Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

34 találat a megadott felmondási tilalom tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkaerő-kölcsönzés öt évet meghaladóan

Kérdés: A jogszabályok szerint öt évig lehet valakit munkaerő-kölcsönzés jogviszonyban foglalkoztatni. Mi történik az ötödik év lejártával? Felmondással kell megszüntetni a jogviszonyt munkáltatói oldalról úgy, hogy a felmondás indoka az öt év lejárta, és így a jogviszony vége éppen az ötödik év betöltése kell legyen? Vagy automatikusan megszűnik az ötödik év leteltével a jogviszony, mint egy határozott idejű jogviszony? Mi történik, ha valakit ebben az időpillanatban gyermekszülés miatt fennálló felmondási védelem véd? Ez csak abban az esetben számítana, ha a felmondás a lehetőség a megszüntetésre, ha azonban automatikusan történik a megszüntetés a jogszabály alapján az öt év miatt, akkor nem, miután az nem felmondás?
Részlet a válaszból: […]adóval kötött megállapodás alapján valósult meg [Mt. 214. § (2) bek.]. Az ötéves időtartamot meghaladóan a munkavállaló további kölcsönzése (ugyanahhoz a kölcsönvevőhöz) tilos [Mt. 216. § (1) bek. c) pont]. Míg tehát a munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létesíthető határozatlan időre is, továbbá öt évet meghaladóan is fennállhat, az egy adott kölcsönvevőnél történő munkavégzés időtartama öt évben korlátozott. Ennek az időtartamnak a lejártával nem maga a munkaviszony szűnik meg, hanem az adott kölcsönvevőnél nem lehet tovább foglalkoztatni a munkavállalót. Annak viszont nincs akadálya, hogy a kölcsönbe adó egy másik kölcsönvevőnél továbbra is munkát biztosítson a számára. Ha nem sikerülne az ötéves időtartam kitöltése után újabb kikölcsönzést szervezni a munkavállalónak, a kölcsönbe adó felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt, arra hivatkozással, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4133

2. találat: Felmondási tilalom lombikprogram alatt

Kérdés: A férjem kapott egy másfél éves külföldi munkalehetőséget jövő januártól. Én is szeretnék vele menni, de nem szeretnék felmondani a munkahelyemen, viszont a munkáltatóm nem járul hozzá a munkaviszonyom szüneteltetéséhez. Attól tartok, hogy hamarosan fel fog mondani nekem. Egy éve lombikprogramban is részt veszünk, de egyelőre sajnos sikertelenül. Felmondhat nekem azt megelőzően, hogy teherbe esnék?
Részlet a válaszból: […]jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének tartamából a megkezdésétől számított hat hónap [Mt. 65. § (3) bek. e) pont]. Ez utóbbi körülményre azonban Ön csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta [Mt. 65. § (5) bek.]. Mivel esetünkben Ön már több mint hat hónapja részt vesz a lombikprogramban, e felmondási védelem nem illeti meg. A munkáltató tehát felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt, amennyiben a felmondás egyéb törvényi feltételi fennállnak. E körben kiemeljük, az a tény, hogy a munkavállaló a munkaviszony szüneteltetésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2449

3. találat: Vezető állású munkavállalót megillető új felmondási tilalom

Kérdés: Cégvezetőként vezető állású munkavállaló vagyok egy gazdasági társaságnál. Férjemmel rég­óta szeretnénk gyermeket, de eddig nem sikerült, így 2015-ben lombikbébiprogramban kívánunk részt venni. Azt hallottam, hogy 2015-től a programban való részvétel védettséget jelent számomra a munkahelyemen, akkor is, ha vezető állású vagyok. Jól értesültem erről a változásról? Ha igen, akkor milyen egyéb feltételeknek kell esetleg megfelelnem?
Részlet a válaszból: […]esetén is kibővítette a felmondási tilalmak körét. Míg 2014. december 31. napjáig a vezető állású munkavállalót csak a várandósság és a szülési szabadság [Mt. 65. § (3) bek. a) és b) pont] tartama alatt illette meg felmondási védelem, addig a 2015. január 1-jétől a női vezető akkor is felmondási tilalom alatt áll, ha jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben vesz részt, a védelem legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított hat hónap tartamig illeti meg [Mt. 65. § (3) bek. e) pont]. Ettől a rendelkezéstől pedig a felek eltérő megállapodása esetén sem lehet eltérni a munkaszerződésben [Mt. 209. § (2) bek. b) pont]. Azaz nem köthető ki, hogy Ön az említett kezelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2200

