Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott prémiumévek program tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Prémiuméves köztisztviselő jubileumi jutalomra való jogosultsága

Kérdés: Egy köztisztviselő hölgy 2010-ben - még a Ktv. hatálya alatt - belépett a prémiumévek programba. A jogviszonya idén november 1-jén szűnne meg, mivel ekkor érné el a 40 éves szolgálati időt (ami a nők speciális korábbi nyugdíjba vonulásához szükséges). Most utóbb kérte a 40 éves jubileumi jutalma előrehozott kifizetését. Álláspontunk szerint ez nem illeti meg, mivel azt a Ktv. 49/E. §-ának (7) bekezdése kizárta. Ő perrel fenyegetőzik. Mi az ügyben a szerkesztőség álláspontja?
Részlet a válaszból: […]leteltekor - rendelkezett a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételekkel, vagyis olyan hölgynek minősült, aki a gyermekére tekintettel kapott ellátásának idejét is beszámítva, 40 éves szolgálati idővel rendelkezett, és így életkorára tekintet nélkül nyugdíjba vonulhatott.A Ktv. jubileumi jutalommal kapcsolatos 49/E. §-ának (7) bekezdése értelmében arra a köztisztviselőre, akinek a 17. § (2) bekezdésének f) vagy g) pontja alapján szűnt meg a jogviszonya, nem alkalmazható a 49/E. §-nak a 40 éves jubileumi jutalom előrehozott kifizetésére vonatkozó (5) bekezdése. A törvényszöveg visszahivatkozása nem a Ktv. 17. §-ának (1) bekezdésére, hanem a (2) bekezdésre vonatkozik.A kérdésbeli esetben a prémiuméves köztisztviselő jogviszonya eredetileg sem a Ktv. 17. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján szűnt volna meg, a Péptv. 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján ugyanis jogviszonya az ipso iure (a jog erejénél fogva, a jog rendelkezéseiből kifolyólag) szűnik meg, arra tekintettel, hogy megszerezte az életkorra tekintet nélküli nyugdíjba vonulás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1812

2. találat: Prémiumévek program után teljes munkaidős foglalkoztatás

Kérdés: A prémiumévek a közalkalmazottaknál munkaviszonynak számít-e, vagy csak szolgálati időnek? 5 év prémiumévek programban töltött idő után (ami még egyelőre nem telt le) visszavehet-e a munkáltatóm dolgozni a munkahelyemre?
Részlet a válaszból: […]bekezdés d) pontja szerint ugyanis a pép-be való bekerülés egyik feltétele az volt, hogy "a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához". Vagyis az eredeti jogviszony csak módosul, de nem szűnik meg. Mindebből az következik, hogy a pép-ben töltött idő nem csupán nyugdíjra jogosító szolgálati időnek, hanem közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek is számít. A közalkalmazotti jogviszony - többek között - megszűnik, ha az érintett eléri a kinevezésmódosításban is rögzített nyugdíj-jogosultsági időpontot. Ezt követően nincs akadálya, hogy - a nyugdíjfolyósítás szüneteltetésére vonatkozó szabályokat is figyelembe véve - immár nyugdíjasként a korábbi munkáltatójával ismét közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen, teljes vagy részmunkaidőre. Az sem tilos, hogy még a pép fennállása alatt a felek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1167

3. találat: Prémiuméves továbbfoglalkoztatása jogutódlás esetén

Kérdés: Az általános iskola korábbi bérszámfejtője 2009 óta prémiumévek programban van, heti 20 órát dolgozott. Most a fenntartó döntése alapján a településellátó gazdasági szolgálathoz központosítják az összes fenntartott intézmény gazdasági tevékenységét. Átkerülhet-e oda a prémiumévesünk? Az önkormányzat igényelhet-e utána támogatást?
Részlet a válaszból: […]tekintetében a mögöttes jogszabály - jelen esetben a Kjt. által felhívott Mt. - rendelkezései irányadók. A Kjt. 38. § (1) bekezdése szerint ugyanis az Mt. jogutódlásra vonatkozó 85/A. és további paragrafusait közalkalmazottak - így a prémiumévesek - esetén is alkalmazni kell. Az Mt. vonatkozó szabályai szerint a munkáltató anyagi, illetve nem anyagi erőforrásai elkülönített, szervezett csoportjának a további működtetés céljából a Kjt. hatálya alá tartozó szervezet számára történő, megállapodáson alapuló átadását és átvételét kell jogutódlásnak tekinteni, amelynek időpontjában a fennálló közalkalmazotti jogviszonyokból származó jogok és kötelességek a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át. Azaz a továbbfoglalkoztatás kötelezettsége törvény erejénél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1059

