Keresés eredménye

25 találat a megadott heti pihenőnap tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai
Kérdés: A fiatal munkavállalót lehet-e alkalmazni szombat és vasárnap munkavállalóként, alkalmi munkavállalóként, mezőgazdasági idénymunkásként? Amennyiben egyheti munkaidőkeretet alkalmaz a munkáltató a foglalkoztatásuknál, akkor az lehetőséget ad a munkaórák egyenlőtlen beosztására, de a heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztását már nem engedélyezi az Mt. 114. §-ának (4) bekezdése. Főszabályként kell alkalmazni az Mt. 105. §-ának (1) bekezdését a fiatal munkavállalókra, miszerint a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg? Jól értelmezem tehát, hogy a heti két pihenőnapnak a fiatal munkavállaló esetén mindig szombatra és vasárnapra kell esnie?
Részlet a válaszból: […]Munkaidőkeret ugyanis a fiatal munkavállaló esetén is alkalmazható, ebben az esetben pedig a munkaidő a hét minden napjára beosztható, persze figyelemmel a vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés szabályaira [Mt. 97. § (3) bek.]. Tehát, az egyhetes munkaidőkeret kihasználható arra, hogy a munkavállaló heti pihenőnapjai hétköznapra essenek. A törvény csupán a pihenőnapok (pihenőidő) egyenlőtlen kiadását tiltja, amire egyébként egyhetes keret mellett amúgy sem volna lehetőség.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3387
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Heti pihenőnapok beosztása
Kérdés: Egy világörökségi helység területén működő vendéglátóipari (büfé) és kiskereskedelmi egységünk (ajándékbolt) heti hat napban tart nyitva. A fix pihenőnap a hétfő, kivételt képeznek ez alól a rendezvényekkel egybeeső hétfők. Alkalmazottaink havi időkerettel vannak foglalkoztatva, napi nyolc órában. Kérdésem a következő: a kötelező két pihenőnapot, hogyan kell szabályosan kiadnunk? A fix hétfői pihenőnap mellett milyen beosztási rendet alkalmazzunk?
Részlet a válaszból: […]megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra. További megkötés, hogy a munkavállaló számára - hacsak nem kizárólag szombaton és vasárnap dolgozik részmunkaidőben - havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. Erre figyelemmel a munkavállalónak akkor is be kell osztani legalább egy pihenőnapot havonta (vasárnapra), ha egyébként akár hat napnál többet is dolgozhat egybefüggően.A fentiek másként alakulnak, ha a munkáltató heti pihenőnapok helyett egybefüggő heti pihenőidőt biztosít. Ennek mértéke hetente 48 óra, amelyet úgy kell beosztani, hogy - a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben dolgozó munkavállaló kivételével - havonta legalább egy alkalommal a vasárnapot magában foglalja.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3291
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztása
Kérdés: Egyhavi munkaidőkeretben dolgozom. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén hogyan kell értelmezni azt, hogy a pihenőnapokat a munkaidőkeret átlagában kell biztosítani? Maximum meddig adhatja ki a munkáltató a ki nem adott pihenőnapokat? A munkaidőkeret utolsó naptári napjáig vagy az utolsó hetéig?
Részlet a válaszból: […]megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalót kivéve [Mt. 104. § (3) bek.]. További megkötés, hogy - a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót kivéve - havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani [Mt. 104. § (4) bek.].E tág keretek mellett a munkáltató jogosult eldönteni, hogy a munkaidőkeret alatt mikorra oszt be pihenőnapot, ami akár a keret utolsó napjaira is eshet. Figyelemmel kell azonban lenni arra is, hogy a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3121
4. találat: Húsvéti munkavégzés elszámolása
Kérdés: Folyamatos munkarendben, háromhavi munkaidőkeretben dolgoznak munkavállalóink. Áprilisban a húsvétot meghosszabbították egy fizetett munkaszüneti nappal. Hogyan kell elszámolnom annak a munkavállalónak a munkaidőkeretét és a bérét, aki a fizetett ünnepeken is dolgozik? Hány pihenőnapot kell adni a munkavállalónak cserébe?
Részlet a válaszból: […]esetben a munkavállalót megilleti az e napra járó alapbére, 100% munkaszüneti napi pótlék, a rendkívüli munkavégzésért 50% túlórapótlék és egy további pihenőnap. A munkáltató azonban azt is választhatja, hogy az alapbéren és a munkaszüneti napi pótlékon túl további 100% túlórapótlékot fizet, mely esetben nincs további pihenőnap [Mt. 143. § (5) bek.].Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaszüneti napi pótlék a húsvétvasárnapi munkavégzés esetén is jár, jóllehet ez nem munkaszüneti nap [Mt. 140. § (3) bek.]. A munkaidő szempontjából,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2960
5. találat: Heti pihenőnapi rendkívüli munkavégzés elszámolása
Kérdés: Ha mezőgazdasági dolgozóként dolgozom, és a hétvégi munkavégzést a munkahelyi vezető 12 órás műszakkal elrendeli, abban az esetben, ha pihenőnapot nem tud biztosítani, a pótlék mértékét 12 órára számítva 100%-os mértékkel kell elszámolni, vagy csak 8 órára jár a 100%-os pótlék, és a fennmaradó órákra csak 50%?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2917
6. találat: Rendkívüli munkavégzés heti pihenőnapon
Kérdés: Hotelben dolgozom recepciósként, papíron nyolcórás munkarendben, valójában tizenkét órás műszakokban. A felettesem a pihenőnapomon be akar hívni dolgozni, de nem az én munkakörömben (az étteremben kellene felszolgálnom). Kötelezhet-e erre a túlmunkára? Ez nem fog megjelenni a fizetési papíromon, de ha rajta lenne, hány százalékkal kellene többet fizetnie?
