Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott vétkes kötelezettségszegés szankciói tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vétkes kötelezettségszegés tényének közzététele

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződését az új Mt. hatálybalépését követően úgy módosítottuk, hogy amennyiben a munkavállaló vétkes kötelezettségszegést követ el, vele szemben hátrányos jogkövetkezményeket állapíthatunk meg. Jogszerűen járunk-e el, ha a munkavállaló kisebb késése vagy egyéb apróbb kötelezettségszegése esetén azzal szankcionáljuk az esetet, hogy a nevét és az általa elkövetett kötelezettségszegés lényegét az intraneten egy külön felületen tesszük közzé, a súlyosabb esetekről pedig egy önálló e-mailt küldünk valamennyi kollégának?
Részlet a válaszból: […]rendelkezzék. Álláspontunk szerint a szankcionálható magatartások körét általános jelleggel, az alkalmazható hátrányos jogkövetkezményeket pedig pontosan kell meghatározni. A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést mindig írásba kell foglalni, és indokolni kell [Mt. 56. § (5) bek.].Megítélésünk szerint a kérdésben említett szankció nem felel meg az Mt. szabályainak. Az Mt. 56. §-ának (2) bekezdése ugyanis előírja, hogy hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vétkes kötelezettségszegést elkövető munkavállaló nevének és az általa elkövetett kötelezettségszegés tényének, leírásának intraneten történő nyilvánosságra hozatala, hozzáférhetővé tétele, illetve a munkavállalók számára elektronikus levélben való elküldése - azaz egyfajta pellengérre állítása - kétséget kizáróan olyan cselekmény, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogait, illetve emberi méltóságát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1691

2. találat: Jogkövetkezmények vétkes kötelezettségszegésért - a munkavállalók ellenőrizhetősége

Kérdés: A konkrét esetben a vagyonőrök a munkáltatóval vállalkozási szerződésben álló cég alkalmazottai. Többük magatartását sok munkavállaló kifogásolja, mivel számos esetben nem megengedett erőszakosságot, a rendőrségnél szokásos hatósági fellépést is túllépve már-már zaklatják a munkavállalókat. A vagyonőrök tételes csomagátvizsgálást, motozást, zsebek tartalmának kiürítését és rendszeres alkoholszondáztatást, egy személy esetében sebesség-ellenőrzést végeznek. Hatósági magatartást alkalmazva a láthatósági mellényt - mely egyébként kötelező - nem viselő, kerékpárral közlekedő munkavállalókat a kerékpárról leszállítják, és még azt sem engedik meg, hogy a kerékpárt tolva a munkahelyen felejtett láthatósági mellényért visszamenjenek. A kerékpárok világítását külön ellenőrzik, és a szerintük nem megfelelő világítás esetén a munkavállaló szabályszegő magatartását jegyzőkönyvezik. A "szabálysértésekről" készült jegyzőkönyveket a munkáltató rendészeti vezetője a szabályszegő munkavállaló vezetőjének megküldi, és kéri a felelősségre vonását. A kialakult gyakorlat szerint az új Mt. 56. §-a alapján a munkavállaló ellen ún. fegyelmi eljárást folytatnak le - kollektív szerződésünkben az eljárási szabályok megtalálhatók -, és a munkavállalókat ún. "pénzbírsággal" sújtják, amely azt jelenti, hogy a munkavállaló személyi alapbérét meghatározott időre 5-15 E Ft között csökkentik. Jogszerű-e a vagyon­őrök eljárása, illetve az új Mt. 56. §-át a munkaviszonnyal szorosan össze nem függő témakörökben a helyi vezetők alkalmazhatják-e?
Részlet a válaszból: […]hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét [Mt. 56. § (2) bek.]. A kérdésben említett ideiglenes alapbércsökkentés megfelel ennek a szabálynak, ám nem lehet olyan tartósságú, hogy az már összességében egyhavi alapbérnél magasabb mértékű vagyoni hátrányt okozzon.A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni, és indokolni kell [Mt. 56. § (5) bek.]. A határozat munkaügyi bíróság előtt a közlésétől számított 30 napon belül megtámadható [Mt. 287. § (1) bek. c) pont]. A kötelezettségszegésről felvett "jegyzőkönyvek" tartalma tehát vitatható, illetve az annak alapján kiszabott szankció súlya is. Utóbbinak - a fent idézett szabály alapján - a kötelezettségszegés súlyával arányban állónak kell lennie.A kérdésben leírt eljárás kapcsán hangsúlyozzuk, hogy a munkavállaló személyhez fűződő joga csak akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges, és a cél elérésével arányos. Például az indokoltnál gyakoribb szondáztatás ez alapján nem jogszerű. Emellett a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével (különösen egy motozás során). A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A személyhez fűződő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1582

3. találat: Vétkes kötelezettségszegés szankciói

Kérdés: Egyik munkavállalónk mostanában nagyon hanyagul végzi a munkáját. Többször felszólítottuk, hogy teljesítse határidőre a munkáit, legyen gondosabb. Ennek ellenére továbbra is követ el hibákat, és rossz a teljesítménye. Kollektív szerződésünk nincs, vagyis az Mt. "fegyelmi" eljárását nem tudjuk lefolytatni vele szemben. Felmondani még nem szeretnénk neki, mert annyira nem ítéljük súlyosnak a helyzetet. Hogyan és milyen eszközökkel szankcionálhatjuk a munkavállalót? Csökkenthetjük például a munkabérét vagy a cafeteriajuttatásait?
Részlet a válaszból: […]a munkaviszonyból eredő kötelezettségeit nem megfelelően teljesíti, akkor megteheti, hogy nem ad számára jutalmat, illetve csak csökkentett jutalmat ad a többi munkavállaló részére biztosítotthoz képest. Azon bérelemek viszont, amelyek a munkavállaló munkaszerződésében munkabérként szerepelnek, csak közös megegyezéssel módosíthatóak, vagyis a munkavállaló beleegyezése nélkül nem csökkenthetők. Továbbá bármilyen egyéb juttatás, ami alanyi jogon jár a munkavállalóknak (pl. ilyenek a kizárólag a tárgyévben munkaviszonyban töltött idő alapján járó cafeteriajuttatások), a gyengébb teljesítményre figyelemmel szintén nem csökkenthető. Másrészt, a kérdésben írt esetben arra is lehetősége nyílik a munkáltatónak, hogy figyelmeztesse a hanyag, a munkáját nem az utasításoknak megfelelően végző munkavállalót. A figyelmeztetést - illetve sorozatos hanyagság esetén a figyelmeztetéseket - a munkáltató akár szóban, akár írásban is megteheti. Javasoljuk, hogy a figyelmeztetéseket írásban közöljék, mert ezek - egy esetleges jövőbeni munkáltatói rendes felmondás esetén - még fontos bizonyítékul szolgálhatnak a munkavállaló szakmai alkalmatlansága, illetve kötelezettségszegő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 564