Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott vezetői megbízás (Ktv.) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vezetői megbízás visszavonása és az illetmény

Kérdés: A Ktv. 31. § (9) bekezdése alapján, ha a köztisztviselő vezetői megbízás visszavonása után a felajánlott állást elutasítja, ebben az esetben a vezetői megbízás visszavonását közszolgálati jogviszonyból történő felmentésnek kell tekinteni, és a felmentési idő kezdete a vezetői megbízás visszavonásának napja. A munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételét követően a köztisztviselőt - ahogyan a törvény előírja - munkavégzési kötelezettsége alól mentesítjük, a mentesítés idejére átlagkeresetre jogosult. Kérdésünk: a vezetői megbízás visszavonása és a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvé­tele közötti időszakban jogosult-e a vezetői illetményre? A vezetői illetmény alapja-e a végkielégítésnek?
Részlet a válaszból: […](8) bekezdése szerint a vezetői megbízás visszavonása esetén - ha az állásfelajánlás sikerrel jár - a köztisztviselőt a vezetői megbízás visszavonása időpontjától kezdődően új munkakörének megfelelően kell besorolni. A Ktv. 31. § (9) bekezdése szerint, ha a felajánlott állást a volt vezető elutasítja, akkor a vezetői megbízás visszavonását a közszolgálati jogviszonyból történő felmentésnek kell tekinteni, és a felmentési idő kezdete a vezetői megbízás visszavonásának napja. Ahogyan kérdésük is idézi a Ktv. szövegét: a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételét követően a köztisztviselőt munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni kell, a mentesítés idejére átlagkeresetre jogosult. A Ktv.-nek azon szabálya, amely értelmében a vezetői megbízás visszavonását felmentésnek kell tekinteni, azt célozza, hogy ugyanolyan helyzetet teremtsen, mintha a vezetőnek eredetileg e címen szüntetnék meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1174

2. találat: Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Közterület-felügyelet mint önálló költségvetési szerv jogutódlással megszűnik. Jogutódja a polgármesteri hivatal. Kérdésünk, hogy az intézményvezető esetében (köztisztviselő) vissza kell-e vonni a vezetői megbízást, vagy a vezetői megbízás az intézmény megszűnésével megszűnik? Van-e munkakör-felajánlási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]beolvadására, az előbbi, jogelőd munkáltató vezetője ebben a pozíciójában vélhetően nem maradhat. Helyzetének rendezésére a következő törvényes lehetőség van. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a vezetői megbízás határozatlan időre szól, és külön indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható [Ktv. 31. § (5) bek.]. A vezetői megbízás visszavonása esetén - a kötelező szakvizsga letételének elmulasztását, valamint a megbízás visszavonását kimondó fegyelmi határozat esetét kivéve - a köztisztviselőnek a visszavonással egyidejűleg a közigazgatási szervnél - feltéve ha felajánlható munkakörrel rendelkezik - köztisztviselői munkakört kell felajánlani. A köztisztviselő a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a köztisztviselő a felajánlott munkakört elfogadja, akkor a vezetői megbízás visszavonása időpontjától kezdődően új munkakörének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1173

3. találat: Köztisztviselői vezető lemondása

Kérdés: Polgármesteri hivatalban osztályvezetői megbízással rendelkező köztisztviselő [a Ktv. 31. § (5) bekezdését figyelembe véve] lemondhat-e indokolás nélkül vezetői megbízásáról azonnal, vagy csak a 30 napos lemondási idő megjelölésével? Lehet-e a lemondási idő 30 napnál rövidebb?
Részlet a válaszból: […]a 30 napos lemondási időtől nem lehet eltekinteni, illetve azt rövidíteni sem lehet. Ugyanakkor a törvény szerint a munkáltató a vezetői megbízást azonnali hatállyal, külön indokolás nélkül visszavonhatja. A vezetői megbízás megszűnése után - mind lemondás, mind visszavonás esetén - a köztisztviselőnek a közigazgatási szervnél köztisztviselői munkakört kell felajánlani [Ktv. 31. (6)-(8) bek.]. Ha rendelkeznek a köztisztviselő számára megfelelő, felajánlható munkakörrel, akkor a vezetői megbízást azonnali hatállyal visszavonhatják, és ezt követően ebben a munkakörben alkalmazhatják tovább.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1143

4. találat: Köztisztviselői vezetői megbízás visszavonása GYES alatt

Kérdés: Polgármesteri hivatalunkban jelenleg átszervezés zajlik, és felmerült nálunk az a kérdés, hogy van-e bármilyen jogi akadálya, feltétele annak, hogy az állományunkban lévő, de jelenleg már egy éve GYES-en tartózkodó vezetőnek visszavonjuk a vezetői megbízását? Ez esetben hogyan alakul az illetménye, jogosult lesz-e meghatározott ideig a magasabb bérre? Felmenthetjük-e, ha nem találunk részére megfelelő munkakört?
Részlet a válaszból: […]megfelelően - a vezetői megbízás visszavonását a közszolgálati jogviszonyból történő felmentésnek kell tekinteni, és a felmentési idő kezdete a vezetői megbízás visszavonásának a napja. Ezzel összhangban a Ktv. 17. § (2) bekezdés c) pontja is kifejezésre juttatja, hogy a közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a vezetői megbízás visszavonását követően a köztisztviselő más munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség, vagy a munkáltató által felajánlott másik köztisztviselői munkakört a köztisztviselő visszautasítja. Fentiek ellenére azonban speciális helyzetben vannak a felmentési védelem alatt álló (GYES-en lévő) vezetők, hiszen egyrészt a vezetői megbízásuk indokolás nélkül bármikor visszavonható, ugyanakkor a jogviszonyuk mégsem szüntethető meg felmentéssel, mert a Ktv. 71. § (2) bekezdés a) pontja megfelelően alkalmazni rendeli az Mt. 90. § (1)-(4) és (6) bekezdését. Ez utóbbi hivatkozásnak megfelelően a közszolgálati jogviszony nem szüntethető meg felmentéssel a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság alatt [lásd: Mt. 138. § (5) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő időtartam alatt [Mt. 90. § (1) bekezdés e) pont]. Amennyiben a vezetői megbízás visszavonásával érintett személy felmentési védelem alatt áll, a munkáltató ugyan visszavonhatja a vezetői megbízását, azonban véleményünk szerint még átszervezés esetén sem szüntetheti meg felmentéssel a jogviszonyát. Érdekes kérdés, hogy hogyan járhat el a munkáltató, ha a GYES-en lévő köztisztviselő nem fogadja el a felajánlott ügyintézői munkakört, azonban őt jogszerűen felmenteni sem tudja. Véleményünk szerint ez utóbbi esetben csupán a felmentési védelem lejártát követően lehet teljeskörűen rendezni a kérdést, ez azonban nem feltétlenül sérelmes a munkáltatóra nézve, hiszen az átmeneti időben az érintett személy - a fizetés nélküli szabadsága alatt - nem jogosult a magasabb összegű vezetői illetményre. Megjegyezzük, hogy a korábbi - 2011. január 1-jét megelőző - szabályozás a felmentési védelem körét illetően kivételként kezelte azt az esetet, ha a vezetői megbízás visszavonásával érintett személy nem fogadta el a felajánlott munkakört, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 964