×

3. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2008. június 30.
TARTALOM

     
40. kérdés  
Munkáltatónk egyáltalán nem veszi figyelembe igényeinket a szabadságok kiadásánál. Éves szabadságolási terv ugyan készül, de annak összeállításába semmi beleszólásunk nincsen. Nyilatkozni is kell, hogy mikor szeretnénk elmenni szabadságra, de soha nem akkor adja ki a szabadságot a munkáltató, amikorra mi kérjük. Mi védi a munkavállalókat a munkáltató önkényesen meghozott döntéseivel szemben?
41. kérdés  
Egy munkavállalónknak felmondtunk, mivel a társaságnál átszervezést hajtottunk végre. Nincs kollektív szerződésünk, de rendes felmondás esetére a szervezeti és működési szabályzat előírja, hogy ha van megfelelő más munkakör, akkor azt fel kell ajánlani a munkavállalónak. A munkavállaló most arra hivatkozik, hogy mivel nem kezdeményeztük a munkaszerződés módosítását, így a felmondás jogellenes. Valóban így van?
42. kérdés  
A bevásárlóközpont alsó szintjén, kétségtelenül a felszín alatt lévő üzletben dolgozó munkavállaló részére jár-e a föld alatti munkavégzésért járó pótszabadság?
Kapcsolódó címkék:  
43. kérdés  
A teljesítményelszámolásra vonatkozóan az Mt. 143/A. § (1) bekezdésének a pontos értelmezésében kérem segítségüket. Ha az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalóink felének a teljesítménye nem éri ugyan el a 100%-ot, de átlagos teljesítményük nem kevesebb 100%-nál, akkor is szükséges a teljesítménykiigazítás?
44. kérdés  
Tavaly novemberben a munkáltatómmal szemben keresetet nyújtottam be a munkaügyi bírósághoz. Az első tárgyalás idén február 21-én volt. A kérdésem: a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetése engem is érint-e?
Kapcsolódó címkék:  
45. kérdés  
Június végéig heti 36 óra a vegyiparban dolgozók munkaideje. Ennek eltörlésével milyen szabályokat kell betartani, és hogyan biztosítható a munkavállalók munkavédelme?
Kapcsolódó címkék:  
46. kérdés  
Egyik munkavállalónk felmondott, a felmondási idő alatt azonban már elkezdett dolgozni egy másik munkahelyen úgy, hogy munkavégzési kötelezettsége fennállt. Mikor ezt kifogásoltuk, azt mondta, vagy elmegy akkor betegállományba, vagy kiveszi a szabadságát. Kérdésem: milyen jogi lépéseket tehetünk a munkavállalóval szemben, mivel munkájára szükség lenne a felmondási idő alatt?
47. kérdés  
Januárban munkaszerződést kötöttem, amelyben a munkába lépés napjaként március 1-jét jelöltük meg. Február végén kórházba kerültem, és csak március 6-án engedtek ki. Ezt követően az orvosi papírokkal jelentkeztem a munkáltatónál, hogy szeretnék munkába állni a szerződésnek megfelelően. Azt mondták, hogy mivel március 1-jén nem léptem munkába, így a munkaviszony nem jött létre, és nem fognak foglalkoztatni. Mit tehetek?
48. kérdés  
Bevásárlóközpontunkban sokféle üzlet (élelmiszerbolt, ruha-, műszakicikk-áruház), valamint vendéglátó- (éttermek, bárok), illetve szórakoztatóipari egység (pl. mozi, biliárdterem) működik. A bevásárlóközpontban mely egységek tarthatnak nyitva munkaszüneti napon?
49. kérdés  
Titkárnőként dolgozom, munkáltatóm közölte, hogy az eddig ellátott teendőim (gépírás, megbeszéléseken jegyzőkönyvvezetés, telefonok kapcsolása, reprezentáció) mellett a továbbiakban az iktatást és ezzel együtt a cég teljes postázását is nekem kell végezni, holott ezek eddig egy másik munkavállaló feladatai voltak. A közlést követően a munkaköri leírásomat ennek megfelelően megváltoztatta, és ezt részemre meg is küldte. Megteheti-e ezt jogszerűen a munkáltató, anélkül hogy én hozzájárultam volna?
50. kérdés  
Munkáltatómmal korábban megállapodtunk, hogy június 2. és 6. között rendes szabadságot ad ki számomra. Május 20-án viszont rendes felmondással megszüntettem a munkaviszonyomat, így a felmondási időre fog esni az említett rendes szabadság. Mikor ér véget a munkaviszony, ha a felmondási idő 30 nap volt? Mi a sorsa a június 2. és 6. közötti rendes szabadságnak?
51. kérdés  
Kezdődik az iskolai szünet, nyári hétvégéken agárdi szórakozóhelyünkre diákokat kívánunk felvenni pincérnek. Mire kell figyelni az alkalmazásuknál?
Kapcsolódó címkék:  
52. kérdés  
Munkavállalónk a társaságunknál megszerzett információkat felhasználva egy velünk üzleti kapcsolatban álló cégnek azonos termékeket szállított, sokkal kedvezőbb áron, ezáltal a cég felmondta a velünk kötött szerződését. Úgy vélem, munkavállalónk magatartása megalapozta a rendkívüli felmondást, melyet írásban rögtön közöltem is vele, ő azonban munkaügyi bírósághoz fordult. Az ügy kimenetele szempontjából mire számíthatok?
