Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott munkakör-felajánlás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkakör-felajánlás a munkaviszony-megszüntetés előtt

Kérdés: Munkavállalónk egészségi állapota egy közlekedési baleset folytán jelentősen romlott, sajnálatos módon ebből következően már nem tudja ellátni a munkáját. Az így kialakult helyzetben nem tudjuk megoldani az adott munkakörben a foglalkoztatását, ezért kénytelenek vagyunk megfontolni, hogy az egészségi állapotával összefüggő alkalmatlanságára hivatkozva felmondjuk a munkaviszonyát, vagy kezdeményezzük a munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Kötelesek vagyunk-e mindezeket megelőzően felajánlani számára olyan munkakört, amit adott esetben az egészségi állapotára tekintettel el tudna látni? Ha igen, köteles-e ezt elfogadni?
Részlet a válaszból: […]az eredeti munkakörében valóban nem foglalkoztatható tovább [Mt. 66. § (7) bek.]. Ha a kérdésben szereplő munkavállaló nem részesül rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban, nem kötelesek másik munkakört számára felajánlani a felmondás közlését vagy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését megelőzően. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ha így döntenek, a munkakör felajánlását ne tehetnék meg. A munkavállaló nem köteles azonban elfogadni a felajánlott munkakört, mivel a munkaszerződést csak közös megegyezéssel lehetséges módosítani (Mt. 58. §), és ez az eset sem jelent kivételt. Megjegyzendő, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4186

2. találat: Védett korban - munkáltatói felmondás

Kérdés: Ha az ún. védett korban lévő munkavállalónk munkaviszonyát létszámcsökkentésre történő hivatkozással felmondással kívánjuk megszüntetni, és ezért irányadó az esetében az Mt. 66. §-ának (5) bekezdésében szabályozott felmondási korlátozás, kötelesek vagyunk-e a felmondásban kifejezetten utalni arra, hogy nincs számára felajánlható betöltetlen munkakör? Szükséges megjegyezni, hogy a munkaszerződése szerinti munkahelyen valóban nincs az Mt. szerinti kritériumoknak megfelelő munkakör?
Részlet a válaszból: […]munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondással csak akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.]. Az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelynek a munkaszerződésében rögzített munkahelyet, illetve, ha ez ott nem került kikötésre, azt a munkahelyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Mindezek alapján azt valóban meg kell vizsgálniuk, hogy van-e az Mt. idézett szabályának megfelelő betöltetlen munkakör az Mt. 45. §-ának (3) bekezdése szerinti munkahelyen, ugyanakkor az irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4053

3. találat: Munkaköri alkalmatlanság - felmondás vagy másik munkakör

Kérdés: 52 éves vagyok, 25 éve dolgozom folyamatos munkarendben mozdonyvezetőként. A legutóbbi időszakos orvosi vizsgálaton alkalmatlanná nyilvánítottak a munkakör további betöltésére, és a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi szakorvos javaslatot tett (írásban, amely a birtokomban van, és egy példányát a munkáltatómnak is átadtam) rehabilitációs munkakörbe történő áthelyezésemre, pszichológiai okokból. A munkáltatóm képviselője felhívott telefonon, és javaslatot tett a munkaviszonyom munkáltató általi megszüntetésére, végkielégítéssel. Ezt nem fogadtam el, hanem kértem a (forgalommal összefüggésben nem lévő) rehabilitációs munkakörbe történő áthelyezésemet. Mit tegyek, ha ezek után is el akarnak bocsátani? Ha találnak részemre megfelelő munkakört, de lényegesen kevesebb fizetéssel, akkor jár-e részemre bérkompenzáció? Megjegyzem, hogy az itt eltöltött 25 év alatt a munkámat hiba nélkül végeztem, ellenem munkáltatói eljárást soha nem kezdeményeztek.
Részlet a válaszból: […]alkalmatlanság, ezt megakadályozni Önnek nincs lehetősége. A felmondás ugyanis egyoldalú jognyilatkozat, mely a felmondási idő elteltével a munkaviszony megszüntetését a másik fél akaratától függetlenül kiváltja [Mt. 15. § (4) bek., 64. § (1) bek., 66. § (2) bek.]. A már közölt felmondás tartalma és indokolása ismeretében lehetséges csak eldönteni, hogy azzal szemben "érdemes-e" munkaügyi pert kezdeményezni az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt a közlésétől számított 30 napos határidőn belül. A leírt tényállás alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy az Ön birtokában lévő munkaköri alkalmasságról szóló orvosi vélemény első- vagy másodfokú-e. Amennyiben az előbbiről van szó, és Ön azzal nem ért egyet, lehetőség van arra, hogy a 33/1998. NM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a "Beutalás másodfokú orvosi alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatványon kérhesse a munkaköri alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.Általánosságban elmondható, a munkáltató nem köteles arra, hogy Önnek olyan munkakört ajánljon fel, amely az egészségi állapotának megfelel. Ha a munkáltató ezt mégis megkísérli, és Ön a felajánlott munkakört[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3729

