Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Közterület-felügyelet mint önálló költségvetési szerv jogutódlással megszűnik. Jogutódja a polgármesteri hivatal. Kérdésünk, hogy az intézményvezető esetében (köztisztviselő) vissza kell-e vonni a vezetői megbízást, vagy a vezetői megbízás az intézmény megszűnésével megszűnik? Van-e munkakör-felajánlási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A köztisztviselő – külön törvényben írtakon túlmenően -osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői megbízást kaphatközigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönültszervezeti egység vezetésére [Ktv. 31. § (1) bek.]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Vezetői megbízás visszavonása és az illetmény

Kérdés: A Ktv. 31. § (9) bekezdése alapján, ha a köztisztviselő vezetői megbízás visszavonása után a felajánlott állást elutasítja, ebben az esetben a vezetői megbízás visszavonását közszolgálati jogviszonyból történő felmentésnek kell tekinteni, és a felmentési idő kezdete a vezetői megbízás visszavonásának napja. A munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételét követően a köztisztviselőt – ahogyan a törvény előírja – munkavégzési kötelezettsége alól mentesítjük, a mentesítés idejére átlagkeresetre jogosult. Kérdésünk: a vezetői megbízás visszavonása és a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvé­tele közötti időszakban jogosult-e a vezetői illetményre? A vezetői illetmény alapja-e a végkielégítésnek?
Részlet a válaszából: […]  A vezetői megbízás visszavonásával a munkáltató arról hozdöntést, hogy a vezetői feladatokat a köztisztviselő nem láthatja el. Amunkáltató kötelessége, hogy a visszavonás időpontjára biztosítsa a vezetőifeladatok más személy részére történő átadását és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Köztisztviselői vezető lemondása

Kérdés: Polgármesteri hivatalban osztályvezetői megbízással rendelkező köztisztviselő [a Ktv. 31. § (5) bekezdését figyelembe véve] lemondhat-e indokolás nélkül vezetői megbízásáról azonnal, vagy csak a 30 napos lemondási idő megjelölésével? Lehet-e a lemondási idő 30 napnál rövidebb?
Részlet a válaszából: […]  A Ktv. szerint a vezetői megbízásról a köztisztviselőbármikor indokolás nélkül, harmincnapos lemondási idő megjelölésével lemondhat.A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges [Ktv. 31. §(5) bek.]. Az idézett szabály eltérést nem engedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Köztisztviselői vezetői megbízás visszavonása GYES alatt

Kérdés: Polgármesteri hivatalunkban jelenleg átszervezés zajlik, és felmerült nálunk az a kérdés, hogy van-e bármilyen jogi akadálya, feltétele annak, hogy az állományunkban lévő, de jelenleg már egy éve GYES-en tartózkodó vezetőnek visszavonjuk a vezetői megbízását? Ez esetben hogyan alakul az illetménye, jogosult lesz-e meghatározott ideig a magasabb bérre? Felmenthetjük-e, ha nem találunk részére megfelelő munkakört?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 31. § (5) bekezdése szerint – törvény eltérőrendelkezése hiányában – a vezetői megbízás határozatlan időre szól, és különindokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható, illetőleg a megbízásról aköztisztviselő bármikor, indokolás nélkül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.