Közalkalmazott további munkavégzésre irányuló jogviszonya

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozom egy kórházban. Nemrég felajánlottak nekem egy szakfordítói állást munkaviszony keretében. Szeretném elfogadni, de nem tudom, hogy megtehetem-e a munkáltatóm engedélye nélkül, illetve hogy egyáltalán létesíthetek-e másik munkaviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...mindössze az összeférhetetlenségi és egyéb kizáró rendelkezéseket rögzíti. Ennek értelmében a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen (Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Két határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Egyik pedagógus közalkalmazottunk határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik. A tavalyi évben egy másik intézménynél egyéves határozott idejű kinevezést kapott, amely mellett el tudta látni az órait nálunk is, mivel nem volt időbeli egybeesés. Most a másik intézmény szeretné határozatlan idejűvé módosítani a kinevezését. Lehetséges-e, hogy egy személy két határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álljon?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanakkor a figyelmet, hogy a munkáltató a veleközalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladataiellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet (Kjt. 42.§). Tehát a saját munkáltatójával a közalkalmazott ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Egy munkavállaló - több részmunkaidőben?

Kérdés: Van annak bármilyen akadálya, hogy két különböző céghez jelentsünk be egy olyan dolgozót titkárnői, illetőleg személyi asszisztens munkakörbe 4, valamint 5 órára (vagyis részmunkaidőbe), aki emellett megbízási szerződés alapján más rendszeres munkát is ellát? Lehetséges mindkét munkahelyen próbaidőt kikötni, illetve határozatlan idejű szerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 108. §-a alapján, amennyiben a munkavállaló amunkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésreirányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. Amunkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Áthelyezés -további jogviszony létesítése az eredeti munkáltatóval

Kérdés: Közalkalmazottunk áthelyezéssel úgy került át egy másik Kjt.-s munkáltatóhoz, hogy közben intézményünknél maradt részmunkaidősként. Az áthelyezéskor kiadtuk a közalkalmazott részére a teljes munkaidős jogviszony megszűnését igazoló okmányokat, azonban a fennmaradó státuszára tekintettel nem tudjuk egyértelműen értelmezni a Kjt. szabályait. Ebben az esetben az áthelyezés az intézményünk részéről jogviszony-megszüntetésnek vagy módosításnak minősül-e? Kell-e a közalkalmazott részére új kinevezést készítenünk, vagy elég a kinevezésének módosítása? A közalkalmazottnak még az előző évről is maradt ki nem adott szabadsága, ezért kérdéses, hogy a részére járó előző évi és tárgyévi szabadságot az áthelyezés időpontjában ki kell-e fizetnünk, vagy a részmunkaidős jogviszonyában lehetséges-e azt kiadnunk?
Részlet a válaszából: […] ...az erre vonatkozó mindkétesetet ismertetjük.A Kjt. szerint, amennyiben a közalkalmazott munkaideje aközalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban- részben vagy egészében - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

További jogviszony létesítésének megtiltása

Kérdés: Magántulajdonban lévő felsőoktatási intézménynél megtilthatjuk-e a munkavállalóinknak, hogy más magán-felsőoktatási intézményben oktassanak?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 3. § (5) bekezdése szerint a munkavállaló amunkaviszony fennállása alatt - kivéve azt az esetet, ha erre jogszabály őtfeljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogosgazdasági érdekeit veszélyeztetné. Amennyiben egy magántulajdonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Közalkalmazott - a munkaidőt nem érintő munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentése

Kérdés: Kötelezhetjük-e a közalkalmazottat arra, hogy bejelentse a munkaidőt nem érintő, munkavégzéssel is járó, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony létesítését?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 44. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazott amunkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését -a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalomalá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Másodállás fizetés nélküli szabadság idején

Kérdés: Magánerős, saját lakás építéséhez öthavi fizetés nélküli szabadságot kértem. Az állásom megtartása mellett az öt hónap alatt - illetve esetleg a leteltét követőn is - szeretnék egy másik munkáltatónál távmunkában dolgozni, a kötetlenebb feltételek miatt. Létesíthető-e további munkaviszony a fizetés nélküli szabadág időtartama alatt?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. meghatározott feltételekhez köti a továbbimunkajogviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését.A szabályozás elsősorban a munkáltató gazdasági érdekeinek védelmére fókuszál.Nincs olyan Mt.-beli szabály, amely kifejezetten megtiltaná a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

GYES-en lévő munkavállaló - szerződés másik munkáltatóval

Kérdés: Egy dolgozónk jelenleg GYES-en van. Tudomásunkra jutott, hogy közben elhelyezkedett egy másik cégnél 8 órás munkaviszonyban, bár erről minket nem tájékoztatott. Jogszerű-e ez? Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] A feleket a munkaviszonyban terheli az együttműködési kötelezettség(Mt. 3. §). Így a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során amunkáltató és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinekmegfelelően, kölcsönösen együttműködve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Vállalkozói járulék alóli mentesség

Kérdés: 2006 óta egyéni vállalkozó vagyok, 2008 nyarától munkaviszonyban állok egy nemzetközi szállítmányozási céggel. Az egyéni vállalkozói igazolványomat nem adtam vissza, eseti jelleggel továbbra is szeretném folytatni az egyéni vállalkozói tevékenységemet. Folytathatom-e egyáltalán a munkaviszony mellett az egyéni vállalkozói tevékenységemet? Kell-e vállalkozói járulékot fizetnem?
Részlet a válaszából: […] ...veszélyeztetné a munkáltató jogosgazdasági érdekét. Az előzőek értelmében, ha az egyéni vállalkozói tevékenységekeretében munkavégzésre irányuló további jogviszonyt kíván létesíteni (pl.megbízási vagy vállalkozási szerződést köt valamely megbízójával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Rendes szabadság - számítása további munkaviszonyban

Kérdés: Ha egy 56 éves munkavállalónak két cégnél 4-4 órás munkaviszonya áll fenn, mind a két helyen ki kell adni részére a 30-30 nap szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállalótminden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amelyalap- és pótszabadságból áll. Ebből következik, hogy a munkavállalót a részérejáró szabadság minden munkaviszonyban, tehát a további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.
1
2