Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott munkavégzésre irányuló további jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közalkalmazott további munkavégzésre irányuló jogviszonya

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozom egy kórházban. Nemrég felajánlottak nekem egy szakfordítói állást munkaviszony keretében. Szeretném elfogadni, de nem tudom, hogy megtehetem-e a munkáltatóm engedélye nélkül, illetve hogy egyáltalán létesíthetek-e másik munkaviszonyt?
Részlet a válaszból: […]munka­idő a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban legalább részben azonos időtartamra esik, munkaviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető [Kjt. 43. § (1) bek.]. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita sem kezdeményezhető [Kjt. 43. § (2) bek.]. Tehát ha az ön szakfordítói munkaviszonyában és a közalkalmazotti jogviszonyában a munkaidők között legalább részleges "átfedés" lenne, a munkaviszony létesítéséhez elengedhetetlen a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása. Csupán előzetes írásbeli bejelentési kötelezettséggel jár, ha a közalkalmazotti jogviszony beosztás szerinti munkaideje nem érinti a létesítendő munkaviszonyét. Ekkor bejelentés sem szükséges a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi vagy a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére létesítendő jogviszony esetében [Kjt. 44. § (1) bek.]. Ha a munkáltató a bejelentés alapján összeférhetetlennek tekinti az új jogviszonyt, annak létesítését írásban megtiltja. Döntése ellen ugyanakkor már indítható munkaügyi per [Kjt. 44. § (2) bek.].Kérdése annak alapján válaszolható meg, hogy a szakfordítói tevékenységre létesítendő munkaviszony munkaidő-beosztása miként viszonyul a kórházi közalkalmazotti álláséhoz, továbbá hogy az Ön által végzendő szakfordítás jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység-e. Ettől függően szükséges engedélyt kérni, bejelenteni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1986

2. találat: Két határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: Egyik pedagógus közalkalmazottunk határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik. A tavalyi évben egy másik intézménynél egyéves határozott idejű kinevezést kapott, amely mellett el tudta látni az órait nálunk is, mivel nem volt időbeli egybeesés. Most a másik intézmény szeretné határozatlan idejűvé módosítani a kinevezését. Lehetséges-e, hogy egy személy két határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álljon?
Részlet a válaszból: […]egészében - azonos időtartamra esik, a további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. E hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető [Kjt. 43. § (1)-(2) bek.]. Tehát egy személy két határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban is állhat, különösen ha a két jogviszony nem azonos időtartamra esik. Például az egyik jogviszony napi 8 órás munkavégzésre jön létre, amely órákat kora délutánig kell teljesíteni, míg a másik jogviszony csak részmunkaidős, amely alapján a közalkalmazott az esti órákban dolgozik. Ez a helyzet általában nem eredményez összeférhetetlenséget. A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni. Összeférhetetlenség esetén a további[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1131

3. találat: Egy munkavállaló - több részmunkaidőben?

Kérdés: Van annak bármilyen akadálya, hogy két különböző céghez jelentsünk be egy olyan dolgozót titkárnői, illetőleg személyi asszisztens munkakörbe 4, valamint 5 órára (vagyis részmunkaidőbe), aki emellett megbízási szerződés alapján más rendszeres munkát is ellát? Lehetséges mindkét munkahelyen próbaidőt kikötni, illetve határozatlan idejű szerződést kötni?
Részlet a válaszból: […]megbízóval szemben már - hacsak szerződésükben nem állapították meg - nem tartozik bejelentési kötelezettséggel az érintett személy. Nem tilos tehát, hogy egy munkavállaló egyszerre több munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyt (pl. megbízási, vállalkozási szerződéses) létesítsen, ha ezzel nem sérülnek a felek gazdasági érdekei. Megjegyezzük, hogy amennyiben egyidejűleg több munkaviszony áll fenn, a gyakorlat szerint az minősül a további munkaviszonynak, amelyik időrendben később létesült. Jelen esetben az időben korábban létesített munkaviszonyban félként szereplő munkáltatónak lesz szélesebb körű jogosítványa. Az Mt. 81. § (1) bekezdése szerint próbaidő a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben köthető ki. Két új munkaviszonyban biztosított a lehetőség - egymástól függetlenül - a próbaidő kikötésére. Az Mt. 117/B. § értelmében a teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra, míg munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása ennél rövidebb teljes munkaidőt is előírhat. Mindez alapvetően különbözik a részmunkaidőtől, mert ilyenkor általános esetben a megállapodás szerinti munkaidő, illetve a törvényes munkaidő arányában illetik meg a munkavállalót a munkaidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 870

4. találat: Áthelyezés -további jogviszony létesítése az eredeti munkáltatóval

Kérdés: Közalkalmazottunk áthelyezéssel úgy került át egy másik Kjt.-s munkáltatóhoz, hogy közben intézményünknél maradt részmunkaidősként. Az áthelyezéskor kiadtuk a közalkalmazott részére a teljes munkaidős jogviszony megszűnését igazoló okmányokat, azonban a fennmaradó státuszára tekintettel nem tudjuk egyértelműen értelmezni a Kjt. szabályait. Ebben az esetben az áthelyezés az intézményünk részéről jogviszony-megszüntetésnek vagy módosításnak minősül-e? Kell-e a közalkalmazott részére új kinevezést készítenünk, vagy elég a kinevezésének módosítása? A közalkalmazottnak még az előző évről is maradt ki nem adott szabadsága, ezért kérdéses, hogy a részére járó előző évi és tárgyévi szabadságot az áthelyezés időpontjában ki kell-e fizetnünk, vagy a részmunkaidős jogviszonyában lehetséges-e azt kiadnunk?
Részlet a válaszból: […]kell lennie néhány további szabályra is. A Kjt. ugyanis a fennálló jogviszony melletti új jogviszony létesítésével kapcsolatban bizonyos jogosítványokat biztosít a közalkalmazott áthelyezése szerinti új munkáltatójának. Mivel a kérdés nem tér ki arra, hogy a közalkalmazott munkaidejét hogyan érinti a részmunkaidős jogviszony, az erre vonatkozó mindkét esetet ismertetjük. A Kjt. szerint, amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészében - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető [Kjt. 43. § (1)-(2) bek.]. Könnyebb a közalkalmazott helyzete, ha a teljes munkaidős jogviszonya szerinti munkaidejét nem érinti az Önök intézményével létesítendő részmunkaidős jogviszonya. Ez utóbbi esetben - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - a közalkalmazott a munkáltatóval szemben csupán arra köteles, hogy előzetesen írásban bejelentse jogviszony-létesítési szándékát. A munkáltató azonban összeférhetetlenség esetén a jogviszony létesítését írásban meg is tilthatja, ezzel az intézkedésével szemben a közalkalmazott már munkaügyi jogvitát kezdeményezhet [Kjt. 44. § (1)-(2) bek.]. A szabadság megváltásával vagy kiadásával kapcsolatban az ítélkezési gyakorlat szerint, amennyiben az áthelyezett közalkalmazott a korábbi munkáltatójánál időarányosan kevesebb vagy több rendes szabadságot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 811

5. találat: További jogviszony létesítésének megtiltása

Kérdés: Magántulajdonban lévő felsőoktatási intézménynél megtilthatjuk-e a munkavállalóinknak, hogy más magán-felsőoktatási intézményben oktassanak?
Részlet a válaszból: […]munkáltató tudta és hozzájárulása nélkül egy másik ilyen felsőoktatási intézményben oktatási tevékenységet végez, az nagy valószínűséggel veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit. Mindezek alapján a kérdésére igenlő választ lehet adni: a munkáltató az Mt. 108. § (2) bekezdése értelmében megtilthatja az ilyen jogviszony létesítését, illetve - ha már eleve fennáll ilyen jogviszony - a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére kötelezheti. Megjegyezzük, hogy a munkavállaló köteles a munkáltatójának bejelenteni, ha a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít. Ha ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 806

6. találat: Közalkalmazott - a munkaidőt nem érintő munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentése

Kérdés: Kötelezhetjük-e a közalkalmazottat arra, hogy bejelentse a munkaidőt nem érintő, munkavégzéssel is járó, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony létesítését?
Részlet a válaszból: […]létesítését írásban megtiltja. Ebből egyértelműen arra következtethetünk, hogy a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésével járó, a közalkalmazott munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését a közalkalmazottnak nem kell a munkáltató számára előzetesen írásban bejelentenie. Az említett jogviszony általában véve nem minősülhet összeférhetetlennek a közalkalmazotti jogviszonnyal, ha viszont az sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit [l. az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 3. § (5) bekezdését], elvileg összeférhetetlenség megállapítására is okot adhat - függetlenül a bejelentési kötelezettség fennállásától. A közalkalmazottakra is irányadó ugyanis az a szabály, miszerint a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely veszélyeztetné a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 626