4. találat: Felmondási tilalom csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentés volt. Azt követően, hogy erről én is megkaptam a tájékoztatást, teherbe estem. A felmondás közlésekor ezt meg is mondtam a munkáltatómnak, de azt mondta, hogy ez nem befolyásol semmit, holott úgy tudom, hogy felmondási védelem alatt állok terhesen, és elegendő ezt a felmondás közlésekor megmondani a munkáltatónak. Jogszerűen járt el a munkáltató? Ha nem, egy per során számomra kedvező ítélet születhet?
Részlet a válaszból: […][Mt. 65. § (5) bek.]. Ennek a tájékoztatásnak pedig legkésőbb a felmondás közlésekor meg kell történnie ahhoz, hogy a munkavállaló hivatkozhasson a felmondási tilalomra.Csoportos létszámcsökkentés esetén azonban ettől eltérő szabályokat állapít meg a törvény. A felmondási védelem alkalmazásakor - míg az általános szabályok szerint a felmondás közlésének időpontja az irányadó -, addig a csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondási tilalom okának már a csoportos létszámcsökkenésről szóló tájékoztatás munkavállalóval történő közlésekor fenn kell állnia [Mt. 65. § (4) bek.]. Ahhoz, hogy a munkavállalót megillesse a csoportos létszámcsökkentés esetén a felmondási védelem, már legkésőbb a tájékoztató közlésekor fenn kell állnia az alapul szolgáló oknak, a várandósságról a munkáltatót tájékoztatni kell. Ha ezt a munkavállaló elmulasztja, a felmondás közlésekor nem illeti meg felmondási védelem. Ettől véleményünk szerint eltérő megítélés alá esik, ha az említett tájékoztatás időpontjában a munkavállaló a várandósságról még nem tud. Ekkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2129

5. találat: Felmondási tilalmak érvényesülése - megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?
Részlet a válaszból: […]magánszférájába tartozó körülmény, melynek a munkáltatónak történő kötelező kiszolgáltatása egyértelműen a magánszféra megsértését jelenti, és alaptörvény-ellenesen korlátozza a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. Így szükségtelen és aránytalan korlátozása a munkavállalói jogoknak, hogy a terhes, illetve reprodukciós eljárásban részt vevő nők felmondási védelmét ezen információk előzetes kötelező kiszolgáltatásához köti. Emellett felmerül annak a problémája is, hogy ezáltal azon nők kerülnek hátrányos megkülönböztetés alá, akik esetlegesen a felmondás közlésekor még nem is tudtak arról, hogy várandósak, hiszen őket a hatályon kívül helyezett jogszabályhely értelmében nem illette védelem.A jövőben a munkáltató tájékoztatása a terhességről, illetve reprodukciós eljárásban való részvételről akkor szükséges, ha a felmondási védelem érvényesítése szempontjából releváns esemény, tehát a felmondás közlése megtörténik. Így a felmondás közlését megelőzően javasoljuk, hogy nyilatkoztassák[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2014

6. találat: Várandós munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Munkavállalónk GYED-ről szeretne visszajönni dolgozni, gyermeke másfél éves. Visszatérési szándékát írásban be is jelentette, korábbi munkakörét azonban már betöltöttük, és nagyon elégedettek vagyunk az új kollégával. További problémát jelent, hogy a visszatérni szándékozó munkavállaló egyúttal bejelentette, hogy ismét terhes, jelenleg a második hónapban van. Hogyan tudjuk megszüntetni ilyen körülmények között a munkaviszonyát, mert nem találtunk módot a továbbfoglalkoztatására?
Részlet a válaszból: […]be a harmadik életévét, így a munkavállalót felmondási korlátozás védi. [Lásd részletesen az Mt. 66. § (4)-(6) bekezdését!]Ugyanakkor mégsem szűnik meg a fizetés nélküli szabadság megszüntetésével a munkavállaló felmondási védelme, hiszen a munkavállaló arról tájékoztatta a munkáltatót, hogy ismételten gyermeket vár. A munkavállalóra így nem a fent hivatkozott felmondási korlátozás, hanem a törvény által előírt felmondási tilalom vonatkozik a várandósság időtartama alatt [Mt. 65. § (3) bek. a) pont]. A felmondási tilalom a várandósság közlésétől illeti a munkavállalót, így felmondással jogszerűen nem szüntethető meg a munkaviszonya. Mindezek alapján a gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérő várandós munkavállaló munkaviszonyát munkáltatói felmondással nem lehet megszüntetni, és a munkáltató köteles biztosítani a továbbfoglalkoztatást.A megszüntetés jogszerű módjaként a közös megegyezést javasoljuk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1874

7. találat: Azonnali hatályú felmondás kismamának

Kérdés: GYES-en lévő kismama dolgozónk ősszel, gyermeke kétéves korában akar visszajönni dolgozni. Azonban kiderült, hogy szülése előtt, gondatlan munkájával a cégnek komoly anyagi károkat okozott, melyre most derült fény. Mikor és milyen módon lehet neki felmondani?
Részlet a válaszból: […]gondozása, ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon (Mt. 128. és 130. §) lévő kismamával is közölhető, felmondási korlátozás ez esetben nincs.Mivel jelen esetben hosszabb idő után vált nyilvánvalóvá a munkavállaló gondatlan, kárt okozó munkavégzése, a munkáltatónak fokozott figyelemmel kell lennie az azonnali hatályú felmondás gyakorlására nyitva álló jogvesztő határidők betartására. E felmondással csak az okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül élhet a munkáltató (szubjektív határidő), de nem később, mint az ok bekövetkeztétől számított egy év elteltéig (objektív határidő). Jelen esetben, mivel a gyermek ez év őszén lesz kétéves, az objektív határidő már eltelt, tehát a munkaviszony jogszerűen ilyen módon nem szüntethető meg.Az azonnali[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1621

8. találat: Munkakör megszűnése GYES alatt

Kérdés: Az elmúlt évben a cégünknél megszűnt a PR-menedzseri munkakör. A munkavállalónk, aki korábban ezt a munkakört betöltötte, szülési szabadságon, illetve GYES-en volt. A gyermeke most kétéves, és szeretne visszajönni dolgozni. Kötelesek vagyunk-e visszavenni, ha már nincs meg a munkakör, amit korábban betöltött, vagy felmondhatunk neki? Ha kötelesek vagyunk visszavenni, akkor milyen munkakörben alkalmazhatjuk? Ha alacsonyabb munkakörbe vesszük fel, akkor csökkenthető-e a fizetése a korábbihoz képest, mivel az alacsonyabb munkakörben dolgozók sem kapnak olyan magas fizetést, mint a korábbi PR-menedzser?
Részlet a válaszból: […]felmondásának indoka kizárólaga) a munkavállaló magatartásával összefüggésben csak az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás alapjául is szolgáló magatartási indok lehet, vagyb) a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok.Ez utóbbi esetben azonban a felmondás akkor jogszerű, ha a munkáltatónál a munkaszerződés szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja [új Mt. 66. § (6) bek.]. Kiemeljük ugyanakkor, hogy a fenti felmondási tilalom és korlátozás kizárólag a munkáltatói felmondástól védi a munkavállalót, egyéb, törvényben meghatározott jogcímen a munkaviszony a gyermek hároméves korát megelőzően is megszüntethető. Így közös megegyezésre mindig sor kerülhet, ahogy azonnali hatályú felmondásra is, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.Amennyiben megszűnt a munkavállaló korábbi munkaköre, akkor a munkáltató köteles felajánlani a munkaszerződése szerinti munkahelyen a munkavállalónak minden olyan betöltetlen munkakört, mely a munkavállaló képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelel.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1544

9. találat: Emberi reprodukciós eljárás és felmondási tilalom

Kérdés: Női munkavállalónk már egy éve lombikbébiprogramban vesz részt. Cégünk azonban olyan helyzetbe került, hogy kénytelen elbocsátani néhány munkavállalót. Az új jogszabályok szerint megilleti-e felmondási védelem a lombikbébiprogramban részt vevőt, ha már ilyen hosszú ideje tart az eljárás?
Részlet a válaszból: […]egyaránt - akár évekig állhatott emberi reprodukciós eljárás alatt. Az új Mt. rendelkezései szerint azonban a felmondási védelem csak a női munkavállalót illeti meg, a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyát a jogszabály szerinti, a reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap alatt.Az új Mt.-hez kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint, ha az emberi reprodukciós eljárást a női munkavállaló már korábban (2012. július 1. előtt) megkezdte, a védelem továbbra is megilleti a kezelés tartamára, de az legfeljebb csak 2012. december 31. napjáig állhat fenn [Mth.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1421

10. találat: Felmentési (felmondási) tilalom és a reprodukciós eljárás

Kérdés: Az iskolánkban tanító egyik tanárnő olyan orvosi igazolást adott át részünkre, melyben az állt, hogy az igazoláson szereplő intézménynél reprodukciós eljárásban vesz részt. Tisztázni akartuk vele, hogy ez mit takar ténylegesen. Elmondta, jelenleg különböző diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a tényleges kezelés csak a vizsgálatok eredményének ismeretében kezdődik meg. Az intézményben azonban létszámcsökkentést akarunk végrehajtani, és úgy véljük, hogy mivel a tanítónő még nem áll tényleges kezelés alatt, létszámcsökkentésre hivatkozással az ő jogviszonyát is megszüntethetjük. Jogszerűen járnánk el, ha felmentést közünk vele?
Részlet a válaszból: […]eljárásként nevesíti a testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, a házastárs, illetve élettárs ivarsejtjeivel vagy adományozott ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelt, ivarsejt adományozásával történő testen kívüli megtermékenyítést és embrióbeültetést, embrióadományozással végzett embrióbeültetést, a női ivarsejt megtermékenyülését, illetőleg megtermékenyíthetőségét, valamint a megtermékenyített ivarsejt megtapadását, fejlődését elősegítő egyéb módszert [Eütv. 166. § (1) bek]. Mivel az Eütv. az "egyéb módszerek" lehetőségének rögzítésével tágan értelmezi a reprodukciós eljárás fogalmát, teret adva a törvényben nem nevesített egyéb kezeléseknek, álláspontunk szerint az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés fogalma sem szűkíthető a konkrét beavatkozás idejére, hanem magában foglalja az eljárás minden szakaszát. A reprodukciós eljárásnak része a megelőző diagnosztikai vizsgálat is, és a kezelés folyamata egy szerkesztőségünk által meglelt másodfokú ítélet alapján a programba történő felvétellel kezdődik meg (Fővárosi Bíróság 59.Mf. 639207/2008/4.). A felmentési/felmondási védelem tehát attól az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 983
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 34 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést