Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott versenytilalmi megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Versenytilalmi megállapodás - az ellenérték meghatározása

Kérdés: Munkavállalóinkkal a munkaszerződésben állapodunk meg a munkaviszony megszűnését követő versenytilalomról, és még a munkaviszony fennállása alatt, havonta fizetünk ezért ellenértéket. Ennek mértékét a mindenkori szabályzatok határozzák meg, amelyek vonatkozó bekezdéseire utalunk a munkaszerződésben. Ennek alapján érvényesíthető a versenytilalmi megállapodás a munkavállalókkal szemben?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót - elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)-(3) bek.].A versenytilalmi megállapodás akkor jön létre, ha a felek egybehangzó akarattal megállapodnak annak lényeges elemeiben, így a korlátozásban és az ellenértékben. A felek között a megállapodás létrejötte nem állapítható meg az ellenérték vonatkozásában akkor, ha annak mértékét a munkáltató egyoldalúan módosíthatja, belső szabályzatok útján. Az ellenérték megállapítása szabályzatra történő utalással legfeljebb olyan módon lehetséges, ha a szabályzatnak a megállapodás megkötésekor hatályos állapota lesz irányadó a megállapodás teljes tartama alatt. Azaz az ellenértéket a munkáltató nem változtathatja meg. Ehhez ugyanakkor az is szükséges,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4234
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést köteles fizetni?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályai, ami egyúttal azt is jelenti, hogy kártérítési igény nem érvényesíthető a versenytilalmi megállapodásból származó kár bizonyítása hiányában. Másfelől (és ez az erősebb érv): az előre meghatározott összegű kártérítés kikötése érvénytelen (semmis), arra igényt nem lehet alapítani [Kúria Mfv.X.10.052/2020.].A versenytilalmi megállapodás biztosítása érdekében ugyanakkor ki lehet kötni a kötbér megfizetését [Mt. 228. § (6) bek.]. A Ptk. értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A jogosult kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett szerződésszegéséből kára származott-e [Ptk. 6186. § (1) és (3) bek.]. A kötbér kikötésének írásban kell megtörténnie, így a feleknek a munkaviszony megszüntetését rendező közös[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4071

3. találat: Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése

Kérdés: A munkavállalókkal a munkaszerződésben, annak megkötésekor, versenytilalmi megállapodást is megkötünk, ami alapján a munkaviszony megszűnését követő 2 évig nem mehetnek a konkurenciához dolgozni. Erre az alapbéren felül külön díjat is fizetünk. Felmerült a kérdés, hogy mi történik ezzel a megállapodással, ha a határozott időre kötött munkaszerződés letelik, és emiatt megszűnik a hatálya?
Részlet a válaszból: […]olyan előírás, hogy azt a munkaszerződéstől elkülönült szerződésben kellene létrehozni; egyedül az írásba foglalása kötelező [Mt. 228. § (3) bek.]. A bírói gyakorlat kifejezetten el is ismeri annak a lehetőségét, hogy versenytilalmi megállapodást a munkaszerződésbe lehessen foglalni; és egységes az ítélkezési gyakorlat abban is, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése nem zárja ki a versenytilalmi megállapodás fennmaradását. Ilyenkor a munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás fennmarad, ha a felek kizárólag a munkaviszony (munkaszerződés) megszüntetésében állapodnak meg, és nem rendelkeztek kifejezetten a versenytilalmi megállapodás megszüntetéséről (BH2010. 20.).Álláspontunk szerint ugyanez az elv érvényesül a határozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3966

4. találat: Versenytilalmi megállapodás - kölcsönzött munkavállalóval

Kérdés: Az egyik kölcsönvevőnk versenytilalmi megállapodást kötött a munkavállalónkkal (a tudtunk nélkül), melynek ellenértékét velünk számfejtetné. Jól gondoljuk, hogy ő nem köthet megállapodást a munkavállalónkkal, mivel velünk van jogviszonya, mi pedig szintén nem tudunk kötni megállapodást a kölcsönvevő tevékenységére vonatkozóan? Szóba jöhet-e esetleg háromoldalú versenytilalmi megállapodás?
Részlet a válaszból: […]alapján a munkaerő-kölcsönzés során a munkáltatói jogokat a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolja, mindezt részben az Mt. határozza meg. Így a munkaviszony-létesítés és -megszüntetés a kölcsönbe adó hatáskörébe tartozik, a munka irányítása a kölcsönvevő joga és kötelezettsége. Miután a versenytilalmi megállapodás az Mt. szerint a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodás, és miután a munkajogviszony a kölcsönbe adó és a munkavállaló között áll fenn, a versenytilalmi megállapodás a kölcsönvevővel nem köthető. Így háromoldalú megállapodás sem köthető, hiszen a kölcsönvevő nem alanya a munkaviszonynak.Az Mt. 216. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján érvénytelen a megállapodás, amely a munkaviszony megszűnését vagy megszüntetését követően a kölcsönvevővel való jogviszony-létesítési tilalmat vagy korlátozást ír elő. A kölcsönvevővel megkötendő versenytilalmi megállapodás vélhetően a kölcsönvevő versenytársainál történő munkaviszony-létesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3683

5. találat: Műkörmös tanulmányi szerződése

Kérdés: Műkörmösként találtam magamnak egy üzlethelyiséget, ahova betársulhatnék. A tulajdonos a következő szerződést kötné velem: előszerződés arra, hogy később munkaviszonyt kötünk egymással, egyben pedig egy tanulmányi szerződés. A tulajdonos mint megbízó biztosítaná a manikűrös, pedikűrös, műkörmös munkakörhöz szükséges tanulmányok folytatását, gyakorlási lehetőséget, ehhez a felszerelést, helyet, vendégkört 300 000 Ft értékben. Én a munkaszerződés megkötéséig ingyen vennék részt a képzésben, munkabérre nem lennék jogosult. A képzés befejezését követően pedig legalább 1 évre szóló munkaszerződést kötnénk. Ha én mint megbízott bármely kötelezettségvállalásomat nem teljesíteném, a megbízó a 300 000 Ft-ot kártérítés címén visszakövetelhetné. Az is benne lenne a szerződésben, hogy ha a megbízó így dönt, a műkörmös munkakörben egy évig nem vállalhatnék munkát Budapest vonzáskörzetében, ezért cserébe 6 havi munkabért kapnék. Valahogy zavarosnak tűnik nekem ez az egész szerződés. Mi a véleményük?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségek (végzettség megszerzése), a munkáltató által szokásosan nyújtott támogatások közül pedig csak egy összegszerű támogatás van megjelölve. Szerepelnek ugyanakkor olyan elemek, amelyek a munkaviszonyra jellemzőek: a megbízott a megbízó telephelyén, annak eszközeivel ténylegesen munkát végez, ennek során a megbízó vendégköre részére nyújt szolgáltatást.Mindebből alappal lehet arra következtetni, hogy ez esetben valójában színlelt munkaszerződésről van szó, amely alapján a megbízott - valójában munkavállaló - munkát végez a megbízó - valójában munkáltató - részére, viszont munkabérfizetés nem történik (vagy csak feketén, "zsebbe"), illetve ezt helyettesíti a 300 000 Ft-os összeg, amely (minimálbért alapul véve) jelenleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3427

6. találat: Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése

Kérdés: A munkavállalónkkal versenytilalmi megállapodást kötött a cégünk, amely értelmében köteles tartózkodni a konkuráló tevékenységektől. Emellett köteles bejelenteni minden hónapban azt, hogy milyen jogviszonyban dolgozik, hogy ellenőrizhető legyen a kötelezettség megtartása. A bejelentési kötelezettségének ugyanakkor a munkavállaló nem tett eleget. Emiatt nem kívánjuk kifizetni a versenytilalmi ellenértéket, illetve a megállapodásban foglalt kötbért is szeretnénk érvényesíteni. Megtehető ez jogszerűen?
Részlet a válaszból: […]tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)-(2) bek.]. A versenytilalmi megállapodásban kötbér is kiköthető [Mt. 228. § (5) bek.].A Kúria egy közelmúltban hozott ítéletében kifejtette, hogy a versenytilalmi megállapodás alapvetően egy "nem tevésre" irányuló szerződéses kötelezettséget jelent, vagyis egy olyan magatartást vár el a munkavállalótól, hogy tartózkodjon a munkáltató gazdasági érdekkörébe tartozó tevékenység meghatározott ideig történő gyakorlásától. E körbe nem vonható a munkavállaló későbbi elhelyezkedéséről szóló tájékoztatás előírása. Ennek az egyoldalú kötelezettségvállalásnak esetleges megszegése önmagában nem jelentheti a munkáltató gazdasági érdekének megsértését vagy annak veszélyeztetését, ennélfogva nem vonhatja maga után az Mt. 228. § (5) bekezdésében biztosított kötbérfizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3407

7. találat: Versenytilalmi megállapodás - az ellenérték fizetése

Kérdés: Versenytilalmi juttatást a munkáltatói és a munkavállalói felmondás esetén is szükséges-e kifizetni, amennyiben nem versenytárshoz vagy nem hasonló területre megy a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]sérülhetnek, illetve olyan vállalkozás (pl. gazdasági társaság) alapításától, ami volt munkáltatójának piacán konkurens szolgáltatóként megjelenik. Ha kötöttek a felek versenytilalmi megállapodást, a korábbi munkáltatónak az ellenértéket ki kell fizetnie. Abban az esetben jogosult mindennek megtagadására, ha a munkavállaló bizonyíthatóan megsérti a versenytilalmi megállapodást (pl. a megállapodásban szereplő versenytársnál létesít munkaviszonyt).A felek a versenytilalmi megállapodás tartalmát az Mt. 228. §-a keretei között szabadon határozzák meg. Így például elviekben a munkaviszony megszűnésének, illetőleg megszüntetésének egyes jogcímeire (pl. munkáltatói vagy munkavállalói felmondásra) korlátozva annak életbe lépését. Fontos a megállapodásban a tilalmazott magatartások pontos megfogalmazása, és az ellenértéknek a tilalommal arányos, megfelelő mértékű meghatározása, és ha nem egy összegben fizet a volt munkáltató, az ütemezés megállapítása. Az Mt. 228. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata szerint a versenytilalmi megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3309
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Versenytilalom kölcsönzött munkavállalónál

