Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkakörmegszűnés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkakör megszűnése GYES alatt

Kérdés: Az elmúlt évben a cégünknél megszűnt a PR-menedzseri munkakör. A munkavállalónk, aki korábban ezt a munkakört betöltötte, szülési szabadságon, illetve GYES-en volt. A gyermeke most kétéves, és szeretne visszajönni dolgozni. Kötelesek vagyunk-e visszavenni, ha már nincs meg a munkakör, amit korábban betöltött, vagy felmondhatunk neki? Ha kötelesek vagyunk visszavenni, akkor milyen munkakörben alkalmazhatjuk? Ha alacsonyabb munkakörbe vesszük fel, akkor csökkenthető-e a fizetése a korábbihoz képest, mivel az alacsonyabb munkakörben dolgozók sem kapnak olyan magas fizetést, mint a korábbi PR-menedzser?
Részlet a válaszból: […]felmondásának indoka kizárólaga) a munkavállaló magatartásával összefüggésben csak az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás alapjául is szolgáló magatartási indok lehet, vagyb) a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.Ez utóbbi esetben azonban a felmondás akkor jogszerű, ha a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [új Mt. 66. § (6) bek.]. Kiemeljük ugyanakkor, hogy a fenti felmondási tilalom és korlátozás kizárólag a munkáltatói felmondástól védi a munkavállalót, egyéb, törvényben meghatározott jogcímen a munkaviszony a gyermek hároméves korát megelőzően is megszüntethető. Így közös megegyezésre mindig sor kerülhet, ahogy azonnali hatályú felmondásra is, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.Amennyiben megszűnt a munkavállaló korábbi munkaköre, akkor a munkáltató köteles felajánlani a munkaszerződése szerinti munkahelyen a munkavállalónak minden olyan betöltetlen munkakört, mely a munkavállaló képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelel.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1544

2. találat: Kettős munkakör vagy szóbeli átirányítás?

Kérdés: Munkaügyi jogvitát kezdeményezett velünk szemben az egyik alkalmazottunk, akit a munkaszerződése szerinti munkakör mellett 2008 óta az eredeti munkakörébe tartozó feladatok lecsökkenése miatt felkértünk, hogy vegyen részt egy másik munkakör ellátásában (ami kb. a munkaideje 30%-át tette ki). A felkérést örömmel el is fogadta, ám írásban mindezt nem rögzítettük. A 2011. év eleji átszervezés során teljes mértékben megszűnt a munkavállaló szerződése szerinti munkaköre, ezért - e tényre alapítva - rendes felmondást közöltük vele. A munkavállaló azzal a kéréssel fordult bírósághoz, hogy kerüljön megállapításra a jogviszonya jogellenes megszüntetése, mivel az átszervezés nem érintette azt a feladatkört, amit ő ténylegesen 2008 óta ellátott. Álláspontunk szerint ennek ellenére mi jogszerűen szüntettük meg a jogviszonyát, mert 2008-ban nem a munkakörét módosítottuk, hanem gyakorlatilag átirányítottuk, csak nem teljesen szabályszerűen. Önök szerint előfordulhat olyan bírósági döntés, amely szerint a 2008 óta ellátott feladatok a munkavállaló munkaköre részévé váltak írásbeli munkaszerződés-módosítás nélkül?!
Részlet a válaszból: […]másik munkakört a munkavállaló ideiglenesen tölti be. Az átirányítás időtartama - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg ugyanis naptári évenként a 44 munkanapot. Ha a munkavállaló bizonyítja, hogy ez utóbbi feladatkört huzamos időn át látta el, és a munkáltató nem tudja igazolni ennek ellenkezőjét, valószínűsíthető: a munkaügyi bíróság megállapítja a kettős munkakörben történt foglalkoztatást. Ez utóbbi esetben amiatt minősíthető jogellenesnek a rendes felmondás, mert annak indokolása csak az eredeti munkakör megszűnésére terjedt ki, de nem vette figyelembe, hogy a munkavállaló által ellátott valamennyi feladat nem szűnt meg. A bírói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 996

3. találat: Rendes felmondás - munkakör-megszüntetés miatt

Kérdés: Cégünknél átszervezést hajtunk végre, ezért az egyik ügyintézői munkakörben dolgozó munkavállalónk munkaviszonyát rendes felmondással kívánjuk megszüntetni, figyelemmel arra, hogy az ügyintézői munkakör ennek folytán megszűnik. További terveink között szerepel, hogy a megszűnő munkakör helyett egy ún. tanácsadói munkakört vezetünk be, amelyben egy másik munkavállalót kívánunk alkalmazni. Sikeresen hivatkozhat-e a felmondás jogellenességére a munkavállaló akkor, ha a tanácsadói munkakör gyakorlatilag hasonló feladatokat foglal magában?
Részlet a válaszból: […]munkaügyi bíróság azt sem vizsgálhatja, hogy a munkáltató miért éppen az adott munkavállaló munkaviszonyát mondta fel, s miért nem egy azonos vagy hasonló munkakört betöltő munkavállalóét (BH 1993. 329.). A munkakörök megszüntetésével, átalakításával is összefüggő munkáltatói rendes felmondás jogszerűségének vizsgálatánál a bíróság fokozott körültekintéssel és különös gonddal vizsgálja a felmondás indokának valósságát akkor, ha a munkáltató a felmondással érintett munkavállalóhoz hasonló munkakörű munkavállalót alkalmaz. Ilyenkor nem az a döntő tényező, hogy megszűnt-e a munkakör megnevezésének megfelelő (pl. ügyintézői) munkakör, hanem az, hogy az újonnan bevezetett munkakör (pl. a tanácsadói) ténylegesen nem felel-e meg a "megszüntetett" munkakörnek. Ha az ügyintézői munkakör tartalma érdemben nem változott meg, csupán elnevezésében alakult át tanácsadói munkakörre, vagy ha a régi és az új munkakör közötti átfedés olyan mértékű, hogy azok egymásnak gyakorlatilag megfelelnek, a munkavállaló eredményesen hivatkozhat a rendes felmondás jogellenességére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 743

4. találat: Munkakör-felajánlás - a rendes felmondás előtt?

Kérdés: Egy munkavállalónknak felmondtunk, mivel a társaságnál átszervezést hajtottunk végre. Nincs kollektív szerződésünk, de rendes felmondás esetére a szervezeti és működési szabályzat előírja, hogy ha van megfelelő más munkakör, akkor azt fel kell ajánlani a munkavállalónak. A munkavállaló most arra hivatkozik, hogy mivel nem kezdeményeztük a munkaszerződés módosítását, így a felmondás jogellenes. Valóban így van?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződésnek, így nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, hanem egyoldalú intézkedés, munkáltatói utasítás. A bírói gyakorlat értelmében ugyanakkor a munkáltató egyoldalú intézkedése is jogot teremt a munkavállalónak az abban foglaltak betartásának követelésére, amíg azt vissza nem vonják, vagy más módon hatályon kívül nem helyezik. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében megállapította, hogy bár munkakör megszűnése esetén az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatót a másik munkakör felajánlására vonatkozó kötelezettség nem terheli, ha azonban a munkáltatót saját határozata kötelezi a munkaszerződés-módosítás felajánlására, és volt - akár részben is - a munkavállalóéval azonos felajánlható munkakör, a munkáltatót terheli annak bizonyítása,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 41