Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott vállalkozási szerződés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával

Kérdés: Költségvetési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk alkalmazottainkat. Az intézmény köthet-e vállalkozói szerződést vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező saját közalkalmazottjával, olyan feladat ellátására, amelyet egyébként más vállalkozónak kellene kiadnunk? A feladatot a munkaköri leírásuk nem tartalmazza.
Részlet a válaszból: […]munkáltató és a közalkalmazott olyan feladat ellátására létesítsen polgári jogi jogviszonyt, amely kívül esik a közalkalmazott egyébként meglévő munkaköri feladatain. Ebből következően általánosságban azt a választ lehet adni a kérdésre, hogy a költségvetési intézmény ilyen feladatra köthet vállalkozási szerződést akár saját közalkalmazottjával is. Megjegyezzük, ha a megállapodás a törvény megkerülésére irányul, így például a felek - a közalkalmazotti jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3277

2. találat: Munkaviszonyban álló felek között létesített vállalkozási szerződés

Kérdés: Néhány fős kft. ügyvezetője vagyok. Lehetséges-e, hogy az egyik, egyébként értékesítő munkakörben heti 40 órában foglalkoztatott munkavállalómmal kötök egy rövidebb időtartamú vállalkozási szerződést a munkaszerződése mellett, annak érdekében, hogy lefordítsa idegen nyelvre cégünk teljes reklámanyagát? A munkakörét nem szeretném módosítani, illetve kibővíteni, mert a fordítást egyrészt otthon is el tudja végezni (a saját eszközei használatával, a saját időbeosztásával), másrészt csupán ideiglenes jellegű a fordítási feladat. Jogilag kivitelezhető az elképzelésem?
Részlet a válaszból: […]ezáltal "kibújjanak" bizonyos Mt.-beli szabályok (pl. a munkaidőre vonatkozó előírások) alkalmazása alól. Az FMM-PM irányelv részletesen tartalmazza a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítésének szempontjait és az egyes jogviszonyok elhatárolásának ismérveit, amelyre jelen kérdés megválaszolása során is célszerű röviden kitérnünk. Az irányelv szerint ugyanis a jogviszony alapján ellátandó tevékenység jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy adott munkavégzésre mely jogviszony választható, így amennyiben a tevékenység jellege megengedi, a felek a szerződési szabadság alkotmányos joga alapján élhetnek azon jogukkal, hogy a szerződés típusát közös akarattal megválasszák. A tevékenység jellegétől függően a munkavégzésnek a gyakorlatban két fő típusát különböztethetjük meg. Az egyik esetben a munkát végző személy leginkább valamely termék vagy szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget, mely mögött önálló tevékenység húzódik meg (pl. vállalkozás, megbízás), míg a másik esetben a munkát végző személy munkaerejét bocsátja áruba, és a tevékenysége függő munkaként jelenik meg (pl. munkaviszony vagy más foglalkoztatási jogviszony). Mindezekre figyelemmel - álláspontunk szerint - jogszerűen előfordulhat olyan eset, hogy az egymással egyébként munkaviszonyban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1013