Fiatal munkavállaló – mint alkalmi munkás

Kérdés: "Gyorsételt" készítő kis üzletem van. Kérdésem, hogy alkalmazhatok-e 18 év alatti munkavállalót (testvérem lányát) a húsvéti, pünkösdi ünnepek alatt kisegítő jelleggel, alkalmi munkában?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatás egyik formája az alkalmi munka. Fiatal munkavállaló alkalmi munka keretében való foglalkoztatását elvi jelleggel sem az Efo-tv., sem az Mt. 202-203. §-ai nem zárják ki. Azonban így csak az a személy foglalkoztatható, aki a 16. életévét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Egyenlő bánásmód alkalmazása iskolaszövetkezeti munkaviszonyban

Kérdés: Iskolaszövetkezeti munkaviszony keretében foglalkoztatok munkavállalókat. Kérdésem, hogy esetükben hogyan kell meghatározni a munkabér mértékét? Nekem is, mint foglalkoztató­nak, alkalmazni kell a diákokra az egyenlő bér elvét?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető [Mt. 223. § (1) bekezdés.]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Kollektív szerződések felülvizsgálata és a munkaerő-kölcsönzés

Kérdés: 2011. december 1-jétől több rendelkezés is módosul a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatban. A módosító törvény ugyanakkor tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely szerint e rendelkezések végrehajtása érdekében a kollektív szerződéseket legkésőbb december 31-ig felül kell vizsgálni. Kérem, segítsenek értelmezni azt, hogy milyen felülvizsgálatról lehet itt szó, és ha december 1-jén hatályba lépnek a módosító rendelkezések, de módosítási kötelezettség csak december 31-i határidővel van, akkor milyen szabályokat kell figyelembe venni 2011. december 1. és 31. között?
Részlet a válaszából: […]  2011. július 19-én került kihirdetésre a Mód-tv., amelymódosítja az Mt. több rendelkezését, így 2011. december 1-jei hatállyal amunkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályok egy részét is. Az Mt. 2011. december1-jén hatályba lépő egyik rendelkezése szerint az Mt. XI....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 19.

Fiatal munkavállalók pótszabadsága

Kérdés: Július 1-jével munkaviszonyt létesítettünk egy diákkal, aki májusban töltötte be a 18. életévét. Kérdésünk: jár-e a munkavállalónak 18. életéve betöltése után fiatalkor címén az 5 munkanap pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a fiatalkorúmunkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben,amelyben a fiatalkorú a tizennyolcadik életévét betölti. Az MK 120. számúállásfoglalása úgy rendelkezik, hogy ennek a pótszabadságnak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Diákmunka – az alkalmazás meghatározó feltételei

Kérdés: Kezdődik az iskolai szünet, nyári hétvégéken agárdi szórakozóhelyünkre diákokat kívánunk felvenni pincérnek. Mire kell figyelni az alkalmazásuknál?
Részlet a válaszából: […] A legfontosabb, hogy munkaviszonyt kell létesíteni,munkaszerződést kell kötni velük, illetve az életkoruk alapján megítélni azt,hogy a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályokat kell-e alkalmazni rájuk. AzMt. szerint fiatal munkavállalónak minősül a 18 év alatti munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 30.