Részlet a válaszból: […]alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig, továbbá- a felek úgy is megállapodhatnak, hogy a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december 31. napjáig kell kiadni (Mt. 143. §).Ha a munkáltató a rendkívüli munkaidő ellenértékét nem fizeti ki a tárgyhavi bérrel együtt, azt a munkavállaló három éven belül követelheti (kamatokkal) a munkaügyi bíróság előtt. Megjegyezzük, önmagában nem jogellenes, ha a pihenőnapi munkavégzésre egy másik munkakörben kerül sor.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2846
7. találat: Heti pihenőidő számítása - az egybefüggő minimális tartam
Kérdés: A Munkaügyi Levelek 116. számában a 2284-es számon feltett kérdésre azt a választ kaptam, hogy az abban leírt beosztás nem felel meg a jogszabályoknak. Most aziránt érdeklődnék, hogy amennyiben ezt a beosztást kéthavi munkaidőkeret mellett szeretnénk alkalmazni, akkor sem lehetne beszámítani a hétfői munkakezdés időpontjáig rendelkezésre álló 14 órát? Ha igen, úgy megfelelnénk a törvénynek.
Részlet a válaszból: […]magában foglal, illetve hogy a munkavállaló a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőben részesül [Mt. 105. § (1) bek., 106. §].A kérdés szerinti példában ugyan szombat 13 óra és hétfő 14 óra között eltelik 48 óra egybefüggően, ám ez nem egy hétre esik. A törvény szerint hét alatt naptári hét, vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra értendő, ha a munkáltató működése miatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2372
8. találat: Heti pihenőnapok kiadása munkaidőkeretben
Kérdés: Egy munkaidőkeretet alkalmazó termelővállalat 6 havi munkaidőkeret alkalmazásakor hétfőtől szombatig terjedő munkarendet ad ki 3 hétre. Tehát nem teljesül a heti 2 szabadnap. Ilyen esetre igaz-e az a megállapítás, hogy a szabadnapra elrendelt munkavégzésre a tárgyhónapot követően ki kell fizetni a 100% bérpótlékot? Nem kell megvárni vele a munkaidőkeret utolsó hónapját? Ilyenkor is az a fő szabály, hogy a munkavállaló heti két szabadnapra jogosult? Természetesen a munkaidőkeret utolsó hónapjában kiderül, hogy kell-e fizetni további rendkívüli munkavégzésre díjazást.
Részlet a válaszból: […]Munka­időkeret alkalmazása esetén tehát lehetséges olyan munkaidő-beosztás, hogy a munkavállaló hat munkanapot követően csak egy (vasárnapi) pihenőnapot kap. Ebben az esetben a munkáltatónak a munkaidőkeret végéig kell kiadnia a ki nem adott (szombati) pihenőnapokat, vagyis biztosítania azt, hogy a munka­időkeretben heti átlagosan kettő pihenőnap kiadásra kerüljön.Amennyiben a munkavállaló olyan napon végzett munkát, amely számára heti pihenőnapként volt megjelölve, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2252
9. találat: Heti pihenőnapok beosztása a vasárnap nyitva tartó munkáltatónál
Kérdés: Múzeumunk hétvégén (szombat, vasárnap) is nyitva tart. A hétvégén munkát vállaló dolgozók mennyi szabadnapot kaphatnak? Minden munkavállaló részére biztosítva van a heti egy pihenőnap, valamint a hétfő, akkor ugyanis a múzeum zárva tart.
Részlet a válaszból: […]munkavállalót kivéve - a munkavállaló számára hat munkanapot követően egy heti pihenőnapot be kell osztani. Emellett a munkavállaló számára - a kizárólag szombati és vasárnapi részmunkaidő kivételével - havonta legalább heti egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztani (Mt. 105-106. §).A kérdés szerint egyes munkavállalók hétvégén dolgoznak, mivel a munkáltató tevékenységéből eredően vasárnap is rendeltetésénél fogva nyitva tartó munkáltatónak minősül [Mt. 101.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2114
10. találat: Heti pihenőnapok kiadása
Kérdés: Melyek a heti pihenőnap kiadásának korlátai az új törvény szerint? Mi az a leghosszabb időszak, amelyet a munkavállalónak kötelező pihenőnap nélkül egybefüggően ledolgoznia? Amennyiben vasárnapra rendelünk el munkavégzést rendes munkaidőben, kötelező-e pihenőnapot kiadni az azt megelőző szombaton?
Részlet a válaszból: […]figyelemmel a munkavállalónak akkor is be kell osztani legalább egy pihenőnapot havonta (vasárnapra), ha egyébként akár hat napnál többet is dolgozhat egybefüggően.Összességében - a felsorolt speciális munkarendek esetén - legfeljebb 30 napot dolgozhat egybefüggően egy munkavállaló. Hozzá kell tenni azonban, hogy a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel köteles beosztani [új Mt. 97. § (1) bek.]. Így bár elvileg lehetséges az igen hosszú távú egybefüggő munkavégzés, ez felvethet a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos aggályokat. Ilyen esetben e beosztástól a munkáltató tartózkodni köteles. Másfelől, ha munkavédelmi szempontból nem is, a munkavégzés hatékonysága alapján szinte minden esetben kerülendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1481
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés