Pedagógus tiltakozása a kötelező oltakozás ellen

Kérdés: 1993 óta dolgozom közalkalmazottként, egy általános iskolában vagyok tanár. Oltakozni nem fogok, ezért januártól a mostani állás szerint fizetés nélküli szabadságra küldenek. Védettségi igazolvánnyal rendelkezem, ami 2022. január 16-ig érvényes. Az 599/2021. Korm. rendeletről szóló tájékoztatót és a nyilatkozatot még nem vettem át, mert kértem, hogy postán küldjék ki. A fizetés nélküli szabadság alatt vállalhatok-e másodállást, illetve lehetek-e óraadó egy másik intézménynél? Jogszerű-e, hogy a munkáltató egy már meglévő kinevezést egyoldalúan módosít, és oltáshoz köti a munkakör betöltését? Megteheti-e a munkáltató, hogy végkielégítés nélkül elküld, ha nem oltatom be magam? Ha a veszélyhelyzet januárban lejár, és nem lesz meghosszabbítva, akkor ez a kormányrendelet januárban érvényét veszti? Van-e jogorvoslatra lehetőségem?
Részlet a válaszából: […] Az 599/2021. Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében annak hatálya kiterjed az Nkt. szerinti köznevelési intézménynél foglalkoztatott személyre is. Ebből következően, ha a köznevelési intézmény közalkalmazottja a védőoltást a rendeletben előírt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Óvodapedagógus további jogviszonya

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodánkban felmerülő munkaügyi probléma megoldásához szeretnénk segítségüket kérni. Az óvodapedagógus kötelező óraszáma 32 óra/hét. Ezenfelül elrendelhető 4 óra/hét, szabadon felhasználható 4 óra/hét. Hogyan vállalhat további jogviszonyban munkát az óvodapedagógus a kötelező óraszáma feletti munkaidejében? Kérjük, hogy válaszukban az ide vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat is szíveskedjenek megjelölni!
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tér ki arra, hogy a további jogviszony alapján a munkavégzés is az óvodánál történne-e, vagy más munkáltatónál. Ha az óvodánál, akkor a Kjt. 42. §-ából kell kiindulni, mely kimondja, hogy "a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Intézményvezető – másik kerületben szakmai tanácsadóként

Kérdés: Egy önkormányzat által fenntartott szociális intézmény vezetője vagyok. Egy, nem a mi kerületünkben működő szociális intézménnyel köthető-e megbízási szerződés szakmai tanácsadóként megbízva? Ha a válasz a kérdésre nem, hogyan és milyen formában tudom ezt a feladatot heti 3 órában ellátni, esetleg egyéni vállalkozóként? Milyen lehetőségek vannak?
Részlet a válaszából: […] Szakmai tanácsadói feladatok ellátása a következő szerződéses keretek között történhet: megbízási szerződés alapján, megbízottként, vagy, ha a munka jellege ezt teszi szükségessé, közalkalmazotti jogviszonyban (amennyiben az adott szociális intézmény költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett

Kérdés: Amennyiben felsőoktatási intézmény alá tartozó iskolában rendelkezem teljes pedagógusi státusszal, a fenntartó egyetemen elvállalhatok-e teljes státuszú tanársegédi állást, pedagógusképzéssel kapcsolatosan?
Részlet a válaszából: […] Mivel a közalkalmazotti jogviszony az iskolával áll fenn, a fenntartó felsőoktatási intézmény más munkáltatónak minősül, így kérdése a Kjt. összeférhetetlenségi szabályai alapján válaszolható meg. A Kjt. 43. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Családban marad – közalkalmazotti hozzátartozói összeférhetetlenség

Kérdés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó integrált intézmény vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója alkalmazhatja-e közeli hozzátartozóját közalkalmazotti jogviszonyban szociális/gyermekjóléti intézményben?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 41. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen. A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Közalkalmazotti jogviszony mellett megbízási szerződés

Kérdés: Van-e lehetőség egy munkáltatónál ugyanazon személyt teljes munkaidős közalkalmazotti és részmunkaidős megbízási jogviszony keretében is foglalkoztatni? A megbízási jogviszony keretében ellátandó munkát a dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyához kötődő szabadnapjain, illetve a munkanapjain, munkaidőn túl látná el.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki [Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Zongoratanárok foglalkoztatása

Kérdés: Az eddigi tanévekben az volt a gyakorlat, hogy a megyeszékhelyen működő tankerületi központtal, közelebbről az ott működő alapfokú művészeti iskolával közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó zongoratanárokkal a tankerület megbízási szerződést kötött arra, hogy óraadóként kijárjanak a közeli településekre zongoraórát tartani, tekintve hogy ott nem találtak olyan tanárt, aki betöltené az üres zongoratanári álláshelyet. Az idei tanévtől a tankerületi központ szakított ezzel a gyakorlattal, felmondta a megbízási szerződéseket, és arra adott utasítást, hogy külön díjazás nélkül kell ellátni ezeket a feladatokat. Mi ezt rendkívül méltánytalannak érezzük. Mit tehetünk, hogy újra megbízást létesítsenek velünk?
Részlet a válaszából: […] A tankerületi központ eljárása pusztán azért nem jogellenes, hogy a vele létesített közalkalmazotti jogviszonyon belül kívánja elláttatni a zongoratanári munkakörbe tartozó feladatokat több, hozzá tartozó feladatellátási helyen (iskolában) is. Ezt azonban csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Vállalkozási jogviszony létesítése az intézmény saját közalkalmazottjával

Kérdés: Költségvetési intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk alkalmazottainkat. Az intézmény köthet-e vállalkozói szerződést vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező saját közalkalmazottjával, olyan feladat ellátására, amelyet egyébként más vállalkozónak kellene kiadnunk? A feladatot a munkaköri leírásuk nem tartalmazza.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 42. §-a értelmében a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató és a közalkalmazott olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Összeférhetetlenségi szabályok a tankerületi központ intézményeinél

Kérdés: Egy tankerületi központ fenntartása alatt lévő köznevelési intézmények közül az egyik óraadóként alkalmazni kíván egy olyan matematikatanárt, aki a másik köznevelési intézményben áll közalkalmazotti jogviszonyban. Az Nkt. 61. §-ának (6) bekezdése szerint a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottat a köznevelési intézmény vezetője javaslatára a tankerületi központ vezetője nevezi ki és menti fel. Vagyis mindkét intézménynél ugyanaz a tankerületiközpont-igazgató lesz a munkáltatói jogok gyakorlója. Kizárja-e ez az összeférhetetlenségi szabályok alkalmazását, tekintettel arra, hogy ugyanaz a személy írja elő mindkét kinevezést, illetve szerződést? A Kjt. 42. §-a szerint ugyanis a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglalt esetben arról van szó, hogy egy fenntartó alá két köznevelési intézmény tartozik, az egyiknél közalkalmazotti jogviszonyban, a másiknál óraadói munkavégzésre szóló megbízási jogviszonyban állna ugyanaz a személy. Az Nkt. 61. §-ának (8) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Közalkalmazott mezőgazdasági vállalkozása

Kérdés: Főállású mezőgazdasági vállalkozóként lehetek-e közalkalmazott napi 4 órában?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszony mellett nem létesíthető, illetve tartható fenn munkavégzésre irányuló további jogviszony, ha ez a közalkalmazotti munkakörrel összeférhetetlen [Kjt. 41. § (1) bekezdés]. Összeférhetetlenséget jelent például, ha a közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.
1
2
3
4