Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott visszamenőleges nyugdíjigénylés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Visszamenőleges nyugdíjigénylés - visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?

Kérdés: A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az esetben, ha a közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíját visszamenőlegesen állapítják meg, s ennek megfelelően közlik a nyugdíj folyósításának napját? Egy korábbi közalkalmazottunk kérelmezte visszamenőlegesen öregségi nyugdíj megállapítását, mivel felmentéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és ennek következtében - miután a jogviszony megszűnésekor még nem minősült nyugdíjasnak - végkielégítésben is részesült. Visszakérhetjük tőle a végkielégítést azon az alapon, hogy a visszaszámított hat hónap időtartamára esett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, így a végkielégítés kifizetésének időpontja?
Részlet a válaszból: […]minősülés tekintetében? Az az időpont, amikor a közalkalmazott az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságot megszerezte, vagy az, amikor a közalkalmazott részére visszamenőlegesen, az előrehozott öregségi nyugdíjban történő részesülést, annak folyósítását megállapítják? Meghatározónak azt az időpontot tartjuk, amikor az előrehozott öregségi nyugellátást a közalkalmazott kérelmére megállapítják. Munkajogi tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a nyugdíj megállapítása visszamenőleges hatállyal történt, a Kjt. alkalmazásakor ugyanis a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, amikor a nyugellátást kérelmére megállapítják, azaz az erről szóló határozatot részére kézbesítik, nem pedig akkortól, amely időponttól visszamenőlegesen folyósították a nyugdíjat. Visszamenőleges hatályú munkáltatói intézkedés pedig jogszerűen nem történhet meg. Felmentés esetén a közalkalmazottnak a felmentés közlésekor, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak kell minősülnie [Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja]. A végkielégítésre való jogosultság vonatkozásában a nyugellátást megállapító határozat kizárja felmentés esetén a jogosultságot [Kjt. 37. § (2) bekezdés]. Így a nyugdíjasnak minősülésre alapított felmentéshez eleve nem kapcsolódhat végkielégítésre való jogosultság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 38