégzés alóli mentesítés - többek közt - épp az ilyen esetek elkerülését célozza. Az előírás megtartásával minden bizonnyal objektíve elhárítható az ilyen jellegű balesetek jelentős része.Összegezve: mivel a munkáltató tud a véradásról, köteles a munkavállalót négy órára mentesíteni a munkavégzési, illetve rendelkezésre állási kötelezettsége alól, önmagában a felelősség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3561

3. találat: Kalóriapótlás és pihenési idő véradás esetén

Kérdés: A véradáshoz szükséges legalább négy óra időtartamból mennyi időt kell kötelezően - talán a 3/2005. EüM rendelet vagy esetleg az Eütv., vagy más jogszabály alapján - kalóriapótlásra és pihenésre fordítani?
Részlet a válaszból: […]Eütv. előírja, hogy a véradót - saját, illetve az általa adott vérből előállított vérkészítményt kapó beteg egészségének védelme érdekében - a véradásra való alkalmassága tekintetében ki kell vizsgálni. Ennek során a véradó köteles a saját egészségi állapotáról, valamint életviteléről - amennyiben az a vér útján átvihető fertőző betegségek szempontjából jelentős - a vizsgálatot végző orvos kérdésére felvilágosítást adni [Eütv. 226. § (2) bek.].A 3/2005. EüM rendelet ugyan részletesen szabályozza a véradás folyamatát, például úgy rendelkezik, hogy a donort a véradást követően a vérgyűjtést végző által biztosított kalóriapótlásra szabadon felhasználható étkezési jegy megilleti abban az esetben is, ha a vérvétel nem eredményezett felhasználható vérkészítményt [22. § (3) bek.], a kalóriapótlásra, valamint a pihenésre fordított idő kérdésében azonban nem ad iránymutatást. Kétségtelen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3559

4. találat: Munkavégzés alóli mentesítés időtartama véradás esetén

Kérdés: Megtehetné-e a munkáltató, hogy a telephelyén szervezett véradás esetén (munkaszervezési nehézségek miatt) mindössze egy óra időtartamra mentesítse a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól, és nem az Mt. által előírt legalább négy órára (annak ellenére, hogy az Mt. 55. §-a olyan eseteket sorol fel, amelyek alapján a munkavállaló kötelezően mentesül rendelkezésre állási, illetőleg munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól)? A munkáltató mindezt arra való hivatkozással tenné, hogy a véradás során nem kellene időt fordítani a vérgyűjtést végző helyére oda- és a munkahelyre történő visszautazásra (sőt a munkavállalónak utazással kapcsolatos pluszköltsége sem keletkezik).
Részlet a válaszból: […]munkavállaló számára kedvezőbb irányú eltérést eredményezne. Ez a kérdésben leírtak alapján nagy valószínűséggel nem áll fenn, ugyanis annak ellenére, hogy nem kell időt fordítania a munkavállalónak a véradás helyszínére történő utazásra, illetve ezzel kapcsolatosan nem merül fel az oldalán többletköltség, a törvényben biztosított "legalább" négy óra helyett három órával kevesebb időre mentesülne a munkavégzési, illetve rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Könnyen belátható, hogy ez az esetek nagy többségében nyilvánvaló módon a munkavállaló hátrányára szóló eltérést jelent.Álláspontunk szerint a négy óra egy órára történő csökkentése még a munkavállaló hozzájárulása esetén sem képzelhető el jogszerűen. E kérdés megítélése független attól, hogy a véradást a munkáltató telephelyén szervezik, illetve hogy az egy órára csökkentett munkavégzés alóli mentesítés munkaszervezési nehézségekre vezethető vissza. A négyórás intervallum a munkavállaló számára ugyanis nem csak annak a lehetőségét biztosítja, hogy egy, a munkavégzés helyétől eltérő távolabbi véradási helyszínt is megközelíthessen, és nem csupán a tényleges véradás idejét foglalja magában. Annak egyúttal egészség-, illetve munkavédelmi jelentősége van, mivel az a véradást követően kellő időt biztosít[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3558