Ügyfélkörelvonás - egyéni vállalkozás munkaviszony mellett

Kérdés: Cégünk könyvviteli szolgáltatással foglalkozik. Egyik dolgozónk ugyanezen tevékenységi körrel egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki. Erről az ügyfélkapus visszaigazolás alapján szereztünk tudomást. Ebben az esetben milyen lehetősége van a munkáltatónak? Mit tehetünk a saját ügyfélkör védelme vagy a munkaidő alatti saját vállalkozói tevékenység tilalma (pl. telefonok, e-mailek kezelése) céljából? Jogosult volt egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására a munkáltató hozzájárulása nélkül?
Részlet a válaszából: […] ...is helye lehet [Mt. 78. § (1) bek.]. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a "másodállás" csak akkor esik a tilalom alá, ha az érinti a munkáltató jogos gazdasági érdekét. Nem ez a helyzet, ha a tevékenység teljesen más, és annak ellátása nem érinti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Konkurencia a munkahely falai között

Kérdés: Egyik ügyfelünk közlése nyomán kiderült, hogy a határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalónk a saját hasznára kezdett el dolgozni, azaz az ügyfél megkeresését - ahelyett, hogy továbbította volna - elfogadta, és a cégünk által biztosított számítógépen, valamint szoftverek segítségével önállóan elkezdte teljesíteni a "megrendelést". Utánanéztünk, és kiderült, hogy ezt a tevékenységét folyamatosan, napi rendszerességgel folytatja. Úgy gondoljuk, hogy ezért indokolt lenne felmondani a munkaviszonyát, de nem akarunk végkielégítést fizetni neki. Mikor járunk el jogszerűen, illetve hogyan járunk a legjobban?
Részlet a válaszából: […] ...és ezzel olyan magatartást tanúsított, amellyel megszegte az Mt. 8. §-a (1) bekezdésében foglalt azon kötelezettségét, miszerint a munkáltató jogos gazdasági érdekét nem veszélyeztetheti. Úgy tűnik, a megrendelés munkáltató előli "elvétele" egyúttal kárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.

További munkaviszony létesítése más munkáltatónál

Kérdés: Ha egy napi nyolcórás, azaz napi teljes munkaidős állásom van egy munkáltatónál, vállalhatok-e egy másiknál alkalmi munkavállalóként hetente két napon, kétszer nyolc óra munkát?
Részlet a válaszából: […] A munkajogi szabályozás a fiatal munkavállalók esetében fogalmaz meg közvetett módon tilalmat a munkaidő mértéke kapcsán, amikor is kimondja, hogy a fiatal - vagyis a 18. életévét be nem töltött - munkavállaló [Mt. 294. § (1) bek. a) pont] napi munkaideje legfeljebb nyolc...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.

Üzleti titok kiszivárogtatása - híváslista lekérdezése a munkáltató által

Kérdés: Azt gyanítjuk, hogy egyik munkavállalónk üzleti titkokat szivárogtat ki egy, a konkurenciánál dolgozó ismerősének. Mivel a munkavállalónak csak egy telefonja van, és azt használja céges és magáncélra is, feltételezzük, hogy ezen intézi az információk átadását. Azt szeretnénk tudni, hogy a bizonyítékszerzéshez lekérhetjük-e a szolgáltatótól a telefonja híváslistáját, hogy kiderítsük, hogy kivel beszélt az elmúlt időszakban?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. az adatvédelem és a munkáltatói ellenőrzés körében rögzíti, hogy a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

További munkaviszony-létesítés - a korlátozhatóság feltételei

Kérdés: Egyik munkavállalónknak cégünknél napi 8 órás munkaviszonya van jelenleg. Szeretne még egy részmunkaidős állást vállalni, napi 2 órában. Lehetséges ez? Nem ütközik azzal a szabállyal, hogy egy héten maximum 48 órát lehet dolgozni?
Részlet a válaszából: […] ...sem létesíthet, mellyel a fenti kötelezettséget megszegné.Ha azonban a munkavállaló a további munkaviszonnyal nem veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit, és egyébként a munkaszerződésben sem zárták ki más munkaviszony létesítését, a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 23.