4. találat: Prémiumévek program - 40 éves szolgálati idővel rendelkező nőknél

Kérdés: A 2011. április 2-ától hatályos szabályok kapcsán: jól értelmezzük-e, hogy csak az április 2. után 40 éves szolgálati időt szerzett nőknek kell megszüntetnünk a prémiumévek programját? Mi a teendő, ha a köztisztviselő késve hozza az igazolást arról, hogy a 40 éves szolgálati időt megszerezte?
Részlet a válaszból: […]idővel rendelkezik), a Pép-tv. fent idézett törvényhelyét a 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulásra is alkalmazni kell. A Pép-tv. a nyugdíjra való jogosultság "életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeinek megszerzéséhez" kötötte a jogkövetkezmény (a jogviszony megszűnésének) bekövetkezését, ami e speciális öregségi nyugdíj esetén leszűkül csak a szolgálati időre. Ha tehát a prémiumévek programban részt vevő nő megszerzi - a Tny. 18. § (2b)-(2d) bekezdéseinek speciális szabályai alkalmazásával - a 40 év szolgálati időt, akkor ez már 2011. április 1. előtt, 2011. január 1-jétől is a jogviszony megszűnését kellett hogy eredményezze. A Ktm.-ben bevezetett módosítás nem jelentett a gyakorlati jogalkalmazást érintően változást, csak külön is megfogalmazta a korábban jogértelmezéssel levezethető szabályt. A Pép-tv. 4. §-ának 2011. április 2-ától hatályos módosítása szerint: "A prémiumévek programba történő belépéssel határozott idejűvé változott foglalkoztatásra irányuló jogviszony (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony stb.) nem szüntethető meg felmentéssel, bizonyos esetekben azonban törvény erejénél fogva megszűnik, így a programban részt vevő személynek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény [Tny.] 18. § (2a) bekezdésben foglalt jogosultsága feltételeinek megszerzésével". A 40 éves szolgálati idő meglétéről külön igazolást kell kérni a társadalombiztosítási szervtől, mivel nem biztos, hogy az általános szolgálati idő igazolásának tartalma ez esetben elfogadható. A gyerme­kek gondozásával kapcsolatos időket ugyanis bizonyos korlátokkal figyelembe kell venni, továbbá például a felsőfokú tanulmányok ideje nem jogszerző, mivel csak a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyok ideje számítható be a Tny. 18. § (2b) bekezdés szerint. Az általános együttműködési kötelezettség mind a munkáltatót, mind a prémiumévest terheli, hogy ennek érdekében minél hamarabb eljárjanak, a munkáltatónak indokolt az érintetteket felszólítania, hogy forduljanak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1019
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Jubileumi jutalom és 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulás

Kérdés: Közalkalmazottunk közös megegyezéssel menne el nyugdíjba, mivel megszerezte a 40 év szolgálati időt. Ebből 36 évet töltött el közalkalmazottként. Jár-e neki a 40 éves jubileumi jutalom - előrehozottan? Hasonló cipőben jár egy másik kolléganőnk, de ő már prémiumévek programban van. Az ő esetében mi a helyzet?
Részlet a válaszból: […]időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A 40 éves szolgálati idővel rendelkező közalkalmazott nő hiába rendelkezik ebből a 40 évből 36 évi közalkalmazotti jogviszonnyal, nem minősül a jogviszonya megszűnése időpontjában nyugdíjasnak, figyelemmel arra, hogy a Tny. 18. § (2a) bekezdése értelmében csak akkor lesz jogosult az öregségi teljes nyugdíjra, akkor állapítható meg számára e nyugdíj, ha már megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya. Részére tehát előrehozott jubileumi jutalom nem jár. Prémiuméves esetén a Péptv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint törvény erejénél fogva megszűnik a programban részt vevő jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultsága életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeinek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 947

6. találat: Prémiumévek program és a 40 éves szolgálati idővel való nyugdíjba vonulás lehetősége