4. találat: Egészségügyi alkalmatlanság kérdései

Kérdés: Könyvelőirodánk egyik ügyfelénél a belépő munkavállalók nyilatkozatot tesznek egészségügyi állapotukról, amelyben fel kell sorolniuk, milyen gyógyszert szednek, illetve milyen idült betegségeik vannak. Véleményünk szerint ez nem jogszerű, mivel irodai munkát végeznek, ahol ezek a kérdések feleslegesek. Ugyanennél a cégnél az egyik kollégát szívproblémák miatt alkalmatlannak nyilvánították az üzemorvosi vizsgálaton. A munkavállalónak nem tudnak olyan munkakört biztosítani, amit el tudna látni, de a munkáltató felmondani sem akar neki, ugyanis a hosszabb ideje fennálló munkaviszonya miatt ez komoly végkielégítést jelentene. Mit lehet ilyenkor tenni? A munkavállalónak kell felmondania?
Részlet a válaszból: […]adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges [Mt. 10. § (1) bek.].Ezért nem jogszerű ennek a nyilatkozatnak az alkalmazása, illetve legfeljebb csak úgy, hogy a munkáltató világossá teszi a munkavállalók számára (ezt magába a nyilatkozatba is célszerű lenne beleírni), hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nem kötelező. Az egészségügyileg alkalmatlanná váló munkavállalóval kapcsolatban a legújabb bírói gyakorlat kimondta, hogy ha a munkavállaló egyébként nem keresőképtelen, a munkáltató köteles részére alapbért fizetni, mint állásidőre járó munkabért, mindaddig, amíg a munkaviszonya fennáll, illetve újra alkalmassá nem válik. Ebből az is következik, hogy ha a munkáltató nem kívánja fenntartani a munkaviszonyt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3210

5. találat: Munkakör-felajánlási kötelezettség várandósság esetén

Kérdés: Egy kolléganőnk októberben terhesség miatt megtagadta a munkavégzést, mert a munkaköre veszélyeztetné állapotát. November végén hozott egy orvosi javaslatot, miszerint ülő, kímélő munkát javasolnak részére. Október vége óta állásidőt fizetünk neki. Sajnos nem biztos, hogy találunk a részére ülő, kímélő munkát. Így ha nem tudjuk szerződés módosítására rávenni, akkor a terhesség végéig állásidőt kell nekünk fizetni? Milyen egyéb lehetőségünk van még?
Részlet a válaszból: […]nem veszélyeztető és biztonságos ellátására - ezt egyébként a munkavállaló maga is megtehette volna [33/1998. NM rendelet 7. § (1) bek. a) pont]. A kérdésből nem tűnik ki egyértelműen, hogy a "javaslatot" ki fogalmazta meg; az alkalmasság kérdésében dönteni ugyanis csak a foglalkozás-egészségügyi orvos jogosult, ő pedig legfeljebb figyelembe veszi más orvos javaslatát. Eltérő orvostól származó javaslat foglalkoztatási szempontból annyit jelent, hogy a munkáltató köteles a soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezésére. Ha a foglalkozás-egészségügyi orvos fogalmazta meg a javaslatot az alkalmassági véleményben, akkor azt korlátozásnak kell tekinteni, és be kell tartani.Ebben az esetben a munkáltatónak az egészségi állapotnak megfelelő, betölthető másik munkakört kell felajánlani; ha ilyen nincs, vagy azt a munkavállaló alapos okkal nem fogadja el (ilyen lehet például, ha a gazdasági vezető nem ül ki a recepcióra), akkor őt a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmentés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3157

6. találat: Felmondás védett korú munkavállalónak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett

Kérdés: Egyik munkavállalónk teljesítményével nem vagyunk megelégedve. Vezetői feladatainak határidejét sorozatosan nem tartja be, döntéseket nem tud hozni, folyamatokban hibázik. Szeretnénk felmondani neki, de öt éven belül nyugdíjas lenne. Jelenlegi munkaköréhez idegen nyelv ismerete szükséges, ami neki nincs, végzettsége nem megfelelő a pozícióhoz. Ajánljunk fel neki másik munkakört?
Részlet a válaszból: […]szüntetheti meg. A kérdésben megjelölt indokok a munkavállaló képességével összefüggő indoknak tekinthetők, tehát a munkáltatót munkakör-felajánlási kötelezettség terheli a következők szerint. A munkaviszony csak abban az esetben szüntethető meg, amennyiben a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.].A kérdés alapján felmerülhet, a munkavállaló nem minősül-e vezető állásúnak. Ez esetben ugyanis nem tartozik felmondási korlátozás alá. Az Mt. ugyanis akként rendelkezik, hogy a vezető állású munkavállaló vonatkozásában munkáltatói felmondás esetén az Mt. felmondásra vonatkozó rendelkezéseit [66. § (1)-(6) bek.] nem kell alkalmazni [Mt. 210. § (1) bek. b) pont]. Ezért a munkáltatót nem terheli munkakör-felajánlási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2637

7. találat: Védett korú munkavállalóra vonatkozó felmondási szabályok

Kérdés: Cégünk profiljának átalakulása miatt az egyik munkakör kiüresedik, ezért szeretnénk teljesen megszüntetni. Viszont a munkakörben dolgozó munkavállalónk védett korú. Ilyen körülmények között felmondhatunk, vagy találnunk kell neki valami más munkakört?
Részlet a válaszból: […]magatartásával összefüggő indok csak akkor lehet megalapozott, ha olyan súlyú, hogy azonnali hatályú felmondásnak is lehetne helye [Mt. 66. § (4) bek.]. Vagyis ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 78. § (1) bek.].Emellett a védett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [Mt. 66. § (5) bek.]. Amennyiben a munkáltató a felmondást az érintett munkavállaló munkakörének megszűnésére alapítaná, az a munkáltató működésével összefüggő oknak minősül, így fennáll a munkáltató munkakör-felajánlási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2532
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén

Kérdés: Közterület-felügyelet mint önálló költségvetési szerv jogutódlással megszűnik. Jogutódja a polgármesteri hivatal. Kérdésünk, hogy az intézményvezető esetében (köztisztviselő) vissza kell-e vonni a vezetői megbízást, vagy a vezetői megbízás az intézmény megszűnésével megszűnik? Van-e munkakör-felajánlási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]beolvadására, az előbbi, jogelőd munkáltató vezetője ebben a pozíciójában vélhetően nem maradhat. Helyzetének rendezésére a következő törvényes lehetőség van. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a vezetői megbízás határozatlan időre szól, és külön indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható [Ktv. 31. § (5) bek.]. A vezetői megbízás visszavonása esetén - a kötelező szakvizsga letételének elmulasztását, valamint a megbízás visszavonását kimondó fegyelmi határozat esetét kivéve - a köztisztviselőnek a visszavonással egyidejűleg a közigazgatási szervnél - feltéve ha felajánlható munkakörrel rendelkezik - köztisztviselői munkakört kell felajánlani. A köztisztviselő a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a köztisztviselő a felajánlott munkakört elfogadja, akkor a vezetői megbízás visszavonása időpontjától kezdődően új munkakörének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1173

9. találat: Munkakör-felajánlás - a rendes felmondás előtt?

Kérdés: Egy munkavállalónknak felmondtunk, mivel a társaságnál átszervezést hajtottunk végre. Nincs kollektív szerződésünk, de rendes felmondás esetére a szervezeti és működési szabályzat előírja, hogy ha van megfelelő más munkakör, akkor azt fel kell ajánlani a munkavállalónak. A munkavállaló most arra hivatkozik, hogy mivel nem kezdeményeztük a munkaszerződés módosítását, így a felmondás jogellenes. Valóban így van?
Részlet a válaszból: […]kollektív szerződésnek, így nem munkaviszonyra vonatkozó szabály, hanem egyoldalú intézkedés, munkáltatói utasítás. A bírói gyakorlat értelmében ugyanakkor a munkáltató egyoldalú intézkedése is jogot teremt a munkavállalónak az abban foglaltak betartásának követelésére, amíg azt vissza nem vonják, vagy más módon hatályon kívül nem helyezik. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében megállapította, hogy bár munkakör megszűnése esetén az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatót a másik munkakör felajánlására vonatkozó kötelezettség nem terheli, ha azonban a munkáltatót saját határozata kötelezi a munkaszerződés-módosítás felajánlására, és volt - akár részben is - a munkavállalóéval azonos felajánlható munkakör, a munkáltatót terheli annak bizonyítása,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 41