Óvodai munkakör betöltése és besorolása

Kérdés: Óvodapedagógus munkakört hirdettünk meg, a jelentkező egy másodéves hallgató az óvóképző főiskolán, várhatóan 2020-ban fejezi be a tanulmányait. Rendelkezik emellett általános pedagógiai asszisztensi feladatok és gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátására jogosító OKJ-s szakképesítéssel, amelyet 2014-ben szerzett (száma 5414001), valamint az ELTE-n csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon 2016-ban szerzett oklevéllel. Korábban két évig egy önkormányzati fenntartású bölcsődében dolgozott, ahol 2018-ban Pedagógus I. fokozatot szerzett. Intézményünkben milyen munkakörben, milyen besorolással alkalmazható? Felvehetjük-e óvodapedagógusnak?
Részlet a válaszából: […] A jelentkező még nem rendelkezik pedagógus (óvodapedagógus) szakképzettséggel, rendelkezik viszont a 150/2012. Korm. rendelet szerinti "gyógypedagógiai segítő munkatárs" elnevezésű emelt szintű szakképesítéssel. A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapfokozat főiskolai szintű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 15.

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő újraszámolása

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató esetén, amennyiben az alkalmazásában álló dolgozó magasabb képesítést szerez, melyet a munkáltató figyelembe kíván venni a besorolás szempontjából, akkor az átsorolás alkalmával az új, magasabb képesítésnek megfelelően kell-e figyelembe venni a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt (Kjt. 87/A. §)? Tehát úgy jár el helyesen a munkáltató, ha újraszámolja a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a magasabb végzettséget alapul véve? Így a fizetési fokozat - mely a korábban az alacsonyabb végzettségnek megfelelően került megállapításra, azaz a munkaviszonynak az az időtartama is beszámításra került, melyben rendelkezett az alacsonyabb képesítéssel - az új számítás szerint csökken, hiszen a magasabb képesítés alapján történik a fizetési fokozat megállapítása. Összességében az a kérdés, hogy az átsorolás alkalmával a fizetési osztály módosításával egyidejűleg a fizetési fokozat is változtatható-e, vagy annak módosítása jogszerűtlen? Fontos tudnivaló, hogy konkrét helyzetben a közalkalmazott illetménye az átsorolás következtében magasabb lenne, mint jelenleg, de nem lenne olyan magas, mint a fizetési fokozat megtartásával.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a besorolásnál figyelembe veendő időbe be kell számítani valamennyi 1992. július 1. előtti munkaviszonyt, az azt követők közül pedig azokat, amelyek ideje alatt a közalkalmazott már rendelkezett a jelenlegi munkakörének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Köztisztviselői fizetési fokozat megállapítása

Kérdés: A köztisztviselő nappali tagozatos főiskolai tanulmányait 2003-2007 közötti időszakban végezte. A főiskolai tanulmányai mellett megbízási jogviszonyt (1 hónapig), azt követően egyéni vállalkozói jogviszonyt (1 évig) létesített. A köztisztviselő besorolásakor a fenti nappali tagozatos főiskolai tanulmányai mellett létesített, igazolt jogviszonyai figyelembe vehetők-e a fizetési fokozat megállapításához?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a jogviszony fennállásának időpontjától függetlenül a köztisztviselő besorolásánál figyelembe kell venni a megbízási szerződésen alapuló, és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszonyban töltött időt azzal,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Fizetési fokozathoz figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Kérdés: Óvodai dajka közalkalmazottunkat legmagasabb iskolai végzettsége (OKJ-s dajka szakképesítés) alapján soroltuk be. A fizetési fokozatát hogyan kell megállapítani? A Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint ugyanis figyelembe kell venni a munkaviszonyainak azon időtartamát, amely alatt a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel már rendelkezett. A dajka munkakör a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint már "A" fizetési osztályba is besorolható, ami alapfokú iskolai végzettséget jelent. Vagyis esetében be kell számítani azokat a munkaviszonyokat is, amelyek alatt még nem volt meg a dajka szakképesítése, csak az általános iskolai végzettsége? Hogyan értelmezendő a munkakörhöz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés fogalma?
Részlet a válaszából: […] ...következően a Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjában szereplő azon rendelkezésben, miszerint a besorolásnál (a fizetési fokozat megállapításához számítandó közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő meghatározásánál) figyelembe kell venni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Pedagógiatanári végzettség a besorolásnál

Kérdés: Óvodában dolgozó gyógypedagógus a főiskolai gyógypedagógia tanári végzettsége mellett elvégezte az egyetemet, mellyel okleveles pedagógiatanári szakképzettséget szerzett. A dolgozó fizetési besorolásánál az egyetemi végzettség elismerhető-e, mivel óvodában dolgozik gyógypedagógusként?
Részlet a válaszából: […] Az egyes munkakörökhöz megkívánt szakképzettségeket az Nkt. 3. melléklete tartalmazza, mely szerint gyógypedagógusi munkakör betöltéséhez az alábbiak valamelyike fogadható el: a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 10.

Pedagógus gyakornok előresorolása

Kérdés: Pedagógus munkakörben gyakornokként foglalkoztatott dolgozó számára, akinek 2013. szeptember 1-jéig nem volt meg a két év gyakornoki ideje, három év gyakornoki idő lett előírva. A három év 2014 szeptemberében jár le. Neki kell gyakornoki vizsgát tennie? Mikor és hogyan történik az ő átsorolása a pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 97. §-ának (20) bekezdése szerint azt a pedagógust, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezett, első minősítéséig a Pedagógus I. fokozatba, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezett, Gyakornok fokozatba kellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Pedagógus besorolásnál figyelembe vehető jogszerző idő

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési intézmény vagyunk. 2013. január 1-jétől a közalkalmazottak a jogelőd intézményektől jogállásváltozás következtében kerültek hozzánk. Az előző munkáltató a fizetési osztály, fokozat megállapításánál figyelembe vette az egyéni vállalkozói jogviszonyt, melynek időtartama 2000. 06. 29-től 2007. 06. 20-ig tartott, főállású egyéni vállalkozói jogviszonyt igazolt az APEH. Kérdésünk: ezen időszakot figyelembe lehet-e venni a közalkalmazotti jogviszony besorolásához?
Részlet a válaszából: […] ...(...) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép". Vagyis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Fizetési fokozatba sorolás óvónőknél

Kérdés: 2013. augusztus 31-én óvónő pedagógusunk G fizetési osztály 14-es fizetési fokozatába volt besorolva. Munkaviszonya kezdete: 1972. november 1. volt. Így 2013. szeptember 1-jén 40 év 314 nap pedagógus munkaviszonyban töltött idővel rendelkezett. Legutóbbi soros lépése szerint következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2013. január 1-jén lett volna, ám mivel a Kjt.-ben a 14-es volt a legfelső fokozat, nem léphetett feljebb. Helyesen jártunk-e el, amikor szeptember 1-jével 15-ös kategóriába soroltuk?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. és az Nkt. besorolási rendszere valóban eltér egymástól a tekintetben, hogy míg a közalkalmazottak illetménytáblája csak 14-es, a pedagógusoké 15-ös fizetési fokozatot, illetőleg kategóriát tartalmaz (lásd a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.

Fizetési fokozat - külföldi sorkatonai szolgálat beszámítása?

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk még román állampolgárként 1985. július és 1987. november között sorkatonai szolgálatot teljesített Romániában. Nem tudjuk eldönteni, hogy a román állampolgárként teljesített sorkatonai szolgálatának ideje beszámítható-e a fizetési fokozatába?
Részlet a válaszából: […] 2007. január 1-jétől Románia EU-tagállam lett, így hazánk ésRománia között érvényesülnie kell a közösségi alapelveknek. Ennek megfelelően,a két ország kapcsolatában is irányadó a munkavállalóknak a Közösségen belüliszabad mozgásáról szóló EGK rendelet. A 7. cikk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.
Kapcsolódó címke:

Várakozásiidő-csökkentés - a következmények

Kérdés: Közalkalmazott esetén a fizetési fokozatok közötti várakozási idő egy évvel való csökkentését hogyan kell értelmezni? A következő fokozatban egy évvel tovább, 4 éven át fog maradni, vagy ezentúl minden fokozatba egy évvel hamarabb lép tovább?
Részlet a válaszából: […] ...ha a közalkalmazott új munkahelyre lépbe. A Kjt. 64. § (3) bekezdése ugyanis így fogalmaz: a közalkalmazottijogviszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításánál a várakozásiidőnek a 65. § (3)-(5) bekezdése alapján megelőzőleg történt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.
1
2