Keresés eredménye

33 találat a megadott felmondási tilalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Felmondási tilalom lombikprogram alatt
Kérdés: A férjem kapott egy másfél éves külföldi munkalehetőséget jövő januártól. Én is szeretnék vele menni, de nem szeretnék felmondani a munkahelyemen, viszont a munkáltatóm nem járul hozzá a munkaviszonyom szüneteltetéséhez. Attól tartok, hogy hamarosan fel fog mondani nekem. Egy éve lombikprogramban is részt veszünk, de egyelőre sajnos sikertelenül. Felmondhat nekem azt megelőzően, hogy teherbe esnék?
Részlet a válaszból: […]megkezdésétől számított hat hónap [Mt. 65. § (3) bek. e) pont]. Ez utóbbi körülményre azonban Ön csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta [Mt. 65. § (5) bek.]. Mivel esetünkben Ön már több mint hat hónapja részt vesz a lombikprogramban, e felmondási védelem nem illeti meg. A munkáltató tehát felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt, amennyiben a felmondás egyéb törvényi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2449
2. találat: Vezető állású munkavállalót megillető új felmondási tilalom
Kérdés: Cégvezetőként vezető állású munkavállaló vagyok egy gazdasági társaságnál. Férjemmel rég­óta szeretnénk gyermeket, de eddig nem sikerült, így 2015-ben lombikbébiprogramban kívánunk részt venni. Azt hallottam, hogy 2015-től a programban való részvétel védettséget jelent számomra a munkahelyemen, akkor is, ha vezető állású vagyok. Jól értesültem erről a változásról? Ha igen, akkor milyen egyéb feltételeknek kell esetleg megfelelnem?
Részlet a válaszból: […]csak a várandósság és a szülési szabadság [Mt. 65. § (3) bek. a) és b) pont] tartama alatt illette meg felmondási védelem, addig a 2015. január 1-jétől a női vezető akkor is felmondási tilalom alatt áll, ha jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben vesz részt, a védelem legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított hat hónap tartamig illeti meg [Mt. 65. § (3) bek. e) pont]. Ettől a rendelkezéstől pedig a felek eltérő megállapodása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2200
3. találat: Felmondási tilalom csoportos létszámcsökkentés esetén
Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentés volt. Azt követően, hogy erről én is megkaptam a tájékoztatást, teherbe estem. A felmondás közlésekor ezt meg is mondtam a munkáltatómnak, de azt mondta, hogy ez nem befolyásol semmit, holott úgy tudom, hogy felmondási védelem alatt állok terhesen, és elegendő ezt a felmondás közlésekor megmondani a munkáltatónak. Jogszerűen járt el a munkáltató? Ha nem, egy per során számomra kedvező ítélet születhet?
Részlet a válaszból: […]létszámcsökkentés esetén azonban ettől eltérő szabályokat állapít meg a törvény. A felmondási védelem alkalmazásakor - míg az általános szabályok szerint a felmondás közlésének időpontja az irányadó -, addig a csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondási tilalom okának már a csoportos létszámcsökkenésről szóló tájékoztatás munkavállalóval történő közlésekor fenn kell állnia [Mt. 65. § (4) bek.]. Ahhoz, hogy a munkavállalót megillesse a csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondási védelem, már legkésőbb a tájékoztató közlésekor fenn kell állnia az alapul szolgáló oknak, a várandósságról a munkáltatót tájékoztatni kell. Ha ezt a munkavállaló elmulasztja, a felmondás közlésekor nem illeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2129
4. találat: Felmondási tilalmak érvényesülése - megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség
Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?
Részlet a válaszból: […]korlátozza a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. Így szükségtelen és aránytalan korlátozása a munkavállalói jogoknak, hogy a terhes, illetve reprodukciós eljárásban részt vevő nők felmondási védelmét ezen információk előzetes kötelező kiszolgáltatásához köti. Emellett felmerül annak a problémája is, hogy ezáltal azon nők kerülnek hátrányos megkülönböztetés alá, akik esetlegesen a felmondás közlésekor még nem is tudtak arról, hogy várandósak, hiszen őket a hatályon kívül helyezett jogszabályhely értelmében nem illette védelem.A jövőben a munkáltató tájékoztatása a terhességről, illetve reprodukciós eljárásban való részvételről akkor szükséges, ha a felmondási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2014
5. találat: Várandós munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése
Kérdés: Munkavállalónk GYED-ről szeretne visszajönni dolgozni, gyermeke másfél éves. Visszatérési szándékát írásban be is jelentette, korábbi munkakörét azonban már betöltöttük, és nagyon elégedettek vagyunk az új kollégával. További problémát jelent, hogy a visszatérni szándékozó munkavállaló egyúttal bejelentette, hogy ismét terhes, jelenleg a második hónapban van. Hogyan tudjuk megszüntetni ilyen körülmények között a munkaviszonyát, mert nem találtunk módot a továbbfoglalkoztatására?
Részlet a válaszból: […]fizetés nélküli szabadság megszüntetésével a munkavállaló felmondási védelme, hiszen a munkavállaló arról tájékoztatta a munkáltatót, hogy ismételten gyermeket vár. A munkavállalóra így nem a fent hivatkozott felmondási korlátozás, hanem a törvény által előírt felmondási tilalom vonatkozik a várandósság időtartama alatt [Mt. 65. § (3) bek. a) pont]. A felmondási tilalom a várandósság közlésétől illeti a munkavállalót, így felmondással jogszerűen nem szüntethető meg a munkaviszonya. Mindezek alapján a gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérő várandós munkavállaló munkaviszonyát munkáltatói felmondással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1874
6. találat: Azonnali hatályú felmondás kismamának
Kérdés: GYES-en lévő kismama dolgozónk ősszel, gyermeke kétéves korában akar visszajönni dolgozni. Azonban kiderült, hogy szülése előtt, gondatlan munkájával a cégnek komoly anyagi károkat okozott, melyre most derült fény. Mikor és milyen módon lehet neki felmondani?
Részlet a válaszból: […]ez esetben nincs.Mivel jelen esetben hosszabb idő után vált nyilvánvalóvá a munkavállaló gondatlan, kárt okozó munkavégzése, a munkáltatónak fokozott figyelemmel kell lennie az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló jogvesztő határidők betartására. E felmondással csak az okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül élhet a munkáltató (szubjektív határidő), de nem később, mint az ok bekövetkeztétől számított egy év elteltéig (objektív határidő). Jelen esetben, mivel a gyermek ez év őszén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1621
7. találat: Munkakör megszűnése GYES alatt
Kérdés: Az elmúlt évben a cégünknél megszűnt a PR-menedzseri munkakör. A munkavállalónk, aki korábban ezt a munkakört betöltötte, szülési szabadságon, illetve GYES-en volt. A gyermeke most kétéves, és szeretne visszajönni dolgozni. Kötelesek vagyunk-e visszavenni, ha már nincs meg a munkakör, amit korábban betöltött, vagy felmondhatunk neki? Ha kötelesek vagyunk visszavenni, akkor milyen munkakörben alkalmazhatjuk? Ha alacsonyabb munkakörbe vesszük fel, akkor csökkenthető-e a fizetése a korábbihoz képest, mivel az alacsonyabb munkakörben dolgozók sem kapnak olyan magas fizetést, mint a korábbi PR-menedzser?
Részlet a válaszból: […]képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.Ez utóbbi esetben azonban a felmondás akkor jogszerű, ha a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [új Mt. 66. § (6) bek.]. Kiemeljük ugyanakkor, hogy a fenti felmondási tilalom és korlátozás kizárólag a munkáltatói felmondástól védi a munkavállalót, egyéb, törvényben meghatározott jogcímen a munkaviszony a gyermek hároméves korát megelőzően is megszüntethető. Így közös megegyezésre mindig sor kerülhet, ahogy azonnali hatályú felmondásra is, ha annak jogszabályi feltételei[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1544
8. találat: Emberi reprodukciós eljárás és felmondási tilalom
Kérdés: Női munkavállalónk már egy éve lombikbébiprogramban vesz részt. Cégünk azonban olyan helyzetbe került, hogy kénytelen elbocsátani néhány munkavállalót. Az új jogszabályok szerint megilleti-e felmondási védelem a lombikbébiprogramban részt vevőt, ha már ilyen hosszú ideje tart az eljárás?
Részlet a válaszból: […]a felmondási védelem csak a női munkavállalót illeti meg, a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyát a jogszabály szerinti, a reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap alatt.Az új Mt.-hez kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint, ha az emberi reprodukciós eljárást a női munkavállaló már korábban (2012. július 1. előtt) megkezdte, a védelem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1421
9. találat: Felmentési (felmondási) tilalom és a reprodukciós eljárás
Kérdés: Az iskolánkban tanító egyik tanárnő olyan orvosi igazolást adott át részünkre, melyben az állt, hogy az igazoláson szereplő intézménynél reprodukciós eljárásban vesz részt. Tisztázni akartuk vele, hogy ez mit takar ténylegesen. Elmondta, jelenleg különböző diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a tényleges kezelés csak a vizsgálatok eredményének ismeretében kezdődik meg. Az intézményben azonban létszámcsökkentést akarunk végrehajtani, és úgy véljük, hogy mivel a tanítónő még nem áll tényleges kezelés alatt, létszámcsökkentésre hivatkozással az ő jogviszonyát is megszüntethetjük. Jogszerűen járnánk el, ha felmentést közünk vele?
Részlet a válaszból: […]ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, embrióadományozással végzett embrióbeültetést, a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszert [Eütv. 166. § (1) bek]. Mivel az Eütv. az "egyéb módszerek" lehetőségének rögzítésével tágan értelmezi a reprodukciós eljárás fogalmát, teret adva a törvényben nem nevesített egyéb kezeléseknek, álláspontunk szerint az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés fogalma sem szűkíthető a konkrét beavatkozás idejére, hanem magában foglalja az eljárás minden szakaszát. A reprodukciós eljárásnak része a megelőző diagnosztikai vizsgálat is, és a kezelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 983
10. találat: Végelszámolás alatt fennáll-e a felmondási védelem?
Kérdés: Végelszámolás alatt álló cégünk egyik munkavállalója egy GYES-en lévő kismama, a GYES 2011 júniusában jár le. Mivel a munkáltató a végelszámolás befejezését követően jogutód nélkül megszűnik, jól gondoljuk-e, hogy nem áll a kismama védelem alatt, és így a végelszámoló felmondhat neki? Amennyiben igen, a végelszámolás kezdőnapja lesz a felmondás kezdőnapja?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót, ha fennállnak a jogosító feltételek. A kérdésükben hivatkozott felmondási védelem az Mt. 90. § (1) bekezdése szerint a munkáltató általi rendes felmondás ellen védi a jogszabályban meghatározott körülmények fennállása esetén a munkavállalókat. Így amennyiben a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg, a felmondási védelemre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. Ha azonban nem akarják kivárni a munkaviszony automatikus megszűnését, vagyis a gazdasági társaság cégjegyzékből való törlését, hanem már korábban szeretnék megszüntetni a GYES-en lévő munkavállaló munkaviszonyát, akkor az Mt. szerint a következő lehetőségek merülhetnek fel: Közös megegyezéssel GYES alatt is megszüntethető a munkaviszony [Mt. 87. §[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 976
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés