Betegszabadság elszámolása rövidebb munkahéten

Kérdés: A társaságunk május 1-jétől áttért a heti 40 órás foglalkoztatásról heti 32 órára. A dolgozókkal a munkaszerződés módosítása megtörtént, ezzel egyidejűleg új munkarend került kialakításra az alábbiak szerint. Hétfőtől csütörtökig napi nyolc óra a munkaidő, pénteken nincs munkavégzési kötelezettség. Az Mt. 137. § (6) bekezdése alapján a betegszabadság kiadásánál a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokat kell figyelembe venni, ez alapján, ha a dolgozó beteg, akkor hétfőtől csütörtökig betegszabadságot számfejtünk 8 órára, péntekre nem. Az OEP tájékoztatása szerint viszont minden napra, így péntekre is kell betegszabadságot adni a (7) bekezdés alapján. Mi történik akkor, ha valaki hétfőtől szerdáig ledolgozott már napi nyolc órát, csütörtöktől beteg, akkor a napi két óra túlóraként kerüljön számfejtésre? Mi a helyes eljárás, hogyan kell a betegszabadságot elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére- ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset ésfoglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget – naptári évenként tizenötmunkanap betegszabadság illeti meg [Mt. 137. § (1) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Szabályváltozás – magyarázat a heti 44 órás munkaidőhöz

Kérdés: Az Mt. június 1-je óta hatályos új szabálya alapján fel lehet emelni a munkaidő mértékét heti 44 órára. Szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, ehhez kérünk pontos tájékoztatást. Milyen feltételek alapján, mikortól és meddig lehet felemelni a munkaidő mértékét? Meddig illeti meg a munkavállalót a felmondási védelem a munkaidő felemelésekor?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117/C. § alapján, ha a munkáltatónál munkaviszonyravonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés) vagy a felek megállapodása rövidebbteljes munkaidőt állapított meg, az ily módon csökkentett munkaidő mértéke amunkáltató és a munkavállaló között kötött, írásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Munkaidő-átcsoportosítás – válság idejére

Kérdés: A gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerültünk. A rugalmasabb foglalkoztatás érdekében élni szeretnénk az Mt.-beli új munkaidő-átcsoportosítás lehetőségével. Kölcsönös megegyezéssel úgy kívánjuk a munkavállalóink munkaszerződését módosítani, hogy 2009 szeptemberétől az év végéig napi 5 óra legyen 8 óra helyett a rövidebb teljes munkaidejük. Amennyiben a gazdasági helyzetünk megengedi, az így nyert órákat hogyan oszthatjuk el jövő év januárjától? 2010-től felemelhetjük a munkaidő mértékét napi 12 órára, illetve heti 60 órára?
Részlet a válaszából: […] Ha 2009 szeptemberétől az év végéig a rövidebb teljesmunkaidő mértékét heti 25 órában kívánják megállapítani, úgy – heti 15 óramunkaidő-csökkenéssel számolva – a négy hónap alatt Önök – munkavállalónként -240 munkaórát "nyernek", amit az Mt. új 117/C. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Egyoldalúan elrendelt rövidebb munkaidő

Kérdés: Az Mt. 150. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a munkavállalókat átmenetileg rövidebb időben foglalkoztathassuk. Jól értelmezzük a szabályt, a munkáltató valóban egyoldalúan elrendelhet rövidebb munkaidőt a munkavállalók részére? Legfeljebb milyen hosszú időtartamot tekinthetünk még "átmeneti időnek"? Hogyan alakul a munkavállalók díjazása? Hány nap betegszabadság jár annak a munkavállalónak, aki az Mt. 150. § (2) bekezdése alapján csak heti négy napon végez munkát?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének átmenetiellehetetlenülésére tartalmaz szabályokat az Mt. 150. § (2) bekezdése.Eszerint, ha a munkáltató a munkavállalót gazdaságilag indokolt esetbenátmenetileg a munkaszerződésben előírtnál rövidebb munkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Jár-e bér május 1-jére?

Kérdés: A válságra tekintettel bevezettük a négynapos munkahetet. (Dolgozóinkkal munkaszerződést módosítottunk.) Ennek alapján hétfőtől csütörtökig 32 órát ledolgoznak, a péntek szabad. Idén május 1-je péntekre esik. Ez most nekik fizetett ünnep vagy sem? Lehet-e, hogy emiatt egy nappal több bért kell nekik fizetni május hónapra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 125. §-ában felsorolt munkaszüneti napokon csakbizonyos munkarendben dolgozó munkavállalók foglalkoztathatók (megszakításnélküli munkarend, külföldre informatikai eszközzel való szolgáltatás,kiküldetés esetén, illetve rendkívüli munkavégzés keretében), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Rövidebb munkaidő – június 30-án hatályát veszti az Mt. alapján kiadott jogszabályi rendelkezés

Kérdés: Június végéig heti 36 óra a vegyiparban dolgozók munkaideje. Ennek eltörlésével milyen szabályokat kell betartani, és hogyan biztosítható a munkavállalók munkavédelme?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. ipari és kereskedelmi ágazatban történővégrehajtásáról szóló IKM rendelet előírta, hogy a mellékletében felsorolt,vegyipar területére tartozó munkakörökben a munkaidő heti 36 óra. A 15/2008.(II. 28.) AB határozat e rendelkezést 2008. június 30-ától formai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 30.