Keresés eredménye

87 találat a megadott fizetés nélküli szabadság tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Magáncélú távollétek munkaidőben
Kérdés: Egyik telephelyünkön rendszeressé vált, hogy a kollégák elkérik magukat munkaidőben, és ekkor intézik hivatali ügyeiket, vagy a gyermekek iskolájába, óvodájába sietnek fogadóórára. Erre az időre fizetés nélküli szabadságot írunk ki nekik, de ez nem tűnik elég visszatartó erőnek. Megtilthatjuk-e ezeket az eltávozásokat, és mondhatjuk-e, hogy ezeket a teendőiket intézzék a szabadságuk alatt?
Részlet a válaszból: […]teljesítéséhez.A kérdésben leírt, magáncélú távolléteket a munkavállaló megoldhatja szabadsággal, amelyből hét munkanapot kötelező a kérése szerinti időpontban kiadni. A szabadság iránti igényt azonban legalább 15 nappal korábban be kell jelenteni, ellenkező esetben a munkáltató nem köteles a szabadságot biztosítani, még akkor sem, ha ezt a hét munkanapot a tárgyévben még nem vette igénybe teljes mértékben a munkavállaló [Mt. 122. § (2) bek.]. Emellett a törvény szerint a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára [Mt. 55. § (1) bek. j) pont]. Ez igazolt, nem fizetett távollétnek minősül (Mt. 146. §).Arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3431
2. találat: Munkavállalói felmondás fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: Határozatlan idejű munkaszerződésem van, a munkáltatóm fizetés nélküli szabadságot engedélyezett nekem. Felmondhatok-e a fizetés nélküli szabadság alatt, illetve le kell-e töltenem a felmondási időt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3419
3. találat: Szabadság kiszámítása fizetés nélküli szabadságok esetén
Kérdés: Munkavállalónk 2018-ban több alkalommal (01. 02-től 01. 09-ig, 04. 03-tól 04. 06-ig, 06. 23-tól 06. 30-ig, 07. 02-től 07. 13-ig) fizetés nélküli szabadságon volt. Egy-egy alkalommal nem, de éves szinten a fizetés nélküli szabadságon töltött napok száma meghaladhatja a 30 napot. A fizetés nélküli szabadság miatt az éves igénybe vehető szabadságnapok száma csökken-e?
Részlet a válaszból: […]meg az időarányos szabadság. A törvény azonban meghatároz fontos kivételeket, amikor a munkavállaló munkavégzés hiányában is jogot szerez a szabadságra. Idetartozik például a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) első hat hónapja, vagy a keresőképtelenség tartama[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3388
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
Kérdés: Egyik munkavállalónk jelezte, hogy fizetés nélküli szabadságra kíván menni, mivel a felesége külföldre megy dolgozni egy évre. Kötelesek vagyunk engedélyezni ezt az általa megjelölt időre? Ha ezt engedélyezzük, akkor a munkavállaló minden kötelezettsége alól mentesül ez időre?
Részlet a válaszból: […]nincs akadálya annak sem, hogy közös megegyezéssel módosítsák a munkavégzés helyét a munkaszerződésben, és ennek értelmében a munkavállaló külföldről dolgozzon. Például távmunkában, amihez a munkaszerződés módosítása is szükséges.Ha engedélyezik a fizetés nélküli szabadságot, ez nem jelenti azt, hogy alkalmazottjuk valamennyi munkaviszonyból származó kötelezettség alól mentesülne. A teljesség igénye nélkül kiemelendő, hogy a munkavállalót ekkor is kötik az általános magatartási követelmények, így például az Mt. 8. §-ának (1) bekezdése is, melynek értelmében a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3380
5. találat: Fizetés nélküli távollét határozott idejű munkaviszonyban
Kérdés: Határozott idejű munkaszerződés esetében lehet-e fizetés nélküli szabadságot igényelni? Nagycsaládos munkavállaló esetében, amennyiben az óvoda és a nevelési tanácsadó javasolja gyermeke részére a fejlesztést, igazoltnak tekinthető-e az intézményi behívás vizsgálatokra, vagy az éves szabadságot terheli a távollét?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Mt. 55. § (1) bek. j) pont]. Ez sem jelenti azt, hogy a szülő minden ilyen vizsgálatra elmehet a munkaidejében; az együttműködési kötelezettségéből fakadóan neki is úgy kell lehetőség szerint szerveznie a vizsgálaton való részvételt, hogy azok munkaidőn kívülre essenek, és csak akkor hivatkozhat az említett mentesülésre, ha a vizsgálat kizárólag a munkaidő tartamára eső időpontban megoldható.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3295
6. találat: Munkavállalói felmondás - fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: A munkavállaló egy hónap fizetés nélküli szabadságot igényelt, melyet a munkáltató - mérlegelési jogkörében eljárva - engedélyezett. A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság utolsó napján közölte felmondását, és kérte, hogy munkaviszonya ezen a napon megszüntetésre kerüljön, tekintsünk el a 30 nap felmondási időtől, mert új munkaviszonyt létesít a következő naptól. Mit tehet a munkáltató ebben az esetben? Elfogadhatja a felmondást és a felmondási időt (illetve annak hiányát), valamint az említett nappal megszüntetheti a munkaviszonyt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3262
7. találat: Fizetés nélküli szabadság megszakításának elodázása
Kérdés: Gyermekgondozási szabadságát töltő munkavállalónk jelezte, hogy mindenképpen szeretne januárban visszajönni dolgozni. Mi ezt most nem tudjuk megoldani, viszont tájékoztattuk, hogy mivel nemsokára több határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó kollégának lejár a szerződése, március 1-jével már tudnánk alkalmazni. A munkavállaló ennek ellenére ragaszkodik a januári munkába álláshoz és a bérének aktualizálásához. Milyen lehetőségekkel számolhatunk? Megtiltható a visszatérés, ha a gyermek még csak kétéves múlt? Lehetséges felmondani a munkavállalónak azért, mert most még be van töltve az állása?
Részlet a válaszból: […]irányadó (Mt. 59. §). Ha a munkáltató nem tudja tovább foglalkoztatni a visszatért munkavállalót, neki kell felmondással megszüntetnie a munkaviszonyt azzal, hogy erre a gyermek hároméves életkoráig csak állásfelajánlási kötelezettség mellett kerülhet sor. Azaz, ha van a munkavállaló eredeti munkaköréhez szükséges végzettséghez, képzettséghez képest megfelelő üres munkakör az adott munkahelyen (ahová a munkaszerződés szól), először azt kell felajánlani a munkavállalónak. Felmondásra akkor kerülhet sor, ha ilyen munkakör nincs, vagy azt a munkavállaló nem fogadja el [Mt. 66. § (6) bek.].A felmondás indoka lehet, hogy a munkáltató a saját működéséből eredő, szervezeti okból nem tudja visszavenni a szülőt. Véleményünk szerint azonban az már nem lehet indok, hogy a szülő helyére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3190
8. találat: Biztosítási jogviszony megszakadása fizetés nélküli szabadságnál
Kérdés: A szolgálati időm alatt, ami kb. 44 év, többször voltam fizetés nélküli szabadságon. A fizetés nélküli szabadságok időtartama csak egyszer haladta meg a 30 napot, a többi esetben ennél rövidebb idő volt. Tudomásom szerint csak a 30 napot meghaladó esetben szűnik meg a biztosítási jogviszony, és ez kiesik a szolgálati időből. Kérdésem az, hogy a 30 napot meghaladó napok kiesése minden egyes alkalomra, vagy mindig egy aktuális teljes évre, vagy a teljes munkaviszonyban eltöltött időre vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulék-köteles jövedelem kifizetése. Ha nem, akkor az egy nap fizetés nélküli távollét sem számít bele a szolgálati időbe. A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni [Tny. 43. § (1) bek.]. Ezért a nyugdíjjogosultság megállapításánál minden egyes járulékfizetéssel nem fedezett napot külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3057
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony felmondása
Kérdés: Jelenleg közfoglalkoztatottként dolgozom, a jogviszonyom két hónapos határozott időre létesült. Viszont most adódott egy jobb munkalehetőségem, amely azonnal betölthető. Milyen módon tudom a közfoglalkoztatási jogviszonyomat megszüntetni? Ebben az esetben is szükséges a felmondás benyújtása?
Részlet a válaszból: […]Arra azonban nem vonatkozik eltérő rendelkezés, hogy a közfoglalkoztatott hogyan tudja egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni a jogviszonyt, ezért ahhoz - a munkaviszonyhoz hasonlóan - írásos felmondás szükséges, amit indokolni is kell. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.].A jobb állás miatt ugyanakkor nem feltétlenül szükséges a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése. A közfoglalkoztató ugyanis köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2904
10. találat: Munkaviszony-létesítés fizetés nélküli szabadság alatt
Kérdés: Fizetés nélküli szabadság idején létesíthető új munkaviszony külföldön vagy belföldön?
Részlet a válaszból: […]ellentétes, ha annak igénybevétele alatt - amely a munkaviszony teljesítésében való akadályoztatáson alapul - a munkavállaló másik munkaviszonyt létesít. A munkavállalónak ugyanis elsődlegesen a fennálló munkaviszonya teljesítése a kötelessége. Ha a munkavégző képessége már nem akadályozott, akkor ezt a jogviszonyát kell folytatnia a fizetés nélküli szabadság megszakításával, vagy - ha másik munkáltatónál kíván inkább elhelyezkedni - felmondania ezt a jogviszonyt.A fizetés nélküli szabadság igénybevétele joggal való[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2759
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés