Munkaerő-kölcsönzés öt évet meghaladóan

Kérdés: A jogszabályok szerint öt évig lehet valakit munkaerő-kölcsönzés jogviszonyban foglalkoztatni. Mi történik az ötödik év lejártával? Felmondással kell megszüntetni a jogviszonyt munkáltatói oldalról úgy, hogy a felmondás indoka az öt év lejárta, és így a jogviszony vége éppen az ötödik év betöltése kell legyen? Vagy automatikusan megszűnik az ötödik év leteltével a jogviszony, mint egy határozott idejű jogviszony? Mi történik, ha valakit ebben az időpillanatban gyermekszülés miatt fennálló felmondási védelem véd? Ez csak abban az esetben számítana, ha a felmondás a lehetőség a megszüntetésre, ha azonban automatikusan történik a megszüntetés a jogszabály alapján az öt év miatt, akkor nem, miután az nem felmondás?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett ötéves szabály nem a munkaviszony időtartamára, hanem a kikölcsönzésre, azaz az egy kölcsönvevőnél eltölthető időre vonatkozik [Mt. 214. § (1) bek. e) pont]. A kikölcsönzés tartama nem haladhatja meg az öt évet, ideértve a meghosszabbított vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Felmondási tilalom lombikprogram alatt

Kérdés: A férjem kapott egy másfél éves külföldi munkalehetőséget jövő januártól. Én is szeretnék vele menni, de nem szeretnék felmondani a munkahelyemen, viszont a munkáltatóm nem járul hozzá a munkaviszonyom szüneteltetéséhez. Attól tartok, hogy hamarosan fel fog mondani nekem. Egy éve lombikprogramban is részt veszünk, de egyelőre sajnos sikertelenül. Felmondhat nekem azt megelőzően, hogy teherbe esnék?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti [Mt. 65. § (1) bek.], ugyanakkor bizonyos élethelyzetekben a munkavállalót felmondási védelem illeti meg [Mt. 65. § (3) bek.]. Ezek közé tartozik a várandósság időtartama [Mt. 65. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Vezető állású munkavállalót megillető új felmondási tilalom

Kérdés: Cégvezetőként vezető állású munkavállaló vagyok egy gazdasági társaságnál. Férjemmel rég­óta szeretnénk gyermeket, de eddig nem sikerült, így 2015-ben lombikbébiprogramban kívánunk részt venni. Azt hallottam, hogy 2015-től a programban való részvétel védettséget jelent számomra a munkahelyemen, akkor is, ha vezető állású vagyok. Jól értesültem erről a változásról? Ha igen, akkor milyen egyéb feltételeknek kell esetleg megfelelnem?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 65. § (3) bek. a) és b) pont] tartama alatt illette meg felmondási védelem, addig a 2015. január 1-jétől a női vezető akkor is felmondási tilalom alatt áll, ha jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben vesz részt, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Felmondási tilalom csoportos létszámcsökkentés esetén

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentés volt. Azt követően, hogy erről én is megkaptam a tájékoztatást, teherbe estem. A felmondás közlésekor ezt meg is mondtam a munkáltatómnak, de azt mondta, hogy ez nem befolyásol semmit, holott úgy tudom, hogy felmondási védelem alatt állok terhesen, és elegendő ezt a felmondás közlésekor megmondani a munkáltatónak. Jogszerűen járt el a munkáltató? Ha nem, egy per során számomra kedvező ítélet születhet?
Részlet a válaszából: […] ...(5) bek.]. Ennek a tájékoztatásnak pedig legkésőbb a felmondás közlésekor meg kell történnie ahhoz, hogy a munkavállaló hivatkozhasson a felmondási tilalomra.Csoportos létszámcsökkentés esetén azonban ettől eltérő szabályokat állapít meg a törvény. A felmondási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Felmondási tilalmak érvényesülése - megsemmisített előzetes tájékoztatási kötelezettség

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Mt. azon rendelkezését, melynek értelmében a terhes munkavállalónak előre tájékoztatnia kellett a munkáltatót az állapotáról ahhoz, hogy törvényi védelemben részesüljön. A jövőben hogyan alkalmazzuk a hatályban maradt rendelkezéseket?
Részlet a válaszából: […] ...az emberi reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállaló csak akkor hivatkozhat a terhességre, illetve a reprodukciós eljárásra mint felmondási tilalomra, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta [Mt. 65. § (5) bek.]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 14.

Várandós munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése

Kérdés: Munkavállalónk GYED-ről szeretne visszajönni dolgozni, gyermeke másfél éves. Visszatérési szándékát írásban be is jelentette, korábbi munkakörét azonban már betöltöttük, és nagyon elégedettek vagyunk az új kollégával. További problémát jelent, hogy a visszatérni szándékozó munkavállaló egyúttal bejelentette, hogy ismét terhes, jelenleg a második hónapban van. Hogyan tudjuk megszüntetni ilyen körülmények között a munkaviszonyát, mert nem találtunk módot a továbbfoglalkoztatására?
Részlet a válaszából: […] ...hogy ismételten gyermeket vár. A munkavállalóra így nem a fent hivatkozott felmondási korlátozás, hanem a törvény által előírt felmondási tilalom vonatkozik a várandósság időtartama alatt [Mt. 65. § (3) bek. a) pont]. A felmondási tilalom a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.

Azonnali hatályú felmondás kismamának

Kérdés: GYES-en lévő kismama dolgozónk ősszel, gyermeke kétéves korában akar visszajönni dolgozni. Azonban kiderült, hogy szülése előtt, gondatlan munkájával a cégnek komoly anyagi károkat okozott, melyre most derült fény. Mikor és milyen módon lehet neki felmondani?
Részlet a válaszából: […] Azonnali hatályú felmondásnak van helye a munkáltató részéről, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munka­viszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Munkakör megszűnése GYES alatt

Kérdés: Az elmúlt évben a cégünknél megszűnt a PR-menedzseri munkakör. A munkavállalónk, aki korábban ezt a munkakört betöltötte, szülési szabadságon, illetve GYES-en volt. A gyermeke most kétéves, és szeretne visszajönni dolgozni. Kötelesek vagyunk-e visszavenni, ha már nincs meg a munkakör, amit korábban betöltött, vagy felmondhatunk neki? Ha kötelesek vagyunk visszavenni, akkor milyen munkakörben alkalmazhatjuk? Ha alacsonyabb munkakörbe vesszük fel, akkor csökkenthető-e a fizetése a korábbihoz képest, mivel az alacsonyabb munkakörben dolgozók sem kapnak olyan magas fizetést, mint a korábbi PR-menedzser?
Részlet a válaszából: […] ...pont]. Ha azonban a munkavállaló megszakítja a fizetés nélküli szabadságot - tehát visszatér GYES-ről -, akkor az új Mt. szerint nem áll felmondási tilalom alatt. Felmondási védelem azonban a gyermek hároméves koráig az új Mt. szerint is megilleti. Ha ugyanis az anya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 4.

Emberi reprodukciós eljárás és felmondási tilalom

Kérdés: Női munkavállalónk már egy éve lombikbébiprogramban vesz részt. Cégünk azonban olyan helyzetbe került, hogy kénytelen elbocsátani néhány munkavállalót. Az új jogszabályok szerint megilleti-e felmondási védelem a lombikbébiprogramban részt vevőt, ha már ilyen hosszú ideje tart az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A korábbi rendelkezések szerint a munkáltató nem szüntethette meg rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyát, ha külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés alatt állt [Mt. 90. § (1) bekezdés d) pont]. Időbeli korlátja nem volt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 17.

Végelszámolás alatt fennáll-e a felmondási védelem?

Kérdés: Végelszámolás alatt álló cégünk egyik munkavállalója egy GYES-en lévő kismama, a GYES 2011 júniusában jár le. Mivel a munkáltató a végelszámolás befejezését követően jogutód nélkül megszűnik, jól gondoljuk-e, hogy nem áll a kismama védelem alatt, és így a végelszámoló felmondhat neki? Amennyiben igen, a végelszámolás kezdőnapja lesz a felmondás kezdőnapja?
Részlet a válaszából: […] A Gt. 65. §-a alapján a gazdasági társaság a cégjegyzékbőltörténő törléssel szűnik meg. Végelszámolás esetén, amint azt helyesenjegyezték meg, erre a végelszámolás befejezésével kerülhet sor. A végelszámolásbefejezésével és a cégjegyzékből való törléssel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.
1
2
3
4