7. találat: Másodállás fizetés nélküli szabadság idején

Kérdés: Magánerős, saját lakás építéséhez öthavi fizetés nélküli szabadságot kértem. Az állásom megtartása mellett az öt hónap alatt - illetve esetleg a leteltét követőn is - szeretnék egy másik munkáltatónál távmunkában dolgozni, a kötetlenebb feltételek miatt. Létesíthető-e további munkaviszony a fizetés nélküli szabadág időtartama alatt?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdése szerint, ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. A további jogviszony létesítéséhez nem kell a munkáltató engedélyét beszerezni, a munkavállalót csupán bejelentési kötelezettség terheli. A bejelentést követően a munkáltató belátására, mérlegelésére bízza a törvény annak megítélését, hogy a további jogviszony létrehozása veszélyezteti-e jogos gazdasági érdekeit. A munkáltató jogos gazdasági érdeke nemcsak azt kívánja meg, hogy a munkavállaló ne szerződjön piaci versenytársakkal, hanem alapvető munkáltatói érdek a munkavégzést bármilyen csekély mértékben is akadályozó további jogviszony létrehozásának elkerülése. Jogos érdeke fűződhet a munkáltatónak ahhoz, hogy a további munkavégzés ne veszélyeztesse a munkavállaló munkára[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 328

8. találat: GYES-en lévő munkavállaló - szerződés másik munkáltatóval

Kérdés: Egy dolgozónk jelenleg GYES-en van. Tudomásunkra jutott, hogy közben elhelyezkedett egy másik cégnél 8 órás munkaviszonyban, bár erről minket nem tájékoztatott. Jogszerű-e ez? Mit tehetünk?
Részlet a válaszból: […]teljesítése szempontjából jelentős. Emellett figyelembe kell venni az Mt. 108. §-át is, amely kimondja, hogy ha a munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. A munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a jogviszony létesítését akkor tilthatja meg, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére akkor kötelezheti, ha a további jogviszony saját jogos gazdasági érdekeit sérti. Ebben az esetben a munkavállaló megsértette az Mt.-nek mindkét ismertetett rendelkezését. Az a körülmény ugyanis, hogy munkaviszonyt akar létesíteni, és hogy mindezt egy másik munkáltatónál kívánja megtenni, két szempontból is kihat kötelezettségeinek teljesítésére. Egyrészt annak a munkáltatónak van "elsőbbségi joga" a GYES-ét - jogi vonatkozásban pontosabban fogalmazva a fizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 276

9. találat: Vállalkozói járulék alóli mentesség

Kérdés: 2006 óta egyéni vállalkozó vagyok, 2008 nyarától munkaviszonyban állok egy nemzetközi szállítmányozási céggel. Az egyéni vállalkozói igazolványomat nem adtam vissza, eseti jelleggel továbbra is szeretném folytatni az egyéni vállalkozói tevékenységemet. Folytathatom-e egyáltalán a munkaviszony mellett az egyéni vállalkozói tevékenységemet? Kell-e vállalkozói járulékot fizetnem?
Részlet a válaszból: […]létesítését akkor tilthatja meg, ha a további jogviszony létesítése veszélyeztetné a munkáltató jogos gazdasági érdekét. Az előzőek értelmében, ha az egyéni vállalkozói tevékenysége keretében munkavégzésre irányuló további jogviszonyt kíván létesíteni (pl. megbízási vagy vállalkozási szerződést köt valamely megbízójával, megrendelőjével), akkor e jogviszony létesítését be kell jelentenie munkáltatójának. A munkáltató pedig az említett jogos gazdasági érdekére hivatkozva tilthatja meg a további jogviszony létesítését. Az Flt. 46/B. §-ának (1) bekezdése alapján nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 265

10. találat: Rendes szabadság - számítása további munkaviszonyban

Kérdés: Ha egy 56 éves munkavállalónak két cégnél 4-4 órás munkaviszonya áll fenn, mind a két helyen ki kell adni részére a 30-30 nap szabadságot?
Részlet a válaszból: […]tehát a további munkaviszonya után is megilleti (MK 18.). A szabadság továbbá abban az esetben is jár, ha a munkavállaló foglalkoztatása részmunkaidőben történik (MK 19.) Ugyanakkor minden munkaviszonyban különállóan kell elbírálni a munkavállalót megillető szabadság mértékét. Ha a munkavállalót az egyes munkaviszonyokban bármilyen okból eltérő mértékű szabadság illeti meg, a munkavállaló köteles a munkakörét ellátni abban a munkaviszonyában, amelyben már szabadságra nem jogosult, akkor is, ha a másik munkaviszonyában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 166
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést