Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott végrehajtás alól mentes tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Végrehajtás alól mentes munkabér

Kérdés: Van olyan összeg, amit meg kell hagyni az adósnál, ha egyébként munkabére 50%-át letiltják?
Részlet a válaszból: […]levonása után fennmarad. Az ilyen módon csökkentett összegből - a Vht.-ban foglalt részletes szabályok szerint - általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni [Vht. 61. § (1)-(2) bek.].A fentiek szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel a munkaviszony alapján megállapított saját jogú öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez 2016-ban 28 500 Ft (168/1997. Korm. rendelet 11. §), ez az összeg marad meg tehát az adósnál, erre már végrehajtást foganatosítani az általános szabályok szerint nem lehet. Ha az adós több munkáltatótól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2738
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Levonásmentes munkabér fogalma

Kérdés: A levonásmentes munkabér fogalmát hogyan kell értelmezni?
Részlet a válaszból: […]jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás [Vht. 65. § (1)-(2) bek.]. Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet [Vht. 65. § (3) bek.].A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. Az így teljesített levonások után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét [Vht. 61. § (1) bek., 63. §]. Ez azt jelenti, hogy a 33%-os (50%-os) levonási korlátozást nem kell alkalmazni a munkavállalói munkabér azon részére, amely az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét meghaladja.Az Mt. szabályai szerint a Vht. rendelkezéseit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2025

3. találat: Levonásmentes munkabérrész számítása

Kérdés: Az Mt. 161. §-ának (1) bekezdése szerint a munkabérből való levonás csak a levonásmentes munkabérrészig lehetséges jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján. A levonásmentes munkabér összegét a bruttó bérre vagy a nettó kifizetésre kell-e érteni? Részmunkaidőre kifizetett nettó 38 800 jövedelemből levonható-e a végrehajtható határozatban előírt 33%, ami ebben az esetben 11 154, ha így a dolgozó csak 27 646 forintot kapna kézhez?
Részlet a válaszból: […](adóelőlegnek),b) egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,c) magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak, továbbád) egyéb járuléknaka levonása után fennmarad [Vht. 61. § (1) bek.]. A munkabérből történő levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett - a fentiek szerinti adókkal, járulékokkal csökkentett, "nettósított" - munkabérnek az a része, amely megfelel a társadalombiztosítási jogszabály szerint a munkaviszony alapján megállapított saját jogú öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén [Vht. 62. § (1) bek., 27. § a) pont].A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1509