Intézményvezető - másik kerületben szakmai tanácsadóként

Kérdés: Egy önkormányzat által fenntartott szociális intézmény vezetője vagyok. Egy, nem a mi kerületünkben működő szociális intézménnyel köthető-e megbízási szerződés szakmai tanácsadóként megbízva? Ha a válasz a kérdésre nem, hogyan és milyen formában tudom ezt a feladatot heti 3 órában ellátni, esetleg egyéni vállalkozóként? Milyen lehetőségek vannak?
Részlet a válaszából: […] Szakmai tanácsadói feladatok ellátása a következő szerződéses keretek között történhet: megbízási szerződés alapján, megbízottként, vagy, ha a munka jellege ezt teszi szükségessé, közalkalmazotti jogviszonyban (amennyiben az adott szociális intézmény költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Gyakornok szabadsága - jogviszonyfüggő

Kérdés: A gyakornok kollégáknak a szabadságokat ugyanúgy kell megállapítani, mint egy rendes munkavállaló esetében?
Részlet a válaszából: […] A válasz attól függ, mit takar a kérdés szerinti gyakornok státusz, azaz milyen típusú jogviszonyban történik a munkavégzés. Az egyes szóba jöhető foglalkoztatási jogviszonyokban ugyanis a szabadságnak más és más szabályai vannak. Ha a gyakornok munkaviszonyban áll, és csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban

Kérdés: A polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselőt a későbbek folyamán az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e polgármesteri hivatalban Mt. szerinti munkaszerződéssel foglalkoztatni? A polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a Tny. 83/B. §-ában szabályozott kereseti, illetve jövedelmi korlátról szóló, valamint a Tny. 83/C. §-ában meghatározott, nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó rendelkezésekre tekintettel kell lennie a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban történő alkalmazás - kérdésben szereplő polgármesteri hivatalt érintő - Kttv.-beli korlátja értelmében a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2018-ban a 40 év szolgálati idővel, valamint az öregségi korhatárral nyugdíjba vonult közalkalmazottak önkormányzati fenntartású óvodákban történő foglalkoztatására? Ideértve a határozott idejű, megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásukat is.
Részlet a válaszából: […] Öregségi nyugdíjas közalkalmazottként, illetve megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján költségvetési szervnél továbbra is csak akkor foglalkoztatható, ha erre a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.7.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával

Kérdés: Költségvetési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk alkalmazottainkat. Az intézmény köthet-e vállalkozói szerződést vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező saját közalkalmazottjával, olyan feladat ellátására, amelyet egyébként más vállalkozónak kellene kiadnunk? A feladatot a munkaköri leírásuk nem tartalmazza.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 42. §-a értelmében a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató és a közalkalmazott olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Köztisztviselői fizetési fokozat megállapítása

Kérdés: A köztisztviselő nappali tagozatos főiskolai tanulmányait 2003-2007 közötti időszakban végezte. A főiskolai tanulmányai mellett megbízási jogviszonyt (1 hónapig), azt követően egyéni vállalkozói jogviszonyt (1 évig) létesített. A köztisztviselő besorolásakor a fenti nappali tagozatos főiskolai tanulmányai mellett létesített, igazolt jogviszonyai figyelembe vehetők-e a fizetési fokozat megállapításához?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a jogviszony fennállásának időpontjától függetlenül a köztisztviselő besorolásánál figyelembe kell venni a megbízási szerződésen alapuló, és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszonyban töltött időt azzal,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Nyugdíjas foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott élelmezésvezetőnk a 40 éves jogosultsági idejére tekintettel jogosultságot szerzett a nők kedvezményes nyugdíjára. Az élelmezésvezetői munkakört többszöri hirdetés ellenére sem tudjuk a jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező közalkalmazottal betölteni, ezért szeretnénk a nyugdíjast tovább foglalkoztatni. A nyugdíj folyósításának szüneteltetése nélkül milyen feltételekkel és módon (pl. megbízási szerződéssel) tudjuk őt alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A legalább 40 év jogosultsági idővel megszerezhető öregségi teljes nyugdíj esetében [Tny. 18. § (2a)-(2d) bek.] is alkalmazandó a Tny. azon rendelkezése, melynek értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.

Bölcsődei foglalkoztatás

Kérdés: 19 éve közalkalmazott vagyok. Ebből 9 éve vagyok bölcsődei dolgozó. Iskolai konyhán kezdtem, majd leszámoltattak, jogviszonyomat megszüntették, majd azonnal új szerződést kötöttünk a bölcsődével, határozatlan időre. Az önkormányzat a fenntartója mindkét intézménynek. Ketten láttuk el eddig ezt a munkát, a munkatársam gondozónő lesz, az én helyemet megszüntetik. Okot nem adtam rá! Jogszerűen jártak-e el? Most megpályáztatták a technikai dolgozói helyet, én is pályáztam, és minden feltételnek megfeleltem, ám nem nyertem, mert az új főnök a barátnőjét veszi fel. Újra az iskolai konyhára akarnak helyezni, még nem fogadtam el, de kénytelen leszek. Tanácsukat kérem, hogy mire figyeljek oda a szerződésem megkötésekor.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak szerint a bölcsőde és az iskolai konyha két külön munkáltató, mindkettőnek az önkormányzat a fenntartója. A kérdésben nem szerepel, hogy a bölcsődében Ön milyen munkakört töltött be (vélelmezhetően ott is a konyhán dolgozott), sem az, hogy a technikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 19.

Nyugdíjas álláshelyének betöltése a közszolgálatban

Kérdés: Önkormányzatnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőnk a nők 40 éves nyugdíjjogosultságára való tekintettel nyugdíjjogosultságot szerzett, és élt is ezzel a lehetőséggel. Az általa ellátott vagy más feladat ellátására lehet-e őt a nyugdíjjogosultsága mellett újból megbízásos jogviszonyban alkalmazni, illetve az ő álláshelyére ki lehet-e nevezni új köztisztviselőt?
Részlet a válaszából: […] A közszférában alkalmazandó nyugdíj-politikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban (Korm. határozat) foglalt nyugdíj-politikai elvek csak a kormány tagjainak irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervvel a kormányzati szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Nyugdíjas óraadó pedagógus foglalkoztatása

Kérdés: 2015-ben rendes öregségi nyugdíjba vonuló pedagógus foglalkoztatható-e óraadóként? Ha igen, hány órában?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 4. §-ának 21. pontja szerint óraadó az a pedagógus, oktató, akit megbízási szerződés keretében legfeljebb heti 10 óra vagy foglalkozás megtartására alkalmaz az intézmény. Foglalkoztatására a Ptk. szerint kerül sor, nem vonatkozik tehát e jogviszonyra a Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.
1
2
3