Kérdés: 1954. április 3-án született kolléganőnk 2010. augusztus 15-én 36 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezett. Jogszerűen helyeztük-e őt a prémiumévek programba? Ha ez a kolléganő 2014. augusztus 15-én megszerzi a 40 év szolgálati időt, akkor ez milyen hatással lesz a prémiumévek programjára és a jogviszonyára?
Részlet a válaszból: […]előrehozott öregségi nyugdíjra 60 és fél évesen, 2014. október 3-ától lenne jogosult, ha akkor 37 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezne. Innen visszafelé számítva az 5 évet, 2009. október 3-ától, 32 éves szolgálati idővel való rendelkezés - és természetesen az egyéb feltételeknek (pl. a 25 év közszolgálatban eltöltött idő feltételének) való megfelelés esetén már beléptethető volt a programba 2010. de­cember 31. előtt. Kinevezésmódosításában a közalkalmazotti jogviszonya ezzel egyidejűleg határozott idejűvé módosult, lejártának időpontja pedig 2014. október 3. Megjegyzendő, hogy a Tnym. módosította 2011. január 1-jétől a Tny-t, kiegészítve annak 18. §-át egy új (2a) bekezdéssel. Eszerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül (!) jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban (munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonyban stb.) nem áll. A Péptv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő "öregségi nyugdíj" kifejezésen az életkori feltételtől független, 40 éves szolgálati idővel megszerezhető nyugdíj is értendő, mivel egyfelől ezt is az öregségi nyugdíj egyik aleseteként szabályozza 2011. január 1-jétől a Tny., másfelől a Péptv. nem zárja ki ennek alkalmazását. Ugyanakkor az életkori feltételtől független, 40 éves szolgálati idővel megszerezhető nyugdíj szabályai csak 2011. január 1-jétől hatályosak, a prémiumévek programba viszont csak 2010. december 31-ig lehetett belépni. Ezért 2010 decemberében csak az akkor hatályos szabályokból lehetett kiindulni annak megállapításánál, hogy az ötéves időszakon belül van-e a közalkalmazott, így jogosult-e a programba való belépésre!? Más kérdés az, hogy 2011. január 1. után már a Tny. 18. § (2a) bekezdésének esetét is figyelembe kell venni akkor, amikor a munkáltató a Péptv. 4. § (1) bekezdés a) pontját alkalmazza. Ez a törvényhely mondja ki ugyanis azt, hogy - többek között a közalkalmazotti jogviszony a programban részt vevő előrehozott öregségi, illetőleg öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 943

7. találat: Prémiuméves kiegészítő nyugdíjpénztári tagsága

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk, aki 2009-ben lépett be a prémiumévek programba, azzal fordult hozzánk, hogy térítsük meg önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagsági díját. Szerintünk ez nem szerepel a Péptv.-ben, és a kapcsolódó rendelet szerint sem kapunk erre költségvetési támogatást. A kollektív szerződésünk kizárja, hogy prémiumévesnek ilyen támogatást nyújtsunk. A kolléganő szerint ez sérti az egyenlő bánásmód elvét. Igaz ez?
Részlet a válaszból: […]jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmenően is támogatást nyújthat. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetésre tehát a közalkalmazott nem szerzett alanyi jogot, a juttatás mértékét és feltételeit, az elbírálás elveit a kollektív szerződés határozhatta meg, így - hátrányos megkülönböztetést megvalósító feltételek nélkül - meghatározhatta azokat az eseteket is, amelyekben a tagdíjfizetés nem teljesíthető. Az egyenlő bánásmód kérdése azért nem merül fel, mivel az Ebtv. 8. § r) pontja szerint csak azon eset minősül közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. A prémiumévesek és a többi közalkalmazott nem képez összehasonlítható csoportot. A Péptv. indokolása szerint ugyanis a programban való részvétel során az érintett közszolgálati jogviszonyban áll, azonban annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 899

8. találat: Kormánytisztviselő - ha szerencsés...

Kérdés: A minisztériumunknál dolgozó kormánytisztviselő 2011 júliusában szerzi meg a nyugdíj feltételeit, erre tekintettel szeptemberi felmentésekor felajánlotta neki a munkáltató a prémiumévek programot (pép). A kormánytisztviselő ezt elfogadta. Most jelezte, hogy 2011 januárjától, tehát a program kezdetétől számított 4 hónap múlva, egy kft.-nél helyezkedik el, és kérte, hogy a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatását fizessük ki. Őt annak idején 2 hónap munkavégzés alóli mentesítés (kéthavi átlagkereset) és 12 havi illetményének megfelelő végkielégítés illette volna meg, ha a felmentésére került volna sor. Ez a maximum. Kifizethető-e részére ez az összeg, hiszen ezzel lényegében úgy jár, mintha nem is 2, hanem 4 havi felmentési ideje lett volna, és a 70%-os díjon felül még megkapja azt is, ami felmentése esetén járt volna? Lényegében annál is többet kap, mintha kitöltötte volna a pép-et, ami esetében kb. 10 hónap lett volna.
Részlet a válaszból: […]szervezettel létesített munkaviszonyt -, a 24. hónapig hátralévő időre járó juttatást, de legfeljebb a prémium­évek programba történő belépés időpontjában őt megillető felmentési időből a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára járó díjazás és végkielégítés együttes összegét a részére legkésőbb a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A törvénybe e kedvezmény annak érdekében került be, hogy így is ösztönözze a prémiuméveseket a közszférán kívüli elhelyezkedésre. Ez a szabály nem tesz különbséget közöttük aszerint, hogy a programba való belépést követően milyen hamar sikerül a közszférán kívül elhelyezkedniük.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 860

9. találat: Felmentett prémiuméves - a felmentés visszavonása és a szabadság kérdése

Kérdés: Hó végével felmentettük az egyik, prémiumévek programba való belépéshez szükséges feltételekkel rendelkező alkalmazottunkat. Időarányosan elég sok szabadsága maradt, a prémium­évek programban azonban tudom, hogy nem jár szabadság. Jogszerűen megváltható-e a szabadság? Ha nem, van-e lehetőség arra, hogy - természetesen beleegyezésével - visszavonjuk felmentését, és először természetben kiadjuk a szabadságát, majd az alkalmazottal egyetértésben közös megegyezéssel módosítsuk a kinevezését a programba való belépés céljából.
Részlet a válaszból: […]az állapítható meg, hogy feltehetően a jogszabály téves értelmezéséből fakadóan a felmentés előtt elmulasztották tájékoztatni az alkalmazottat a programba való belépés feltételeiről. A Péptv. a szabadsággal kapcsolatban speciális szabályozást tartalmaz, így a 3. § (2) bekezdése szerint a programba való belépéskor meg kell állapítani a résztvevő ezen időpontig ki nem adott szabadságát. A Péptv. 4. § (3) bekezdése megállapítja továbbá, hogy a munkáltató a munkavégzésre nem adhat utasítást naptári évenként legfeljebb két olyan időtartamra vonatkozóan, melyek együttes mértéke a programban részt vevőnek a belépést közvetlenül megelőző évi rendes szabadságának felel meg. Ha a pép-ben történő részvétel év közben kezdődik vagy szűnik meg, az említett időtartam arányos része jár. A belépés évében, illetve szükség esetén a következő naptári évre áthúzódóan ezt az időtartamot meg kell növelni a Péptv. 3. § (2) bekezdése szerint megállapított, ki nem adott szabadság napjaival. Mindez azt jelenti, hogy a heti 12 órás munkavégzési kötelezettség elrendelése, és az erre vonatkozó munkaidő-beosztás kialakítása során a munkáltató nem veheti igénybe a programban részt vevőt munkára a rendes szabadságának megfelelő időtartamban, továbbá a Péptv. 3. § (2) bekezdés szerint megállapított, ki nem adott szabadság időtartama alatt. A Péptv. alapján a belépé­sig ki nem adott szabadságot a pép elején - a belépést követően - a munkavégzés alól mentes időtartamhoz hozzá kell számítani, pénzbeli megváltás nem lehetséges. Akkor sem, ha a pép-ben a munkáltató nem kötelezi munkavégzésre a munkavállalót. Az érintettet ugyanis nem illeti meg "szabadság" a programban, hanem csupán annyi időre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 851

10. találat: Vállalkozási tevékenység prémiumévek programban - a heti munkaidő mértéke

Kérdés: A prémiumévek programban foglalkoztatott egyik közalkalmazottunk bejelentette, hogy a tavalyi év óta vállalkozási tevékenységet folytat. Az adóhatóság a járulékfizetési kötelezettségének nemteljesítése miatt megbírságolta őt, ám a közalkalmazottunk véleménye szerint az adóhatóság téves jogértelmezés útján jutott arra a következtetésre, hogy ő nem rendelkezett heti 36 órás munkaviszonnyal, hiszen a prémiumévek program adta kereteken belül, a programban részt vevőkre irányadó korlátokra figyelemmel ő "teljes munkaidőben" dolgozott. Mindezek miatt munkáltatói igazolás kiállítását kéri arról, hogy rendelkezett és rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatási jogviszonnyal. Kérem szíves véleményüket!
Részlet a válaszból: […]így többletjövedelemhez jutni, feltéve hogy az alapjogviszonyban fennálló összeférhetetlenségi követelmények nem sérülnek. A programban való részvétel során az érintett továbbra is közalkalmazotti jogviszonyban áll, azonban annak feltételei eltérnek a Kjt. általános szabályaiban megfogalmazottaktól. Lényeges különbség, hogy a programban részt vevő nem rendelkezik munkakörrel, azonban a jogviszony időtartama alatt a munkáltatója által igényelt esetben, hetente legfeljebb 12 óra időtartamban köteles munkát végezni. Ennél hosszabb tartamú munkavégzést a munkáltató nem is rendelhet el számára. A Tbj-tv. értelmében a több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok egyidejű fennállása esetén a járulékalap után általános szabály szerint mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), az egészségbiztosítási járulékot és 2010. január 1-jétől a munkaerő-piaci járulékot is [Tbj-tv. 31. § (1) bek.]. A Tbj-tv. szabályai akkor biztosítanak kedvezőbb járulékfizetési kötelezettséget a több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 792
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést