Munkaviszony fennállása alatt fizetett versenytilalmi ellenérték

Kérdés: Adott munkavállaló havonta kapja a versenytilalmi megállapodásban meghatározott összeget. A munkavállaló bejelentette várandósságát, tervezetten május végéig marad, ezt követően fizetés nélküli szabadságra megy csecsemő és gyermek gondozása céljából. A fizetés nélküli szabadság ideje alatt, valamint a csecsemő- és gyermekgondozási díj fizetése mellett a munkáltatónak fizetnie kell-e a versenytilalmi megállapodásban meghatározott havi összeget?
Részlet a válaszából: […] A felek megállapodása alapján a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. E kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Versenytilalmi megállapodás ellenértéke

Kérdés: A munkáltató a munkavállalókkal versenytilalmi megállapodást akar kötni, amely alapján még a munkaviszony fennállása alatt kifizetésre kerül a versenytilalmi ellenérték, és a versenytilalom időtartama a munkaviszony tartama alapján kerül meghatározásra. A mindenkori havi versenytilalmi ellenértéket a munkáltató szabályzata határozná meg. Köthető ilyen módon megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...képzettségére és gyakorlatára tekintettel - újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében [Mt. 228. § (1)-(2) bek.]. A versenytilalmi megállapodás egyik lényeges eleme, hogy a felek akarategységben legyenek az ellenérték tekintetében; azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Versenytilalmi megállapodás - az ellenérték meghatározása

Kérdés: Munkavállalóinkkal a munkaszerződésben állapodunk meg a munkaviszony megszűnését követő versenytilalomról, és még a munkaviszony fennállása alatt, havonta fizetünk ezért ellenértéket. Ennek mértékét a mindenkori szabályzatok határozzák meg, amelyek vonatkozó bekezdéseire utalunk a munkaszerződésben. Ennek alapján érvényesíthető a versenytilalmi megállapodás a munkavállalókkal szemben?
Részlet a válaszából: […] ...ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)-(3) bek.].A versenytilalmi megállapodás akkor jön létre, ha a felek egybehangzó akarattal megállapodnak annak lényeges elemeiben, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést köteles fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben felvetett megoldás egyfelől érvénytelen, másfelől nem is célszerű, ezért a versenytilalmi megállapodás biztosítása érdekében sem a munkaviszony megszüntetésére irányuló közös megegyezésben, sem a versenytilalmi megállapodásban nem javasoljuk az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkaszerződésbe foglalt versenytilalmi megállapodás megszűnése

Kérdés: A munkavállalókkal a munkaszerződésben, annak megkötésekor, versenytilalmi megállapodást is megkötünk, ami alapján a munkaviszony megszűnését követő 2 évig nem mehetnek a konkurenciához dolgozni. Erre az alapbéren felül külön díjat is fizetünk. Felmerült a kérdés, hogy mi történik ezzel a megállapodással, ha a határozott időre kötött munkaszerződés letelik, és emiatt megszűnik a hatálya?
Részlet a válaszából: […] ...veszélyeztetné; e kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket köteles fizetni [Mt. 228. § (1)-(2) bek.]. A versenytilalmi megállapodásra vonatkozóan nincs olyan előírás, hogy azt a munkaszerződéstől elkülönült szerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Versenytilalmi megállapodás - kölcsönzött munkavállalóval

Kérdés: Az egyik kölcsönvevőnk versenytilalmi megállapodást kötött a munkavállalónkkal (a tudtunk nélkül), melynek ellenértékét velünk számfejtetné. Jól gondoljuk, hogy ő nem köthet megállapodást a munkavállalónkkal, mivel velünk van jogviszonya, mi pedig szintén nem tudunk kötni megállapodást a kölcsönvevő tevékenységére vonatkozóan? Szóba jöhet-e esetleg háromoldalú versenytilalmi megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...versenytilalmi megállapodás általános szabálya (Mt. 228. §) szerint a felek megállapodása szükséges ahhoz, hogy a munkavállalót - ellenérték fejében - a volt munkáltatója jogos gazdasági érdeke sérelmével vagy veszélyeztetésével járó magatartástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Műkörmös tanulmányi szerződése

Kérdés: Műkörmösként találtam magamnak egy üzlethelyiséget, ahova betársulhatnék. A tulajdonos a következő szerződést kötné velem: előszerződés arra, hogy később munkaviszonyt kötünk egymással, egyben pedig egy tanulmányi szerződés. A tulajdonos mint megbízó biztosítaná a manikűrös, pedikűrös, műkörmös munkakörhöz szükséges tanulmányok folytatását, gyakorlási lehetőséget, ehhez a felszerelést, helyet, vendégkört 300 000 Ft értékben. Én a munkaszerződés megkötéséig ingyen vennék részt a képzésben, munkabérre nem lennék jogosult. A képzés befejezését követően pedig legalább 1 évre szóló munkaszerződést kötnénk. Ha én mint megbízott bármely kötelezettségvállalásomat nem teljesíteném, a megbízó a 300 000 Ft-ot kártérítés címén visszakövetelhetné. Az is benne lenne a szerződésben, hogy ha a megbízó így dönt, a műkörmös munkakörben egy évig nem vállalhatnék munkát Budapest vonzáskörzetében, ezért cserébe 6 havi munkabért kapnék. Valahogy zavarosnak tűnik nekem ez az egész szerződés. Mi a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...több szerződésre jellemző elemek keverednek: megbízás, előszerződés munkaviszony létesítésére, tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás. Valamennyi rendelkezést együttesen értékelve, kitűnik, hogy a tanulmányi szerződésre jellemző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése

Kérdés: A munkavállalónkkal versenytilalmi megállapodást kötött a cégünk, amely értelmében köteles tartózkodni a konkuráló tevékenységektől. Emellett köteles bejelenteni minden hónapban azt, hogy milyen jogviszonyban dolgozik, hogy ellenőrizhető legyen a kötelezettség megtartása. A bejelentési kötelezettségének ugyanakkor a munkavállaló nem tett eleget. Emiatt nem kívánjuk kifizetni a versenytilalmi ellenértéket, illetve a megállapodásban foglalt kötbért is szeretnénk érvényesíteni. Megtehető ez jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...ellenérték a megállapodás tartamára nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)-(2) bek.]. A versenytilalmi megállapodásban kötbér is kiköthető [Mt. 228. § (5) bek.].A Kúria egy közelmúltban hozott ítéletében kifejtette,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Versenytilalmi megállapodás - az ellenérték fizetése

Kérdés: Versenytilalmi juttatást a munkáltatói és a munkavállalói felmondás esetén is szükséges-e kifizetni, amennyiben nem versenytárshoz vagy nem hasonló területre megy a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...juttatás, pontosabban az Mt. 228. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenérték kifizetése elsődlegesen nem a felsoroltaktól függ. Versenytilalmi megállapodás alapján ellenértéket a munkáltató éppen azért fizet, hogy a munkavállaló a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Versenytilalom kölcsönzött munkavállalónál

Kérdés: Jogszerű lehet-e egy olyan megállapodás a munkaerő-kölcsönzővel, hogy a társaságunk számára kikölcsönzött munkavállalókat, az adott munkavállaló kölcsönzésének megszűnését, sőt a kölcsönzési szerződés megszűnését követően sem jogosult a konkurenciához kikölcsönözni?
Részlet a válaszából: […] ...a Ptk. irányadó, ám a polgári jog szabályai sem zárják ki ezt a lehetőséget. Megjegyezzük, hogy a kölcsönzött munkavállalóval versenytilalmi megállapodás is köthető (Mt. 228....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.
1
2
3