Visszamenőleges nyugdíjigénylés - visszakövetelhető-e a korábban kifizetett végkielégítés?

Kérdés: A munkáltató visszavonhatja-e a végkielégítést akkor, ha a közalkalmazott hat hónapra visszamenőleg igényli a nyugellátást? Ellentmondó álláspontok ismeretesek ugyanis abban a kérdésben, hogy mely időpont tekintendő a nyugellátás megállapításának. Mi a helyzet abban az esetben, ha a közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíját visszamenőlegesen állapítják meg, s ennek megfelelően közlik a nyugdíj folyósításának napját? Egy korábbi közalkalmazottunk kérelmezte visszamenőlegesen öregségi nyugdíj megállapítását, mivel felmentéssel közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és ennek következtében - miután a jogviszony megszűnésekor még nem minősült nyugdíjasnak - végkielégítésben is részesült. Visszakérhetjük tőle a végkielégítést azon az alapon, hogy a visszaszámított hat hónap időtartamára esett a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, így a végkielégítés kifizetésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott - többek között - akkor minősülnyugdíjasnak, ha öregségi nyugdíjban, korkedvezményes, előrehozott (csökkentettösszegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, szolgálati nyugdíjban,korengedményes, illetve más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 9.