Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott végkielégítés visszakövetelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alpolgármester újraválasztása - a végkielégítés időarányos visszafizetése

Kérdés: Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
Részlet a válaszból: […]polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít. A Kttv. 225/K. §-ának (1) bekezdése alapján - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - a polgármesteren az alpolgármestert is érteni kell, így az alpolgármesterre is alkalmazandó a Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése. A Mötv. 76. §-ának a) pontja alapján az alpolgármester tisztsége megszűnik a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, azaz jelen esetben 2019. október 13-án. E naptól számítva 2019. november 4-ig, az újbóli kinevezéséig, 21 nap telt el, ez lesz az ún. kiesett időtartam, amelyre járó végkielégítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3753

2. találat: Visszafizetendő végkielégítés a közigazgatásban

Kérdés: A kormányzati szolgálati viszonyomat egy minisztérium az 1535/2018. (V. 29.) Korm. határozat alapján szüntette meg. Mikor helyezkedhetek el a közszférában anélkül, hogy a végkielégítésemet köteles lennék visszafizetni?
Részlet a válaszból: […]visszafizetéséről a Kttv. és a Kit. teljesen azonos módon rendelkezik. A Kttv. 69. §-ának (11) bekezdése és a Kit. 112. §-ának (12) bekezdése szerinti közigazgatási szervhez történő újból elhelyezkedése esetén abban az esetben kell a végkielégítés egyhavi mértéken felüli részét az új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábbi munkáltató részére visszafizetni, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít. A végkielégítését visszafizető kormánytisztviselőnek az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét három év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni. Ennek értelmében a jogviszony megszűnését követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3586

3. találat: Jogalap nélkül felvett végkielégítés visszakövetelése

Kérdés: Egy munkavállalónknak tévedésből egy hónappal elszámoltuk a végkielégítése mértékét, és így 3 havi helyett 4 havi távolléti díjat, azaz 350 000 Ft-tal többet fizettünk ki neki tavaly. Ha vissza akarjuk követelni tőle, akkor azt milyen határidőben és formában tehetjük meg?
Részlet a válaszból: […]bíróság előtt érvényesítheti. Ettől eltérően a munkáltató a munkavállalóval szemben a munkaviszonnyal összefüggő, és a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meg nem haladó igényét írásba foglalt fizetési felszólítással is érvényesítheti [Mt. 285. § (1)-(2) bek.]. Mivel a kérdés szerinti esetben a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2547

4. találat: Kormánytisztviselői végkielégítés visszafizetése

Kérdés: Az egyik munkatársunkat (a Ktjv. hatálya alá tartozik az intézményünk) felmentettük. Időközben, még a felmentési ideje alatt elhelyezkedett egy gazdasági társaságnál. Később tudtuk meg, hogy onnan átkerült egy másik, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasághoz. Vissza kell-e fizetnie a végkielégítést?
Részlet a válaszból: […]a köztisztviselő (kormánytisztviselő) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, - ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, - a felmentési időből hátralevő idő tekintetében átlagkeresetre nem jogosult, - végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni. Mivel a Ktv. 19. § (7) bekezdése szerint "a végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni", ami egyben a közszolgálati jogviszony utolsó napja is, a kérdezett esetben valószínűleg ez már letelt. Ugyanakkor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1090

5. találat: Visszamenőleges nyugdíjigénylés - visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?

Kérdés: A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az esetben, ha a közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíját visszamenőlegesen állapítják meg, s ennek megfelelően közlik a nyugdíj folyósításának napját? Egy korábbi közalkalmazottunk kérelmezte visszamenőlegesen öregségi nyugdíj megállapítását, mivel felmentéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és ennek következtében - miután a jogviszony megszűnésekor még nem minősült nyugdíjasnak - végkielégítésben is részesült. Visszakérhetjük tőle a végkielégítést azon az alapon, hogy a visszaszámított hat hónap időtartamára esett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, így a végkielégítés kifizetésének időpontja?
Részlet a válaszból: […]minősülés tekintetében? Az az időpont, amikor a közalkalmazott az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságot megszerezte, vagy az, amikor a közalkalmazott részére visszamenőlegesen, az előrehozott öregségi nyugdíjban történő részesülést, annak folyósítását megállapítják? Meghatározónak azt az időpontot tartjuk, amikor az előrehozott öregségi nyugellátást a közalkalmazott kérelmére megállapítják. Munkajogi tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a nyugdíj megállapítása visszamenőleges hatállyal történt, a Kjt. alkalmazásakor ugyanis a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, amikor a nyugellátást kérelmére megállapítják, azaz az erről szóló határozatot részére kézbesítik, nem pedig akkortól, amely időponttól visszamenőlegesen folyósították a nyugdíjat. Visszamenőleges hatályú munkáltatói intézkedés pedig jogszerűen nem történhet meg. Felmentés esetén a közalkalmazottnak a felmentés közlésekor, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak kell minősülnie [Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja]. A végkielégítésre való jogosultság vonatkozásában a nyugellátást megállapító határozat kizárja felmentés esetén a jogosultságot [Kjt. 37. § (2) bekezdés]. Így a nyugdíjasnak minősülésre alapított felmentéshez eleve nem kapcsolódhat végkielégítésre való jogosultság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 38