53. kérdés  
A cégemnél az egyik munkavállaló szabadságának kiadásáról rendelkeztem, aki a szabadsága alatt megbetegedett. Szerintem először a betegállomány igénybevétele előtt a megkezdett szabadságát kell kivennie a munkavállalónak, azt nem szakíthatja meg, csak a kiadott szabadság letöltését követően mehet táppénzre. A munkavállaló szerint azonban a szabadsága megszakad a betegállományba kerülésével, és a megmaradt szabadságát egy másik alkalommal veheti ki. Kérdésem: helyesen járok-e el, ha a megkezdett szabadságot a betegállomány alatt kiadom, és csak ezt követően veszem táppénzre a munkavállalót? Van-e olyan rendelkezés, amely alapján a betegség miatt a megkezdett szabadság félbeszakadna, és a felgyógyulás után újra járna a már kiadott szabadság?
54. kérdés  
Két hónapos munkaidőkeret esetén, szombaton is nyitva tartó gyógyszertárnál a szombati munkavégzés rendkívüli vagy rendes munkavégzés? Kell-e a szombat helyett másik pihenőnapot biztosítani a dolgozónak?
55. kérdés  
Kettős ikreim vannak, akik a nyáron lesznek háromévesek. Azt hallottam, hogy velük tovább maradhatok GYES-en, és nem is mondhatnak fel ez idő alatt. A munkáltatóm viszont azt akarja, menjek vissza dolgozni. Mik a jogaim?
56. kérdés  
A közszférában prémiumévek programba belépett személyek esetén, ha lejár a nyugdíjjogosultság megszerzéséig hátralévő idő, és a határozott idejű közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony megszűnik, hogyan kell megváltani a szabadságot?
57. kérdés  
Iskolánk technikai dolgozóit a fenntartó kiszervezi. A megbeszélések már megtörténtek. Május 14-én a közalkalmazottak megkapták a tájékoztatást, amelyet 15 munkanapon belül kell visszaadni, ha elfogadják a munkakört. Szóbeli kérdésre azt a választ kapták, hogy napi munkaidejük beosztása változatlan marad. Május 23-án eljuttattak minden közalkalmazottnak egy tájékoztatót az irányadó munkarendről, a szabadságról stb., kérve, hogy ezt is május 14-i dátummal vegyék át. Ebben már az irányadó munkarend egészen más. A közalkalmazottak nem fogadták el a visszadátumozást, de addigra már leadták a nyilatkozatukat, amikorra megkapták a tájékoztatót a leendő munkahelyükről. Mikortól kezdődik a 15 napos határidő, május 14-től, vagy május 23-tól? Városunkban van helyi járat ugyan, de kerékpárral közlekednek a dolgozók. Fél óra az út kerékpárral, napi szűk 2 óra annak, aki messzebb lakik. Jól járnak a beosztással? Van joga az átvevőnek ilyen feltételeket szabni a dolgozónak?
58. kérdés  
Egy kolléganőnk Csehszlovákiában a bankszférában dolgozott 1972-től 1981-ig, középiskolai végzettséggel rendelkezett. Átjött Magyarországra 1981-ben, és 1986-ig egy vasipari vállalatnál állt alkalmazásban. 1987 januárjától képesítés nélküli nevelőként dolgozott egy iskolában. 1991-ben kapott szlovák szakos általános iskola tanári diplomát. 2004-ig dolgozott folyamatosan közalkalmazottként, tanárként egy iskolában, majd 2004-től munkanélküli. 2008 júniusában befejezi egy egyetem pedagógiai szakát. Kollégiumi nevelőtanárként szeretnénk alkalmazni középiskolánk kollégiumában. 1997 óta magyar állampolgár, a szlovák állampolgárságát is megtartotta. Csehszlovákiában lévő munkaviszonyát el kell-e ismerni a besorolás éveinek szempontjából? Magyarországon a vasipari vállalatnál végzett munkaviszonyát el kell-e ismernem? A szlovák szakos általános iskolai tanári diplomája alapján alkalmazhatnánk-e kollégiumi nevelőtanárnak (iskolánkban angol és német nyelvet tanulnak jelenleg a tanulók, egy 12. évfolyamos osztály orosz nyelvet tanul, szlovákot nem akarunk indítani), vagy csak a megszerzendő pedagógia szakos egyetemi végzettsége alapján lehetne-e felvenni?
59. kérdés  
Az önkormányzataink intézménytársulási megállapodás keretében közös iskolát tartottak fenn. A társulási megállapodás megszűnésével az iskolát megszüntettük, és a pedagógusok elbocsátásra kerültek. A gyermekeket egy másik tanintézmény fogadta be. Az egyik közalkalmazottnak nem tudtuk megszüntetni a jogviszonyát, mivel GYES-en volt. Időközben a közalkalmazott jelezte, hogy visszajönne GYES mellett dolgozni. Azonban nem tudjuk foglalkoztatni, habár az iskola jogutódlással szűnt meg, a másik iskolában nincs üres hely. Kérdésem, hogy ha a közalkalmazottat nem tudjuk foglalkoztatni, akkor ki kell-e fizetnünk a munkabérét, vagy van-e más lehetőség?
60. kérdés  
Köztisztviselőként dolgozom, és a szabadság kiadásával kapcsolatban kérdezem: a múlt évről is maradt szabadságom, így nyáron egy hosszabb vakációt tervezek. Azonban még előtte, a nyár elején váltok munkahelyet. Hogyan tudom kivenni a tavalyi évre járó szabadságomat?