Gyermek nevelése melletti munkaviszony létesítése

Kérdés: Jelenleg GYES-en vagyok, és még állományban egy cégnél, de a cég nem tud munkát biztosítani. Kérdésem, ha visszamondanám a GYES-t, akkor egy másik cégnél dolgozhatnék-e teljes munkaidőben (úgy, hogy az első cégnél nem mondok fel), míg a gyermekem el nem éri a 3 éves kort?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megválaszolásánál a munkavállaló munkáltató irántiegyüttműködési kötelezettségéből kell kiindulni. Az Mt. 3. §-a szerint a jogokgyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató és amunkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Munkavállalás fizetés nélküli szabadság tartama alatt

Kérdés: Külföldi munkavállalás miatt fél év fizetés nélküli szabadságot kértem a munkáltatómtól. Vállalhatok-e munkát Magyarországon, ha esetleg korábban haza kell jönnöm?
Részlet a válaszából: […] ...ez értelemszerűen magában foglalja a külföldi és a belföldimunkavégzést egyaránt. Mindkét esetben terheli viszont a munkavállalót amunkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelmére vonatkozó kötelezettség [Mt. 3.§ (5) bek.], és ennek keretében köteles a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Versenytilalmi megállapodás - ellenérték részletekben?

Kérdés: Próbaidő alatt szüntettük meg egyik munkavállalónk munkaviszonyát. E dokumentumban fenntartottuk a munkaszerződésben korábban kikötött versenytilalmi korlátozást, vállalva, hogy 18 havi bért 9 részletben (2 havonta) megfizetünk azért, hogy a munkavállaló 3 éven át ne dolgozzon olyan "más társaságnál, amely akár Magyarországon, akár Magyarország területén kívül a munkáltatóval konkurens tevékenységet folytat". A munkavállaló most egy összegben történő kifizetéshez ragaszkodik, mivel - szerinte - egyébként sem arányos a háromévi elhelyezkedési korlátozás a másfél évi bér megfizetésével. Szerintünk viszont a részletfizetést nem tiltja a Munka Törvénykönyve, és nem értünk egyet azzal az állítással sem, hogy a kikötött ellenérték aránytalan lenne.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 3. § (6) bekezdése a versenytilalmi megállapodáskapcsán csak annyit tartalmaz, hogy a munkaviszony megszűnését követően amunkáltató gazdasági érdekei védelmével kapcsolatos kötelezettség amunkavállalót csak ilyen tartalmú, megfelelő ellenérték fejében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Munkáltató gazdasági érdekeinek veszélyeztetése

Kérdés: Egy véletlen folytán tudomást szereztünk a Cégközlönyből, hogy a társaságunk kiemelt ügyfeleivel foglalkozó üzletkötőnk lakóhelye megegyezik az egyik legjelentősebb versenytársunk székhelyével. Ekkor döbbentünk rá arra, hogy a munkavállalónk férje valójában a konkurens cég egyik vezető tisztségviselője. A tényekkel való szembesítést követően azzal védekezett a munkavállalónk, hogy semmiféle személyes közreműködés nem terheli a másik vállalatnál, ezért nem tartozott felénk bejelentési kötelezettséggel. Azt is mondta, hogy soha semmilyen információt nem adott át a férje cégének, ő az üzletkötést olyan versenyhelyzetnek élte meg, ahol maximálisan akart teljesíteni. Ennek ellenére a munkavállaló a szemünkben teljesen hitelét vesztette, és rendkívüli felmondást fontolgatunk. Mivel sürget az idő, kérem mielőbbi véleményüket az esettel kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 3. §-ának (5) bekezdése alapelvként rögzíti, hogy amunkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve ha erre jogszabályfeljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatója jogosgazdasági érdekeit veszélyeztetné. Álláspontunk szerint ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Munkáltató jogos gazdasági érdekeinek sérelme

Kérdés: Az elmúlt három hónapban több munkavállalónk is megszüntette a munkaviszonyát, és egy olyan konkurens céghez mentek dolgozni, amelyet szintén egy régebbi munkavállalónk alapított. Néhány héttel ezelőtt kezdtük észrevenni, hogy ez a konkurensünk szinte csak olyan képzéseket hirdet, amelyeket mi is végzünk, és amelyek lebonyolításában korábban volt munkavállalóink is részt vettek; ráadásul a mi képzéseinkre senki nem jelentkezett, korábbi partnereink a konkurenssel szerződtek le. Ezen túl kiderült, hogy több tenderen és pályázaton is elnyerték az általunk ellátott szolgáltatásokat, mivel az erre vonatkozó pályázatok, amelyeket volt munkavállalóink munkakörébe tartozó feladat volt benyújtani, nem lettek beadva. Véleményünk szerint a volt munkavállalóink megsértették a munkáltató jogos gazdasági érdekének védelmére vonatkozó előírásokat, és kárt okoztak a cégünknek az elmaradt szerződésekből eredő bevételkieséssel. Önök szerint van lehetőségünk ennek érvényesítésére, vagy ne is próbálkozzunk vele?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségénekvétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik [Mt.166. § (1) bek.]. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke - általánosszabály szerint - a munkavállaló egyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.
1
2