Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

27 találat a megadott heti pihenőnap tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Heti pihenőnap a naptártól eltérően

Kérdés: A munkáltatónál a vasárnapi munkanap 6:00-kor kezdődik, és hétfő 6:00-ig tart, a munkavégzés három műszakban történik. A munkavállaló szombat 22:00-tól vasárnap 6:00-ig, majd vasárnap 22:00-tól hétfő 6:00-ig végez munkát. Az Mt. 87. §-ának (2) bekezdésére tekintettel pihenőnapnak minősül-e a vasárnap, ha a munkavállaló vasárnap 7:00 és vasárnap 22:00 között nem végez munkát (pihen)?
Részlet a válaszból: […]munkaszüneti napnak kell tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Nincs tehát akadálya, hogy a szombaton 22.00-tól vasárnap 6.00-ig tartó műszakot a munkáltató szombati munkanapnak tekintse, ha a munkáltató döntése alapján munkanapnak - a naptártól eltérve - a 6.00-tól 6.00-ig tartó, 24 órás időszak számít. Ez természetesen "dominóelvszerűen" kihat a következő napokra is, azaz ebben a példában a vasárnapi nap aznap 6.00-tól hétfő reggel 6.00-ig tart. A törvény ennek kapcsán előírja, hogy a naptártól való eltérés során a 7.00 és 22.00 óra közötti időtartamnak mindenképpen egybe kell esnie a naptárral. Például, úgy nem lehet kezelni a naptári napokon átnyúló munkanapokat, hogy a munkanap/pihenőnap 10 órától a következő nap 10 óráig tart. Fontos azonban, hogy a naptártól eltérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3612
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Heti pihenőnap/pihenőidő beosztása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban

Kérdés: Több műszakos tevékenységű munkáltató munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztásban foglalkoztatja egyes munkavállalóit. Vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzés a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozás (kereskedelmet kiszolgáló nagykereskedelem) alapján elrendelhető. Eltérő munkanap került meghatározásra, mivel a munkaidő kezdete és befejezése nem azonos napra esik. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjának közlésekor - az eltérő munkanap-meghatározás miatt - a dátum mellett az óra-percet is fel kell tüntetni? Azonos munkaidőkereten belül lehet-e váltogatva kiadni a heti pihenőnapot és a heti pihenőidőt? Heti pihenő- vagy munkaszüneti napon 21 órától kezdődhet-e a műszak? Ha igen, akkor a 21 és 22 óra közötti 1 óra milyen időnek minősül, és milyen pótlékkal kell elszámolni? Heti pihenőidő alkalmazása esetén a hét és huszonkét óra közötti tartamot miként kell kezelni?
Részlet a válaszból: […]minősül [Mt. 107. § a) pont], így nincs jelentősége annak, hogy az a pihenőnapon belül mikorra van beosztva - tehát akár 21 órakor is elkezdődhet. A pihenőnapi rendkívüli munkaidőben teljesített munkavégzésre (az alapbéren felül) 100% pótlék, vagy 50% pótlék és másik pihenőnap/pihenőidő jár [Mt. 143. § (4) bek.].A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni, és közzé kell tenni [Mt. 93. § (1)-(4) bek.]. A munkaidőkeretről szóló tájékoztatóban a kezdő és befejező napot akként kell megjelölni, hogy a munkavállaló számára egyértelmű legyen, melyik munkavégzése lesz az, amelyik már, illetve még a munkaidőkeretben kerül figyelembevételre. Így, ha a munkavégzés február 28-án este 22 órakor úgy kezdődik, hogy az a március 1-jei munkanap kezdete is egyben, akkor megadható a március 1. a keret kezdőnapjaként, de mellé - valamilyen formában - tájékoztatni kell a munkavállalót arról is, hogy ez a beosztás már nem a február 28-i, hanem a március 1-jei munkanapjának számít.Bár a törvény nem tartalmaz tételes szabályt arra vonatkozóan, hogy a heti pihenőnapokat (Mt. 105. §) és a heti pihenőidőt (Mt. 106. §) egy munkaidőkereten belül lehet-e felváltva alkalmazni, vagy sem, álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3557

3. találat: Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai

Kérdés: A fiatal munkavállalót lehet-e alkalmazni szombat és vasárnap munkavállalóként, alkalmi munkavállalóként, mezőgazdasági idénymunkásként? Amennyiben egyheti munkaidőkeretet alkalmaz a munkáltató a foglalkoztatásuknál, akkor az lehetőséget ad a munkaórák egyenlőtlen beosztására, de a heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztását már nem engedélyezi az Mt. 114. §-ának (4) bekezdése. Főszabályként kell alkalmazni az Mt. 105. §-ának (1) bekezdését a fiatal munkavállalókra, miszerint a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg? Jól értelmezem tehát, hogy a heti két pihenőnapnak a fiatal munkavállaló esetén mindig szombatra és vasárnapra kell esnie?
Részlet a válaszból: […]alkalmazható, azaz mindig hétköznap dolgozik, és a hétvége szükségszerűen a heti két pihenőnap [Mt. 97. § (2) bek.]. Munkaidőkeret ugyanis a fiatal munkavállaló esetén is alkalmazható, ebben az esetben pedig a munkaidő a hét minden napjára beosztható, persze figyelemmel a vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés szabályaira [Mt. 97. § (3) bek.]. Tehát, az egyhetes munkaidőkeret kihasználható arra, hogy a munkavállaló heti pihenőnapjai hétköznapra essenek. A törvény csupán a pihenőnapok (pihenőidő) egyenlőtlen kiadását tiltja, amire egyébként egyhetes keret mellett amúgy sem volna lehetőség. Ez ugyanis azt jelentené, hogy a munkavállaló nem minden héten részesül két pihenőnapban, vagy 48 óra egybefüggő pihenőidőben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3387
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Heti pihenőnapok beosztása