Kérdés: Jogszerű lehet-e egy olyan megállapodás a munkaerő-kölcsönzővel, hogy a társaságunk számára kikölcsönzött munkavállalókat, az adott munkavállaló kölcsönzésének megszűnését, sőt a kölcsönzési szerződés megszűnését követően sem jogosult a konkurenciához kikölcsönözni?
Részlet a válaszból: […]tilalmat vagy korlátozást ír elő, illetve amely alapján a munkavállalónak a kölcsönbe adó javára díjazást kell fizetni a kölcsönzésért vagy a kölcsönvevővel történő jogviszony létesítésért [Mt. 216. § (3) bek.]. Csak a kölcsönvevővel való közvetlen jogviszony létesítése nem korlátozható, más munkáltatók vonatkozásában ilyen megállapodás lehetséges. A kölcsönbe adó és a kölcsönvevő közötti jogviszonyra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3245

9. találat: Versenytilalmi megállapodás ellenértékének megfizetése a munkaviszony fennállása alatt

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkaszerződésben úgy kerül meghatározásra a versenytilalmi megállapodás, hogy a megállapodás ellenértékét a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt részletekben, havi rendszerességgel, határozott ideig - addig, amíg a munkáltató ki nem fizeti a munkavállaló részére a neki járó ellenérték teljes összegét -, külön bérszámfejtve (tehát nem az alapbérbe építve) köteles megfizetni a munkavállaló részére? (A munkaszerződés természetesen rögzítené, hogy amennyiben a munkaviszony az előtt megszűnik, mielőtt a munkavállalónak járó ellenérték teljes egészében kifizetésre kerül, a munkáltató az ellenérték fennmaradó részét a munkaviszony megszűnésekor egy összegben megfizeti a munkavállaló részére.) Ilyen konstrukció esetén, a munkáltató jogszerűen elállhat-e a versenytilalmi megállapodástól, és így jogszerűen követelheti az ellenértékként kifizetett pénzösszegek visszafizetését a munkavállalótól?
Részlet a válaszból: […]tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (2) bek.].Az ellenérték megfizetésének időpontját a törvény nem szabályozza, ezért kifizethető a versenytilalmi megállapodásban meghatározott munkavállalói kötelezettség (azaz a jogviszony-létesítési tilalom) hatálybalépése előtt is, a munkaviszony fennállása alatt, ha a felek így állapodnak meg. Mivel a versenytilalmi ellenérték legalacsonyabb összegének meghatározása során értelemszerűen a munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor érvényes (utolsó) alapbére irányadó, a munkaviszony fennállása alatt megfizetett összeg ennek megfelelő kell, hogy legyen (ezt egyébként a kérdésben leírt kiegészítő rendelkezés megfelelően megoldja).Azt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2779

10. találat: Versenytilalmi megállapodás és kollektív szerződés

Kérdés: A kollektív szerződésben lehet-e jogszerűen olyan megállapodást kötni, hogy a munkáltatónál meghatározott munkakört betöltő munkavállalókra automatikusan - külön egyéni megállapodás nélkül is - versenytilalmi rendelkezések vonatkoznak, azaz a munkavállaló versenytilalmi megállapodás hatálya alatt áll pusztán a kollektív szerződés rendelkezése alapján? Ha igen, akkor a kollektív szerződés a versenytilalmi megállapodás tartalmát szabályozhatja-e az Mt. 228. §-ától eltérően?
Részlet a válaszból: […]kikötést, hogy bizonyos munkakörökben a munkaviszony - a felek különmegállapodása nélkül is - kötelezően próbaidővel indul. Ehhez hasonlóan, a kollektív szerződésbe foglalt rendelkezés helyett kifejezetten a munkavállaló beleegyezése kell az osztott munkaidő alkalmazásához, vagy a tanulmányi szerződés megkötéséhez.A kollektív szerződés - eltérő rendelkezés hiányában - az Mt. Második és a Harmadik Részében foglaltaktól eltérhet [Mt. 277. § (2) bek.]. Ilyen eltérő rendelkezés a 228. §-hoz nem kapcsolódik, ezért elvileg megengedett az eltérés a munkavállaló hátrányára is. Például, kollektív szerződés előírhatja, hogy a versenytilalommal érintett időszak két évnél hosszabb is lehet. Megjegyezzük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2015 őszén olyan tartalmú törvénymódosítás-tervezetet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2598
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést