Bírósági idézés - mentesít a munkavégzési kötelezettség alól?

Kérdés: Néhány éve polgári perben próbálok érvényt szerezni egy jogos követelésemnek. A per soron következő tárgyalási napja egybeesik az egyik nagyobb projektünk teljesítési határidejével. Jól gondolom, hogy az Mt. alapján a munkáltatóm köteles lenne elengedni a tárgyalásra? Nem szeretnék újabb tárgyalási határnapot kérni.
Részlet a válaszából: […] ...rigorózusan ragaszkodik az Ön munkahelyijelenlétéhez, megoldást kínálhat az Mt. 134. § (2) bekezdésének szabálya. Eszerint az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapjátkivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Szabadság - igénybevétel azonnali bejelentéssel

Kérdés: Az Mt. alapján az alapszabadság egynegyedével - a munkaviszony első három hónapját leszámítva - 15 napos bejelentési határidő mellett a munkavállaló szabadon rendelkezhet. Meghatározott körülmények fennállása esetén azonban az alapszabadság egynegyedéből - akár azonnali bejelentés mellett - három munkanapot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Kérdésünk az lenne, hogy erre a három munkanapos "rendkívüli" szabadságra is irányadó-e, hogy csak a munkaviszony első három hónapját követően igényelheti a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...aránytalan vagyjelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti amunkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedébőlösszesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállalókérésének megfelelő időpontban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Szabadságkiadás - a munkavállalói igény figyelembevétele

Kérdés: Munkáltatónk egyáltalán nem veszi figyelembe igényeinket a szabadságok kiadásánál. Éves szabadságolási terv ugyan készül, de annak összeállításába semmi beleszólásunk nincsen. Nyilatkozni is kell, hogy mikor szeretnénk elmenni szabadságra, de soha nem akkor adja ki a szabadságot a munkáltató, amikorra mi kérjük. Mi védi a munkavállalókat a munkáltató önkényesen meghozott döntéseivel szemben?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egyhónappal közölni kell. Emellett a munkavállalónak joga van arra, hogy azalapszabadság egynegyedét - az Mt. szerint legalább öt munkanapot - amunkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 30.