Alpolgármester újraválasztása - a végkielégítés időarányos visszafizetése

Kérdés: Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a polgármester végkielégítésre jogosultságáról, ennek részeként a végkielégítés időarányos visszafizetésének kötelezettségéről, ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Visszafizetendő végkielégítés a közigazgatásban

Kérdés: A kormányzati szolgálati viszonyomat egy minisztérium az 1535/2018. (V. 29.) Korm. határozat alapján szüntette meg. Mikor helyezkedhetek el a közszférában anélkül, hogy a végkielégítésemet köteles lennék visszafizetni?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat 2018. október 29-én a Kttv. és az Mt. alapján a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében, a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Jogalap nélkül felvett végkielégítés visszakövetelése

Kérdés: Egy munkavállalónknak tévedésből egy hónappal elszámoltuk a végkielégítése mértékét, és így 3 havi helyett 4 havi távolléti díjat, azaz 350 000 Ft-tal többet fizettünk ki neki tavaly. Ha vissza akarjuk követelni tőle, akkor azt milyen határidőben és formában tehetjük meg?
Részlet a válaszából: […] Miután a végkielégítés nem tekintendő munkabérnek, a munkáltató az igényét a hároméves elévülési időn belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt érvényesítheti. Ettől eltérően a munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.

Kormánytisztviselői végkielégítés visszafizetése

Kérdés: Az egyik munkatársunkat (a Ktjv. hatálya alá tartozik az intézményünk) felmentettük. Időközben, még a felmentési ideje alatt elhelyezkedett egy gazdasági társaságnál. Később tudtuk meg, hogy onnan átkerült egy másik, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasághoz. Vissza kell-e fizetnie a végkielégítést?
Részlet a válaszából: […]  Válaszunk attól függ, hogy amikor az önkormányzatitulajdonban álló gazdasági társaságnál kezdett dolgozni volt munkatársuk, mégkormánytisztviselő volt-e vagy sem. Azaz: tartott-e még kormánytisztviselőijogviszonyában a felmentési ideje? A Ktjv. 10. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Visszamenőleges nyugdíjigénylés - visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?

Kérdés: A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az esetben, ha a közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíját visszamenőlegesen állapítják meg, s ennek megfelelően közlik a nyugdíj folyósításának napját? Egy korábbi közalkalmazottunk kérelmezte visszamenőlegesen öregségi nyugdíj megállapítását, mivel felmentéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és ennek következtében - miután a jogviszony megszűnésekor még nem minősült nyugdíjasnak - végkielégítésben is részesült. Visszakérhetjük tőle a végkielégítést azon az alapon, hogy a visszaszámított hat hónap időtartamára esett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, így a végkielégítés kifizetésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott - többek között - akkor minősülnyugdíjasnak, ha öregségi nyugdíjban, korkedvezményes, előrehozott (csökkentettösszegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban,korengedményes, illetve más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.