Kérdés: Egy világörökségi helység területén működő vendéglátóipari (büfé) és kiskereskedelmi egységünk (ajándékbolt) heti hat napban tart nyitva. A fix pihenőnap a hétfő, kivételt képeznek ez alól a rendezvényekkel egybeeső hétfők. Alkalmazottaink havi időkerettel vannak foglalkoztatva, napi nyolc órában. Kérdésem a következő: a kötelező két pihenőnapot, hogyan kell szabályosan kiadnunk? A fix hétfői pihenőnap mellett milyen beosztási rendet alkalmazzunk?
Részlet a válaszból: […]munkaidő-beosztás mellett is hat munkanapot követően egy heti pihenőnapot be kell osztani. Általában tehát nem lehet olyan hét, amikor egyetlen pihenőnapot sem kap a munkavállaló. Ez a megkötés nem vonatkozik viszont a megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalóra. További megkötés, hogy a munkavállaló számára - hacsak nem kizárólag szombaton és vasárnap dolgozik részmunkaidőben - havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. Erre figyelemmel a munkavállalónak akkor is be kell osztani legalább egy pihenőnapot havonta (vasárnapra), ha egyébként akár hat napnál többet is dolgozhat egybefüggően.A fentiek másként alakulnak, ha a munkáltató heti pihenőnapok helyett egybefüggő heti pihenőidőt biztosít. Ennek mértéke hetente 48 óra, amelyet úgy kell beosztani, hogy - a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben dolgozó munkavállaló kivételével - havonta legalább egy alkalommal a vasárnapot magában foglalja. A heti pihenőidő szabályai is rugalmasabbak egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén. Ilyenkor a munkavállalónak hetenként legalább 40 órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható. A havi egy vasárnapra vonatkozó szabályt azonban ekkor is be kell tartani, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3291
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztása

Kérdés: Egyhavi munkaidőkeretben dolgozom. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén hogyan kell értelmezni azt, hogy a pihenőnapokat a munkaidőkeret átlagában kell biztosítani? Maximum meddig adhatja ki a munkáltató a ki nem adott pihenőnapokat? A munkaidőkeret utolsó naptári napjáig vagy az utolsó hetéig?
Részlet a válaszból: […]szabály szerint nem lehet szélsőségesen egyenlőtlen. A munkavállaló számára ugyanis hat munkanapot követően egy heti pihenőnapot be kell osztani, a megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalót kivéve [Mt. 104. § (3) bek.]. További megkötés, hogy - a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót kivéve - havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani [Mt. 104. § (4) bek.].E tág keretek mellett a munkáltató jogosult eldönteni, hogy a munkaidőkeret alatt mikorra oszt be pihenőnapot, ami akár a keret utolsó napjaira is eshet. Figyelemmel kell azonban lenni arra is, hogy a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel kell beosztani [Mt. 97. § (1) bek.]. A konkrét munkavégzés körülményeitől függően, munkavédelmi okokból ezért akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3121

6. találat: Húsvéti munkavégzés elszámolása

Kérdés: Folyamatos munkarendben, háromhavi munkaidőkeretben dolgoznak munkavállalóink. Áprilisban a húsvétot meghosszabbították egy fizetett munkaszüneti nappal. Hogyan kell elszámolnom annak a munkavállalónak a munkaidőkeretét és a bérét, aki a fizetett ünnepeken is dolgozik? Hány pihenőnapot kell adni a munkavállalónak cserébe?
Részlet a válaszból: […]rendkívüli munkaidő is volt, és kizárólag a rendkívüli munkaidőért járó pótlék tekintetében alkalmazzák ellentételezésként. Ebben az esetben a munkavállalót megilleti az e napra járó alapbére, 100% munkaszüneti napi pótlék, a rendkívüli munkavégzésért 50% túlórapótlék és egy további pihenőnap. A munkáltató azonban azt is választhatja, hogy az alapbéren és a munkaszüneti napi pótlékon túl további 100% túlórapótlékot fizet, mely esetben nincs további pihenőnap [Mt. 143. § (5) bek.].Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaszüneti napi pótlék a húsvétvasárnapi munkavégzés esetén is jár, jóllehet ez nem munkaszüneti nap [Mt. 140. § (3) bek.]. A munkaidő szempontjából, ha a munkaszüneti nap hétköznapra esik, akkor az adott hónapban a munkaidőkeretben beosztható óraszámot csökkenteni kell az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2960

7. találat: Heti pihenőnapi rendkívüli munkavégzés elszámolása

Kérdés: Ha mezőgazdasági dolgozóként dolgozom, és a hétvégi munkavégzést a munkahelyi vezető 12 órás műszakkal elrendeli, abban az esetben, ha pihenőnapot nem tud biztosítani, a pótlék mértékét 12 órára számítva 100%-os mértékkel kell elszámolni, vagy csak 8 órára jár a 100%-os pótlék, és a fennmaradó órákra csak 50%?
Részlet a válaszból: […]ha a beosztott heti pihenőnapra a munkáltató munkavégzést rendel el, az rendkívüli munkavégzésnek minősül [Mt. 107. § a) pont], és arra 100%-os bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke 50%, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot biztosít [Mt. 143. § (4) bek.]. A bérpótlék minden esetben a rendes munkaidőre járó munkabéren felül illeti meg a munkavállalót [Mt. 143. §
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2917

8. találat: Rendkívüli munkavégzés heti pihenőnapon

Kérdés: Hotelben dolgozom recepciósként, papíron nyolcórás munkarendben, valójában tizenkét órás műszakokban. A felettesem a pihenőnapomon be akar hívni dolgozni, de nem az én munkakörömben (az étteremben kellene felszolgálnom). Kötelezhet-e erre a túlmunkára? Ez nem fog megjelenni a fizetési papíromon, de ha rajta lenne, hány százalékkal kellene többet fizetnie?
Részlet a válaszból: […]legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban,- egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig, továbbá- a felek úgy is megállapodhatnak, hogy a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december 31. napjáig kell kiadni (Mt. 143. §).Ha a munkáltató a rendkívüli munkaidő ellenértékét nem fizeti ki a tárgyhavi bérrel együtt, azt a munkavállaló három éven belül követelheti (kamatokkal) a munkaügyi bíróság előtt. Megjegyezzük, önmagában nem jogellenes, ha a pihenőnapi munkavégzésre egy másik munkakörben kerül sor. A törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy a munkáltató ideiglenesen (évente 44 munkanapot nem meghaladóan) a munkaszerződéstől eltérő munkakörben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2846

9. találat: Heti pihenőidő számítása - az egybefüggő minimális tartam

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 116. számában a 2284-es számon feltett kérdésre azt a választ kaptam, hogy az abban leírt beosztás nem felel meg a jogszabályoknak. Most aziránt érdeklődnék, hogy amennyiben ezt a beosztást kéthavi munkaidőkeret mellett szeretnénk alkalmazni, akkor sem lehetne beszámítani a hétfői munkakezdés időpontjáig rendelkezésre álló 14 órát? Ha igen, úgy megfelelnénk a törvénynek.
Részlet a válaszból: […]Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén ez az egybefüggő mérték heti negyven órára csökkenthető, feltéve hogy egy naptári napot magában foglal, illetve hogy a munkavállaló a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőben részesül [Mt. 105. § (1) bek., 106. §].A kérdés szerinti példában ugyan szombat 13 óra és hétfő 14 óra között eltelik 48 óra egybefüggően, ám ez nem egy hétre esik. A törvény szerint hét alatt naptári hét, vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra értendő, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik [Mt. 87. § (3) bek.]. A naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2372

10. találat: Heti pihenőnapok kiadása munkaidőkeretben

Kérdés: Egy munkaidőkeretet alkalmazó termelővállalat 6 havi munkaidőkeret alkalmazásakor hétfőtől szombatig terjedő munkarendet ad ki 3 hétre. Tehát nem teljesül a heti 2 szabadnap. Ilyen esetre igaz-e az a megállapítás, hogy a szabadnapra elrendelt munkavégzésre a tárgyhónapot követően ki kell fizetni a 100% bérpótlékot? Nem kell megvárni vele a munkaidőkeret utolsó hónapját? Ilyenkor is az a fő szabály, hogy a munkavállaló heti két szabadnapra jogosult? Természetesen a munkaidőkeret utolsó hónapjában kiderül, hogy kell-e fizetni további rendkívüli munkavégzésre díjazást.
Részlet a válaszból: […]követően heti egy pihenőnapot, valamint havi egy vasárnapi pihenőnapot be kell osztani [Mt. 105. § (1)-(4) bek.]. Munka­időkeret alkalmazása esetén tehát lehetséges olyan munkaidő-beosztás, hogy a munkavállaló hat munkanapot követően csak egy (vasárnapi) pihenőnapot kap. Ebben az esetben a munkáltatónak a munkaidőkeret végéig kell kiadnia a ki nem adott (szombati) pihenőnapokat, vagyis biztosítania azt, hogy a munka­időkeretben heti átlagosan kettő pihenőnap kiadásra kerüljön.Amennyiben a munkavállaló olyan napon végzett munkát, amely számára heti pihenőnapként volt megjelölve, vagy amelyet annak kellett volna beosztani, akkor ez rendkívüli munkaidőben teljesített munkavégzés lesz [Mt. 107. § a) pont]. A munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2252
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 27 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést