Rövidebb munkaidő – június 30-án hatályát veszti az Mt. alapján kiadott jogszabályi rendelkezés


Június végéig heti 36 óra a vegyiparban dolgozók munkaideje. Ennek eltörlésével milyen szabályokat kell betartani, és hogyan biztosítható a munkavállalók munkavédelme?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. június 30-án (3. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 45

[…] megsemmisített szabályozás megalkotásának 1990-ben még munkavédelmi indoka volt. 1993-ban azonban hatályba lépett az Mvt., melynek egyik alaptétele, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit (védőeszközöket, munkavégzés helyének kialakítását stb.) a munkáltató köteles biztosítani, és e kötelezettségét pénzben nem válthatja meg a munkavállaló irányában. A szabályozás munkavédelmi indoka tehát már nem áll fenn, megoldást nem e szabályozás fenntartása, hanem a munkavédelmi előírások maradéktalan betartása jelent. Ez utóbbi kötelezettség egyébként az Alkotmánybíróság döntésétől függetlenül eddig is fennállt! Az Mt. lehetővé teszi, hogy a heti 40 óra teljes munka­idő mértékétől kollektív szerződés vagy a munkáltató és a munkavállaló megállapodása rövidebb – de e kategória sajátosságára tekintettel, a következmények (pl. bér) vonatkozásában teljesnek minősülő – munkaidőt állapítson meg [Mt. 117/ B. § (2) bekezdés]. […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.