Megalapozza a rendkívüli felmondást a zsebbe fizetett munkabér?

Kérdés: Szolgálhat-e a munkavállaló részéről rendkívüli felmondás alapjául, ha a munkaadó a fizetést két részben, egy bejelentett, adózott munkabérként, a másik felét azonban nem bejelentve, zsebbe adja?
Részlet a válaszából: […] ...alapszik, alsó határa aminimálbérhez, illetve a garantált bérminimumhoz igazodik.A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonytrendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonybólszármazó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.
Kapcsolódó címkék:  

Igazolatlan távollét - rendkívüli felmondás

Kérdés: Egyik munkavállalónk jelenleg GYES-en van. Helyettesítésére - az ő javaslatára - a testvérét vettük fel üzletünkbe. Néhány napja azonban a testvér nem jött be a munkahelyére, nem végez munkát. Próbáltuk telefonon elérni és személyesen is felkeresni, de sikertelenül. A telefont volt munkavállalónk sem veszi fel, akit helyettesít. Mit tehetünk ebben a helyzetben, felmondhatunk a munkavállalónak jogszerűen? Sajnos nehezíti helyzetünket, hogy nem írtunk alá munkaszerződést.
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló nem tudja távollétét igazolni,akkor helye lehet a munkáltató általi rendkívüli felmondásnak. A munkáltató,illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti,ha a másik fél a munkaviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Közalkalmazott kirendelése

Kérdés: Önkormányzatunk a településgazdálkodási feladatokat az általa alapított kft.-vel végzi. Sajnos a kft.-nél gazdálkodási szabálytalanságokat állapítottunk meg, ezért ügyintézői szintig rendkívüli felmondással éltünk a gazdálkodási szervezet dolgozóival szemben. Szeretnénk az önkormányzat által fenntartott többcélú intézményünktől, az ottani gazdasági főosztályon dolgozók közül kirendelni két közalkalmazottat a kft.-hez, hogy átmenetileg vigyék az ügyeket. Megtehetjük ezt?
Részlet a válaszából: […]  A közalkalmazotti jogviszonyra alkalmazni kell az Mt. 106.§-át, amely a kirendelésre vonatkozik. Eszerint a munkavállaló (jelen esetbenközalkalmazott) a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján másmunkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Csoportos létszámcsökkentés - ütemezési kérdés?

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentést hajtunk végre, és ez több megyében lévő telephelyünket érinti. Az egyiken a munkavállalók nagy részétől meg kellett válnunk. A törvénynek megfelelően tájékoztattuk őket, konzultáltunk a képviselőikkel, és a munkaügyi központ felé is megtettük a bejelentéseket, majd 2011 augusztusának első hetében minden érintettnek felmondtunk. A telephelyen négy munkavállaló maradt. Mostanra azonban sajnos az ő munkájukra sincsen szükség. Mivel ez a létszám már nem éri el a csoportos létszámcsökkentéshez szükséges mértéket, jól gondoljuk, hogy nekik minden egyéb procedúra nélkül akár augusztus 20-áig is felmondhatunk?
Részlet a válaszából: […]  Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató adöntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint húsznál több ésszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,száz vagy annál több, de háromszáznál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetése

Kérdés: Egy véletlen folytán tudomást szereztünk a Cégközlönyből, hogy a társaságunk kiemelt ügyfeleivel foglalkozó üzletkötőnk lakóhelye megegyezik az egyik legjelentősebb versenytársunk székhelyével. Ekkor döbbentünk rá arra, hogy a munkavállalónk férje valójában a konkurens cég egyik vezető tisztségviselője. A tényekkel való szembesítést követően azzal védekezett a munkavállalónk, hogy semmiféle személyes közreműködés nem terheli a másik vállalatnál, ezért nem tartozott felénk bejelentési kötelezettséggel. Azt is mondta, hogy soha semmilyen információt nem adott át a férje cégének, ő az üzletkötést olyan versenyhelyzetnek élte meg, ahol maximálisan akart teljesíteni. Ennek ellenére a munkavállaló a szemünkben teljesen hitelét vesztette, és rendkívüli felmondást fontolgatunk. Mivel sürget az idő, kérem mielőbbi véleményüket az esettel kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségét, ezértmeglátásunk szerint mindez megalapozza az Mt. 96. § (1) bekezdés a) pontjábanfoglalt munkáltatói rendkívüli felmondás jogszerű alkalmazását. Egy munkaügyiperben a bíróság is hasonló következtetésre jutott az Mfv. I.10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Szakszervezeti tisztségviselővel szembeni rendkívüli felmondás

Kérdés: Társaságunk rendkívüli felmondással fel kíván mondani egy munkavállalónak, aki viszont egyben szakszervezeti tisztségviselő is. Ilyen esetben kötelező a szakszervezettel véleményeztetni a tervezett intézkedést, amit meg is kívánunk tenni. A kérdésem az, hogy a tervezett intézkedésen mit kell pontosan érteni? Elegendő azt közölni, hogy rendkívüli felmondással kíván élni a munkáltató, vagy el is kell küldeni az indokolást? Esetleg magát a már megfogalmazott rendkívüli felmondást kell megküldeni a szakszervezetnek?
Részlet a válaszából: […] ...szerv előzetes véleményeszükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyánaka munkáltató által rendkívüli felmondással történő megszüntetéséhez [Mt. 28. §(1) bek.]. A szakszervezet a tervezett munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Jogutódlás - a jogutód munkáltató utasítására változhatnak-e a munkafeltételek?

Kérdés: Néhány hónapja megvásároltunk egy üzemegységet Ózdon, és úgy döntöttünk, hogy továbbfoglalkoztatjuk az ott dolgozó munkásokat a miskolci székhelyünkhöz közelebb eső gyárban. Értesítést küldtünk az új alkalmazottaknak, hogy a jogutódlásra tekintettel a munkavégzési helyük megváltozott, és utasításba adtuk, hogy a következő munkahéten már az új helyen jelenjenek meg, továbbá felajánlottuk számukra, hogy igény esetén kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk. A munkások egy része azonban minden előzetes bejelentés nélkül távol maradt, és közös kérelmet fogalmaztak meg annak érdekében, hogy vonjuk vissza az utasítást. Meglátásunk szerint ez az ellenszegülés megalapozza a rendkívüli felmondást. Igazunk van?
Részlet a válaszából: […] ...A munkáltató egyoldalúmunkaszerződés-módosításnak minősülő utasításának ellenszegülő munkavállalókmagatartása nem alapozza meg a rendkívüli felmondásra okot adókötelezettségszegést (EBH 2002. 686.).Abban az esetben, ha a jogutódlással összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Kollektív szerződésben meghatározott rendkívüli felmondási okok

Kérdés: A kollektív szerződésünk kimondja, hogy a munkáltató mely esetekben szüntetheti meg rendkívüli felmondással a munkaviszonyt. Egy munkavállalónk, aki szakszervezeti tisztségviselő, az egyik esethez nagyon hasonló, de azért a leírtakkal nem teljesen azonos magatartást tanúsított. A szakszervezetet tájékoztattuk arról, hogy rendkívüli felmondással kívánunk élni, mire azt a választ adták, hogy mivel a munkavállaló magatartása nem meríti ki a kollektív szerződésben megadott kötelezettségszegést, ezért nem értenek egyet a rendkívüli felmondással. A szakszervezeti álláspont ugyan nem kötelező, de nem szeretnénk jogvitába bonyolódni, és el is bizonytalanított minket a szakszervezet közlése. Valóban igaz, és csak akkor közölhetünk rendkívüli felmondást, ha a munkavállaló magatartása a kollektív szerződésben foglaltakat kimeríti?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonytrendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségétszándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy- egyébként olyan magatartást tanúsít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Változó munkahelyre alkalmazott munkavállaló rendkívüli felmondása

Kérdés: Változó munkahelyre alkalmazott munkavállalónkat írásban értesítettük arról, hogy őt a jövőben egy másik telephelyünkön kívánjuk foglalkoztatni. Az értesítés átvételét megtagadta, és előadta, hogy ragaszkodik az eredeti munkahelyéhez. Ennek megfelelően a következő napon és az ezt követő négy munkanapon nem jelent meg a kijelölt munkahelyen munkavégzés céljából, helyette rendszeresen a korábbi munkavégzési helyén jelentkezett. Ott minden esetben arra utasítottuk, hogy az új telephelyen vegye fel a munkát. Mivel ezt nem tette meg, a munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntettük arra hivatkozva, hogy jogellenesen tagadta meg az utasítást és a munkavégzést. Két nappal a rendkívüli felmondás kézbesítését követően telefonon értesített minket arról, hogy mivel az új munkahelyen történő munkavégzésre kötelezés első napjától kezdve visszamenőleges hatállyal keresőképtelen állományba vette a háziorvosa, a munkaviszony megszüntetése jogellenes volt. Erről mi nem tudtunk, hiszen korábban nem tájékoztatott minket a keresőképtelenségéről. Jogszerűen szüntettük meg a munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...beosztás jogosságát.Ebből következik, hogy amennyiben az erre irányuló utasítást megtagadja, aztjogellenesen teszi meg. A munkáltató rendkívüli felmondását megalapozhatja, ha amunkavállaló jogellenesen tagadja meg a munkáltató utasítását. Jelen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Rendkívüli felmondás helyett közös megegyezés

Kérdés: Munkavállalónk az utóbbi hónapban öt alkalommal csaknem egy órát késett. Megtehetjük-e, hogy a megítélésünk szerint egyébként jogszerűen alkalmazható rendkívüli felmondás helyett közös megegyezéssel szüntetjük meg a munkaviszonyát, vagy kötelesek vagyunk rendkívüli felmondást alkalmazni? Ha gondolkodási időt kér, mennyit vagyunk kötelesek adni neki? Előre aláírhatja-e a munkáltatói jogkör gyakorlója a közös megegyezést, vagy azt egyidejűleg kell mindkét félnek aláírnia?
Részlet a válaszából: […] ...úgy tűnik föl, hogy a leírt tényállás jogszerűenalkalmazhatóvá tenné a munkáltató részéről a rendkívüli felmondást (Mt. 96. §),a munkaviszony megszüntetésének egyes jogcímei közötti választás azonban amunkaviszony alanyának, illetve alanyainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
1
2
3